JÚNIUS – A SORSIRÁNYÍTÁS KÉZBEVÉTELÉNEK IDEJE

A nyár első hónapja a Fény és világosság térnyerésével elhozza azt az időt, amikor lehetőségünk van tudatosan kézbevenni életünk alakulását és az öröm, a teljesség megélését választani! Mindennapjaink most beavató élményeket hoznak, melyek által észrevehetjük, hogy sokkal többre vagyunk képesek, mint azt eddig gondoltuk!


Az elmúlt évek fejlődési folyamatában sorra előbukkantak önsorsrontó működéseink, szenvedésprogramok, önvédelmi mechanizmusok, téves kapcsolati minták, stb. Azok, akik elnyomták akaraterejüket és igaz vágyaikat, most elkezdtek beleállni az erejükbe és egyenesen, őszintén megnyilvánulni. Azok, akik mást mutattak kifelé, mint ami valójában a lelkükben volt, most szembesülnek a valósággal. Azok, akik sok energiát fektettek adott dologba, már szüretelik annak gyümölcseit. A nyár első része rámutat arra, hogy nem másoktól függünk, nem mások határoznak meg bennünket, hanem csakis saját választásaink eredménye az, amit élünk. Ráláthatunk önmagunkra, mély működéseinkre és választhatunk további utat: vajon vállaljuk-e azt, ami a szívünk hívása? Ha igen, akkor nyílnak a kapuk és gyors ütemben halad tovább a fejlődés – ha nem, akkor még fájóbb köröket futunk.

 Június 16-ig a Nap a Bika csillagkép Tejútra emelő szarvainál halad – ez a szellemi emelkedés időszaka, egyben magas égi üzenetek leáramlása is. Június 2-től 24-ig ugyanakkor Nimród csillagai alatt jár a Nap, ez a kiemelt ideje annak, hogy életünk urává váljunk! Nimród, mint szakrális uralkodó, aki június 21-én a nyári napforduló idején a Fénnyel koronázódik – valójában mi magunk vagyunk, abban a minőségben, ahova érdemes felemelkedni: vállalva a magasabb, isteni minőséget jelentő (=szívünk igaz hívása szerinti) utat, rálépve a belső, önismereti útra, egyensúlyban lenni kint és bent, saját belső ösztönvilágunkat megismerve legyőzni önmagunkat és felfényesíteni önvalónkat! Június 22-től már az Ikrek csillagzat alatt halad a Nap, ekkor válik hangsúlyossá a Felettes Én és a Földi Önvaló együttműködése, az út megválasztása és az útra lépés, a múlandó és halhatatlan értékek megkülönböztetése… 

 Magasabb olvasatban, a heliocentrikus képletben azt láthatjuk, hogy a Föld most áthalad a Skorpió és Kígyótartó csillagképek misztikus, mély bölcsességet hordozó csillagterén! Ideje van hát, hogy a mélyebb, láthatatlan működések megismerésére alapozva kezünkbe vegyünk sorsunk alakítását és dolgozva saját teremtő erőinkkel, tudatára ébredve az életünk alakulása feletti hatalmunknak, érdemben alakítsuk saját utunkat! Most nincs helye olyan kijelentéseknek, hogy “nem tőlem függ”, vagy “nem miattam van”, “nem rajtam múlik”, stb. Minden belőlünk indul és hozzánk tér vissza! Kapcsolataink tükörként mutatják mindezt. Ideje átvenni az irányítást és élni teremtő hatalmunkkal!


JÚNIUSI ASZTRO NAPTÁR

Ennek a hónapnak az egyik főszereplője a Vénusz, a női minőség, a termékenység, a szépség és művészetek, az emberi kapcsolatok, párkapcsolat, harmónia, egyensúly és földi örömök megélésének princípiuma. Ő az, aki most a legtöbb fényszögkapcsolatot képezi égi társaival: 11-én, 18-án, 19-én, 21-én, 29-én is kapcsolódik. Egy olyan folyamatot ír le ezen a szakaszon, amelyben először is nagy erőkkel megtisztítjuk az általa jelölt termékeny erőinket, majd lehetőséget kapva levizsgázunk abból, hogy merünk-e kilépni a régi mintákból és lépni az újba, támogatják mindezt a mély érzelmeink, majd egy nagy lendületet kapva minőségében íródnak át a régi mintázatok, előbukkan a szenvedélyesség és végül megértjük a tanításokat, egyben harmonizáljuk szívbéli kapcsolatainkat.

 Telihold 14-én, 13:53-kor lesz, újhold pedig 29-én 04:53-kor.

