2013. november 28.

November 28. csütörtök – A Turulmadár szárnyra kap –

 Az érzelmek ereje által emelkedhetünk, révülhetünk, s láthatunk a titkokba a mai napon. A Vénusz eléri a Turul csillagkép első szárny-csillagát, a Deneb el Okab (Sas Farka) csillagot. Az éleslátás, az ihletettség és az érzelmi erők uralása jelenik meg az Aquila csillagképben, aki megjelenhet a Turul, a Sólyom, a Sas alakjában is. E nagy madár éppen olyan uralkodó minőséget képvisel az ég madarai között, akár a földönjáró állatok közöttt az oroszlán. Egyik dimenzióban felszárnyal, egekbe repítve lelkünket, a másikban lefelé süvít a Tejútról hozott erőkkel, és az isteni ihletet adja hétköznapi tevékenységeinkhez. A mai napon az érzelmek terén a valódi értékek és az igaz, tiszta érzések nagy jelentőséget kapnak. Az érzelmi kapcsolatokban a felvállalásnak most jelentősége van – az ember sokáig menekülhet az elől, amit valóban érez, mert a külvilág nem ugyanazt várja el, vagy jelzi vissza… Ám ez puszta időhúzás, és ha ennek ellenére is vállaljuk, amit magunkénak érzünk (eszmét, érzést, hívatást, tevékenységet, kapcsolatot, minőséget, stb.), akkor a harmónia, az egyensúly és más kellemes eredmények jutalmával ajándékoz meg a sors keze. A most zajló, beavató időszakban, amikor egyre kevesebb a külső fény, egyre sűrűbben találkozhatunk a földi kísértésekkel, azokkal a „lehetőségekkel”, amelyek megpróbálnak eltéríteni bennünket a magasabb minőségektől, melyekre a szívünkben mélyen már rátaláltunk, s amelyek valóban tisztán működnek. Lehetnek ezek olyan eszmék is, amelyekhez régóta ragaszkodtunk, s most különösen ideje lenne letenni őket, de ez nem abban mutatkozik meg, hogy azt látjuk, hogy nem működnek, hanem abban, hogy látszólag nagyon is működnek. Legalábbis ezt az oldalt vesszük észre… A racionális és a spirituális oldal közötti különbség most növekszik, lassan már mély szakadékot képez ember és ember között. Csak rajtunk áll, hogy megépítjük-e a Szeretet Hídját, és újra egymásra találunk-e! Csak rajtunk áll, hogy befogadjuk-e a társainktól jövő tanításokat – vagy saját igazunkhoz ragaszkodva elfordulunk tőlük. Minden egyes ember számára ott a lehetőség, hogy kilépjen az eddigi működésekből, és egy új Világ alapkövét letéve, a lélek fényének hívó szava felé forduljon. Ha most mélyen a szívünkben érezzük igazunkat, tartsunk ki mellette, bármennyire is szeretne eltéríteni és magáévá tenni az anyagi világ! Az anyagban való tartalmat és mértéket megtartva, egyensúlyra és igazságra törekedve, a saját valódi sors-utunkon maradva, lelkünk is megnyugodhat. A Hold ma a levegős, harmóniára törekvő Mérleg jegyében jár, mögötte a Szűz csillagkép. Egy ideig a múlt rendezése, majd a múltból egy szebb jövőbe való átlépés ideje jelenik meg szellemi téren. A Merkúr ma halad el a Mérleg csillagkép Zuben Elschamali csillaga alatt. Erre a fénypontra akaszkodik, függeszkedik fel az égi Mérleg – ezt követően a Merkúr a Mérleg első serpenyője fölé érkezik, így ma a kommunikációink és gondolataink terén megjelenhet az a törekvés, mellyel a legmagasabb égi igazságoknak és törvényeknek szeretnénk megfelelni (mindenki a maga szintjén, persze), majd ezután a múltban már megélt eseményekkel kapcsolatos igazságok kerülnek megmérettetésre. Múlt lehet természetesen az előbb eltelt 5 perc, vagy 10 év, vagy 110 év is…

Zentai Anna