Jupiter-Szaturnusz kvadrát

Jupiter-Szaturnusz kvadrát – 2016. március 23. 11:17


A Bölcsesség két kozmikus princípiuma, a Jupiter és a Szaturnusz most az anyagba öntés fényszögében kapcsolódnak össze egymással. A kvadrát (négyszög) az a fényszög, amely által kereteket adhatunk az eddig még meg nem született ideának, eszmének, érzéseknek és gondolatoknak, terveknek és eredményeknek. Az eredmény most születik. Mint ahogyan a bőr összetartja az emberi testet, a kerítés a házat a birtokkal, úgy tud most anyagba öntődni, úgy tudjuk most megvalósítani az eddig lassan teremtődő minőségeket. Kézzel foghatóan anyagba, valóságba tudjuk varázsolni azt, ami még nem valósult meg. Fejlődést és eredményt tudunk elérni karmikus utunkon, önmagunk megtapasztalásának útján.
A kulcsokat ehhez most a Szeretet Bölcsessége (Jupiter) és a Tapasztalatok Bölcsessége (Szaturnusz) adják. Egyik oldalon a kiterjedés és igazság, másikon a leszűkülés és érettség áll. A Jupiter a hit és bizalom ereje bennünk, összekapcsol a fentiekkel, Isten igazságát és szeretetét élhetjük meg általa. A Szaturnusz pedig a lényegi értékekre és az igazán időtálló dolgokra tereli figyelmünket és rámutat arra, mi az, ami eddigi teremtményeink közül valóban életképes, ami a Fényt hordozza.
Történhet tehát ez a fejlődés a hitrendszerünkben, nézeteinkben is. Hit és céltudat fonódik össze, de megmutatkozik az is, hogy milyen eszméket érdemes táplálnunk a jövőt illetően. A Jupiter uralja magát a Szaturnuszt is, így a hit ereje most rendkívül fontos! Bármi is történik, korlátozást csakis önnön magunk tehetünk magunk elé, hitetlenségből, félelemből, bizalmatlanságból. Most épp annak van ideje, hogy ezt meghaladva higgyünk és bízzunk!
Ha e bolygók csillagképi hátterébe tekintünk, akkor kirajzolódnak a lényegi fényüzenetek!
A Jupiter jelenleg az Oroszlán csillagképében jár, látszólag hátráló, azaz kozmikus mozgás szerint. Érdekes adalék ehhez, hogy itt a Jupiter saját birodalmában jár, hiszen az Oroszlán csillagkép felügyelő istene Zeusz, aki épp a Jupiterben ölt testet. A Jupiter alatt a Hydra, az ösztönvilág hosszan elnyújtózó kígyója ragyog, így a belső ösztöneink megismerése, a velük való küzdelem jelenik meg, mint alapelv. Felette ragyog az Oroszlán és a Nagy Medve, mindkettő uralkodói csillagkép. Az uralkodás itt azt jelenti, hogy életünk urai, irányítói vagyunk. A Jupiter helyzete tehát a saját ösztöneink uralását hangsúlyozza.
A Szaturnusz alatt a Skorpió (annak ollója és szíve) ragyog, így alapelvként itt az egó-burkok lehullása, a belső áttörés-átalakulás, az egót építő, még visszahúzó minőségek levágása jelenik meg. A Szaturnusz felett (és hozzá ennél is közelebb) a Kígyótartó (Ophiuchus) csillagkép már az erőink kézben tartását és önerőből való működtetését üzeni. Emellett gyógyító erőt is közvetít. 
E két bolygó kapcsolata tehát előtérbe helyezi most azt, hogy meglássuk és tudatosítsuk: életünk, sorunk urai és teremtői vagyunk! Mindkét hangsúlyos csillagzat (Oroszlán és Kígyótartó) a saját erőinkkel való bánásmódról szól! Az Oroszlán által még csak uralni tudjuk erőinket – a Kígyótartó által viszont már dolgozni tudunk velük, a bennünk munkáló erőket saját teremtésünk szolgálatába állíthatjuk. 
Ebben az időszakban érdemes meglátni, mi az, amiben a külső körülményeket és másokat okoljuk, vagy másokra támaszkodunk és ezt a viselkedésmódot megváltoztathatjuk. Érdemes foglalkozni a tudat teremtő erejével, saját ösztönvilágunk mélyebb megismerésével, észrevenni, hogy mely életterületen kell megerősíteni a hitünket, illetve hol teszünk fel kérdéseket ahelyett, hogy magabiztosak lennénk, vagy nyugodt lélekkel az égiek gondviselésére bíznánk a dolgot. Javulhatnak a vezetői képességek, ideje jöhet komolyabb betegségekben is a gyógyulásnak.


ZenTaiAnna