Végtelenbe nyíló Telihold – 2024. február 24. – 25.

Szombaton 13:32-kor egzakt a telihold, vagyis a két fő világító, a Nap és a Hold egymással való szembenézése. Szembenézés ez ilyenkor önmagunkkal, saját lelkünk valóságával.

Különlegesen gyönyörű telihold-erők ragyognak ránk e napon! A Nap együttáll a Fomalhaut csillaggal, ami a Déli Hal csillagkép legfényesebb csillaga, egy rendkívül finom erőtér, a szív igaz vágyainak megálmodásával, lelkünk finom érzékenységének hangolásával segíti utunkat. A Nap, a Merkúr és a Szaturnusz hármas együttállása látható erről az oldalról, a Vízöntő csillagkép megtisztító hullámai alatt. Tetteink és szavaink is a tisztítás erejével hatnak!

A másik oldalon a Hold az Oroszlán, a Hydra és a Szextáns csillagképek alatt jár éppen! A Szextáns csillagai által most a lélekben érzékelhető végtelenség nyílik meg! Átérezhetjük, mi az, ami számunkra a végtelent jelenti, idézi. A belső világ érzékelése inspiráló élmény lehet. Mindezt felerősíti a telihold egzakt idején az is, hogy a Nap a 9. házban, a Hold a 3. házban halad, így ezen órákban a Nap – és a vele együtt haladó bolygók – által a magasabb világok, a magasabb szellemiség kapuja nyílik meg!

Hétköznapi vonatkozásban ez az idő szólhat arról, hogy tisztán rálátunk olyan tágabb összefüggésekre az életünkben, a kapcsolatainkban, amelyek mély felfedezést, megértést hoznak el és ez egyben arra is késztet, hogy lelkünkről beszéljünk, érzéseinket kifejezzük, tisztázva helyzeteket. Most erős lehet a lelki inspirációnk arra, hogy önmagunkról tudassunk dolgokat, beszélgessünk, átadjunk, elmondjunk, érzékeltessünk. Meglehet, hogy az életünkben vagy lelkünkben felfedezett igazságainkat, igazi érzéseinket és gondolatainkat akarjuk átadni, elmondani, közvetíteni.

Felsőbb szférákból jövő lelki útmutatásokat kaphatunk, gyógyulhatunk, illetve megléphetünk olyan lezárásokat, amelyek felszabadítanak. Most van ideje kimondani azt, ami lezár folyamatokat, végigvinni az eddig zajló dolgainkat és célzottan, határozottan, a megfelelő időben kimondani a tanulási folyamatok zárásaként a végszót. Mindezt annak érdekében, hogy tiszta legyen az út, hogy tiszta energiákkal, egy igazán tápláló minőséget építsünk. Ha tehát azt érezzük, hogy “valami nem tiszta”, nem igaz az életünkben, ha nem jár a felszabadultság-szabadság örömével és könnyedségével, akkor azt lezárhatjuk végre.

Ezek a lezárások új utat nyitnak. Az egység megélésén dolgozunk, rendezkedve a lélekben, meglátva a legmélyebb titkokat is, beleállva sorsirányító szerepünkbe. Nem hagyni, hogy méltatlan dolgok jelen legyenek életünkben, nem hagyni, hogy olyan dolog állja utunkat, amit csak eltűrünk. Utat engedni a szabadságnak, az örömnek, a lélek szárnyalásának, a harmóniának, az egység gyönyörteljes élményének!

Zentai Anna