Első tranzitnaplóm – 2013. március 24.-től 2013. április 23-ig

Tranzitnapló

Március 24. vasárnap – A Hold délután 16:50-ig az Oroszlán jelében, ezt követően már a Szűzben jár. A rálátást tehát lelki rendrakás követi. A délután folyamán ideje jön a lelki beszélgetéseknek, és az érzelmek megértésének is. Mély lelki törvényszerűségeket tudunk megérteni, akár egymással ellenkező, de egymást kiegészítő elveket, véleményeket, eszméket. A mai napon 08:30 és 11 óra között, de különösen 10 és 11 között tudunk megoldást találni ügyeinkre, előrelépni, egyről a kettőre jutni. 10 és 11 között egyben a kapcsolatainkat is gyógyíthatjuk, megújíthatjuk. A délután pedig, 16 és 18:30 között, a kapcsolatainkra való rálátást, letisztulást, a kapcsolatok terén való fejlődésünket segíti. A Hold ma együttáll az Oroszlán csillagkép szívével, az uralkodók csillagával, a Regulus csillaggal, ami a feltételek nélküli szeretet fénye! Így a mai napon mindannyiunk szívét a szeretet fénye tölti be; az elvárások és feltételek nélküli, igaz, tiszta szereteté. Ma átélhetjük azt a felemelő élményt, amely az adás örömét jelenti.

Március 25. hétfő – Az ösztönök felemelésének napja – A mai nap arról szólhat, hogy ráébredünk, milyen „állatias” ösztönök bujkálnak, működnek bennünk, s ezeket tudatos szellemi munkával, a következményekre való tekintettel, át tudjuk alakítani. Ma fontos felismerésekben lehet részünk, különösen a délelőtt folyamán, 9 és 13 óra között. Érdemes arra törekedni, hogy rombolás helyett építően használjuk energiáinkat, cselekvéseinket. A Hold ma a Szűz jegyében jár, így a rendrakás ideje van. Most érdemes megjavítani az elromlott dolgokat, legyen az egy mosógép, vagy egy társunkkal kapcsolatos nézeteltérés. A Hold ugyanekkor az Oroszlán csillagzat alatt jár, és ezzel erőt és erényességet ad lelkünknek. A lelkünk uralása valósulhat meg a mai napon. 9 és 13 óra között a Hold a Szaturnusszal alkot fényszöget. A királyi erényeket jelképező Oroszlán csillagait így a Hydra és a Kentaur csillagképeivel kapcsolják össze. Az ösztönvilágot jelképező Hydra a lelkiismeretünket, az önmagunkkal vívott, felemelő küzdelmet segíti, a Kentaur pedig, mindezt megfűszerezi a legmélyebbről előbukkanó, állatias ösztöneink felerősödésével. Ám most ráébredhetünk arra, hogyan alakítsuk át és használjuk építőleg belső ösztöneinket! 09:30 és 13:30 között ugyanakkor e belső folyamatot segíti az, hogy a Bika szeménél haladó Jupiter által, tisztán érezhetjük, láthatjuk, mi jelent egy magasabb életminőséget. Így a helyes irányba tudunk lépni, haladni. Az igazság, az emberi törvények működése most hangsúlyos lehet, ezzel kapcsolatosan, konkrét eredményekre is juthatunk. 10:40 és 14:50 között már felemelő erők, inspirációk segítenek, egy mélyebb átalakuláshoz. Ideje jön, hogy felvállaljuk igazi feladatainkat, értékeinket, képességeinket. A megújulásra nyílik lehetőség. A rend és a törvény útján, de ideje változtatni.

