Asztrológiai előrejelzés 2015-re

Mit hoz 2015?

Asztrológiai-asztrozófiai előrejelzés

A lassan haladó bolygók üzenetei – a megváltó erők

Egy hosszabb időszakot jelentősen meghatároz az, hogy milyen kozmikus helyzetben vannak a lassú haladású égitestek. A szabad szemmel nem látható planéták (Uránusz, Neptunusz és Plútó) azokat az energiáinkat, lehetőségeinket képviselik, amelyek által megválthatjuk magunkat, megváltoztathatjuk sorsunkat.

A Plútó mutatja, hogyan működtetjük jelenleg a sorsemelő, megújító erőinket, ő a hatalom bolygója is, ami nem jelent mást, minthogy hatni tudunk az életünk alakulására, méghozzá jelentős mértékben. Megfordítva az értelmezést, mondhatjuk azt is, hogy általa látszik, hol történnek most velünk igazán nagy változások – a plútói változás lényege pedig mindig az, hogy magasabb életminőségbe léphetünk általa, az életünk teljesebbé válhat!

Plútó a Nyilas és Kígyó Farka csillagképek alatt, a Bak jegyében – A Nyilas a magyarság csillagzata, ebben az időszakban tehát óriási erő áll a magyarság rendelkezésére, hogy megújulva felemelkedjen. Az isteni erő, gyógyító erő és magas szintű tudás az égbolt ezen részén a földi szintre lefelé áramlik, rendelkezésünkre áll az az erő, amellyel nemzeti és egyéni szinten is gyökeres változtatásokat tehetünk, gyógyulhatunk. Ideje élni a már megszerzett tudással és képességekkel. Rendelkezésünkre áll egy magasabb szintű tudás, bölcsesség, amelyet az élet nagy változásaiban magunkévá tehetünk, ha nyitottak vagyunk rá. Az égiek az egyszerű, hétköznapi tapasztalásokon keresztül olyan magasabb szintű működésekre és igazságokra mutatnak rá, amelyek talán még nincsenek a köztudatban és nem emberi jóváhagyás, hanem isteni rendeltetés alapján működnek.

Radikális átalakulást lehet elérni azzal, ha felvállaljuk önmagunkat és igazi sorsutunkat, küldetésünket, szemben minden látszólagos, külső korlát ellenére. Megmutatkoznak azok az önkorlátozó dolgok, amellyel saját magunkat tartjuk bilincsben és ezt tudatosítva már változtatni tudunk. Regeneráló erőt kapnak azok, akiknek fényhozó, gyógyító szerepük van az emberek között.

A tudás egyre inkább kiáradhat, terjedhet, a tudati fejlődés robbanásszerűen kiáramolhat.

Gyökeresen változik az értékrendszer, rádöbbenhetünk, mi az, ami igazán fontos. Megláthatjuk, hogy mennyire fontos az igai vágyaink szerint élni és ennek jegyében teremteni, alakítani életünket – nem pedig elfojtani, elnyomni vágyainkat, erőinket.

Április közepéig mindez a hétköznapi cselekvések szintjén áll rendelkezésünkre, majd ettől kezdve szeptember végéig az égi elrendelés könnyebben megmutatkozik, a sorsunk megfordítására pedig visszatérő lehetőségeket kapunk, de itt érdemes inkább eltávolodni, felülemelkedni helyzetünktől és belső munkaként élni az átalakulást. Szeptember végétől év végéig azután ismét, láthatóan beindulnak a dolgok, itt újra az lesz a fontos, hogy teremtő erőként éljünk a sorsunk feletti hatalommal.

A Neptunusz a Minden Egység bolygója, a lélek legmélyebb szintjeinek analógiája. Ahhoz, hogy egységbe kerüljünk önmagunkkal, egységbe alkossuk a párkapcsolatunkat, a családot, vagy eggyé váljunk a Természettel, a Világgal, az egó különböző rétegeit, burkait kell letennünk, ebben segít a Neptunusz. A félelmek, féltések, sérülések, fájdalmak és függőségek úgy gyógyíthatók, ha szembenézünk velük – ezekkel szembesít a Neptun, ugyanakkor tágítja az érzékelést, megélhető általa a legmélyebb harmónia, művészetekben és szerelemben való feloldódás.

