Eltitkolt csillagképek

Eltitkolt csillagképek

Most megtudhatod, hol állnak a horoszkópodban!

Amit a modern csillagfejtésből kihagytak…

A csillagos égboltot, a csillagok járását ősidők óta figyeli az ember. Az asztrológia is ősi tudomány, és a csillagok, csillagképek üzeneteinek vizsgálatát jelenti. A ma köztudatban lévő modern asztrológiai rendszer azonban nem foglalkozik a csillagok fényüzeneteivel – egy mesterségesen megalkotott, ún. zodiákus jelrendszert használ.

Ezt a 12 jelet szinte mindenki ismeri, azt azonban már kevesebben tudják, hogy ezek a jelek nem azonosak a csillagképekkel. Ha igazán hiteles, teljes születési képletet szeretnénk elkészíteni, akkor a valódi fényüzeneteket, a csillagképeket is be kell rajzolnunk a képletbe. Ekkor már nem horoszkópról, hanem asztroszkópról beszélünk (az astro előtag jelentése: csillag), így a Teremtőtől érkező fényüzenetek is láthatóvá válnak!

A jegyekről tudhatjuk, hogy azokról a csillagképekről lettek elnevezve, amelyeket a Nap érint a látszólagos, éves útján. Ám ez nem teljesen igaz, hiszen amikor e rendszert megalkották, sok más csillagzat is szerepelt ezen a körön, és egyáltalán nem abban az elrendezésben, ahogyan most ismerjük. Ettől függetlenül, a zodiákus rendszer is működőképes, hiszen nem véletlenül hozták létre így, ebben a formában. Égi útján a Nap azonban nem tizenkét, hanem tizennégy csillagképet érint!

A Tejút – az Isteni Erők Útja

Miközben a Nap, a Földről nézve, halad az éves útján, tizennégy ragyogó csillagképpel kerül közvetlen kapcsolatba. Kettő ezek közül kiemelkedő jelentőségű, hiszen ők állnak közvetlen kapcsolatban a Tejúttal! Miért fontos ez?

Naprendszerünk a Tejút-galaxisban helyezkedik el. A Tejút igen gyakran és sok néven szerepel a néphagyományban is, nem véletlenül. A Tejútról érkeznek le ugyanis az isteni energiák, amelyek által az ember maga is isteni erőket működtethet, képes a karma körforgása fölé, a hétköznapi világa, a megszokott cselekvései fölé emelkedni! Ezek igen magas szintű emelő energiák, általuk élünk meg beavatásokat is az életünkben. Így a Tejúttal kapcsolatban lévő csillagzatokat beavató csillagképeknek is hívjuk.

A beavatás mindig erős és mély élmény, lényege, hogy igen mélyen és tisztán megértjük általa az életünk működését, törvényeit. Jelentkezhet egy csodálatos spirituális élmény, vagy egy mélyebben megélt hétköznapi élmény formájában is.

A Napút két beavató csillagképe: a Nimród (mai nevén Orion) és a Kígyótartó.

A Nimród és a Kígyótartó üzenetei

A Bika és az Ikrek csillagképek között helyezkedik el Nimród, az égi vadász. Alakja egy íjjal lövő ember, aki a Bikára céloz. Rendkívül összetett szimbólumrendszert jelenít meg, amelyből egyelőre a lényeget emelném ki: az önfelfényesítés üzenetét!

Nimród feje felett éri el a Nap a saját útjának legmagasabb pontját – olyan ez, mintha fényből szőtt korona ékesítené ekkor Nimród fejét. Az égi vadász pedig, íjával a Bika felé fordul. Jelenítsük meg magunkban ezt az égi képet, lássuk belső szemeinkkel! A Nap ragyogó fénye járja át az íjász alakját, aki nyilát a Bikára lövi ki – azaz nem megöli az állatot, hanem a fényt lövi vissza a Bika felé!

A Skorpió csillagképpel átfedésben látható az égbolton a Kígyótartó, melynek emberalakja kígyót tart a kezében, vagyis egy kígyó két különböző részét, fejét és farkát – a lényeg, hogy két különböző minőség jelenik meg a kígyó által: tudatos és ösztönös. A kígyó a saját energiáinkat, a Kígyótartó pedig ezek kézben tartását, önálló irányítását jelképezi. Vagyis, itt már nem csupán uralni vagyunk képesek ösztöneinket, mint az Oroszlán fázisában, hanem működtetni is tudjuk ezeket. A Kígyótartó a gyógyítás és mágia csillagképe is, általa vagyunk képesek gyógyulni és gyógyítani.