Március 26. kedd – Teremtés és elindulás – A Hold a Zodiákus körén még a Szűzben jár, ez kedvez a munkáink elvégzésének, a rendszerezésnek, a dolgok helyretételének. Csillagképileg viszont, a Nap első felében még az Oroszlán, majd később az Arató Szűz csillagait érinti. A reggeli-délelőtti órákban (kb. 6 és 11 óra között), a Hold együttáll az Oroszlán nemző részével, és annak béta csillagával, a Denebola (oroszlánfarok) csillaggal. Ez az időszak a szeretettel való teremtésről, a fényteremtésről szól. Most fokozottan érdemes odafigyelni arra, hogy mit teremtünk meg életünkben, kapcsolatainkban. Minden gondolatnak, szónak, tettnek, nagy ereje van. Ha szeretettel halmozzuk el társainkat, az a mi szívünkben is csodákat ébreszt. A délutáni és esti órákban, kb. 15:30 és 20 óra között (különösen 17:30 és 18 között), a Hold már eléri a Szűz csillagképet, és annak lábfejét, az Alaraph („legnagyobb tudású”) csillagot. A Szűz az égbolton egy futó alak képét rajzolja ki, e csillaggal kezdődik tehát egy nagy elindulás, egyben elrugaszkodás is az eddig működtetett minőségektől, helyzetektől. Itt az ideje, hogy elinduljunk, továbblépjünk, magunk mögött hagyjuk a múltat. (Ha ez idő tájt a lábunk sérülne, az a múlttól való elrugaszkodásra figyelmeztető jelzés is lehet.) A mai napon a Mars és a Jupiter kapcsolata a szintézis megalkotását teszi lehetővé. Az égi és földi tudás, a spirituális és anyagi tapasztalatok összeérése jön el. Most leszűrhetjük a következtetéseket az eddigi tapasztalataink alapján, rájöhetünk arra, hogyan tovább, hogyan oldjuk meg dolgainkat. Egyik oldalon a különböző nézetek és a tőlünk különböző utat járó emberek megértése jelenik meg; a másik oldalon pedig kitörés a régi szellemi korlátokból, eszmékből, rögzülésekből, és ez általi új elindulás. Legyünk nyitottak egy „másfajta” nézőpontra! Próbáljuk megérteni a másik oldalt is! Talán éppen ez visz előre utunkon… Ma éjszaka különleges, jelentős álmokat láthatunk, érdemes tollat, papírt készíteni ágyunk mellé, hogy ébredés után minél hamarabb leírjuk álmainkat! Az is lehet, hogy hajnalban korán megébredünk egy intenzívebb energialöketre, vagy álomra. Most gyógyító álmok is jönnek.

Március 27. szerda – Az ellentétek kiegészülése, és a gyógyulás napja – A hajnali álmaink a megújulásról, gyógyulásról, valódi személyiségünk, és feladataink felvállalásáról szólhatnak. Ha az utóbbi időben valamivel kapcsolatban negatívan gondolkodtunk, ezt mostanra ideje elhagyni, és gondolatainkon, szavainkon emelni. Nem véletlenül éleződnek ki bizonyos helyzetek – éppen azért, mert nagy erőket kapunk ahhoz, hogy pozitívabb jövőképet lássunk, és teremtsünk magunknak. A Hold ma a Mérlegben jár, ez a lelki-érzelmi harmóniának, egyensúlynak és a párkapcsolatnak kedvez. Ami az elénk kerülő élethelyzeteket illeti, most könnyebben ráérzünk arra, mi a helyes út, és arra is, ami a társunk lelkében zajlik, így őt is mélyebben megérthetjük. A hölgyeknek ma érdemes felkeresni a fodrászt, vagy a kozmetikust. A Hold ugyanakkor a Szűz csillagkép alatt vándorol. A nap első felében még a múlttól elrugaszkodó részt és a Szűz térdét érinti, majd estére eléri a középső részét, testét. Most érdemes nem a külsőségekre és a csillogásra figyelni, hanem a belső tartalmakat észrevenni. Ez a nap elég intenzív érzéseket, megéléseket hozhat. Alapvetően arról szól, hogy két, látszólag különböző dolog (elv, eszme, a sajátunkkal eddig ellentétesnek hitt vélemény) között billegve, ráébredhetünk arra, hogy amit eddig „másnak”vagy tagadni valónak hittünk, az valójában kiegészíti, és kiteljesíti saját nézeteinket. Egyensúlyt találhatunk és ez új távlatokat, új minőségeket nyit meg életünkben, gondolkodásunkban. A nap első felében az érzelmi, a másodikban a szellemi és fizikai inspiráció, és kiegészülni vágyás jelenik meg. Gyógyító, megújító, felemelő energiáinkat 15:30 és 19:30 között működtetjük a legerősebben.

