Mi vár ránk 2022-ben? – 12 hónapos előrejelzés

MI VÁR RÁNK 2022-ben?Éves előrejelző – rövidített változat
I. rész – Numerológia

Mindenekelőtt, ha előrejelzést, útmutatást olvasunk, akkor tudnunk kell, hogy nem gyakorlati történésekről és nem konkrétumokról szól az írás, hanem energiákról, lehetőségekről, amelyeknek fizikai anyagba öntődése és alakulása a saját teremtésünk függvénye. Teremtéseink javarésze pedig a mélytudat terméke, így ha a saját életünkben valamit változtatni szeretnénk, akkor ez önmunkával, a mélytudatban lévő hitrendszerek, blokkok oldásával lehetséges. A jövő nincs készen – lehetőségünkben áll változtatni rajta, de ezt önmagunkban kell, hogy megtegyük és akkor valóban működik.

2022 egyik olvasatban a Jupiter, másik olvasatban a Vénusz éve. Különböző megközelítések szerint:
– 20+22 – Égi Ítélet és Bolond, a Tarot lapjai szerint. Vagyis nagy energiákat mozgat meg, első felében egy erős megtisztulás van jelen, magasabb égi beavatkozással, angyali segítséggel, egy korszak lezárul és egy új indul el, akár már halottnak hitt dolgok, minőségek feltámadásával; a második felében pedig a Flow-ban, az áramlásban való, tiszta jelenlét válik fontossá, nem agyalni, nem számítgatni és következtetgetni, hanem engedni, hagyni és nyitott szívvel, függetlenül, szabadon kapcsolódva, éppen a kiszámíthatatlanság áramán vitetve magunkat, szívvel-lélekkel, örömmel élni a mindennapokat. A tisztulások, oldások, a függések elengedése, az álmok világa, mind fontos minőségekké válnak most.
– A három kettes a dualitást, az eddig elindult gondolat-magok anyagba öntését és a női minőség fontos szerepét hangsúlyozza. Ahol megjelenik a hármasság, ott teljesség van! (Atya-Fiú-Szentlélek, avagy Anya-Apa-Gyermek, avagy test-lélek-szellem.) Mind a három szinten a kettes energetika dominál. Ami 2021-ben elindult, energetikailag már jelen volt, az ebben az évben anyagba öntődhet. A nőiség, női minőség, a nők szerepe kiemelkedik. Az 1-es évben a férfinak kellett a helyére állnia, ez jelenti a bennünk élő férfi minőség helyreállítását is, mint pl. akaraterősség, öntudatosság, bátorság, az akarat érvényesíteni tudása, egyenesség, stb. Most a női erőn van a sor, így lesz teljes egész e kettő. Az intuíció, az érzések, érzékelés, a befogadó és anyagba szentelő minőség is helyre kell, hogy kerüljön. Ezt megerősíti a téli napforduló képlete is, ahol a Hold, mint lélek az uralkodó minőség és a Neptunusz, mint a lélek mélysége és tisztasága, a vezérlő elv!
– A 2+0+2+2 összeadásával 6-ot kapunk, azaz 6-os évünk van. Ez a Vénusz, a Tarot-ban pedig a Szeretők arkánuma. A 6-os az ember száma, az emberi kapcsolatok most mindenképpen felértékelődnek és az anyagé is, így az anyagi-testi-fizikai megélések és jólétünk is fontosabbá válik. A Vénusz alapvetően az ősbizalom és termékenység bolygója. Így e minőségek helyreállításának most kedvez az idő. Itt az ideje megerősíteni a bizalmat, biztonságérzetet és termékenyebbé válni, kibontakoztatni tehetségeinket és művészi képességeinket. A párkapcsolatok kiemelt szerepet kapnak, de minden társas kapcsolat fontos tanítónkká és az élmények fő színterévé válik. A Szeretők arkánuma elsősorban az önszeretet minőségét idézi meg. Ha ez rendben van az egyénben, akkor tud szeretettel kapcsolódni kifelé, másokhoz is. Ezt követően lehet csak párkapcsolatról beszélni. Biztos, hogy ennek energiájában sokan, akik még nem kapcsolódtak, most nyitni fognak és több kapcsolati tapasztalás áll előttünk, sokan társra is találhatnak – fontos, hogy ez az igaz, feltétlen szeretetben történjen! Emellett a Szeretők a szabad szívvel hozott döntések és választások idejét is üzeni! Olyan helyzetekbe kerülhetünk ebben az évben, amikor különböző lehetőségekből ki kell tudnunk választani az egyiket – itt rendkívül fontos, hogy A SZÍVÜNK SZERINT válasszunk! Hiszen ebből alakul ki az, hogy mi vár ránk a jövőben! A jelenünket is a múltunk választásai határozzák meg. Ha elméből döntünk, nem leszünk elégedettek – a szív az, ami előre tudja, mivel, kivel, hogyan van és lesz dolga! A Szívünkre hallgatni most kiemelten fontos!
– A Jupiter évében a kiáradás, kiterjedés, nagyítás, gyarapodás, bővülés energetikája van jelen, a tavalyi határhúzás, lényegre koncentrálás és valódi értékek megmutatkozása után. A Jupiter a hit, a bizalom, az igazság, a tanulás és tanítás, a szeretet bölcsességének elve. Minden ide kapcsolódó dolgunkat ideje elővenni. Mostantól az igazság kérdésköre fontosabbá válhat, ugyanakkor a fő kérdés mindig az, hogy mit tudunk megtanulni egy adott helyzetből és mennyire tudjuk a szeretet alapján működtetni a kapcsolatainkat, az életünket?