Ha itt áll egy bolygó…

A Tejút elhelyezkedése a Zodiákus körön nagyjából az Ikrek jegy 20-25 fokától a Rák 10 fokáig, illetve a Nyilas 10-15 fokától a Bak 10-15 fokáig tart. A képlet vizsgálatakor az aktuális idő és az egyéni érzések, hangolódások is fontosak. Ha egy égitest, vagy sorstengely születésedkor a Tejúton állt, akkor igen magas szintű energiák, képességek birtokosa vagy. Mivel a földi síkon élsz és emberi mivoltodban kell működtetned ezeket az energiákat, ezért sokszor (főleg fiatalabb korban) nehéz is lehet, hiszen az isteni minőségben való működés eltér az átlagostól és nem biztos, hogy megfelelő mintákat láttál ennek működtetéséhez. Ezt legtöbbször neked kell kifejlesztened magadban. Az átlagos emberi viselkedéstől eltérő, az átlagon jócskán felülemelkedő magatartásról van szó, ami megjelenik az önirányítás, az öntudatosság, az önszeretet és a feltétlen szeretet, a megbocsátás, az elfogadás, a belátás, az embertársaiddal való együttműködés, összetartás, érzékelés vagy gyógyítás formájában is. Sok esetben fontos lehet az egyéni küldetés felvállalása és a mások felé, nehéz helyzetekben is tanusított megértés és elfogadás.

Ha születésedkor nincs bolygó a Tejúton, akkor is megvannak azok az életterületeid (legalább kettő, vagy legfeljebb négy), ahol a Tejút átfolyik és itt lát el emelő erőkkel. A bolygók aktuális haladásuk szerint is, a Tejúton járva, ezeket az erőket közvetítik feléd.

A csillagképek értelmezése

Érdemes tudni, hogy a csillagképek és a Zodiákus jegyek két különböző rendszert jelentenek, tehát a csillagképeket nem lehet aszerint értelmezni, ahogyan a jegyeket. A csillagok magasabb rendű, isteni minőséget képviselnek. Nem lehet őket bolygókkal összefüggésbe hozni sem – bár teszik ezt sokan az állócsillagok értelmezésénél, mert nem találnak más eszközt hozzájuk. Itt egy jóval magasabb szintű hangolódás, érzékelés van érvényben.

Ha kicsit érzékelni szeretnénk ezeket a csillagzatokat a hétköznapokban, akkor érdemes figyelni a személyes aktiválódásokat, adott időben (akár asztrozófus segítségével). A Kígyótartónál biztosan megjelenik a gyógyítás, legyen szó ennek bármely formájú megéléséről. Megjelenik az, hogy tudatosítanunk érdemes: nem a sors rángat dróton bennünket, hanem magunk teremtjük a sorsunkat. Nimródnál megjelenik a rossznak ítélt szokások és magatartásformák tudatos elengedése, átalakítása, a küldetés felvállalása, a spirituális útra lépés is. Illetve, mindkét esetben megjelenik, hogy nehéz helyzetben képesek vagyunk felülemelkedni az átlagos emberi viselkedésen és méltó magatartást tanusítani, más nézőpontból, emelkedettebben látni az adott helyzetet.

Hol állnak pontosan a csillagképek?

Az asztrológia nem logikus eszmerendszer, mint a matematika, itt nagy szerepet kap az érzékelés, ezért vannak ugyan megadott adatok, de ezek nincsenek kőbe vésve. Ha tehát pl. azt látod a képletedben, hogy a Hold az Oroszlán jegy 14. fokán állt a születésedkor, akkor tudható, hogy ez a Rák csilagképben van, annak is a legvégén, az elengedő szeretetet jelképező ágnál. Vagyis eleve képes vagy úgy szeretni, hogy nem kötöd magadhoz annak „tárgyát”, eleve engedő, önzetlen vagy. Igenám, de ha nem ragaszkodunk pontos adatokhoz, hanem valóban az égre nézünk, akkor nem csak ezt a pici részletet látjuk meg, hiszen a csillagos égi kép egy teljes, nagy ábrát tár elénk, mint egy életmese illusztrációját. Vagyis az égre nézve láthatjuk, hogy a Hold ugyan a Rák csillagkép végén van, de már fölé hajlik az Oroszlán feje is, amely szinte „ránéz” a Holdra. Így tehát ez az összkép, és ennek sugallata az üzenet, nem csak a konkrét adat, hanem annál sokkal több – egy égi mese, ami a te életmeséd. A te belső univerzumod.

Ennek tükrében, ezzel a tágabb szemlélettel, érzékeléssel nézz a csillagokra! Közreadom most, hol is helyezkednek el pontosan a csillagképek. Ha megnézed a horoszkóp képletedet, akkor az ott látható sorskörön a jegyek és fokok alapján könnyen tájékozódhatsz.

Ha nincs még ilyened, akkor az interneten sok olyan oldal van, ahol ingyenesen elkészítheted a születési képletedet, de érdemes többet kipróbálni, mert némelyik nem számol pontosan. Én pedig annak a híve vagyok, hogy ha valakit komolyan érdekel a saját képlete, akkor vagy megtanulja lerajzolni, vagy ha nem érez erre hívást, akkor felrajzoltatja egy asztrozófussal. Az asztrozófus a teljes, csillagokkal és csillagképekkel gazdagított asztroszkópot készíti el, egy A/3-as méretű űrlapra, kézzel, színesen, élő formában. Az így felrajzolt képlet él és rezeg. Személyes mandala, amely energiákat gerjeszt, éleszt, működtet. Nem hasonlítható össze az instant, gépi képlettel.

