Novemberi csillagüzenetek II. rész – Tranzitok, fényszögek, csillagállások

November hónap első fele felkészítés arra, hogy a hamarosan megnyíló kapukon vajon felléphetünk-e egy magasabb minőségbe, vagy nem? Ez egyáltalán nem magától értetődő, bármilyen sokan hiszik is ezt… Most van ideje eldönteni, hogy valóban a szívünkre hallgatunk-e és követjük-e a szívünket, éljük-e a hívásait a hétköznapokban is? A szívünk mérlegre kerülése egyszerűen rámutat arra, hogy valójában mit érzünk, mire vágyunk, mit jó megvalósítani az életünkben. Ám ezt vállalni, csinálni, merni nekünk kell!

5-én Vénusz-Uránusz szembenállás – Vágyaink, elemi késztetéseink felszabadításának jött el az ideje – figyeljünk jobban magunkra, hogy milyen vágyaink is vannak és arra is, hogy mire hittük azt eddig, hogy nem lehetséges! Most ideje új, nyitottabb, tágabb nézőpontból szemlélni vágyainkat és különösen a kapcsolatainkat! Mind a párkapcsolatok műkődéséről alkotott gondolataink, mind az anyagi-pénzügyi helyzetünkről vélt eszméink nagyot változhatnak, tisztulnak. Érdemes elengedni a ragaszkodásokat és belelazulni az élet magától értetődő áramlásába, nem szabni korlátot a bőségnek! Legyünk megengedésben, tervezzünk újra, vagy ne is tervezzünk – engedjük, hagyjuk, éljük, szabadon! Önismereti téren ma érdemes az önbizalmat, önbecsülést erősíteni, hiszen sok megélésünk ennek meglétére vezethető vissza.

7-én a Nap eléri a Mérleg csillagkép dupla alfa csillagát! Ezen a napon megmérettetnek a múlt igazságai! Most kiderül az igazság, bármely értelemben. Figyeljünk önmagunkra, ne csak külső történéseket várjunk, legyünk jelen annak, ami a szívünkben zajlik! Szintén e napon a Vénusz-Szaturnusz kvadrát által lehetőségünk jön kilépni a megszokott létezési szintről, merni megvalósítani szívünk igaz vágyait, meghaladni a félelmeket és élni azt, ami az isteni minőség! Ennek vizsgája dönti el, hogy mely kapcsolódásunk életképes.

8-án Nap-Merkúr együttállás – E napon megérkezik a világos megértés, a tiszta rálátás, a látszat mögötti valóság felismerése! Megérthetővé és láthatóvá válnak a mélységek, mind a körülöttünk lévő helyzeteket, mind a saját belső működéseinket tekintve! Ha valakivel fontos dolgokat kell megbeszélnünk, akkor ne halogassuk tovább, most kimondhatjuk szívünk rejtett igazságait! Éppen délben egzakt a telihold is – egy lelki ciklus most lezárul, a kapcsolatok mélyebb megértése és a lelki felszabadulás egymást kiteljesítő lehetősége van jelen. Most kiemelten fontos, hogy ne ragadjunk le a felszínen, mélyedjünk el az önismeretben, ne vigyen el az, amit kint látunk, hanem nézzünk önmagunkba, lássuk kapcsolatainkat úgy, mint önmagunk tükröződéseit! Az újra való nyitottság és a valódi szeretet kérdésköre, felvállalása segít leginkább!

9-én a Nap-Merkúr szembenáll az Uránusszal – Engedjük most bele magunkat az élet természetes áramlásába és csak hagyjuk, hogy vigyen! Álljunk készen bármilyen meglepetésre, fogadjuk kalandként, isteni gondviselés megnyilvánulásaként! Soha semmi nem véletlen, ezt jó szem előtt tartani. Ideje van letenni azokat a terheket, amelyek egy darabig talán a fejlődésünket szolgálták, de nem tartoznak hozzánk. Ideje nyitni a szabadságra, a könnyedségre! A nyitottság és a bizalom állapotára ráhangolódva az égi áldások megmutatják magukat! Szívünk igazsága élni akar, áldást akar hozni életünkbe – engedjük!

