2013. december 30. – 31.

December 30. – 31. – Korszakalkotó minőségek születése

Most olyan belső változások zajlanak, amelyeket, ha engedünk és meglépünk, akkor képessé válunk megváltoztatni a fizikai-gyakorlati síkokat is, az egész életünket, életmódunkat. Nem biztos, hogy mindenkinek nagy dolgokra kell gondolni. Van, akinél a folyamat teljes, radikális átrendeződést segít, van olyan is, akinél ez kevésbé látható, de ami a belső világunkat illeti, szinte új emberré válhatunk az új naptári év jöttének idején. A Nap, a Merkúr és a Plútó együttállása a Tejút barlangjánál látható, a Kígyó Farka csillagkép itt hatol a barlang szájába, tehát itt történik a Fény nemzése! Lent a Pajzs biztosítja ehhez teljes égi védelmét! Gondolkodjunk el azon: mit szeretnénk most megvédeni? Valami olyat, ami most teremtődik? Mi az, amit most készítünk elő, amit most alkotunk meg, nagy erőkkel és céltudattal? Aminek érdekében már most folynak a felismerések, vagy a beszélgetések? Valami most van születendőben. Még nincs ideje az eredménynek, még nem történik meg – de a korszaváltás megtörténik, mélyen bent a tudatban, a lélekben. Megtörténik az, ami által majd új élet születik. Olyan ez most, mintha a jövőben majd megszülető, új korszak előkészületei zajlanának. Most vethetjük el a jövő magjait, egy tisztább, szabadabb minőségre és igazán értékes alapokra építve. Ha ezekez az erőteljes, dinamikus erőket megfelelően működtetjük, a javunkra fordítjuk, akkor felszabadító, új erőt adó élményekkel gazdagodunk. Hétfőn a Hold is a Tejútra lép és e pár napban itt halad, figyeljük álmainkat, bízzunk a benső hangban! A Mars ekkor lép a Holló csillagképbe – az éjfekete madár felelős azért, hogy a valódi értékeket átmenekítse a jövőbe! Ez még inkább segíti a korszakváltást. Csak annak lehet vége most, ami nem a javunkat, a teljességünket szolgálja, ami nem képvisel igaz értéket! Szilveszter éjjelén éri el a Mars a Szűz delta csillagát, az Auva csillagot! Ő az, aki a Szűzleűny szíveként ragyog, belőle indul két, ölelésre táruló karja! Öleljük át szeretteinket ezen az éjszakán, érjenek össze a szívek – aki testben nem lehet velünk, arra is bátran gondolhatunk képzeletünk, álmaink, meditációink segítségével!

Zentai Anna