A csillagoknak is van haladása, bár nagyon minimális. Az itt közölt adatok 1970-re vannak kiszámolva. Ehhez képest 2015-ig csak kb. fél fok eltolódás van, tehát nyugodtan számolhat vele mindenki, aki itt és most éli az életét.

Plusz egy jó tanács: figyeljünk arra, hogyan fogalmazunk! Ha kiderül, hogy a Nap, ami születésünkkor a Halak jegyében állt, az égbolton valójában a Vízöntő csillagzat alatt van, akkor ez nem azt jelenti, hogy „én Vízöntő vagyok”. Én ugyanúgy ember maradok, nem vagyok sem hal, sem vízöntő. A Nap az, ami egy adott jegyben, csillagkép alatt található, vagyis: „a Nap a Halak jegyében és a Vízöntő csillagképben állt”- így hangzik helyesen.

Izgalmas, fénnyel teli felfedezést kívánok mindenkinek!

Csillagképek helyzete

KOS csillagkép – Bika jegy 2 fok 45 perctől Bika jegy 23 fok 12-ig

BIKA csillagkép – Bika jegy 20 fok 44 perctől Ikrek jegy 24 fok 11-ig.

NIMRÓD csillagkép (Orion) – Ikrek jegy 11 fok 29 perctől Rák jegy 2 fok 30-ig

IKREK csillagkép – Rák jegy 0 fok 31 perctől – Rák jegy 26 fok 48-ig

RÁK csillagkép – Rák jegy 26 fok 44 perctől – Oroszlán jegy 16 fok 13-ig

OROSZLÁN csillagkép – Oroszlán jegy 14 fok 52 perctől Szűz jegy 21 fok 11-ig

SZŰZ csillagkép – Szűz jegy 21 fok 24 perctől Skorpió jegy 9 fok 42-ig

MÉRLEG csillagkép – Skorpió jegy 13 fok 44 perctől Nyilas jegy 0 fok 3-ig

SKORPIÓ csillagkép – Nyilas jegy 0 fok 52 perctől Nyilas jegy 27 fok 37-ig

KÍGYÓ FEJE – Skorpió jegy 13 fok 51 perctől Skorpió jegy 25 fok 31-ig

KÍGYÓTARTÓ csillagkép – Nyilas jegy 1 fok 52 perctől Bak jegy 1 fok 5-ig

KÍGYÓ FARKA – Bak jegy 0 fok 22 perctől Bak jegy 19 fok 22-ig

NYILAS csillagkép – Bak jegy 0 fok 50 perctől Bak jegy 26 fok 38 percig

BAK csillagkép – Vízöntő jegy 1 fok 19 perctől Vízöntő jegy 25 fok 24-ig

VÍZÖNTŐ csillagkép – Vízöntő jegy 11 fok 18 perctől Halak jegy 19 fok 46-ig

HALAK csillagkép – Halak jegy 18 fok 9 perctől Kos jegy 28 fok 57-ig

Pihenők a Napúton

A Nap látszólagos, éves útját, vagy a Zodiákus kört nézve, észrevehetünk néhány olyan helyet, ahol nincsenek Napúthoz köthető csillagképek. Ilyenkor két oldalról is értelmezhetjük, érzékelhetjük ezeket a szakaszokat: egyrészt, a mélyebben és magasabban látható, többi csillagzat itt nagyobb szerepet kaphat. Másrészt, az a csillagkép, amit a Nap már elhagyott és az, amelybe ezután érkezik, kicsit összeköttetésbe kerül, híd szövődik köztük. Lássuk, melyek ezek!

A Kos jegy legvégétől a Bika jegy 2 és fél fokáig lévő szakasz mögött legközelebb a Cet és az Eridanus csillagképeket találjuk. A Cethez (Bálna minőség) tartozik az őstudás, az egység és az ösztönvilág működésének tudatosodása és még sok más minőség. Ráébredés arra, hogy valójában mi van bennünk, mit érzünk, hogyan működünk. Az Eridanus a belső, misztikus út, a spirituális utazás.

A Skorpió első dekádja mögött az Angyal csillagkép ragyog, ami a Szűz csillagkép angyali része. Itt igen erős az angyalokkal való kapcsolódás. A Skorpiónál kb. a 10 és 14 fok közöti rész ugyanakkor szintén „üres”. Itt még folyamatos az angyali erők, üzenetek áramlása, az Angyal és a Mérleg csillagképeket köti össze ez a rész. Ugyanakkor lent a Hydra és a Kentaur csillagzatok ragyognak. A Hydra itt is az ösztönvilág megjelenítője, maga a lelkiismereti út. A Kentaur pedig még mélyebb, állatiasabb ösztönerők megismeréséről és kezeléséről szól, óriási tudás és gyógyító erők birtokosa.

Zentai Anna

asztrozófus

szovomuhely@gmail.com