Március 28. csütörtök – Az érzelmek és a béke forradalma – A mai nap különlegességét elsősorban a késő délutáni és esti bolygóállások adják. Már jó ideje egymásba kapaszkodva vándorol az égbolton négy égitest, melyek közül három, a Nap, a Vénusz és az Uránusz pályája, pontosan egy síkba kerül. A legerősebb aktiválódások 17:07-kor és 23:01kor lesznek. A Nap a világosság és a szeretet erejét, a Vénusz az ősharmónia élményét, az Uránusz pedig a korlátok lebontásának lehetőségét hozza el. Így a mai napon, tisztán ráláthatunk érzelmi kapcsolatainkra, az általunk teremtett békére (vagy békétlenségre), letehetjük régóta cipelt érzelmi terheinket, tisztíthatjuk akár az előző életből, vagy a múltból hozott érzelmi-kapcsolati karmánkat. Mindannyian más utat járunk, így mást és mást élünk meg e napon, főleg ezen az estén. Egyeseknek a szerelemben való kiteljesedés, másoknak a békülés, a harmóniateremtés, megint másnak egy művészi élmény, vagy munka okozhat hangsúlyos megélést. A testi élvezetekben (evés, ivás, érintkezés, de akár zenében, táncban is) szintén örömöt lelhetünk ma este. A testi és érzelmi örömök cselekvő megélése lehet jellemző. Ezt követően az Uránusz már hirtelen, váratlan meglepetéseket is tartogathat, új lehetőségeket nyit, de mindenképpen a tisztázás és megtisztulás lehetőségét hozza el. Ha képesek vagyunk kilépni abból a keretrendszerből, melyben eddig gondolkodtunk, éltünk, és elfogadjuk, hogy a világ tágabb annál, mint amit mi magunk érzékelünk-hiszünk belőle, akkor új dimenziók nyílhatnak meg előttünk, és felszabadulás, megkönnyebbülés vár! Mindez a Halak csillagkép visszaúszó halának fonala alatt történik, szorosan együttállva annak egyik csillagával, így fontossá válik, hogy most elengedjük mindazokat a megrögzött, lehúzó gondolatokat, eszméket, magatartásformákat, melyekkel a régi viselkedésmintákat erősítenénk. Ez talán nem egyszerű, de az égiek mellettünk állnak, és minden erejükkel segítenek, megadják a képességet, hogy eddigi függéseinknek búcsút intsünk! Ezzel egyúttal egy új korszakot nyithatunk meg életünkben, vagy érzelmi kapcsolatainkban, hiszen mindez a tavasz jegyében, a Kosban történik! Érdemes tehát letenni a múltat és új utakra lépni! A Hold ma továbbra is a Mérleg jegyében jár, így a béke és harmónia bolygója, a Vénusz abszolút uralja a mai napot. Ne ragaszkodjunk tovább a negatív érzéseinkhez, béküljünk meg önmagunkkal és társainkkal!