Neptunusz a Vízöntő csillagképben, Halak jegyében – A megtisztulás, a szabadulás ideje van a lélek legmélyebb rétegei számára. A Vízöntő közepén úszik a Neptunusz egész évben, így a lelki tisztulás zajlik most. Ideje, hogy a mélyre temetett, elködösített, eltitkolt élmények felszínre kerüljenek, tisztázódjanak és a lélek gyógyuljon, oldódjon. Az év elején még a múlt terheinek lerakása fontos, majd tavasztól már egy szebb, új, tisztább jövő megteremtésének érdeke lesz, hogy felszabaduljunk a saját magunk által felvett súlyok alól. Bármi, amivel eddig gátoltuk az egység létrejöttét és megélését, kitisztulhat életünkből és tudatunkból.

Június közepétől november közepéig a szabaddá válás visszatérő lehetősége adódik a földi ember számára, itt ismét megjelenik a múlt tisztázása is, de már a jövő szabadságszele dominál. Február közepén és novemberben különösen nagy mértékű, mély lelki tisztulás, oldás ideje lesz, ami szép eredményeket hozhat.

Az Uránusz a magas szellemiség, a tisztító erők, a karmatisztítás bolygója. Ő az, aki időnként forradalmasítja életünket és egészen mást hoz, mint amit addig elképzeltünk, vagy jónak tartottunk, ám épp az a dolga, hogy rögzüléseinkből és zártságunkból kiszabadítson. Ő az, aki a szabaddá válás, a tiszta létezés elvét képviseli bennünk, aki nagy ötleteket ad és olyan meglátásokat, melyektől szabadnak érezhetjük magunkat, kilépve az addig fogva tartó hiedelmekből.

Uránusz a Halak csillagképben, a Kos jegyében – A Halak csillagkép a lélek számára az összegzés idejét mutatja, amikor érzékelhető, hogy készek vagyunk-e a lelki hazatérésre, a megoldásra, a felemelkedésre, vagy még van olyan vágyunk vagy feladatunk, amely megvalósításra vár. Az Uránusz a visszaúszó hal fonalánál jár egész évben, így most hirtelen és váratlan élmények által tudatosíthatjuk magunkban, hogy mik azok a dolgok, álmok, amelyeket most van ideje valóra váltani. Visszahívhatók a múltban már megszerzett szellemi képességek is. Aki sok felesleget, terhet halmozott fel, annak számára a szabadulást az jelenti, ha elvágja a múlt lehúzó szálait (nem csak kívül, a gyakorlatban, de önmagában is, minden lehúzó érzést és önsajnálatot, ami visszatart az új és jobb életviteltől). Ideje annak is, hogy önállóvá, függetlenné váljunk, hogy ne kötődések, hanem tiszta kapcsolódások legyenek az emberi viszonyokban.

A lassan haladó bolygók üzenetei – A bölcsesség planétái

A Szaturnusz a tapasztalatok alapján kialakuló bölcsesség és általa érzékelhető az is, hogy eddigi teremtményeink közül mi az, ami életképes. Amíg a Szaturnusz által a lényegi célokra és értékekre fókuszálódik a figyelmünk, addig a Jupiter a kiterjedés és bőség elvét hozva tanít. Ő az igazság elve (amit ugyan a hétköznapokban tapasztalunk, de ezen túlmutatva az égi, magasabb igazságok állnak mögötte!), a hit, a bizalom, az életkedv bolygója.

A Szaturnusz a lassú beérést is mutatja, amíg megvalósul, anyagba formálódik valami, ami igazán értéket képvisel és aminek létjogosultsága van életünkben. A beérés persze belső kategória: nekünk, magunknak kell megérkezni abba az állapotba, amikor vágyunk megvalósulhat. Ebben az évben, mintha a Szaturnusz maga is érezné, hogy nagy dolgok vannak készülőben és nem biztos, hogy készen állunk rá, ezért ad egy lehetőséget, hogy még egyértelműbben átalakítsuk gondolkodásunkat, magatartásunkat, életünket. Hogy még inkább stabillá, biztossá váljunk belül, tudatosítva azt az erőt, amely bennünk rejlik! E biztosság tudatában már át tudjuk varázsolni életünket!