10-én Vénusz-Neptunusz trigon – Ezekben a napokban szárnyaló és mámoros érzelmek keríthetnek hatalmukba. A múltból visszatérő minőségek jelentkeznek újra, lehet ez még ki nem élt vágy, megéletlen érzelem, el nem készített alkotás, be nem teljesített elképzelés, velünk született érzékelő képesség, stb. Azért jön vissza mindez, hogy végre anyagba hozzuk, merjük élni a hétköznapokban a belső valóságot. Kapcsolataink mélyére érzékelve kapunk késztetést az egység megvalósítására. Megérzéseink változásra, szintlépésre hívnak. Kommunikációs gátakat ma kellő elszántsággal sikerülhet meghaladnunk. Figyeljünk nagyon az érzékelhetőre, ne csak a láthatóra!

11-én Nap-Szaturnusz kvadrát – Ezek a napok elhozzák annak a vizsgáját, hogy mennyire állunk bele saját életünk alakítását illetően a központi szerepbe, hogy merjük-e úgy alakítani sorsunkat, ahogyan valójában akarjuk! Ez nem kívülről érkező dolog – amennyire megértünk rá, most aszerint alakul az út. Ha meghaladjuk félelmeinket és nem a szokott módon reagálunk helyzetekre, hanem merjük élni az isteni minőséget, adott helyzetben pedig meghúzni a határainkat, akkor várható fejlődés, szintlépés.

12-én Merkúr-Neptunusz trigon – Álmaink, vágyaink megvalósítása zajlik, ehhez folyamatosan kapjuk az erőt, illetve a félelmek meghaladásának lehetőségeit és nagy szerepe van a képzelet teremtő erejének is! Ma meghitt, mély beszélgetéseket folytathatunk, a valós érzéseink átadásának, a lélek mélyén zajló folyamatok értésének van ideje.

13-án Vénusz-Plútó szextil – Kapcsolatainkban megélt élményeink és tudatalatti működéseink általi tapasztalásaink most összeérnek. Felismerhetünk olyan mélyebb kapcsolati mintázatokat, amelyek által már tudható, hogy milyen irányba érdemes változtatni, megújulni. Gyógyító, regeneráló erőt kapnak a kapcsolatok, a szerelemben megújulás, a női minőség élésében is gyógyulás történik. A szenvedélyes, végzetes szerelem életet adó erejét érezhetjük, amely átsegít minden helyzeten és bármilyen erőteljes, mégis harmóniát és gyógyulást hoz. Kapcsolataink megértése segíti a most nagyobb ívekben zajló változást az életünkben – a régi, elavult hitrendszerek elhagyását, a valódi sorsfeladataink élését. A Nap ma éri el a Mérleg csillagkép közepét – az egyensúly, a harmónia, a kint és bent, az én és te egyensúlya érzékelhető.

14 a gyógyítás kiemelt napja! A Nap az Unukalhai csillaggal együttállva igen erőteljes gyógyító és beavató erőket sugároz, a Kígyótartó csillagkép csillagai alól. Kiemelten fontos, hogy tudatosítsuk: mi magunk vagyunk felelősek mindenért, ami sorsunkban történik, nem a végzet rángat ide-oda, hanem saját teremtő erőinket működtetjük – hogy mennyire tudatosan, az a fizikai térben és a lélek állapotában is megmutatkozik.

15-én Merkúr-Plútó szextil, Nap-Neptunusz trigon, Vénusz-Jupiter trigon – Az elmúlt hetekben zajló folyamatok másik tetőpontja, amikorra mélységeiben megértve kapcsolatainkat, igazán tisztán látva önmagunkat és élethelyzeteinket, már megmutatkozik a kapcsolatainkat érintő áldások eredménye és emelkednek, gyarapodnak, fejlődnek a kapcsolataink! A szerelemben és vágyakban való, inspiráló, erőt adó kiteljesedés élhető meg, ugyanakkor nagyon mély titkokra, mély működésekre láthatunk most rá, eddig rejtett igazságok kerülnek megvilágításba. Mindent más szemszögből láthatunk, kiderülhet, hogy mi miért történt, mihez vezetett, milyen ajándékokat készített elő a számunkra – vagy mihez vezet majd és mi válik lehetővé a jelenlegi átalakulásokkal. Figyeljünk azért a mértéktartásra, főleg testi szinten, kíméljük a túlzásoktól magunkat! Rengeteg energiát kapunk most abból, amiben él és szárnyal a lelkünk, figyeljünk erre, adjunk teret a belső késztetéseinknek, az ihletnek, a szerelemnek, a lélek hívásainak!

