…közeledik!

A Vénusz és a Mars egyesülése 16-án szerdán teljesedik ki. Már jó ideje aktív, így mindannyian érezzük az erejét. Az égen a Nyilas csillagképben látható, a Mars a ló hátán nyargal, a Vénusz pedig még feljebb, a felemelkedő Sas csillagzat alatt, vagyis a marsikus erő adja az alapot, a megtartó erőt, a vénuszi pedig uralkodik – lásd: ‘a nő van felül’ helyzetek – ugyanakkor mindkettejük alatt ott ragyog a Déli Korona, azaz a világokat megnyitó Mágus Korona, a tudásba beavató eszköz, felettük pedig a Sas szárnyalása az emelkedett, ihletett lelkiállapot motivációját idézi.

Lássuk, milyen megélésekben lehetnek most jelen:

termékeny vegetáció

alkotás ereje és tüze

céltudatos teremtés

lassan bontakozó vágyak

nő és férfi egyesülése (akár emberi értelemben, akár egy emberen belüli aspektusokként)

szenvedélyes szerelem és szexualitás

kapcsolati tapasztalások általi tanítások, magasabb megértés

béke és harmónia erős igénye, akarata

fizikai-testi megélések akarata

stb.

Az együttállás a magasabb bölcsesség, az istenihez való kapcsolódás terében, a Nyilas csillagképben jön létre, amely hazafelé mutat, így nem csoda, ha az ide kapcsolódó megélések által rájövünk, mi is jelenti a lelkünknek a valódi célokat és ha érezzük, hogy ‘hazahív’ a lelkünk!

Ugyanezen napon, 16-án késő délután teljesedik ki a telihold is, gyönyörű csillag-hold-fényjátékban, hiszen a Hold az Oroszlán szívénél, a Regulusnál halad el éppen ekkor, a Nap pedig éppen szemben, a Vízöntő csillagzat kiömlő vizénél a múlt tisztításáról mesél! A feltétlen, sugárzó szeretet, az ösztönösség, a cselekvő megtisztulás és megkönnyebbülés, a felszabadulás és az önálló irányítás, az életöröm és könnyedség kiteljesedése mind ide kapcsolódó üzenetek.

Visszatérve még egyszer a Vénusz-Mars együttállásra, mindannyian másban és másképpen éljük meg ugyanezt az energiát – ez pedig attól függ, hogy kinek mely életterületére esik és milyen fényszögeket képez a saját születési képletével, azaz milyen kapcsolódása van a saját teremtő erőinkkel. Egy azonban közös lehet: valamiben, valami vagy bármi iránt most szerelmet, szenvedélyt érezhetünk!

Ha valakinek az I. házába kerül, akkor egy most érzett szenvedélyes szerelem felébresztheti és új utakon indíthatja el. Általában véve sarkalatossá válik a párkapcsolat és azt érdemes most elindítani, ami iránt szenvedélyt érez!

Ha a 2. házba kerül, akkor az önállóságról szólnak a kapcsolati tanítások és nagy termékeny erőkkel, energiabefektetéssel tud teremteni annak tulajdonosa.

Ha a 3. házba kerül, akkor a kommunikációban jelenik meg mindez – meg is érthetünk alapvető kapcsolati működéseket, ugyanakkor a megnyilvánulásainkban fontos, hogy merjünk egyenesek lenni és hangot adni a valódi vágyaknak, akaratnak.

Ha a IV. házban jelenik meg, akkor jöhet múltból hozott szerelem, vagy fontossá válhat, hogy mindent erre a szenvedélyességre építsünk most, ebből induljunk ki. Az otthonunk szépsége, milyensége is hangsúlyossá válhat, illeve alapvetően az, hogy éljünk a múltból hozott alkotó erőinkkel, tehetségünkkel!

Ha az 5. házban jelenik meg, akkor hatalmas kreatív erőt és életörömöt tud felszabadítani, ideje jön a szórakozásnak, bulizásnak és az alkotásnak, de kiemelt ideje ez a szerelem földi-fizikai megélésének is.

Ha a 6. házban jelenik meg, akkor karmikus rendeződés ideje van a kapcsolatrendszerünkben, ideje helyretenni a női és férfi mintákat önmagunkban. A szerelem erejével tudjuk helyretenni általában véve a dolgokat, de munkánkban is ez az erő jelenik meg – jöhet munkahelyi szerelem, vagy olyan szerelmes erő, amellyel a munkánkat végezzük.

Ha a VII. házban jelenik meg, akkor a párkapcsolatban jelenik meg a szenvedélyes szerelem, illetve ideje van, hogy szerelmünket vagy alkotásainkat kivigyük a nyilvánosság elé is.

Ha a 8. házban jelenik meg, akkor mélyebb szenvedély, titkos, vagy lelki kapcsolódás is lehetséges, illetve az is, hogy éppen átalakulóban vagyunk efelé, átalakulóban vannak a kapcsolati mintáink, a szerelemről alkotott elképzeléseink. Meglehet, hogy elnyomtunk vágyakat – ezek álomban, meditációban előtörhetnek -, így fontos tisztába jönni önmagunkkal, de az is, hogy itt az ideje mélyebb önbizalomra szert tenni és bízni a lelkünkben.

Ha a 9. házban jelenik meg, akkor a szerelemben és kapcsolatokban rejlő igazság-igaziság, illetve hosszú távúsás és törvényesség lehet most hangsúlyos. Szenvedéllyel tanulhatunk valamit, vagy kapcsolódhatunk fel, magasabb szellemi világokhoz. A kapcsolatok tanításait ismerjük meg, melyek átalakítják hitrendszereinket.

Ha a X. házban jelenik meg, akkor ez a szenvedélyes szerelem most megélendő irány, követendő minőség, példa. Ideje előhoznunk magunkból azt, ami iránt szenvedélyt, lelkesedést, hívást érzünk. Hívatásunk lehet most hangsúlyos és az, hogy megoldást találjunk kapcsolatainkra.

Ha a 11. házban jelenik meg, akkor most a tisztítás ideje jött el – ideje megtisztítani a szerelemről, párkapcsolatról, vágyakról, női és férfi működésekről alkotott képünket, mintáinkat. Ha már megtisztultak és felszabadítottuk valódi vágyainkat, akkor égi ajándékként érkezhet a szerelem.

Ha a 12. házban jelenik meg, akkor ez is lehet titkos szerelem, vagy olyan szenvedély, amelyet a világtól elbújva élünk meg – itt valójában nagyon mély rétegekben történik az átalakulás, korszakváltást élünk meg mindez által, egy sorskör végén éljük át ezt a szerelmet. Ideje pontot tenni régi dolgok végére, hogy készen álljunk az újra és ideje, hogy megpihenve, erőt gyűjtve, mélyen belül rendet tegyünk önmagunkban – egy mély, belső folyamat zajlik majd egészen addig, amíg e két planéta el nem éri az Aszcendenst (pár nap, vagy hét lehet, egyéni képlettől függően) és ekkor viszont berobbanhat a vágy, a szerelem, az új minőség kezdete.

(A Vénusz-Mars együttállás a Bak jegy 16 fokán látható jelenleg.)

Zentai Anna

Kép: Pinterest