Ez a varázsló és irányító képesség a Kígyótartó csillagkép idején jön el, aki a Skorpióval együtt, átfedésben látható az égbolton. A Skorpió időszakában rendkívül mély, belső átalakuláson megyünk keresztül, aminek célja, hogy életünkben minden a szeretet jegyében történjen, alakuljon. A Kígyótartónál pedig megtörténnek gyógyulásaink, ami nem csak fizikai, de lelki-szellemi egészségünket is jelenti. Itt érdemes szem előtt tartani, hogy nem dróton rángatott bábukként létezünk, hanem saját magunk tartjuk kézben és teremtjük az életünket! Itt tudatosodhatnak bennünk valódi vágyaink, ösztöneink is.

A Szaturnusz január 7-től a Skorpióba, 18-tól a Kígyótartóba is megérkezik, ám ez a mágikus időszak nem tart soká. Sokkal nagyobb erők állnak rendelkezésünkre, mint azt hisszük! Március 14-től így a bolygó visszahátrál az égbolton. Június 15-től visszatér a Skorpió Zodiákus jegyébe, ahol még mélyebben átformálhatjuk értékrendszerünket és megérthetjük, hogy a látható gyökere a láthatatlanban rejlik. Ez kell még ahhoz, hogy azután valóban irányításunk alá vegyük sorsunkat!

Augusztustól ismét a cselekvések terére lép a Szaturnusz, szeptember 18-tól pedig már valóban a Nyilas jegyében halad, ami idejét mutatja annak, hogy Istent és az ő igazságát a saját bőrünkön tapasztalhatjuk meg. Október 6-tól lép aztán a Skorpió csillagképbe, 16-tól pedig a Kígyótartóba és innentől valóban elérkezik a varázslás ideje!

A Jupiter az idei évben megtanít a feltételek nélküli, igaz szeretet élésére, áramoltatására. Augusztusig az Oroszlán jegyében jár, ebben az időben az önmagunkra való rálátás, a múlt tanításai aktuálisak, a kapcsolatok kezelése szeretettel, elfogadással és megbocsátással lehetséges, most ezt tanuljuk. Augusztus 11-től aztán a Szűz jegyébe lép a Jupiter, innen már a rendrakás ideje jön az élet minden terén. Megmutatkozik, mi az isteni rend, az égi akarat. Minél inkább rendet teszünk magunkban és magunk körül, a Jupiter annál nagyobb ajándékokat ad számunkra.

Április 8-tól, az addig hátráló bolygó előrelendül és ettől kezdve az igazság a hétköznapok szintjén mutatkozik meg, beindulnak a jogi ügyek, a tanulás és tanítás is, az egyéni életekben.

Az égbolton a bolygó az Oroszlán csillagkép alatt jár. Augusztus közepén, a jegyváltás környékén a Jupiter együttáll az Oroszlán csillagkép szívével is, a Regulus csillaggal, ami világunk egyik tartóoszlopaként jelenik meg a csillaghagyományban – ez kiemelt ideje annak, hogy érzékeljük, mit jelent az elvárások, feltételek nélküli, igaz szeretet! Vonatkozik ez önnön magunkra és minden egyes kapcsolatunkra, kivétel nélkül! A Szeretet Igazságának térnyerése ebben az évben nem lehet kétséges.

December végén éri csak el a Jupiter a Szűz csillagképet, így a 2015-ös év a jupiteri tanításokon keresztül az Oroszlán minőség működtetéséről szól – ideje uralmat gyakorolnunk önmagunk felett, kezünkbe venni sorsunk irányítását és vezetőjévé válni életünknek!

Az elkövetkezendő 12 hónap

Januárban érdemes felvállalni az eddig halogatott, vagy végezni nem mert munkákat, feladatokat. Ha megtesszük, akkor ennek eredménye egy könnyebb, szabadabb létezés lesz. A hónap második felében egyértelműen megmutatkozik, hogy amiben hiszünk, az mennyire életképes. Lezárhatunk olyan dolgokat, ami már nem visz előre, de érezzük is egyben, hogy ez nem a vég, hanem egy új kezdet. Párkapcsolatok stabilizálódhatnak, amennyiben igaz társunk mellett vagyunk. A lelkünk mélyén való, mély, belső munka ideje ez – minden, amit le kell küzdenünk, az bennünk van. Lehúzó dolgokat, függőségeket most tudunk magunk mögött hagyni.

