Szerelemhozó szabadulás – avagy jön a forradalom, amely minden megváltoztat!

Kép: mydesy.com

Most aztán tényleg nem tudtam, milyen címet is adjak ennek az írásnak. Szavakkal nehéz kifejezni azt, ami mostantól Égen-Földön történik!

Már beindult egy folyamat, amelyet dióhéjban összefoglalni sem könnyű. Lesz itt köldökzsinór-elvágás, ami mindent megindít, hatalmas karmatisztítás, szabadulás kötések és függések alól, régi elengedése, ez által közeledés az újhoz, nagy sorsfordító felismerések és végül a szerelemben való egymásra találás, egységesülés (ami spirituális vonatkozásban akár egy emberen belül is megtörténhet…).

A kép nem véletlenül (nagyon is véletesen) díszelg itt, érzékeltetve azt, ami mostantól velünk-bennünk zajlik. Új Életre születés, önálló életre kelés ideje jött el, ám ehhez meg kell szabadulnunk azoktól a kötelékektől, amelyek eddig zárt burokban tartottak és nem engedtek szabadon, önállóan létezni! Ennek eredménye lesz majd július közepére a szeretet-szerelem állapotának megszületése. A folyamat röviden, amiről szó van:

július 1. 15:08 Mars-Szaturnusz szembenállás

július 4. 03:39 Mars-Uránusz kvadrát

július 5. 21:14 Nap-Uránusz szextil

július 7. 04:35 Vénusz-Szaturnusz szembenállás

július 8. 21:25 Vénusz-Uránusz kvadrát

július 10. 03:26 újhold

július 12. 05:10 Hold-Uránusz kvadrát

július 13. 15:32 Vénusz-Mars együttállás.

Mindezek a fényszögek még hagyján, hogy bekövetkeznek, a lényegi fényüzenet inkább abban érdekes, hogy HOL következnek be és mit üzennek ezzel! Az Uránusz ugyanis a Cet csillagkép Menkar csillagával már együttállásban, az Eridanus folyó (belső spirituális-önismereti út) legnagyobb kanyarulata felett jár, az a pont pedig, ahonnan sorban adják a kvadrátot a többiek, nem más, mint a Rák Olló-csillaga, az Acubens vagy Sertan csillag, amely a köldökzsinór elvágására utal a régi korok csillagfejtésében! Nézzük, mit jelent mindez!