II. rész – Asztrozófia

JANUÁR – 2-án az újholddal az örömök megélésére és a saját teremtő erőink használatára nyílik meg egy kapu! Az Uránusz lesz ekkor az ég tetején, így küldetésünkké válik a tudat tágítása, a látókörünk kiterjesztése, a terhektől való szabadulás, a tisza és szabad létezés, minden ragaszkodás elengedésével! Ebben a hónapban különleges időszak lesz 7 és 20 között, amikor a felszálló Holdcsomópont – ami nem sugárzó test, csupán egy útkereszteződés az égen – elvonul a Pleiádok csillaghalmaz alatt! Karmikus sorsutunk ekkor kiemelten a termékenység irányába vezet! Ideje a bőséget, a termékenységet, az alkotó erőket választani! Január 16-18 között erőteljes elengedéseknek, levágásoknak van ideje, a Mars ekkor ugyanis a Skorpió csillagkép fullánkjánál halad el. A hónap második felében a Jupiter elvonul a három nagy szerencsecsillag alatt! 15-én a Sadalmelik, 18-án a Fomalhaut, 31-én a Sadalachbia csillagot érinti majd. Ez egy tisztító és stabilizáló folyamat lehet, kitűnő időszak a hitrendszerek tisztítására. 15 körül a múlt terheitől szabadulunk és a múlt igazságai tisztulnak le, 18 körül az egység megteremtése, helyreállítása zajlik, 31 körül pedig még erőteljesebb, átfogóbb tisztító erő áramlik.
FEBRUÁR – 16-án áll együtt a nő és a férfi princípiuma: a Vénusz és a Mars, méghozzá a Nyilas csillagkép alfa csillagánál, a Rukbatnál! Az égi erők és információk lehozásáról, a tudás leérkezéséről és kiárasztásáról, tanításáról, annak hétköznapokba való átültetéséről szól ez a kiemelt időszak, méghozzá a férfi-nő kapcsolatokon, a szexualitáson és szenvedélyességen, vagy a művészeteken keresztül. Már az előző időszakban fontossá vált, hogy a számunkra megírt, születésünk előtt vállalt hívatást kezdjük el végezni – most visszafordíthatatlanul ideje jön annak, hogy ugyanezt tegyük a kapcsolatainkban is. Megengedni magunknak, amire valójában, szívből vágyunk, ez is minden értelemben jelentős most. 18-án aztán egzakttá válik a Jupiter és az Uránusz szextil fényszöge. Ez főként álmaink üzeneteiben lehet jelen, de sok területen tapasztalhatjuk. A már zajló tisztulási-elengedési folyamatokat segíti meg ez az állás. Nagyot változik a hitrendszerünk most, főleg a bika Uránusz ideje óta, hiszen minden birtoklást, ragaszkodást, megkövesedett rögzülést ideje elengednünk, leváltanunk, valami szabadabbra, tágabbra, könnyedebbre, mind a pénzügyeket, mind a párkapcsolatokat, mind az anyagi létezést tekintve. Ez most könnyebben fog menni, főként a megértés által. Tisztulnak nézeteink, gondolkodásunk, világlátásunk, egyben oldásoknak, tisztításoknak is ideje van. Február vége és március eleje is nagy vizsga lehet számunkra abból, hogy valóban azt éljük-e, amire születtünk, amire a lelkünk hív!
MÁRCIUS – 8 a hónap egyik fő eseménye, amikor a Jupiter együttáll az Eridanus csillagkép alfa csillagával, az Achernarral. A befelé tekintés, az önismereti út az Eridanus, e csillaga pedig a megérkezés ereje! Már ez előtt, 5-én, a Nap-Jupiter együttállással sok igazságra fény derül és ez így lesz végig, ezen napokban! Majd március 20-án eljön a tavaszi napéjegyenlőség, amellyel új sorkörbe lépünk! Ettől kezdve lesz igazán fontos, hogy ismerjük meg minden esetben a másik oldalt is, bízzunk az érzéseinkben, használjuk kreatív erőinket és kapcsolatainkban pedig a feltétlen szeretetet működtessük és senkitől ne engedjük befolyásoltatni magunkat! A párkapcsolatok, az igazi társra találások, a kapcsolódások azokkal, akikkel valóban egységben vagyunk, ekkortól kerül előtérbe igazán. Ebben a hónapban a Merkúr és a Vénusz jár a nagy szerencsecsillagoknál.