Februárban korlátlan lehetőségeket érezhetünk magunk előtt, ideje van a karmatisztításnak és a böjtnek is. Hó elején mélyre merülhetünk a szerelemben, művészi ihletettségben és az érzelmek megélését tekintve szabadabbá válhatunk. Női sebek tisztulhatnak. A hónap második felében ideje összegezni, mert nemsokára új életszakasz kezdődik. 22-én a Vénusz és a Mars együttállása szenvedélyes érzelmeket és új kezdetet is mutat. Hó végén lelkesítő, inspiráló erőket kapunk, az eddigi kapcsolati mintáinkat ideje átalakítani, ám ez most nem lesz nehéz. Talán kiderül, hogy sok minden másképp van, mint hittük, de éppen ez tesz boldoggá.

Márciusban teljesen új alapokra helyezhetjük életünket, minden fordul, átalakul. Érdemes a tisztulást böjttel, tisztító kúrával is segíteni. Hó elején tisztázódhatnak a múlt igazságai, bennünk és körülöttünk is, nagy energiák mozdulnak meg. A jövőbe vetett hit, a szabadság íze, új dolgok tanulása és az eszmélés lehetnek a kulcsszavak. Érzelmi-párkapcsolati szempontból visszaközönnek régi vágyak és elképzelések, amelyeket ideje megvalósítani, tovább tisztul a női minőség és megszabadulhatunk érzelmi rögzülésektől, ez által nagyot fordíthatunk életünkön. Fontos lesz ebben a hónapban, hogy a velünk történő dolgok felett észrevegyük az égi irányítást, hogy tanuljunk az emberi működésekről. Hó eleje-közepe táján szellemi erővel tudunk fordítani helyzetünkön – jót hoz a tudatos, pozitív gondolkodás, ha magunk előtt látjuk a számunkra kedvező célok, eredmények alakulását. 17-én éri el tetőfokát az a karmatisztító, sors-alakító folyamat, amelyet a Plútó és az Uránusz képvisel. Ez a hónap sok mindent megváltoztat, felszabadít és új kapukat nyit meg.

Április az új útra lépés lehetőségével érkezik. Bármilyen területen, családban, hívatásban, kapcsolatokban elkezdhetünk azon dolgozni, amiben valóban termékeny módon, örömmel tudunk részt venni. 8 és 10 a tisztázó beszélgetések ideje, a hó végére pedig olyan óriási erőt, akaratot, felemelő motivációt érezhetünk magunkban, amellyel nincs lehetetlen!

Május a termékenység és szerelem hava és ez utóbbi vonatkozik bármire, amit szerelemmel tudunk végezni. A hónap közepe és második fele mutatkozik eseménydúsnak, környezetünk és beszélgetéseink energikusabbak lehetnek. Megtanulhatjuk a kellő időben működtetni a megfontolt, türelmes, felelős viselkedést és azt, hogy emellett kiálljunk önmagunkért, érvényesíteni tudjuk akaratunkat. Az otthon szépítése, a családi kapcsolatok harmonizálása is sorra kerül. Ha érzelmileg valamilyen nehéz helyzetbe kerülünk, akkor megoldást jelenthet, ha megszabadulunk az elnyomó, terhelő súlyoktól, befogadunk másfajta nézeteket, mint eddig és engedünk az őszinte, tiszta késztetéseknek. Ha merünk emlékezni arra, kik vagyunk, de látjuk céljainkat is, már tudható, mi az, amire nincs szükségünk az út ezen részében. Hó végén mélyebb dolgok tisztázódása, önzetlenebbé válás, áldozathozatal ideje van.

Júniusban nem csak a Természetben tobzódnak az energiák, de bennünk is fokozódik az életerő, a vitalitás. A virágzás ideje nem csak a környezetünket, de szívünket is érinti. Továbbra is ideje, hogy egyértelműen kifejezzük önmagunkat, kiálljunk azért, amit igazán, szívünkből szeretnénk. Hó végén érdemes magasabb szellemi tudományokban keresni kérdéseinkre a válaszokat. Hirtelen érkező, felszabadító felismerések által találhatunk rájuk, nagy igazságok tisztulhatnak le és imét késztetést kapunk arra, hogy amiért eredendően e világra jöttünk, azt valósítsuk is meg.

