2014. április 16.

Április 16. szerda – Segítő erők a változásokhoz

 A mai napon jócskán felvértezhetjük magunkat, érzelmileg, szívben és lélekben. Erőt és inspirációt kapunk ahhoz, hogy életünkben egységet, harmóniát, egyensúlyt teremtsünk. Álmaink idején és a nap első részében továbbra is érzékelhető az erős angyali jelenlét, kapcsolat. Estefelé érezhetővé válnak a múlt igazságai, segítve ezzel is a lelki-szellemi ébredést. A Nap már csak pár napig jár a Halak csillagkép alatt, szombaton éri el az Al Rischa csillagot, az összegzés pontját. Közeledünk tehát az összegzés idejéhez, így érdemes továbbra is vetni a fénymagokat, elültetni a fényüzeneteket, hogy a kellő időben, amikor az emberben világosság gyúl, minél tisztább képet látva tudjon összegezni, megérteni, továbblépni! A Hold ma a Skorpió vizes jegyében jár, most különösen aktuális, hogy nem kívül és nem másokban, hanem önmagunkban van ideje kutakodni. Érdemes, előremutató, minden örömre okot adó választ ott fogunk találni! Beszélgetésekben érdemes végiggondolni, mikor mit és hogyan mondunk – ha vitára adódna lehetőség, gondoljuk át, mennyivel többet nyerhetünk azzal, ha társinknak inkább erőt adunk a szavainkkal! Most is és folyamatosan érvényes, hogy rossznak ítélt érzés csak addig életképes, ameddig rá nem látunk világosan arra, mi történik valójában a látszat mögött és hogy mindez éppen azért van, hogy bennünket szolgáljon, megteremtse azokat a körülményeket, amelyekben kiteljesedett életet élhetünk! Ideje van az önbecsülésnek, saját igazságaink felfedezésének és vállalásának, a formák/külsőségek/anyagiak helyett a belső tartalomra való figyelemnek. Lássuk meg – ami eddig hamis csillogásra épült, most megszűnik azért, hogy az az eredendően bennünk élő, csodás belső fény, amely igazi értékünk, végre élni tudjon! A tiszta, belső értékek feltámadása ez.

Zentai Anna