Isten hozott, február! – Csillagüzenetek Jégbontó havára

CSILLAGÜZENETEK FEBRUÁRRA


Jégbontó havába érkezünk a népi kalendárium szerint. A hideg mindig tisztító erő, így még a tisztulások zajlanak, a fagyból való felolvadás pedig már üzeni, hogy lassan véget ér az álom, készülődünk az ébredéshez, a Természet még pihenését tölti ugyan, de már ‘hajnalodik’, megkezdi erőgyűjtését a majdani kitavaszodáshoz. Hiszen az új kezdethez erő kell, ami most nyerhető igazán – a Vízöntő szakaszában megtisztulunk, megszabadulunk a régitől, teret készítünk az újnak, a Halakban lezárjuk, ami vitte az erőnket és feltöltődünk, rápihenünk az újra.


A Nap a Zodiákus rendszerben a Vízöntő jelből indul és a Halak jelének első dekádját teszi meg e hónapban. Így a cselekvő tisztításokat az egység megteremtése váltja fel. Előbbi ciklusban megértjük, átlátjuk a rendszert – utóbbiban már az igazán mély, eddig rejtett zugok és mélyebb szintek is megvilágosodnak. A karmikus körön felszabadulások és lezárások váltják egymást, hogy elmúljon az, ami már nem vagyunk és érkezhessen az, amire méltóvá váltunk.A csillagos égbolton a Vízöntő csillagképben halad el a Nap ebben a hónapban. Már február első napjaiban megérkezik az újjászületett gyermeki lelkek csillagképei alá: február 3-tól 14-ig a Delfin és a Kiscsikó csillagképek alatt jár! A hónap első felében így rendkívül friss, megújító, játékos, gyermeki örömmel és kalandvággyal fűszerezett energiákat kapunk! Ha úgy érezzük, hogy bármi is van magunk mögött, a múltban, most képesek vagyunk megújulni és új erőre kapva tovább szárnyalni, akkor e két csillagkép energiáit érezzük!

 A Vízöntő csillagai által a tisztítás és a szabadság fényereje töltődik be. Február 23-ig a múlt terheitől való szabadulást éljük! Az ezt követő napokban egyszerre van jelen a múlt és a jövő tisztítása, felkészülés az érkező áldásokra. Február 27-től, március elején köszönt majd be az az időszak, amikor már a jövőre figyelve, előretekintve alkotunk, az elkövetkezendő időszaknak készítünk teret. Emellett egész hónapban rendelkezésünkre áll az angyalokkal, szellemi segítőinkkel való aktív kapcsolódás és egy nyitott, felszabadult állapot, az önzetlen megengedés és nyitottság, melyre elég ráhangolódni.


Február hónap nem csak az idő mennyiségében lesz rövid, de a bolygók egymással alkotott kapcsolatai, azaz a fényszögek sincsenek most túl sokan – ugyanakkor lesznek rendkívül jelentős bolygó- és csillagállások! Ezek közül kitűnik a következő két aspektus:

16-án a Vénusz és a Mars bolygók együttállása történik meg, ami a férfi és női erők egyesülése, ám ha ez önmagában nem lenne elég, akkor nézzünk csak az égboltra! Pontosan ezen a napon állnak együtt mindketten az Istenek Útjának nyílásán át kiragyogó fénnyel: a Nyilas csillagkép legfényesebb, alfa csillagával, a Rukbat csillaggal! A Rukbat az egész Nyilas csillagzat esszenciája, a hazatalálás fényereje él benne, a magasabb szférákból hozott tudás, bölcsesség, mellyel földi életünkben élnünk érdemes és amellyel kapcsolódásainkat érdemes kezelnünk – vonatkozik ez az önmagunkkal és másokkal való kapcsolódásra is. Fehér fénye az igazság és tudás tisztaságát ragyogja – a magasabb világok bölcsessége segít átlátni hétköznapi megéléseinket. A Nyilas térdeként, vagy az ágaskodó ló lábaként értelmezhető képben jelen van a stabil lábakon állás, de a lendület ereje is, ugyanakkor, mint fájdalmas, sérülékeny pontunk, a sarkunk is megjelenhet e csillagtér által. A női és férfi erők itt egyesülnek, ami lehet saját belső aspektusaink egységbe kerülése és lehet a hétköznapok szintjén a kapcsolatokban való tetőpont is. A Mars erőt, akaratot és gyorsítást ad a vénuszi vágyaknak, termékeny, alkotó erőknek. Kettejük egysége szenvedélyes és vágyakozó, bár a Szaturnusz uralma alatt képes a megfontoltságra, céltudatos és kitartó is egyben. Most derül ki, hogy eddigi teremtéseink és választásaink, önkorlátozó vagy megengedő mechanizmusaink által mit teremtettünk kapcsolatainkban. E bolygók a gyógyítás-gyógyulás erőit hozzák ide, vagyis akár gyógyulhat általuk az, ami eddig a legfájdalmasabb volt, múlnak a fájdalmak, erőre kapunk!


