2013. szeptember 02.

Szeptember 02. hétfő – Intenzív áramlatok

A mai napon az energikus, lendületes Mars együttáll a lelkiségünket jelképező Holddal, így érzelmeink és ösztöneink szenvedélyesebbek, impulzívabban áramlanak. A Hold a szeretet sugárzását jelölő Oroszlán jegyében, és a Rák csillagkép alatt halad. Maga a Hold, és a Rák minőség is, a befogadás-megtartás-elengedés folyamatáért felelős. Ahogyan a tengert víztömegét magához vonzza, majd újra el- és elereszti a Hold ereje, úgy áradnak és apadnak az érzelmeink is, örök körforgásban. Reggel 08:37-kor válik teljesen pontossá a tüzes Mars és a vizes Hold egyesülése. Mindez a Rák csillagkép első, befogadó ágánál, az Altarf csillaggal együttállásban történik! Az Altarf a Tekintet csillaga, a megnyílásé, ezért érezzük most szívünkben, hogy képessé válunk befogadni valamit, valakit. Ez az érzés elkísér a délelőtt folyamán, hiszen az Altarf csillaggal 9 és 10 óra között kerül együttállásba a Hold. A Hold-Mars-Altarf együttállása ráadásul az égbolt tetején lesz, racionalizáló kapcsolatban a horizonton éppen felkelő Szaturnusszal, így nagy előrelépést hozhat a befogadás! Képessé válunk meghaladni eddigi önmagunkat, engedni az érzések áradásának, egészen más alapokra helyezve egy új elindulást. Most az visz előre, és az hoz megoldást, ha kitárjuk a szívünket, és nem engedünk az elfojtásnak, hanem ledöntjük az eddig útban álló falakat. Hivatalos, üzleti ügyekben, munkában, kitűnő időszak ez arra is, hogy valakit meggyőzzünk egy új lehetőségről, társakat, vagy támogatókat találjunk olyan ügyekhez, amelyeket szívvel-lélekkel képviselni szeretnénk. A falak ledöntésének hangsúlyos ideje a délutáni órákra tehető (16 és 17 óra között). A déli órákban (11 és 13 óra között) érdemes a fontosabb beszélgetéseket megejteni, ha valamire megoldást szeretnénk találni. 15 és 16 óra között érdemes odafigyelni a kívülről, a társainktól érkező tanításokra, és egyben most zajlik bennünk egy mélyebb változás, öntudatra ébredés is. A Hold ekkor a Preasepe (Jászol) csillaghalmaz alatt halad el, ez a Fény születésének ideje – ha eddig valamit nem láttunk tisztán, most megszülethet bennünk a megváltó felismerés! 17 óra körül a kapcsolatainkban tapasztalhatjuk a megtartás erejét, a Hold-Mars együttállás által, amely már a Rák csillagkép középső ágánál jár. 16 óra után az Északi Szamár csillaggal, majd 18 és 19 óra között a Déli Szamárral áll együtt – ezt követően a Hold már a szeretettel való elengedés időminőségét hozza el. Engedjünk a folyamatnak, azok után, hogy megnyíltunk valamire, ami gyarapítja, szebbé teszi életünket, most engedjük el azt, ami csak visszatartana ebben!

Zentai Anna