Mi vár ránk novemberben?

Mi vár ránk novemberben?

Csillagüzenetek Enyészet havára

nov2

A Nap ebben a hónapban egyenesen a Tejút felé, az Istenek Útjának irányába veszi az útját. Decemberben lehetőségünk nyílik majd a szintlépésre, erre viszont ebben a hónapban fogunk felkészülni! Ahhoz, hogy hamarosan kilépjünk a karmikus körforgásból és életünk színvonala emelkedjen, hogy új és jobb lehetőségek nyíljanak, hogy önmagukhoz méltó módon éljünk, most készülünk fel. A Nap novemberben ugyanis, az Angyal csillagaitól indulva a Skorpió szívéig halad, vagyis most halad át a teljes Mérleg csillagképen, a szintlépésre felkészítő stáción, amikor a szívünk mérlegre kerül és eldől, mi igaz és mi nem, mi az, ami valódi, lelkünk szerint való, mi a magasabbrendű akarat – amelynek földi megnyilvánulása egyszerűen annyi, hogy a szívünkben érezzük! November 6 és 13 között kifejezetten a múlt igazságai mérettetnek meg, majd 16 és 22 között a jövőnket érintő igazságok egyértelmű megmutatkozása, érzékelése következik. Ebben a hónapban így ideje jön mélyen magunkba nézve elmerengeni azon, hogy mi az, ami még kiszabadulni készül a lelkünkből, mi az, ami még nem hagy nyugodni, ami még megélésre vár? Érdemes akár elképzelni azt, hogy ha ez lenne életünk utolsó pillanata, vajon mi az, amit sajnálnánk kihagyni, itthagyni, nem megélni? Vajon van még valami a lelkünkben, ami él és élni akar? A Mérleg az isteni igazságosság ideje, ami egyszerű érzetekként, érzésként nyilvánul meg, a szív hívó szavaként, ami elől nem lehet elbújni. Nagyon sok mély, belső működésünk tudatosodhat ezzel együtt ebben a hónapban. Felismerhetjük azon ösztönös működéseinket, amelyek által az életünk eddig valamiképpen alakult és lehetőségünk nyílik változtatni.

A Jupiter november 23-án fogja elhagyni a Skorpió méregfullánkjának hatóterét, addig is, kiemelt ideje van annak, hogy végérvényesen megszűnjön életünkben sok olyan minőség, ami nem méltó, nem boldogító, nem hozzánk tartozó, ami nem tápláló, emelő és kiteljesítő. Lehet ez bármi, munkahely, állapot, kapcsolat, elavult hitrendszer, lehúzó minőség, gátló minta, betegség, stb. A Szaturnusz és a Plútó egyre közeledő, januári együttállása ugyanakkor fokozatosan erősödik és így minden ide kapcsolódó helyzet egyre élesedik, régi félelem-határok, öngátlások és önkorlátozások határai haladhatók meg. Ideje egyre inkább megengedni magunknak azt, amit eddig is vágytunk, de nem mertünk. Ideje, hogy ennek érdekében a régi, elavult rendszerek ledőljenek, átalakuljanak.

A Vénusz 9-én és 10-én áll együtt a Skorpió szívével, az Antares csillaggal, a Mars pedig ugyanekkor, 10-én a Spica csillaggal, a Szűz megérkező lábfejével, az Örök Fény megtalálásának minőségével. Ez a két nap lehet a hónap egyik energetikai csúcspontja, olyan fényerők járják át ezt az időt, amelynek ragyogó útmutatásánál nehéz eltévedni. A legmélyebb szeretet, a legmélyebb igazságok, az éltető szeretet-erő és a megérkezés, a dimenzióváltás, a harmónia minőségei mind jelen vannak. A Mars innen kezdve már az Angyal csillagképben halad, finom erőkkel, megannyi angyali jelzéssel, sugallattal, láthatatlan motivációkkal fűszerezve.