Március 29. péntek – Angyali sugallatok napja – A Kos jelében járó négyes bolygóegyüttállás (Nap, Vénusz, Uránusz és Mars), folyamatosan megadja a lehetőséget, hogy eddigi eszméinkből kiemelkedve, új útra lépjünk, új dolgokba kezdjünk. A Merkúr és a Neptunusz továbbra is a Halak jelében halad, de együttállásuk lassan megszűnik, így mi magunk is távolodunk már bizonyos problémáktól, vagy zavaros helyzetektől. Mindenesetre, a lelki-érzelmi beszélgetéseknek, és a lelki működések mélyebb megértésének most is ideje van. A kommunikációs séreleminket, a beszédhibákat, a meg nem értés élménye általi sérüléseket pedig, ezekben a napokban folyamatosan gyógyíthatjuk. Nem kell megijedni, ha egy lelki, vagy testi probléma felmerül, vagy újra jelentkezik – a hangsúly a gyógyulás idején van, és mélyen a lelkünkből ered. Nem külső, hanem belső gyökerek táplálják. A Hold ma a Mérlegből a Skorpió jegyébe lép, és a nap nagy részében a Skorpióban halad. Így e nap szól az átalakulásokról, az érzelmi biztonság, a belső stabilitás megteremtéséről, az eddigi rendszerességből való kitörésről és a lélekkutatásról. Csillagképileg a Hold a nap első felében az Angyal csillagain halad át, így az angyali birodalmakból érkező üzenetek, és az angyali segítség hangsúlyos a mai napon. Később aztán a belső felismerések, a lelkiismereti küzdelmek veszik át a lelkünkben zajló film főszerepét. A mai napra virradó álmokat ismét érdemes figyelni, és lejegyzetelni. Éjjel fél 1 tájban, a Nap és az Uránusz együttállása, egy tisztító és tudattágító energiát aktivál. Álmaink is megtisztulást, letisztulást hoznak, égi sugallatokat, és új lehetőségeket mutatnak. Azt is megtudhatjuk belőlük, hogyan tudunk cselekvően felszabadulni karmikus terheink alól, hogy életünk útja könnyebb legyen. A reggeli órákban a lelki-érzelmi folyamatok intenzitása lehet jellemző. Lelkünk mélyének tisztítására, felszabadítására kapunk inspirációt. Igazán érdekesnek azonban a délután ígérkezik. Ma fontos kérdés lehet, hogyan működtetjük emberi kapcsolatainkat, mennyire vagyunk igazságosak. A nézeteink, vajon megállják helyüket? Az őszinteség, az igazmondás ideje ez. Ismét hangsúlyossá válik, hogy megértsük társainkat, meglássuk azt, hogy ők nem ugyanazt az utat járják, mint amit mi magunk járunk. A különböző igazságok, nézetek megtapasztalása jelenik meg, kapcsolataink működését pedig nagyobb ívekben megérthetjük. A délutáni-esti órák szép élményeket, és felismeréseket tartogatnak. Az égbolton rövid időre egy háromszög jön létre, amely megértést, fontos felismeréseket hozhat számunkra, és egyben radikális megújulásra, életünk átalakítására késztet. (Fontosabb aktiválódások: 18:30 és 20:20 körüli órákban) Most valamit megérthetünk önmagunkról, sorsfeladatunkról.

Március 30. szombat – Az egyensúly megteremtésének napja – Ma a reggeli órákban mély felismerések születhetnek bennünk. A lelkünket érő impulzusok által, úgy érezhetjük, dönteni, választani tudunk azzal kapcsolatosan, hogy a most elénk táruló utak közül melyikre lépünk rá. Az ember szabad akarata most mutatkozik meg igazán – a döntés ugyanis rajtunk múlik. Egy kisebb válaszhelyzet elé érünk, amelyen nem érdemes sokat gondolkodni. Sokaknak ez a döntés a párkapcsolatról szólhat, vagy arról, hogyan viszonyulnak a külvilághoz. A skorpió Hold ma kedvez a lélekkutatásnak, a rossz szokások elhagyásának, a megújulásnak és a vizes tevékenységeknek (pl. öntözés), szépségápolásnak és a szenvedélyes érzelmeknek. Amire érdemes odafigyelni, az a szellemi fejlődésünk: ha indulat támad bennünk, azt ne kifelé, a másik emberre irányítsuk, hanem vizsgáljuk meg, miért született meg bennünk, mivel okoztuk magunknak ezt a reakciót? Ne másokat – önmagunkat akarjuk legyőzni! E napon megszerezhetjük a hatalmat szellemünk és lelkünk felett. Csillagképileg a Hold a Mérleg csillagzat alatt jár, amely az Isteni Igazságosság, az égi akarat szimbóluma. A nap első felében ráérezhetünk a múlt nagy igazságaira. 13-14 óra között tökéletes egyensúlyt tudunk teremteni, amikor a Hold a Mérleg közepe táján jár. A nap második felében pedig, a jelenben megtapasztalt, megértett, átérzett nagy igazságok, már a szebb jövőt szolgálják. Most érezhetjük, mi a helyes a jövőnk szempontjából.