Említést érdemel még a 16-án egzakt Nap-Neptunusz fényszög is, amely a tiszta rálátást hozza el a legmélyebb, legrejtettebb szintjeinkre! Amit eddig önmagunk elől titkoltunk, az most megvilágításba kerül. Ráláthatunk a mély érzésvilágunkra, világosan kimondhatjuk, ami a mélyben van, beszélhetünk érzéseinkről, illetve érzékeltethetjük azokat.


CSILLAGNAPTÁR


4-én Vénusz-Hamal együttállás – A Kos fejének alfa csillagával együttálló Vénusz az isteni minőség meglátásának és a tudatosság hangsúlyának fontosságát hozza e napon. Most érezzük, tudjuk, látjuk (magunkban) azt az irányt, amely felé érdemes haladnunk és már képesek vagyunk legyőzni minden félelmet, hitetlenséget, kétséget ehhez! Szellemi erők társulnak a bizalom-biztonság-szépség erejével. Mostanában meghozott áldozatokból hamarosan áldás születik!

7-én Nap-Rigel együttállás – Nimród első lábának csillaga, lábfeje a Rigel, amellyel az önismereti útra, a belső utat jelképező Eridanus Folyóba lép. Ez a nagy belső elindulás ideje mindannyunk számára! Aki eddig a felszínen keresgélt és próbált érvényesülni, annak most ideje befelé indulni és nem másokban, hanem önmagában megtalálni okokat, miérteket. Aki már járja a belső utat, annak számára még inkább elmélyülhet, ennek egyre mélyebb szintjeit fedezheti fel.

10-én Vénusz-Menkar együttállás – A Vénusz a Cet csillagkép fejének alfa csillagához ér! Az elvonulás és átalakulás, megerősödés utáni újjászületés fázisa következhet, egyben annak is ideje van, hogy ezen belső megélés által, amelyben önnön működéseinket ismertük meg, most leválasszuk magunkat mindenről, ami függés és önállóan lépjünk tovább!

 12-én Nap-Bellatrix együtállás – Nimród első vállának csillaga Bellatrix, a harcosnő, az amazon. A megtartó erő, a vállalás-felvállalás kérdésköre jelenhet meg, egyben a szellemi küzdőképesség is, mellyel szívünk igaz vágya mellett képesek vagyunk kiállni.

 13-án Nap-Capella együttállás – A Szekeres (Auriga) csillagkép alfa csillaga, a Tejút tartóoszlopa a Capella, amellyel megkezdődik a Nap Tejúton való haladása. Az Istenek Útjára lépő Nap mostantól beavató fényerejét küldi nekünk! Hétköznapi tanításaiban lehetőségünk van beleállni saját erőnkbe, középpontunkba, önirányító, vezetői szerepünkbe és a feltétlen szeretet állapotába is!

 13-14-én a Merkúr ismét a Fiastyúk csillaghalmaz alatt halad, így megsokszorozódik a szellemi termékenység ereje! Gondolatainkkal, szavainkkal most sokszorosan teremtünk. 

 20-án Nap-Betelgeuse együttállás – A Nap elérkezik Nimród második vállához, alfa csillagához, a hatalmas Betelgeuse csillaghoz, amellyel az égi király a Tejutat tartja! Isteni küldetésünk felvállalásának napja ez!

 22-23-án a Vénusz is a Fiastyúk csillagai alatt jár, ekkor kiemelten erős termékeny napokat élünk! Válasszuk meg, mit teszünk, érzünk, gondolunk, mert ezek bőséggel fognak gyümölcsözni most és a későbbiekben! Ha bármi olyanban szeretnénk eredményt elérni, amiben eddig nem sikerült, vagy még alkotóbbnak lenni, akkor most érdemes nekiállni!

 23-án Merkúr-Aldebaran együttállás – A gyermeki énünk, gondolkodásunk, önkifejezésünk bolygója, a Merkúr most a Bika csillagkép Tejútra néző szemével áll együtt. Az isteni minőségek meglátásának ideje ez! Mind gondolataink síkján, mind beszélgetéseinkben érdemes azt előtérbe helyezni, ami a jövőre vonatkozik, a szívünknek igazán kedves, hívogató, elérendő minőség.

 28-án Merkúr – Rigel együttállás – A Nap után a Merkúr is együttáll Nimród első lábával, így e napok is a belső elindulás, a mélyülő önismereti út, a belső figyelem idejét mutatják, ám most inkább szellemi-intellektuális szinten és kommunikációinkban.

 30-án Merkúr-Bellatrix együttállás – Nimród első vállához érve a Merkúr által a felvállalt szavak, a megtartást erejét képviselő kinyilatkoztatások, a szellemi önlegyőző erő egyaránt jelen vannak.

Zentai Anna

A fényképen: Tihany