18-án tetőpontjára ér egy rendkívül támogató és felszabadító energetika: a Jupiter-Uránusz szextil. Az igazságok tisztázása, a ragaszkodások könnyebb elengedése, a mélyebb működések átlátása, az egységben és rendszerben való látás általi megértés mind lehetősége ennek az időszaknak. A jövő tisztázása már az új kezdeteket segíti. Az önbizalom és bizalom gyógyulásával és erősödésével kapcsolatainkban is könnyebben boldogulunk.  A bika Uránusz által a jelen időszakban önfeledt szabadsággal élhetjük meg a fizikai létezés minden örömét, kellemességét, élvezetét, csodáját – ehhez a halak Jupiter most a mélységeket, az intimitást, a mély érzelmeket, érzékelést és a tágabb lehetőségeket is hozzáteszi. A lelkünk súg és mutatja egyértelműen az utat! A lelket tudjuk összehangolni a testtel, az érzéseket az anyagival, a megérzéseket, képzeletet a teremtéssel. Ha valakinek még lezárandó feladata van, most könnyedén meg tudja tenni, ez is felszabadulást hozhat.


További égi üzenetek:

Elsején 06:48-kor a felkelő Nap fényének rejtekében ragyog ránk az újhold is. Ez az új kezdet most nagyban szól öntudatra ébredésről, új életminőség elindításáról, a lélek hívása szerinti új kezdetek cselekvő megteremtéséről! A következő hetekben a megengedés állapota, a terhek letétele és a felszabadulás, a tudatos gondolkodás mind fontos motívumok lesznek.

 4-én a Nap és a Szaturnusz együttállása történik meg (20:06-kor egzakt). Az ide kapcsolódó megélések közül néhány: rálátás sorsfeladatra, meghaladandó komfortzónánk határaira; a szeretet igaziságának vizsgája; életvezetésből való vizsga és beérés; lényegre koncentrálás és jelenlét; megengedni, hogy ragyogjunk, szeressünk, éljünk, irányítsunk! Különösen sokat tehetünk most azért, hogy képessé váljunk életünket úgy teremteni, hogy abban örömöt leljünk és alkotóként vegyünk részt!

8-án a Mars-Uránusz trigon segítségével kiléphetünk olyan hitrendszerekből, amelyek által eddig visszafogtuk vágyainkat, tetterőnket, akaratunkat. Koncentrált erővel, tudatossággal tudunk most nekimenni az elmulasztani kívánt függőségeknek és ragaszkodásoknak. Szabadságra és függetlenségre inspirálnak az élményeink – a tisztulások pedig új lendületet adnak.

12-én a Nap és a Sadalsuud csillag együttállása a múlt terheinek letételét üzeni.

17-én a Merkúr és a Sas csillagkép alfa csillagának együttállása nem csak a gondolatoknak, de szavainknak is szárnyakat ad! Ezekben a napokban erőteljesebben közvetítjük az égi üzeneteket, kapjuk az álmokat, de beszélgetésekben is adhatunk-kaphatunk olyan erőt, amely felemel, ihletet ad, inspirál!

18-19-én kiemelt ideje van az emlékezésnek, a múltba tekintés általi felismeréseknek (Merkúr együttáll a Bak dupla alfa csillagával).

23-24-én a Mars és a Vénusz szextilben a Neptunusszal – a sok izgalmas, lendületes, hullámzó és viharos élmény után most meghitt, mély érzelmek, harmónia hatja át napjainka és főként a párkapcsolatokban és szerelemben érkező élményeket. Intuíciónkra jobban figyeljünk oda! Bízzunk érzéseinkben!


Folytatás a napi csillagüzenetekben…

Zentai Anna

A képen: Bundus & Tünci <3