16-án Merkúr-Jupiter trigon – Az égi és földi tudás egymást inspirálva ér össze; amit megbeszélünk, megértést hoz és amit megértünk, kimondásra vár. A mélyebb, belső, láthatatlan, felszín mögötti működések megértése és a tágabb, nagyobb ívű törvényszerűségek egymást erősítik. Mély titkok és nagy igazságok egyaránt kimondhatók. Mától a Vénusz a Nyilas jelébe lép – megtörtént az átalakulás, megjártuk a kapcsolati mélységeket, mostantól elindul egy tüzesebb, impulzívabb időszak! A kapcsolataink hátterének tudatában már megerősödött hittel és bizalommal megyünk tovább, felfedezzük a magasabb összefüggéseket is.

17-től a Merkúr is a Nyilas jelébe lép, szellemi távlatokra és magasabb világokra nyitunk. Filozofikusabb gondolkodásra váltunk, igazságérzetünk erősödik, kimondani jön ideje nagy igazságokat. Őszinte megnyilvánulásaink, erőt adó szavaink másokat is lelkesíthetnek.

18-án Nap-Plútó szextil – Regenerálódik a személyiségünk, életerőnk, önirányító-, életvezetői képességünk. Olyan felismerések jöhetnek, amelyek által már az egész helyzetünk tisztán láthatóvá válik és ez segít, hogy átvegyük az irányítást a dolgaink alakítása felett. A feltétlen szeretet születik újjá bennünk, új erőt kaphatunk a mindennapokhoz.

19-től a Merkúr eléri a Skorpió csillagkép ollóját, amely erőtérben meg tud történni az elengedése annak, ami visszatart a szintemelkedéstől, attól, hogy merjük élni a saját isteni minőségünket! Az ördögi körökből tudunk most kiemelkedni és ami ehhez hozzásegít, az a levágódás most történik! 19-től 22-ig, négy napon át tartózkodik itt a Merkúr, így ebben az időszakban a szellemi elengedések és szintlépések is megtörténnek és kiemelt ideje van annak, hogy megejtsük azokat a beszélgetéseket, amelyekben végleg leszámolunk a múltunkkal. A Mars-Neptunusz kvadrát most teljesedik ki második alkalommal ezen időszakban! A szellemi emelő erőnk, az akaraterőnk működtetése kapcsolódik a múltból hozott varázserőinkkel, tisztánérzékelő képességünkkel. Elképzeléseink megvalósítása azon keresztül tud működni, hogy merünk kiállni önmagunkért, szívünk igazságáért, merjük érvényesíteni valódi, szabad akaratunkat és képviselni önmagunkat. Most tanuljuk a valódi érzések kifejezését, most van lehetőség, hogy anyagba öntsük, amire vágyunk!

21-én Nap-Jupiter trigon, Merkúr-Vénusz együttállás – Álmainkat érdemes ma megfigyelni, leírni, hiszen a mélységekre rávilágító, igazságokat felderítő Nap a hajnali órákban rámutat a lényegi összefüggésekre! Már 20-án erőteljesen érezhető, de 21-én is jelen van az igazságok kiderülése, megvilágítása, a lélek törvényszerűségeire való rálátás. A tágabb és mélyebb megértés cselekvésre és irányításra ösztönöz – a felismerések, rálátások pedig az egység élésére, a múltból hozott tudás élésére. A Merkúr és a Vénusz egyesülése a Nyilas jelében, egyben a Skorpió csillagkép szívét védő pajzsánál történik meg! A késő esti – éjszakai órákban különösen érezhetjük a szívet, a szeretetet védelmező hatalmas erőt, amely elhozza kapcsolataink megértését és az igazságra rámutató beszélgetéseket. A Mars ezen a napon a Capella csillaggal áll együtt, így erőteljesen nyitja meg az égi csatornákat, egyben a belső templom kapuját.