Március 31. vasárnap – Húsvét vasárnapja, a feltámadás ideje – A napokban bennünk zajló felismerések, belső letisztulások (melyet a böjt is segíteni hívatott), egy új életminőség kezdetéhez segít minket. A mai napon a Hold a Tejútra való felemelkedés fázisában van, így lelki szinteken a beavatóvá-beavatottá válás élményére nyílik lehetőség. A Mérleg csillagképnek köszönhetően, a lelkünkben most érezhetővé válik, hogy mi az igazság, az Isteni Rendnek megfelelő igaz, helyes cselekvés. A Mérleget az egyiptomi kultúrában a Skorpió csillagzat ollójaként tartották számon, és ez a titulus valóban jogosnak tűnik – hiszen ebben a fázisban lelkünk, szellemünk, felkészül egy magasabb szintre való rálépésre, felkészül a Tejúttal, az isteni energiákkal való találkozásra. Ez belső folyamatként próbatétel, vagy tisztítótűz is lehet, amely által, gondolkodásunkon, magatartásunkon változtatva, már méltóvá válunk a magasabb szintű energiák fogadására. Mivel a Hold ma a Skorpió fullánk részénél halad, ezért most észrevehetjük, melyek azok az alacsony szintű, vagy lehúzó dolgok, gondolatok és érzések, cselekvések, amelyekkel a saját teljességünket mérgeztük eddig. Az esti órák aztán elhozzák a teljes átminősülést – a Hold 20:30 és 21:00 környékén együttáll a Skorpió szívével, az Antares csillaggal, amely a szeretet jegyében történő, mélységes változásokat segíti. Napközben a Vénusz kapja a főszerepet, így érzelmi kapcsolataink gyógyítására, elmélyítésére, átalakítására nyílik ma lehetőségünk. 08 és 12:10 óra között ez különösen igaz. A kora délutáni órákban már könnyedebb energiák érkeznek, a béke, a harmónia, a bizalom, a társunk megértése, és a saját utunk felismerése válik lehetővé. 15:40 és 19:45 között pedig, egy felemelő erő lép működésbe, amely közelebb emel a megtisztuláshoz, a terheink letételéhez, a szabad és tiszta létezéshez. Most érdemes tágabb szemlélettel nézni a világot!

Április 1. – Húsvét hétfő – Gyógyulás és megújulás – A mai reggelre virradó álmaink a megújulásunkról szólnak. Ez a nap még nem a cselekvések, inkább a belső megélések ideje lehet. Ügyeinkhez segítséget kapunk, a szerencse kíséri minden lépésünket. Ma fontos felismeréseket is tehetünk önmagunkról, és ezzel egy szebb jövő lehetősége is elénk tárulhat. Ha eddig bármi miatt szomorúak, lehangoltak voltunk, akkor ez a mai napon megszűnhet, és színesebben vidámabban láthatjuk életünket. Ma könnyebb hitet, bizalmat teremteni önmagunk és embertársaink felé is. A Hold a Tejúton halad, a Skorpió és a Kígyótartó csillagképek alatt. Most érinti a Skorpió ollóját is. Lelki, érzelmi életünkben, a lehúzó, egót építő dolgok, az önzés, a negatív érzések levágására nyílik lehetőségünk. A gyógyító és beavató erőket ajándékozó Kígyótartó által, ma eredményesen gyógyíthatunk és gyógyulhatunk – ez vonatkozik nem csak a testi, hanem lelki-szellemi rendellenességeinkre is, de gyógyítható most akár egy kapcsolat, vagy egy biztonságában megingott életterület is. A Skorpió alatt az Oltár csillagkép jelképezi, hogy a ma felajánlott, bármely áldozatunk (tárgy, eszme, érzés, tett, cselekvés, magatartás) meghallgatásra találhat az égiek körében.