Júliusban érdemes szem előtt tartani, hogy mi esik jól a lelkünknek és mi nem, és eszerint alakítani életünket. A gyarapodás, a bőség ideje ez is, ugyanakkor a lelkiség, az érzelmek terén történő beszélgetések válnak fontossá. Hó közepén nagy lelki erő és céltudat jellemzi napjainkat. Fontos, hogy vágyainkat ne fojtsul el, hogy életünket szenvedélyesen éljük, így ezek építő módon tudnak működni. Most megélhetjük a küzdelmet, akár családon belül is, de a lényeg, hogy önmagunkat tanuljuk meg legyőzni és erőinket építkezésre használni. Hó végén ismét lehetőséget kapunk arra, hogy a már idejétmúlt dolgoktól szabaduljunk, karmát tisztítsunk, életünket egy magasabb minőség felé tereljük. Ideje egy szinttel feljebb lépni.

Augusztusban fontos érzelmi működésekre láthatunk rá, ideje van a párkapcsolatok fejlődésének is (július 1, augusztus 4 és október 25 a kapcsolatok törvényesítésének ideje és nem feltétlenül a házasság értelmében). A hónap elején igazán szükségünk van arra, hogy eddigi tudásunkat, bölcs és megértő oldalunkat elővegyük. Életünket úgy alakíthatjuk megfelelően, ha kellő stabilitást találunk magunkban és nem kívülről, nem mástól várjuk el azt. A hónap közepén már egyre nagyobb az igény a harmóniára, de az is lehet, hogy az érzelmekben való kiteljesedést éljük meg. 26-án megvilágosodnak az igazságok.

Szeptember a rendrakásból születő egyensúly ideje. Az első napok ismét szenvedélyesen telhetnek, még a nyár forróságának ízével. Hó közepén a testi-lelki rendezettség, egészség fontossá válik és ideje, hogy letisztuljanak bennünk mélyebb működések, törvényszerűségek. Az egészség helyreállítását illetően a természet adta gyógymódokhoz érdemes fordulni. Hó végén fontos párkapcsolati működéseket érthetünk meg.

Októberben egyre inkább a lélek felé fordulunk és már kezdi szépségét veszteni a külsőség, annál nagyobb szerepet kap a belső tartalom. Az önlegyőzésnek, az egót építő dolgok feladásának ismét ideje jön. Hó közepéig nagy hangsúllyal jelenik meg a rend megalkotásának igénye. Érezhetjük, hogy amit eddig tanultunk és amit az életről tapasztalunk, nem feltétlenól ugyanaz, ideje merni kilépni a rögzülésekből, változtatni bizonyos nézeteken. Akár sorsszerűen is megeshet, hogy olyan tudással találkozunk, aminek megismerése emelő hatású lesz életünkre. Hitünk elmélyülhet és szívesebben kockáztatunk, ennek is meglesz az eredménye.

Novemberben sokat meríthetünk a lelkünkben megélt élményekből. A férfi-nő minőségek és kapcsolatok rendezése, javítgatása van terítéken, spirituális érdeklődésünk is fokozódik. Hó közepén a titkok és lelki működések felfedezése, a belső megvilágosodás aktuális. 20-21-én minőségében alakíthatjuk át párkapcsolati mintáinkat, női minőséggel való viszonyunkat. Hó végére tetőződik a Szaturnusz és a Neptunusz fényszöge, amely most újabb kaput nyit számunkra. Ennek kulcsa egyik oldalon a bölcsességre és igazságosságra való törekvés („legyen meg a te akaratod”), másikon pedig a leges legmélyebbre rejtett dolgok tisztázása, felszabadítása – legyen ez egy régi fájdalom, sérelem elengedése, vagy szabadulás a szebb jövő érdekében. Az álmok valóra válhatnak, ha kellően ismerjük önmagunkat és azt, mire vállalkoztunk jelen életünkben, ha nem ragaszkodunk feltétlenül ahhoz, hogy a dolgok az általunk kitalált menetrend szerint alakuljanak.

December elején egy nagyobb lökést kapunk, hogy működtessük a szabad akarat adta teremtő erőket, könnyítsünk magunkon, élhetőbb, minőségibb életet éljünk. A következő ünnepek már békében harmóniában és bőségben telhetnek, minden anyagi és érzelmi jóval megáldva.

Zentai Anna

asztrozófus

 

Kép forrása: Pinterest