NOVEMBERI TRANZIT NAPTÁR

5-én a Mars és a Plútó anyagba öntő erejű fényszöge tetőzik. A két erőbolygó szellemi erőket mozgat – figyeljük meg, mekkora hatalmas ereje, hatalma (!) van ekkor a gondolatainknak! Már ezekkel is varázsolhatunk, de ez a nap még többet is hoz – a Mars a Szűz előrelépő lábánál, a Plútó a Nyilas Tejútról leérkező részénél jár, így a nagy lépések megtétele, az előrelépések, a jövőért tett lépések, a már kialakult, megteremtődött helyzetek anyagba hozása válnak időszerűvé. Kulcsszavunk lehet a szabad akarat, az emelő gondolat, az átalakító-megújító erőnk képessége, a minőségi szintlépés.

8-án minden erővel támogatja a teremtés sorsutunkat, kitűzött feladatainkat, határaink felismerését, elképzeléseink anyagba öntését. A lélek mélyére is rálátásunk nyílik ekkor. Fény derülhet eddig titkolt, eltemetett, homályfedett dolgokra, mély érzelmekre. Érzéseink és képzelőerőnk is fellángolnak, mély, belső tisztulással jár ez a pár nap.

8 és 13 között a már zajló, sorsunk szerint megírt ‘rendszerváltásban’ sok segítő, támogató erőt, tiszta felismerést kapunk.

9-én hajnalban harmadízben ismétlődik a Szaturnusz-Neptunusz szextil. Vágyaink, álmaink megvalósulását, anyagba öntődését segíti ez az energetika is. Eddigi tapasztalásaink következtetéseit leszűrhetjük és tiszta útmutatással folytathatjuk utunkat a jövő felé. Amit mélyen belül kitisztítunk, szinte azonnal anyagba formálódhat.

11-én a világos megértés, a világos információáramlás, tiszta beszélgetések, szeretetteljes szavak ideje jön. Tiszta rálátásunk a megértés erejével egyesül. A múltban már jelentkezett kommunikációs helyzetek, lehetőségek térhetnek vissza.

A 12-i telihold nagyon tiszta, mély felismeréseket idézhet elő önmagunkban. Kapcsolataink tükrében tisztábban láthatjuk meg magunkat. Érdemes befelé figyelni és észrevenni, hogy milyen mély, belső működésünk által teremtődnek adott helyzetek. Ebben fontos szerepet játszhat az önbizalom megléte, az érzéseinkben, a láthatatlanban való bizalmunk is. Ugyanakkor sok jó lehetőséget megláthatunk és most ki is használhatunk, könnyebben kiállunk akaratunkért. A hit és az akarat, az igazság és az erő, a bizalom és a lendület most harmonikusan kapcsolódik egybe.

14-én tetőzik egy lelki erőpróbát, de ez által kézzel fogható eredményt is ígérő aspektus. Ha van még nagyon mélyen lévő minőség, amelyet ideje kitisztítani (bármilyen lehúzó erő, szenvedésprogram, önsajnálat, lelkünket mérgező erő, téves minta), akkor ezek most tisztulhatnak, feloldódhatnak. Ha még nem vagyunk valamely szempontból az egység állapotában, akkor ehhez mért lehetőség érkezik – vajon mennyire bízunk abban, amit érzünk, tudunk a lelkünkben? Merünk belehelyezkedni önmagunkba? Gyógyulás és önálló sorsműködtetés ideje is ez. Kapcsolatrendszerek, női minták tisztulhatnak.

20-tól a Merkúr bolygó direkt irányba fordul, az információk áramlása a hétköznapok szintjén is beindul.

24-én egyszerre jön ideje a vágyak örömteli megélésének, kapcsolatok gyarapodásának és terhek letételének, felszabadulás erős igényének, akarat szabad megélésre irányuló inspirációjának. Megérthetünk átfogóbb kapcsolati működéseket, igazságokat, de mély belső erők tudatos kezelésének, szenvedélyesség megélésének és vágyteli célok felé indulásnak, azok tudatos követésének is ideje van.

28-án női mintákat, párkapcsolati mintákat, alkotó-termékeny erők működtetését, művészi- és szépérzéket érintő minőségeket tisztítunk. Nézőpontváltás, tágabb szemszög, tágabb lehetőségek látásának napjai ezek, ami által karmikus terhektől szabadulunk, vágyak szárnyalnak fel és találnak teret maguknak. Ideje felülvizsgálni, mit nem engedtünk meg eddig magunknak és milyen új, más, eddig el nem fogadott, de örömöt hozó dologra érdemes nyitni.

Zentai Anna

asztrozófus