Engedd a feszültséget!

Júniusi belső-út-mutatás

hangulat

Sokféleképpen, sokféle szinten lehet megélni a jelenlegi időszakot. Van, aki már az öröm és jelenlét állapotában, növekvő izgalommal várj az elvetett magok szárba szökkenését, a belső otthonérzet egyre nagyobb és mélyebb, a külső körülmények is már ehhez alakulnak és a belső felismerések egyre örömtelibb, világosabb rálátást hoznak. Most inkább azoknak szeretnék segíteni ezzel az írással, akik még nem tartanak itt – érdemes tudni, hogy ugyanazok a képességek, érzékelések és a tudatosság magjai ugyanúgy ott vannak bennük is, csak életük jelen szakaszában, konkrét oknál fogva ők még más megélésnél tartanak és ez teljesen rendben van. Számukra is lehetnek és lesznek is nagyobb kvantumugrások a tudatosságban, sőt, gyakori eset, hogy valaki, aki a többiekhez képest látszólag lemarad, egy adott élményen átesve később jócskán elhúz a többiek előtt. Senkit nem szabad lebecsülni, kevesebbnek gondolni, mert mindenkiben ott élnek a lehetőségek és az egyéni képességek!

A jelenlegi időszakban két fő energetika határozza meg a tér-idő megéléseit: az egyik a Nap és a Jupiter szembenállása, amely a Neptunusszal kiegészülve egy nagy égi háromszöget (T-kvadrát) alkot. A másik pedig a folyamatosan aktív Szaturnusz-Plútó együttállás, a vele lassan szembenálló, szintén egymás felé közelítő Mars-Merkúr együttállással, illetve ők így együtt ráálltak már szépen a Holdcsomópontok tengelyére és ez az egész energetika szintén a Neptunusszal alkot egy nagy háromszöget.

A Holdcsomópontok tengelye belsú útkereszteződéseket, felismeréseket mutat, egyben a karmikus fejlődés útját is. A leszálló Holdcsomóval most a Szaturnusz, a felszállóval pedig a Mars áll együtt. Vagyis röviden, ennek lényegi üzenetei a következők: a múltban (előző életekben, jelen élet múltjában) megélt nehéz élmények hatására olyan félelmeket, szorongásokat, bezárva tartó tudati határokat, korlátokat teremtettünk magunknak, amelyekre nem vagyunk tudatosak. A jelenleg zajló folyamatokban sűrűen jönnek elő az előző életekből hozott élmények, érzések, amelyekről nem is tudjuk, hogy a múlt tudatalatti emlékei. Azt hihetjük, hogy éppen most ezt érezzük, éljük, hogy egy-egy történés vagy hatás kivált egy félelmet, indulatot vagy dühöt is ennek hatására – holott ezek a félelmek csupán a múlt öntudatlan hozadékai, amelyek a jelenben nem valósak! Itt és most nincs mitől tartanunk! Pl. van egy nagy álmunk és ezzel kapcsolatosan csodálatos új lehetőség adódik, ám azonnal befékezünk és ellenállunk, mert azt hisszük, hogy ez úgyis rosszul fog elsülni és nekünk csak bajunk származik belőle. A jó hír, hogy ennek éppen az ellenkezője igaz. Ezek a valótlan félelmek a múlt hasonló élményeinek tudatalatti emlékei és a jelenben csak azért jöttek felszínre, mert a hasonló helyzet elindulása felszínre hozta őket – ám most más lesz a végeredmény. Érdemes ezt tudatosítani és csak a pozitív jövőképre koncentrálni!

A jelen időszak most minden, még a komfortzónában, a langyos vízben, a gátlásokban és bezártságban tartó minőséggel szembesít – de már ki akar minket billenteni onnan! El lehet gondolkodni a következő kérdéseken: mi az a nagyon jó dolog, amit eddig nem engedtem meg magamnak, amire eddig nem nyíltam meg, amit eddig el sem hittem, hogy megtörténhet velem? Mindez már készülődik a háttérben, de mivel saját magunk állítottunk falakat önmagunk elé, ezért valaminek ki kell zökkentenie minket azokból.