Az idei esztendő egyik legfőbb bolygóállása a Szaturnusz-Uránusz kvadrát, amely idejét mutatja annak, hogy végleg megszabaduljunk mindattól, ami nem tartozik eleve hozzánk, ami már gátolja fejlődésünket, kiteljesedésünket. Idén lehetőségünk van akár olyan hitrendszereket, csomagokat, terheket is letenni, amelyeket több évtizede hurcoltunk magunkkal és megteremteni az igazán szabad életminőséget, a tudat kitágítása által! JÚLIUS ELSEJÉN csütörtökön ebbe kapcsolódik be a Mars bolygó. A férfierő princípiumának analógiái: akarat érvényesítése (szabadon, önállóan), életerő, egyenesség, bátorság, nyitottság, a szeretet nyílt kimutatása, küzdőképesség, öntudatosság, szexualitás, kitörés, új kezdet. Érdemes tehát figyelni arra, hogy hol, miben éljük most mindezeket, hogy merjük-e szabadon kinyilvánítani akaratunkat, vagy vagyunk-e még megfelelési kényszerek rabjai, hogy nyíltan és egyenesen nyilvánulunk-e meg a világban, hogy merjük-e élni igazi vágyainkat? (Alacsony szintű megnyilvánulásban a kitörések, agressziók, önmagunk megégetései ugyanis azt üzenik, hogy nem az igazi vágyainknak adunk energiát, nem éljük azokat, illetve nem állunk bele saját valódi erőnkbe.) Érdemes most végiggondolni, hogy hol, kinek, miben engedjük még, hogy vigye, rabolja az erőnket, az energiánkat? Ha ilyet találunk, akkor a megoldás: a határhúzás! Ezzel pedig máris magas szinten működtetjük a Marssal éppen szemben álló Szaturnuszt, így e két erő együtt, összefogva már a javunkat szolgálhatja. Az erő adása, kifejtése, az egészséges határhúzások, más esetekben a saját félelmeink meghaladásához szükséges erő, a gátlásokból való kitörés és a szeretet nyílt kimutatása (amely soha nem árt, mindig védelmez!), most mind időszerű lehet. Ideje van új kezdetnek, előretörésnek – annál is inkább, mivel ez a bolygóállás igen különleges helyen jön létre! A Szaturnusz az Ég Mélyén ül (IC-sorstengelyen), a Mars pedig az Ég Tetején helyezkedik el (MC-sorstengelyen) a fényszög egzakt időpontjában! Vagyis a múltból hozott minőségek által felismerhetjük önakadályoztató mechanizmusainkat, ami által már kiléphetünk ezekből, belekerülhetünk egyetlen döntéssel a jelenlét állapotába, felvállalhatjuk önmagunkat, önazonosan – mindez arra késztet, hogy fejlődjünk, előretörjünk, haladjunk, kitörjünk a régiből, erőt fejtsünk ki, hogy megoldást találjunk, illetve kiálljunk saját szabad akaratunkért! Minden olyan helyzetben, ahol eddig – akár tudatosan, akár öntudatlanul – mások akaratát vettük magunkra és azt hittük, kényszerülünk valahogyan működni… most minden ilyen helyzetben hatalmas erő áll rendelkezésünkre, hogy saját erőnkbe beleállva önmagunkért lépjünk és a saját akaratunk szerint haladjunk tovább!

Az oroszlán Mars királyi férfierőt idéz most, ami nemek szerinti különbségre való tekintet nélkül, mindenkire értendő. A bennünk élő méltóságteljesség és önbecsülés, a sorsát önmaga uraló és irányító, az erejét önállóan uraló emberről van szó! Ezt egészíti ki a vízöntő Szaturnusz, aki a határhúzás általi felszabadulás, vagy sorsfeladata és konkrét meglépése annak, hogy szabadon, terhektől mentesen, tudati és gyakorlati korlátok nélkül járjuk az igaz utunkat.

Ha az égre nézünk, akkor pedig láthatjuk, hogy a Mars a Rák csillagkép harmadik ágánál jár, vagyis a belső otthonra találás idejét éljük, az engedő szeretet fázisában vagyunk éppen – a feltételek nélküli engedés-megengedés, ha kell, elengedés zajlik. A Mars az Acubens csillaggal, a Rák ollójával már együttállásban van, így most van ideje levágni, elengedni azokat a kötelékeket, amelyek miatt eddig nem tudtunk igazán önállóan létezni! A Szaturnusz a másik oldalon a Bak csillagkép közepén önmagunk és sorsunk felvállalásához ad erőt. Most tudunk felismerni hozott családi-anyai mintákat, amelyekből kilépve már előre lendülhetünk. Most dől el, hogy az alapok, amelyekre építettünk, mennyire stabilak, mennyire értékesek valójában – kiderül, hogy valóban azt teremtettük-e az otthonunkban, a családunkban és életünk alapjaiban, ami kiteljesít és tökéletes, igazi a számunkra, vagy nem? Ha igen, akkor ezek stabilizálódnak, felemelnek, ha nem, akkor most már elengedhetjük őket, szabadulhatunk tőlük. A múlt terheitől való szabadulás, a tisztázás is megjelenik az otthon terén, a családban. A fényszög egésze ugyanakkor mindenképpen az egyén önazonos, szabadon szárnyaló, kellően akaraterős, önmagáért kiállni tudó új állapotát segíti!

Folytatás következik…

Zentai Anna

Az írásokkal kapcsolatos minden kérdést fel lehet tenni privát levélben (e-mail cím a Kapcsolat linken található).