Telihold az Ikrek csillagkép szívénél – 2023.01.07. 00:08

Ma éjjel, péntekről szombatra fordulva, kicsivel éjfél után teljesedik ki a telihold, azaz a Nap és a Hold szembenállása. A Nap ez által megvilágítja fényével a Hold látható felületének teljes egészét, így a lelkünkre, belső világunkra való rálátás most válik igazán lehetővé!

A Nap a Nyilas csillagkép fő csillagaitól küldi a világosság erejét a Holdnak, aki az Ikrek csillagzat közepénél jár ekkor – mintegy lélek-fényben összekapcsolva a két testvért! A Testvérek eleve együtt, összefonódva jelennek meg az égi jelképrendszerben, tanítva, hogy a különböző minőségek együttműködtetése, összefogása még teljesebbé tudja tenni az életünket! Lábuk a Tejúton, testük a Napúton látható – égi útkereszteződésben állnak, mint Napkapu, így lehet dönteni a további útról. Most azonban nem is a lépés a hangsúlyos, hanem a Szív, amely összekapcsol! Megjelenhetnek a Férfi-Nő viszonyok is, lélektestvérekkel, lélektársakkal való, szívbéli kapcsolódások. Megjelenhet az a kérdés, hogy milyen kapcsolatban állunk saját isteni énünkkel, tudunk-e kapcsolódni a Felettes Énhez és képes-e az ember a Szív általi, a MagasabbRendű vezettetésre a földi életében?

A telihold éjszakáján a Zeniten a Hiúz csillagkép halad át, így most az emlékezés vezérli a lelkünket – emlékezzünk arra, milyen volt egységben lenni és idézzük ezt vissza! Emlékezzünk arra, hogy a felszínen lévő különbségek mind látszólagosak, ami valójában van: az az Egység! Ehhez méltóan kezeljük kapcsolatainkat!

A Zodiákus körön a Hold a Rák jelében, a Nap a Bak jelében jár ekkor. Mindkét égi helyzet üzen az együttérzésről! A lélekben megélhető együttérzés, a másik lelkére hangolódás, most rálátó megértéssel egészül ki (Nap-Merkúr együttállás a másik oldalon), amely segít átlátni és megérteni a rendszert, amelyben működünk és segíti értékrendváltásunkat, az egó meghaladását a Szív javára.

Emellett megjelenhet az önazonosság kérdésköre is – merünk-e a szívünkre és a felsőbb vezettetésre hallgatva élni, minden belső megfelelési kényszert meghaladva kifejezni azt, ami a lelkünkben él? Most felismerhetjük saját önkorlátozó eszméinket és ezzel egyben meg is haladhatjuk a megszokott viselkedésformákat.

Zentai Anna

Kép: Stellarium csillagászati program