ÁPRILIS – 12-én a Jupiter és a Neptunusz együttállása történik meg a Halak csillagkép visszaúszó halának csillagai alatt, ami már márciustól, főleg március közepétől folyamatosan érzékelhető! Visszatérő, ismétlődő minőségekkel akkor találkozhatunk, ha 1. van még rendezni-, vagy megélni való ezekkel kapcsolatosan 2. éppen ezek lehetnek szükségesek ahhoz, hogy valamit megoldjunk. Az együttállás kiemelt üzenete, hogy AZ IGAZSÁG TISZTÁN ÉREZHETŐ! Vagyis most különösen fontos, hogy ne elméből, ne egóból, ne negatív érzésekből ítéljünk meg dolgokat, hanem figyeljünk a lelkünkre, mert a lélek mutatja az igazságot! Mélyebb lelkiségünk, spirituális világunk működései feltárulnak. Egyetemes igazságokat érthetünk meg, érezhetünk át. Fokozódik az intuíciónk, kiáradó érzelmek vannak jelen. 19 lesz az elmúlt 1 esztendő sorskörének nagy összegzése! 20-tól lépünk át igazán az új kör kezdetébe. 21-én a Szaturnusz áll együtt a Vízöntő nagy szerencsecsillagával, így ekkor már elkerülhetetlen sorsfeladat a tiszta, szabad létezés! Tegyünk meg mindent ennek érdekében! A hónap végén az Uránusz már újra a Cet alfa csillagához, a Menkarhoz közelít, ahogyan tette ezt tavaly nyáron is – nagy tisztulások, oldások, felismerések, megvilágosodások, függetlenedések ideje jön ismét! A Mars április 19-20-24-én halad el a három szerencsecsillag alatt, ez a férfi minőség tisztulási folyamata lesz.
MÁJUS – Elsején áll együtt az Uránusz a Menkar csillaggal – belső figyelmünk meghozhatja a feloldódás, megtisztulás és sorsfordulat gyümölcsét. 3-án a Jupiter és a Plútó szextil fényszöge segíti tovább a tisztító folyamatokat és sorsunk, valódi hívatásunk felvállalását. Gyógyítja hitünk, bizalmunk erejét. 11-én a Jupiter egy időre a Kos jelébe lép, sokkal intenzívebb erők kezdenek áramlani, sok új dolog elkezdődhet – érdemes a szívünk valódi céljait kitűzni és feléjük haladni! 20-21 az év legtermékenyebb napjainak számítanak, a hó vége pedig a legintenzívebbeknek, amikor az új minőség felé törhetünk! Itt a tudatosság, a szellemi emelkedés és az egyenesség lehetnek a legfontosabb tényezők!
JÚNIUS – Nagy elindulások ideje jön, nem csak a Kos minőség eljövetelével, de főként azért, mert több planéta is a Rigel csillaggal, Nimród lábával áll együtt. Ez belső elindulást, útra lépést, mélyebb önismereti út indulását üzeni. 11 körüli napokban a női minőség és a párkapcsolati minták erős tisztulása zajlik – ideje elengedni a birtoklást és növelni a bizalmat, önbizalmat, hogy egészséges, szabad kapcsolódásokra, szövetségekre legyünk képesek. 20 és 30 a felvállalás ideje is lesz. 13, 14, 22 és 23 ismét kiemelten termékeny, teremtő napoknak számítanak!
