Plútó a Nyilas csillagképben

Plútó a Nyilas csillagképben

 

A Plútó a Naprendszer leglassabban haladó bolygója, fontos tagja az ősi princípiumoknak. Sok évig tart, amíg átvándorol egy csillagkép alatt. Ez az időszak nagy változásokat jelent az adott csillag-stáción keresztül, óriási erőkkel van jelen az adott csillagzat minősége. Nagyjából 2009 óta jár a Nyilas csillagkép alatt, ezelőtt a Skorpió és a Kígyótartó csillagképek alatt haladt. Abban az időszakban a nagy, belső átalakulások, az elmélyülés és lélekkutatás, a spiritualitás és gyógyítás megjelenése volt főszerepben a Plútó által, most azonban már a Nyilas minőségen van a hangsúly. Így lesz ez még sok éven át.

A Nyilas az a csillagkép, amely a legmagasabb, isteni erőkkel és tudással, a Tejúttal áll kapcsolatban. Itt a Kígyótartó gyógyító minősége már a múlt, a gyógyító erőket a Nyilas már megszerezte, birtokolja. Első része a Tejúton van – itt, ebben a fázisban a magas égi tudás és az égi erők lehozatala van jelen. A vége már lejön a Tejútról – itt az energiák, a tudás kiárasztása, átadása a hangsúlyos. A Plútó jelenleg a Nyilas azon részén halad, ahol a Tejútról kapott magas szintű tudást felvehetjük. Vagyis, a mostanában történő, igazán nagy változások, megújulások, a végletes élmények (magasságok és mélységek megélése), az erőteljes élmények mind arról szólnak, hogy a felszínes történéseken túllátva, megszerezhetünk egy magasabb minőségű bölcsességet. A belső erő a tudásért dolgozik! Itt a tudás alkalmazása most még célként jelenik meg – majd alkalmazni fogjuk, amikor eljön az ideje. Most tanulunk, lehívunk, bölcsülünk, magasabb ismereteket szerzünk.

A Nyilas íja és a nyíl hegye is beszédes: egyrészt, a Skorpió szívére, az Antares csillagra céloz a Nyilas, vagyis a legmélyebb szeretet-minőséget veszi irányelvül. Az égiekkel való kapcsolata miatt a felsőbb világokkal való kapcsolat felvétele is hozzá tartozik. A Nyilas nyilának hegyén ragyogó csillag (Al Nasi csillag) azonban sokkal többet is jelent ennél: ha a Földről egyenesen reá nézünk, akkor a Tejút-galaxis közepébe nézünk bele! Vagyis a Nyilas által vehetjük fel a kapcsolatot saját belső középpontunkkal, a teremtő központtal, a Mag-gal! A Nyilas így a Fénybe vezet vissza, fényt hozó és tudást árasztó minőség.

A Plútó égi környezete is beszédes: alatta, alapelvként jelenik meg a Távcső, ami belső minőségként az égiek felé fordulást, az égi jelölések, csillagok vizsgálatát szimbolizálja, a Páva pedig Héra istennő kedvenc madara, a hindu hagyományban az örök szerelmet jelképezi, méltóságteljességet és a lélek gazdagságát sugallja. Fent, szellemi vezérelvként jelenleg a Pajzs csillagkép jeleníti meg a védelem minőségét, vagyis mind egyéni, mind közösségi értelemben a védelem kialakítása, megléte most igen fontos. A Sas csillagkép pedig már a lélek és szellem felemelkedését és szárnyalását hozza el.

A Nyilas csillagkép a Zodiákus körön a Bak jegy hátterében van. E két minőség találkozása és már a Nyilas maga is, a tudás alkalmazásáról, annak hétköznapi, gyakorlati használatáról szól. Hiszen az a tudás, amit csak fejben tudok és nem nyilvánul meg, olyan, mint ha nem is lenne. A Nyilas által tudjuk a tanításokat, a már megszerzett tudást alkalmazni. Ezt a belső bölcsülési folyamatot segíti és erősíti most a Plútó vonulása a Nyilasban.

Z. A.