2013. november 05.

November 05. kedd

 Továbbra is aktuális a lehetőség, hogy megszabadulva a múlt árnyaitól és kötéseitől, oldjunk és könnyebbítsünk sorsunkon. A Nap az Angyalt elhagyva lassan a Mérlegbe lép, így a már megteremtett rend által, elérkezik az egyensúly ideje. A Merkúr továbbra is az Angyalban halad, közvetlen kapcsolatot biztosítva égi segítőinkkel. A Hold a mai napon a Nyilas jegyében jár, késő este már a Tejút fényében. Így ma még gondoljuk végig, mit érdemes levágni magunkról, hogy egy olyan életminőséget teremtsünk, amely méltó az Isten Gyermekéhez? 12 és 15 óra között a Hold elhalad az Antares csillag alatt. Mély benső átalakulást, hitünk vagy nézeteink alakulását, egy biztosabb jövőkép felcsillanását élhetjük meg. Most könnyű megtalálnunk lelkivilágunk biztos, stabil oszlopait, és ezekre építkezve, magasabb szintről átlátni helyzetünket. Ami változik, az a Szeretet érdekében változik. A Vénusz a délelőtti órákban a Bak jegyébe lép, az érzelmek így lassabban, de céltudatosan áramlanak, érzelmi kapcsolódásainkban eljön a beérés ideje. Mostantól fontossá válik, hogy legyünk jelen embertársainknak, szenteljünk minőségi időt az alkotásra, a művészetre, a szerelemre, az anyagi világ szépséget és örömöt adó tevékenységeire! Ha nem sietünk előre, hanem megéljük a jelen pillanat örömeit, akkor még szebb, még stabilabb kapcsolatokat tudunk teremteni. Legyünk jelen a harmónia és az érzelmek lassú fejlődésének! A Vénusz mögött ugyanakkor a Kígyótartó csillagkép ragyog. A mai nap az érzelmek szempontjából fontos mérföldkő lehet, hiszen Aphrodité bolygója a Kígyó Farkát tartó kéz csillagai alatt suhan el! Nem csak a gyógyító erők vannak jelen, hanem most válik igazán jelentőssé, hogy érzelmi működéseinket, ösztönerőinket megfelelően kézben tartsuk és irányítsuk! Meglehet, ez áldozatot kíván tőlünk, és nehéz kivárni, hogy elérkezzen az alkalmas idő, de a tűr-elem most rendkívül fontos. Mindemellett, ma szárnyalhat a lelkünk, özönlenek az égi sugallatok, és a megoldó ötletek. Ösztönzést kaphatunk arra, hogy letegyük terheinket és szélesítsük látókörünket, délután-estefelé pedig, az önuralom és a szeretet sugárzása lehet aktuális. Új dolgok kezdéséhez ez az este kitűnő, családunk tagjaival viszont legyünk higgadtak, és tudassuk velük, mennyire sokat jelenteken nekünk! Múltból hozott erőket most tudunk működésbe léptetni, vonatkozik ez sorsunk fonalának tudatos szövögetésére is.

Zentai Anna