Április 2. kedd – Az ösztönök kezelésének napja – A Hold továbbra is a Tejúton, az Istenek Útján jár, és gyógyító, emelő energiákkal lát el bennünket. A Tejút felső hasadékánál halad el, melynek földi megjelenése a barlang. A Kígyótartó csillagkép alól érkező Hold nem csak gyógyító erőkkel töltekezett fel. Égi hátterében most a Kígyó Farkát tartó kéz csillagai ragyognak, s ezzel megjelenik az erőink, ösztöneink kézben tartásának kiemelt szerepe. A mai napon érzékelhetjük, hogy minden vágy és tett teremtő erővel bír, és előbb vagy utóbb eredményeket szül; de azt is, hogy képesek vagyunk kézben tartani és megfelelően irányítani ösztöneinket. Szellemi értelemben is, nemző erők hatnak, így ami ma „megfogan” bennünk, az nemsokára meg is születhet… Ugyanezen a napon a Szeretet Bölcsességének bolygója, a Jupiter eléri a Nimród csillagait, miközben még a Bika szarvai alatt halad. A Jupiter által tapasztalhatjuk meg az emberi értelemben vett törvényeket, igazságokat, a bizalmat, az elfogadást és a megbocsátást. A Bika szarva, mely a Tejúton nyugszik, a szellemi küzdelem által történő emelkedést jelképezi, de rajta keresztül áramlanak isteni energiák is, hétköznapi tevékenységeinkbe, alkotásainkba (ihletet adhat pl. jupiteri tevékenységekhez, íráshoz, beszédhez). A Jupiter most Nimródnak, az égi vadásznak az íját éri el, így sokunk életében megjelenhet, vagy visszatérhet maga az íjászat, mint tevékenység is. Más értelemben, az íj szellemi fegyverként jelenhet meg, mellyel az igaztalan, helytelen magatartásainkat, eszméinket tudjuk legyőzni. A déli órákban érdemes figyelni a megérzéseinket, a sugallatokat. 10:50 és 14:50 között fokozottan hat az ima, mélyebb lehet a meditáció. A lelki-érzelmi működéseket tudjuk most megérteni, és az érzelmeket esetleg elmélyíteni. Az esti órákban, 18:30 és 22:30 között, már teremtő erőket működtetünk. Ideje jön, hogy kilépjünk eddigi korlátainkból, akár képletesen, akár a gyakorlatban. Szellemi tisztulás és felismerés jöhet. Most érdemes tisztázni a fontos dolgokat, és letenni a szívünket nyomasztó terheket – ezzel egy új kaput nyitunk meg a teljesség felé.

Április 3. szerda – Teremtés és szárnyalás a kapcsolatokban – A Hold a Nyilas csillagkép Tejútról leérkező része alatt halad, így leszállítja a magas égi energiákat, a gyógyító és emelő erőket. Lelki-érzelmi életünkben, és az otthonnal, családdal, anyasággal kapcsolatos élményekben is ezt érezhetjük. Az éjszaka folyamán gyógyító, megújító álmokat kapunk, a hajnali órákban pedig az álmok üzenete belső újjászületéshez, megoldásokhoz vezet. A Hold ma ugyanakkor a Sas (Turul) csillagkép alatt vonul, így az álomüzenetek, és az égi sugallatok érkezése most aktívabb. A Sas a Tejúton szárnyal fel, így a mai napon lelkünk is egy emelkedettebb állapotba kerül. Művészi tevékenységeinkhez ihletet, meditációhoz közvetlen kapcsolatot kapunk, a felsőbb világokkal. Belső megvilágosodásaink előre segítenek. Ma fontossá válhat, hogy mindazt, amit eddig megtanultunk, amire már rájöttünk, azt átültessük a hétköznapokba, a gyakorlati életünkbe. Ha megtesszük, az nagyszerű eredményekhez vezet, de ezért valóban cselekedni, tenni kell. A reggeli órákban az érzelmi életünkön, a harmóniateremtésen van a hangsúly, míg délelőtt – dél tájban már a szellemi emelkedésen. Lelki, érzelmi szempontból, ma érdemes nyitottá válnunk, akár a saját gátlásainkat, korlátainkat is legyőzve. Érdemes meghaladni félelmeinket, és tenni a lelkünk, az érzelmi és családi életünk ápolásáért, fejlődésért. Ugyanakkor, ma a kézzel fogható eredményekre való törekvés elengedhetetlen. A mai délelőtt alkalmas a rossz szokások, rögzülések elhagyására, az indulatok legyőzésére. Ha ügyeinkre megoldást keresünk, vagy új dologba szeretnénk kezdeni, erre a délelőtti órák alkalmasak (10 és 12 óra között). Ha kedvesünkkel, párunkkal van megbeszélni valónk, akkor erre a 14 és 16 óra közötti időszak a legalkalmasabb. A kapcsolatok területe, a külvilággal való viszonyunk azonban még késő délutánig aktív lehet, sok lehetőséget tartogat.