A felszálló Holdcsomópont és a Mars együttállása a karmikus fejlődés útján követendő irányelvként, példaként tűzi ki a saját (valódi, szívünk szerinti!) akaratunk, vágyunk érvényesítését! A Mars a Rák jegyében jár, így a Hold, azaz a Lélek, az érzelem és az ösztönösség uralkodik most rajta. Most éppen az visz előre, hogy nem elnyomjuk a vágyainkat és az akaratunkat, hanem érvényre juttatjuk azt, amit akarunk! Ha eddig mások véleménye, akarata szerint döntöttünk dolgokban, akkor itt az ideje, hogy merjünk jó értelemben önzőek lenni és kiállni önmagunk, saját akaratunk mellett! A nyíltság, az egyenesség is fontos irányelv most. A Marssal lassan együttálló Merkúr mutatja, hogy akaratunkat és érzéseinket ideje van kinyilvánítani is, egyenesen és őszintén. Éppen ez a teljes őszinteség, egyenesség adja meg azt az erőt, amellyel az egóban tartó félelem-falak áttörnek!

A Neptunusz kulcsként kapcsolódik a jelenlegi energetikához – ő a Halak jegyében és a Vízöntő csillagkép jövőbe ömlő vize alatt, a legmélyebb érzelmek áramoltatását, a szebb jövő érdekében való tisztulást segíti. Hozzá köthetők azok a nagyon mély belső érzékelések, amelyek annyira természetesen vannak jelen bennünk, hogy észre sem vesszük, hogy ösztönösen megérzünk, eleve tudunk dolgokat. Az elme nem tudhatja a jövőt – de a lélek igen! Hiszen már eleve belé van kódolva a bejárandó út minden minősége, az a frekvencia, amelyre a leszületés előtt már programozva lett, már eleve érzékelhető belső bizonyosság, hogy mi az út, mi a jövő, mi az alap, mi a cél, mi a hozzá tartozó minőség!

Gyakran hallhatjuk, hogy minden akkor működik jól és akkor vonzunk magunkhoz magasabb szintű megéléseket, történéseket, ha mi magunk magas szinten működünk. De mit jelent ez a ‘magas szint’? Egyszerűen azt, hogy a saját igazi belső, lelki hívásainknak, a Lelkünknek megfelelően élünk, döntünk. Nem mások akaratát, útját járjuk, nem akarunk senkinek megfelelni – hanem ahhoz maradunk hűek, amik mi magunk vagyunk. Ennek a belső otthonra való rátalálásnak (Rák jegy) és a lelkünkre való hallgatásnak, önmagunkkal való teljes egységbe kerülésnek (Neptunusz) kiemelt ideje ez a mostani!

A közeledő nagy júniusi szembenállás (leszálló Holdcsomó-Szaturnusz-Plútó szemben a felszálló Holdcsomó-Mars-Merkúrral) egyre növekvő feszültségben lehet jelen sokak belső világában (Ez nem vonatkozik mindenkire! Hiszen egyrészt a feszültség lehet pozitív előjelű is, másrészt magasabb szintű rezgésnél más megélést produkál). Ha ezt a feszültséget tapasztaljuk, akkor érdemes feltenni magunkban a következő kérdéseket és hosszan elgondolkodni: vajon mi az a nagyon jó dolog, amit az élet most adni akar nekem? Mi az, amit eddig nem tudtam elhinni és most eljött az ideje, már itt van és csak nekem kell beengednem? Mitől zárkóztam el eddig és miért lenne jó megnyílnom arra, amitől eddig féltem? Mi az, amit eddig el sem mertem hinni/képzelni, de az élet most azt akarja, hogy a félelem helyett merjek, hogy a gátlás helyett nyissak, hogy a hitetlenség helyett higgyek?

Érdemes engedni a feszültséget, mert ennek fokozódása annál nagyobb pozitív kisüléshez és ezt követő mélységes megnyugváshoz, békéhez vezet. Érdemes szembefordulni a félelmekkel, mert ez azok megszűnését hozza magával. Érdemes nyitni arra, ami elől eddig teljesen elzárkóztunk, amit eddig nem fogadtunk el, mert éppen ez nyit kaput arra, amit mélyen belül valójában szeretnénk.

Zentai Anna

asztrozófus