22-től a Nap a Nyilas állatövi jelében halad. A vizes, érzékeny Skorpió jeléből a tüzes, szenvedélyes, inkább szellemi érdeklődésű Nyilasba lépő Nap a cselekvések szintjén mostantól a hosszú távra szóló, előremutató, igazságot előtérbe helyező tetteket erősíti. Igazságérzetünk növekszik, a hit és bizalom ereje kiemeltté válik. A mélységeket megjárva, magunk mögött tudva, már a megértés és a megnövekedett hit kap teret. Az élet nagyobb törvényszerűségeit fedezzük fel, szívesen tanulunk és tanítunk.

23-án a Merkúr eléri az Antares csillagot, a Skorpió csillagkép vörösen ragyogó szívét! Az igazság ereje az, ami mindent átalakít e csillagtérben! A legmélyebb szeretet, a halálos szerelem, az igaz valóság tárul fel az Antares által, ami nem engedi már az egó játszmáit! Ezt most a szellem szintjén és a kommunikációban, üzenetváltásokban követhetjük nyomon. Szavainkba a mélységes szeretet éltető erejét tudjuk csempészni!

23-ról 24-re fordulva, éjszaka teljesedik ki az újhold, a Nap és a Hold együttállása. A Jupiter ugyanekkor direkt irányba fordul és mostantól a hétköznapok szintjén is elindulnak a jupiteri erők, anyagba öntődések: az igazság megmutatkozása, a hivatalos ügyeink, a tanulás és tanítás témakörébe tartozó folyamatok, a segítségnyújtás és a hit ereje. Az újhold új sorsciklust nyit lelki értelemben és ezek az új kezdetek most az életörömről, a jóban való bizalomról, az Istennel való, megerősödött kapcsolatról és lelkesítő ideáink megvalósításáról is szól! Fontossá válnak a beszélgetések, az önkifejezés, valódi érzéseink és gondolataink kinyilvánítása, az őszinteség, az igazmondás.

24-én a Mars a Bellatrix csillaggal áll együtt, amely Nimród első válla és a harcosnő energiája. A felvállalás erejét hozza el ez az idő, egyben a megtartás erejét is.

25-től a Nap is eléri a Skorpió ollóját! Ezen a napon kiemelt ideje van annak, hogy azt, ami nem isteni minőség az életünkben, a szellemiségünkben, most végre elengedjük!

28-án Mars-Szaturnusz trigon – Ezekben a napokban nagy erőt kapunk ahhoz, hogy félelmeinket és önkorlátozó berögződéseinket meghaladva kilépjünk a lehetségesbe, a szabadságba és az akaratunk szerint legyünk képesek működni! Új dolgok elindításának, szellemi áttöréseknek, lassú, de biztos építkezésnek van ideje. A múlt terhelő minőségeitől való szabadulás ér össze életünk uralásával, amely már a szív hívásának megfelelően történik.

29-én Merkúr-Mars szembenállás – Gondolataink és megnyilvánulásaink tudatos kézben tartását gyakoroljuk. Magunk felelünk azért is, amit gondolataink és érzéseink által rezgésként kifelé működtetünk és azért is, amit hanggal rezegtetve a térbe, teremtő erőként kimondunk. Ezzel a tudatossággal érdemes e napokat megélni és működtetni, szavainkkal erőt adni, nyíltan kifejezni szívünk érzéseit. A gondolat most erővel kíván töltekezni, az erő szavakban kíván megnyilvánulni.

30-án Merkúr-Szaturnusz szextil – Eddig megélt élményeink tanítása most tudatosodik. Finom erőt kapunk ahhoz, hogy szavainkat megfelelő módon és tartalommal közvetítsük társaink felé. Lényegre koncentráltan, tisztázó beszélgetéseket élhetünk, de saját gondolati világunkban is tisztogathatunk és gyógyíthatunk.

A hónap végére beérnek tapasztalásaink, élményeink által tudatosodnak felismeréseink és új ember kezd megszületni bennünk. Megerősödött hittel, szellemi erővel, letisztultabb kapcsolati rendszerrel folytatjuk az utat az advent időszakába, amikor már a legmélyebb világunkkal nézhetünk szembe és a Fényt a legsötétebb szintekre is elvihetjük!

Zentai Anna

Kép: Pinterest