Április 4. csütörtök – Kötelesség és szabadság – A Hold a nap első felében még a Bak jegyében, később már a Vízöntőben jár, így az anyagi felelősségvállalás óráit a megtisztulás, a felszabadulás élménye követi. Azokat a munkáinkat, vagy felvállalni valóinkat, amiket eddig halasztgattunk, ideje elintézni. Ha megtesszük, nem nehezebb, de könnyebb lesz a szívünk. A Hold ugyanakkor ma vonul végig a Bak csillagkép Tejútra néző feje alatt, egyben a Mikroszkóp csillagzat felett. Lelki szemeink előtt feltárulhat a jövő, egy elérni kívánt cél, egy magasabb életminőség, vagy a ránk váró lehetőségek. Mindemellett most ráérzékelünk a legapróbb részletekre is, koncentrációs képességünk erősödik. A bolygók további helyzete lehetővé teszi, hogy életünkön pozitív irányban változtassunk, hogy új irányt vegyünk, és ehhez képesek legyünk a kellő áldozatokra is. Ehhez fontossá válnak a mélyebb beszélgetések – most nem az visz célhoz, ha társaink elől elhallgatunk valamit, sokkal inkább az őszinte, mély beszélgetések, így a változás is könnyebben zajlik. Ebben az időszakban megtapasztalhatunk, a sajátunkkal eddig ellentétesnek tűnő nézeteket és igazságokat, és közelebb kerülhetünk egy emberibb világhoz, amelyben a társunk, és önmagunk megértése, elfogadása egyértelmű. Ez az időszak június végéig tart. Ma 10 órától már nyitottabbá válunk az új dolgok elfogadására, kibújhatunk az eddig fenntartott „csigaházból”. Lelki-érzelmi értelemben eljön a tisztulás és tisztázás ideje. Felszabadultabbá válunk, megtalálhatunk olyan dolgokat, amelyek igazán motiválnak.

Április 5. péntek – Valami közeledik – még ha az időjárás nem is a kedvünk szerint való, akkor is érezhetjük. Lelkünk szabadabb lehet, a tisztító folyamatokat segíthetjük böjttel is. Ez a nap már sűrűbb eseményeket, több élményt hozhat, de legalábbis szép felismeréseket, a déli és a délutáni órákban. Ma megtalálhatjuk az összhangot ösztöneink és tetteink között. Ez a nap (különösen a délután) kedvez az érzelmeknek, a női energiáknak, valamint az otthoni, családi ügyek és az érzelmi kapcsolatok összehangolásának. Otthonunkban harmóniát teremthetünk, de akár csinosíthatjuk is életterünket. Érzelmeinkben egyre közelebb érezhetjük magunkat valamihez, vagy valakihez, kapcsolataink egyre szenvedélyesebbé válhatnak. A hétvégére várható kisebb elindulás, kitörés, vagy egyesülés, már érezhető. Lelki szinteken a mai napon válik fontossá, hogy letegyük az eddig cipelt nyomasztó dolgokat, kisebb-nagyobb terheket, hogy vállaljuk igazi feladatainkat, munkáinkat. Érdemes kötelességeinknek eleget tenni, hiszen éppen ettől válunk szabadabbá.

