Októberi nagy lehetőségek

Októberi nagy lehetőségek

őszi

Az idei október olyan lehetőségeket tartogat a számunkra, ami túlzás nélkül szólva is csak itt, csak most, csak nekünk adatik meg, egyetlen egyszer ebben az életben, ebben a világkorszakban! Ez pedig több más teremtő erő kihasználása mellett elsősorban az, hogy most vagyunk képesek egy olyan szintlépésre, amely nem csak tudati tágulással, hanem konkrét, gyakorlati lépések radikális átalakító erejével jár! Most tudjuk az életünket olyan magasságba emelni, amelyet talán már régóta vágytunk, amely felé régóta hívott a lelkünk. Sorsfordító és sorsemelő erőink jelképe, a Plútó, most éri el a Nap látszólagos útját, az Eclipticát. Ennek egzakt ideje október 24, de egész hónapban élvezzük ennek áldásos, hatalmas teret nyitó erejét. A minőségi átalakulások, a mélyreható, gyökeres változások ideje ez, amikor képesek vagyuk meglépni mindazt, amit eddig talán soha, hiszen a Plútó a hétköznapi Cselekvések Útjával kapcsolódik. Érdemes figyelni magunkban arra, hogy hol és miben érezzük azt az erőt, amellyel bármire képesek lennénk – és MOST érdemes ezt a gyakorlatban működtetni is!

Ezen a nagy lehetőségen kívül továbbra is érvényes, hogy ideje van megdönteni minden eddigi rendszert, bármilyen szabályt, keretet, amelyben gondolkodtunk és működtünk! Figyeljük meg: ha szomorúak, lehangoltak vagyunk, akkor annak hátterében mindig ott áll valamilyen rendszer, ami szerint gondolkodunk és ez az állapot azért jön létre, mert ezekben a keretekben maradtunk. Itt az ideje ezt teljesen megszüntetni! A régi rendszerek lejártak, ideje sokkal tágabban néznünk önmagunkra, életünkre és lehetőségeinkre! Ideje kilépni a keretekből, bármilyen rendszerből, ideje, hogy abbahagyjuk az “ez így szokott működni”-féle gondolkodást és megítélést. Bármilyen ‘magas szintűnek’ is tűnik egy rendszer – az mégis csak ‘rendszer’ és ezen belül már nem maradhatunk – a VÉGTELENSÉG nyílik meg előttünk, ha merünk kilépni ezekből!

Október 4-től 10-ig (11 reggeléig) a Nap a Holló csillagkép alatt járja útját. A Holló nem csak égi üzeneteket szállít nekünk, de a korszakváltás madaraként jelképezi azt, hogy eljött egy nagy váltás bennünk és körülöttünk – egy olyan változás, amikor a régivel leszámolva, az új életünkbe már csak azt visszük magunkkal, ami igazán lényegi érték, ami a fényt jelenti a számunkra! A fény átörökítése zajlik e napokban.

Október 11-én újra egzakttá válik, bepontosodik a Vénusz és a Mars fénykaput nyitó, racionalizáló, kézzel foghatóságnak teret adó aspektusa. A Vénusz 5-én estétől (csak látszólag!) hátráló mozgásba kezd és az Angyal finoman fénylő csillagaihoz visszatérve, egyfajta emberfeletti minőséghez, nemességhez, méltósághoz való felemelkedni vágyást és lehetőséget csempész a tudatunkba. A Mars a Bak csillagzat testén haladva sorsfeladataink felvállalásához, a valódi értékek őrzéséhez, működtetéséhez ad nagy erőt. Ugyanakkor a skorpió jellegű Vénusz végletes, mély vágyakat és lelki termékenységet, lelkünkben és érzéseinkben való bizalmat, biztosságot erősít most. A vízöntő jegyű Mars pedig a terheink letételére irányuló erőt, az ezzel járó felszabadulást és korlátoktól, függésektől való szabadságot idézi meg számunkra. E két erő összeadódása által kiléphetünk a régi kapcsolati modelleknből, mintákból és a biztonságra irányuló törekvéseink konkrét, kézzel fogható eredményekben születhetnek meg – de csak akkor, ha merünk beleállni a kihívást, erőpróbát jelentő helyzetekbe!

24-én a Nap és az Uránusz szintén a biztonságra törekvés tengelyét képezi egymással. A cselekvő tisztításnak, az aktív teherletételnek és szabadulásnak jött el az ideje! Nagy lehetőséget kapunk azért, mert tiszta rálátásunk nyílik arra a kapcsolati rendszerre, amelyben vagyunk és életünk teremtődésére, működésére is! Ezzel a világos megértéssel már nem kérdés, hogy mik azok a dolgok, helyzetek, minőségek, amelyekből ideje kilépnünk. Tudatunk megvilágosodásával és tágulásával már könnyen le tudjuk rakni terheinket, előre nem vivő, istenemberhez méltatlan dolgainkat! Ideje szabad teret teremteni és szabadon lépni tovább! Mindezt segíti, támogatja a Vénusz és a Szaturnusz aspektusa, amely az eddigi tapasztalataink alapján leszűrődéshez, összegzéshez, szintézishez vezet. Kapcsolataink megszentelődnek! Áldást élveznek azok, amelyek valóban értékesek a számunkra és szabadulhatunk azoktól, amelyeknek már lejárt az ideje és csak lehúzó erővel lennének további utunkra.

31-én a Vénusz kapcsolódik az Uránusszal, ez egy további mérföldkő lehet ebben a tudattágító, felszabadító, szabad és tiszta teret létrehozó folyamatban. Függéseinket letéve, vágyainkat szabadon megélve léphetünk tovább. Teremtő, alkotó erőink mostantól szabadon áramolva használhatók, csodákat, életet adó, lelket töltő dolgokat tudunk teremteni.

Fogadjuk bátran ebben a hónapban a hirtelen, váratlanul, kiszámíthatatlanul, vagy meglepő módon érkező élményeket! Ezek segítenek a szabadsághoz és a teljességhez.

Zentai Anna

asztrozófus