JÚLIUS – A hónap eleje intenzív változásokat hoz, szívünk igaza szerint van ideje a sarkunkra állni és eszerint haladni tovább. 4-én a Mars-Al Rischa együttállás okán nagy erejű számvetés, összegzés ideje jön, új kört kezdünk. Érdemes átgondolni, hova, mibe adunk energiát! 20-án a Szaturnusz ismét együttáll a Sadalsuud csillaggal. Hó végére már egy nagy, tisztító erejű (szellemi, karmaoldó) vihar előszelét érezhetjük, amely augusztus elejéig meghozza a nagy tisztulást.
AUGUSZTUS – A hó első napjaiban szabad akaratunk és szívünk hívása szerint eldönthetjük, hogyan, merre tovább! Vajon a szabadságot, a függések nélküliséget, a tisztaságot, a könnyedséget választjuk? (..ez elvileg nem lehet kérdés.) Főként a férfi minőség és a párkapcsolatok tisztulása is zajlik most, de pénzügyekben is érezhetjük ezt, ez mind viszont már csak következménye szívbéli választásainknak. A nagy elengedések ideje jött el, a bolygók nagy része a Rák csillagkép ollójának csillagával kapcsolódik. Ideje elengedni a kezeket, azét is, akitől függtünk és azét is, aki tőlünk függött eddig! Senki nem határozhat meg bennünket, egyedül saját magunk! A feltétlen szeretetbe való beavatás előzi meg és segíti mindezt a folyamatot (4 és 23), hiszen függésmentes, igaz szeretetben való kapcsolódás csak akkor lehetséges, ha engedem, hogy én is és a másik fél is önazonosak legyünk, valódi önmagunkat adjuk! 19-20-21 ismét kiemelten termékeny, teremtő napok lesznek.
SZEPTEMBER – Az e hónapban több ízben érintett Alaraph csillag és a Szűz csillagzat okán, most a múlt minőségeitől való egyértelmű eltávolodás, ellépés ideje jön. 20-26-27 hangsúlyos napok mindebben.
OKTÓBER – Ebben a hónapban aratjuk le igazán az eddig, év közben elvetett magokat (lásd: a befektetett energiát, gondolatokat, érzéseket). Egyre inkább elkezdünk már újra befelé haladni, a belső világunkat megismerni, felfedezni, munkálni. Erőteljes kapcsolatfelvétel jön az angyalokkal. A belső átalakulás nagy mértékben indul el. 28-án a Jupiter visszalép a Halak finom, érzékeny jelébe.
NOVEMBER – Azok, akik a szívük igazsága szerint élnek, ezt a hónapot nagyon szeretni fogják! Itt mérettetünk meg nagyon erősen abból, hogy eddig a szívünk igaza és tiszta hívása szerint éltünk-e! Sok igazság is kiderülhet, így az eddig titkolt dolgok is feltárulnak, különösen 7-8-án. Nagyon erős elengedések, levágások jönnek, különösen 19 és 22 között, illetve 25-től folyamatosan!
DECEMBER – Rendkívül erős lesz ez a hónap, így már eddig is fontos, hogy életünket úgy alakítsuk, hogy a saját örömünkre élhessük a mindennapjainkat. Végső, nagy elengedések és lezárások, kioldódások történnek meg ekkor, különösen 3-6 és 16-17 környékén! Már hó elejétől a legmélyebb, legvalódibb válaszok és szeretet ereje tárul fel. Sorsfeladataink felvállalása, megfelelési kényszerek és függések elengedése, nem igaz-szeretet-alapú kapcsolatok elengedése, mind időszerű ekkor. Mindehhez sok gyógyító erőt és tisztánlátást, előrelátást is kapunk. 20-án a Jupiter újra belép a Kos tüzes, intenzív jelébe és már itt halad tovább. A 2022-es ünnepi időszak a tavalyinál békésebb, meghittebb lehet, a jelenlét és figyelem, majd a könnyebbség érzetével.

Szerencsés, boldog, minden égi-földi jóban bővelkedő esztendőt kívánok mindenkinek, sok szeretettel!

Zentai Anna – asztrozófus
Kép: Pinterest