Finomság, sejtelem… – 2023. október 26. – 27.

A Nap a Szűz fátylának finom, sejtelmes csillagbirodalmából világít most ránk. Amilyen lágy és szinte láthatatlan, áttetsző a fátyol, olyan finoman és csendben veteti észre magát mindaz, ami alatta van… Most bepillanthatunk lelkünk, megérzéseink, álmaink mögött a lelkünk rejtett valóságába. Észrevehetjük mindazt, amit a felszín, a látható, vagy a zajos külső eltakart. Megérthetjük az összefüggéseket is adott élethelyzeteinkben.

A Hold e két napban a Halak csillagkép alatt jár, s vele visszatér a múlt, újra jelentkezhet mindaz, ami megoldásra vár még a jelenben. Erőt meríthetünk a múlt már megszerzett képességeiből, ismereteiből, tapasztalásaiból is!

Szombaton teljesedik ki a Mars és a Jupiter szembenállása, a szellem erejének és hitének összefogása. Az Angyali Szűz csillagai alatt járó Mars a mély, ösztönös erőinket szólaltatja meg, a minőségi átalakítás igényével, a biztonság igényével érkezik. A Kos alatt járó Jupiter hatalmas elszántsággal, lendülettel egészíti ki ezt az erőt, a nemes és vágyott minőségek élésének érdekében. Az anyag és a lélek együtt megélt teljességét, a testi-lelki teljességre törekvés inspirációját kaphatjuk általuk. Megérezhetjük: egyaránt fontos a kint és a bent… és fontos az is, hogy külső dolgok, vélemények és mások gondolatai helyett a saját erőforrásainkra hagyatkozva, a bennünk rejlő végtelen erőből merítve haladjunk az úton. Visszatérő lehetőségként jelentkezhet az igazság, a tiszta tudás anyagba öntése, megmutatása, ehhez csatlakozik az egyenes, nyílt, őszinte közlés lehetősége.

Zentai Anna

Kép: Pinterest