Szaturnusz-Neptunusz kvadrát

Szaturnusz-Neptunusz kvadrát 

Ugyan csak a hónap végén, 26-án lesz egzakt, de egyre jobban érzékelhető már a Szaturnusz és a Neptunusz bolygók kaput nyitó, racionalizáló kapcsolata. Lényegében a hit és a bizalom próbájáról van szó, az önmagunkra találás útján.
Erőpróba, vagyis nem kifejezetten kellemes folyamatként indulhat, viszont ha állunk elébe és vesszük a próbákat, akkor fejlődést és eredményt hoz, fontos dolgok megvalósulását, kézzel fogható formában. Valami most leérkezhet a földi világba ezen megélések által.
A Szaturnusz azt a megélést jelképezi bennünk, ahogyan figyelmünk egyre inkább a lényegi értékekre szűkül. Vonatkozik ez a belső, saját értékeinkre, az önértékelésre is! Saját (kívülről felvett) korlátozó hiedelmeinket ismerhetjük fel és haladhatjuk meg ezek tudatosodásával, önmagunk felvállalásával. A hit itt már tapasztalati úton jelentkezik. A Szaturnusz mögött a Skorpió ollója az értékrendszerünk gyökeres átalakulását, a nemsokára bekövetkező magasabb szintű/rezgésű létállapothoz nem méltó dolgok elhagyását, levágását jelképezi. A Skorpió vége már a Tejúton helyezkedik el, az Istenek Útján, amelyhez érkezve, nemsokára az isteni minőség hívható le a hétköznapi életünkbe, a felemelkedés energiái jönnek el. Ehhez azonban most tudunk megszabadulni azon dolgoktól, minőségektől, amik alacsonyabb rezgésűek, vagy már idejétmúlt ideák, eszmék.
A Neptunusz oldaláról a lélek és tudat legmélye tűnik fel, az egót építő, lehúzó minőségek, félelmek és függések, kétségek birodalmán átverekedve magunkat, ezekkel szembenézve, a Minden Egy állapotába érkezhetünk és a feloldódás, a mélységes harmónia és bizalom alakulhat ki, ha vállaljuk ezt az utat. A Neptunusz magas szintjén már tudjuk az égi gondviselést, teljes és tökéletes a bizalom. Mögötte a Vízöntő csillagkép most a tisztítás, a megtisztulás és felszabadulás idejét mutatja, a tudat alattiba temetett, rég elrejtett élményeink, fájdalmaink és rögzített torz képek felszínre kerülését, átmosását és kitisztítását. Ami tudat alatt eddig gátolt, az feloldódhat.
E két bolygó összekapcsolódása által ezek a belső folyamatok nyitnak kaput valami új, valami magasabb rendű állapot megszületésére. A folyamat célja a hit és a bizalom kialakulása, megerősödése. Meglehet, hogy hiányát érezzük érzelmeknek, hogy az égiek rámutatnak befolyásolhatóságunkra, hogy a veszteségtől való félelmeink által megmutatkoznak egó-játszmáink. A folyamat lényege éppen az, hogy felismerjük: minden kételyt és féltést, minden önbizalomhiányt mi teremtettünk magunknak, és csak rajtunk múlik, hogy önmagunkban, hitünkben megerősödve, kikecmeregjünk ebből az állapotból. Nem a másikban – magunkban találjuk meg a boldogság kulcsait. Nem a ragaszkodás – az engedés és a bizalom ad megnyugvást és biztonságot.
Most érdemes felismerni mindazokat a hitrendszereket, folyamatosan ismételgetett véleményeket és ideákat, amelyekkel eddig lekorlátoztuk saját felemelkedésünket. A valódi értékeink felvállalása, a kétségektől való szabadulás és a bizalom megerősítése, önmagunk egyedi és isteni lényként való felismerése zajlik.

Zentai Anna