Mit hoz 2013 augusztus?

MIT HOZ AZ AUGUSZTUS? – Főbb bolygóállások Új Kenyér, vagy Kisasszony havában

Az idei nyár zárása a teremtés és szakralitás számának, a hetesnek jegyében telik. Augusztus 1, 7, 21, 26 és 27 az eseményfolyamatok csúcspontjai. Elsején érdemes különös figyelmet fordítani a hajnali álmokra, ezek most a karmatisztítás, a megtisztulás és szabadság üzeneteit hozzák. Új energiákat kapunk, új kezdetek mutatkoznak. 7-én az Alhena csillaggal együttálló Jupiter szembekerül a Plútóval, így az évkör két pontja közt, egy áthidaló, egyensúlyi tengely jön létre, a teljességre törekvés igényével. Ha eddig nem tetted – most állj a sarkadra! 21-én a Jupiter már az Uránusszal kapcsolódva, olyan energiák működését hívja életre, amelyekkel végre kézzel foghatóvá tehetjük eddigi gondolatainkat, elképzeléseinket. Most ismét a karmánkat tisztító erők lépnek működésbe, ha kihasználjuk ezt, szabaddá, könnyebbé válunk. A hónap vége az érzelmi életünkben hozhat nagyobb fordulatokat. 24-én érzelmi kapcsolatainkon pozitív irányba változtathatunk, fordíthatunk a sorsunkon, ha elővesszük rejtett erőtartalékainkat. 26-án az érzelmi tisztázások és tisztulások ideje jön, új utak nyílhatnak a szerelem, párkapcsolat területén. 27-én éjféltájt eljön a varázslatok ideje, itt is az érzelmekről, és az igaz cselekvésekről szólhat az idő. A magyar nemzet egyik küldetése az igazság érvényre jutása. Egyik vezérlő elvünk, a Jupiter, ekkor teremtő erőket kap a Vénusztól, így fontos lehet az érzelmek és testiség területén is, a mértéktartás, az igaz és tisztes cselekvések, a törvény betartása, és egy magasabb útra lépés. A Hold útját tekintve, 6-án az oroszlán Újhold, a Rák csillagkép elengedő ágánál, az elengedés általi felfényesülés és megújulás hírnöke. 21-én pedig, a Vízöntő Telihold, a múlt terheinek lerakását, a múlt tisztázását segíti. A Nap augusztus 22-én áll együtt az uralkodók csillagával, az Oroszlán szívével, a Regulussal. Eljön az ideje, hogy feltételek, függőségek és elvárások nélkül szeressünk!

Zentai Anna