Április 6. szombat – Az érzések felszabadításának ideje – E nap főszereplője a Hold lehet, a lelkiség, az ösztönösség, az érzések, álmok és intuíciók szimbóluma. Hétköznapi értelemben ő jelképezi az édesanyákat, az anyai ösztönt, a családot, az otthont, külső és belső értelemben is. A Hold a mai napon a Vízöntő csillagkép alatt halad, és most éri el azt a három fényes csillagot, amely a hagyományok szerint a három nagy szerencsecsillag. Így biztosak lehetünk abban, hogy a mai napon, bármit teszünk is, az „szerencsés csillagzat alatt” zajlik. A Hold a hajnali órákban a Sadalsuud csillagot éri el, az esti órákban pedig a Sadalmelik és a Fomalhaut csillagokat is. A Sadalmelik a Vízöntő legfényesebb csillaga, amelyet a királyok szerencsecsillagaként, máshol az Egész Világ Szerencsecsillagaként tartanak számon. A Fomalhaut pedig a Déli Hal csillaga – a hal jelképezi a bőséget is, e csillag pedig az egység szimbóluma. Ezen az estét tehát, érdemes végiggondolni, hogy ki és mi az, akivel vagy amivel eddig nem éreztük, hogy egységben vagyunk, akit vagy amit nem engedtünk elég közel a szívünkhöz. A Vízöntő megjeleníti az angyali minőségeket, így az angyalokra a mai napon is számíthatunk. Az égre és a földre kiöntött víz által, ő a tisztaság szimbóluma is. A tisztító folyamatok tehát ma fokozottan működnek, elsősorban lelki-érzelmi szinteken. Eljön a tisztázás, a teherletétel, az átmosás, a felszabadulás ideje. Az esti órákban, a Hold együttáll a Neptunusszal, a mély lelkiség és egység bolygójával. A lelki-érzelmi folyamatok felerősödnek, lelki, és spirituális élmények jönnek. Fontossá válhat, hogy érezzük, és tisztázzuk magunkban: mik azok a dolgok, amelyekben otthon érezzük magunkat, és mik azok, amelyeket mások (a külvilág, vagy a társadalom) elvárásai miatt teszünk. Ideje elengedni a félelmeket és minden olyan dolgot, amitől eddig érzelmileg függtünk. A lélek felszabadulásának ideje ez. Mindemellett, a Vénusz és a Mars bolygók már erősen megközelítik egymást, és vasárnap hajnalban, a visszaúszó hal csillagai alatt egyesülnek. A mai álmokat érdemes lesz figyelni, elemezni! Női és férfi energiáink, érzelem és szenvedély, szépség és erő, béke és akarat, termékenység és elindulás energiái egyesülnek ezen az éjszakán. Szerelemben, érzelmi kapcsolatokban, vénuszi tevékenységekben (művészettel, szépséggel, zenével, növényekkel való foglalkozás, stb.) eljön az ideje, hogy búcsút mondjunk a régi, terméketlen, visszahúzó dolgoknak, és valami újba kezdjünk.

Április 7. vasárnap – Egyre szabadabban, egy szebb jövőért! – A mai napon a Hold a Vízöntő csillagkép alatt jár, a Zodiákus kört tekintve pedig, a Halak jegyében. Ez a nap kedvez a vizes tevékenységeknek (pl. mosás, öntözés, de a meditációnak, spirituális szertartásoknak is). Lelkünk érzékenyebb lehet a szokásosnál, az is lehet, hogy szívesebben foglalkozunk az érzelmeinknek jóleső dolgokkal, vagy elrévülünk egy filmen, zenén. A Vízöntő két irányba önti a vizet – egyik korsójából a múltba, a másikból pedig a jövőbe ömlik a víz. Vagyis, a tisztulás, a tisztítás a múltat és a jövőt illetően is megjelenik. Mivel a Hold ma a jövőbe ömlő vízsugár alatt jár, ezért a lélek, az érzelmek, az ösztönök tisztítása, a családot, otthont érintő ügyek tisztázása jelenik meg. Sok minden, amit ma megteszünk, a jövő érdekében történik. Hajnali 5 órakor egyesül a Vénusz és a Mars, a női és férfi princípium, a tüzes, szenvedélyes, akaraterős Kos jegyében, így a férfierők, a szellemi emelő erők uralma meghatározza ezt az együttállást. Az égbolton mindez a Halak csillagkép múltba visszaúszó halának fonalánál, egyben az Androméda csillagzat alatt történik. A Halak által visszatérhet akár egy múltbeli helyzet, vagy egy régi szerelem. De az is lehet, hogy a teljesség érdekében, ideje megszabadulni a régi kötődésektől, magatartásformáktól. Androméda csillagai az önként vállalt áldozathozatalhoz adnak belső erőt – ez az áldozati minőség a tavaszt idéző Kos jegyében is ott van – az áldozatból pedig, nemsokára áldás születik… A Nap egyébként már itt halad, így az áldozatkész cselekvések és az új életminőségek elindítása is aktuálissá váltak. A délelőtti órákban figyeljünk a sugallatokra, megérzésekre! Következtetéseket is levonhatunk arról, hogy mi a helyes magatartás, a jövőnk szempontjából. Amúgy kellemes élményeket élhetünk meg ekkor. 10 és 14 óra között tágabb ívekben átláthatjuk, megérthetjük a kapcsolatok, vagy bizonyos élethelyzetek működését, a magasabb összefüggéseket; átérezhetünk lelki igazságokat. Most ismét fontos a másik oldal megértése – jusson eszünkbe a régi mondás: „nem tudod, milyen nehéz az a teher, amit nem te cipelsz!” – no és az is, hogy ami számunkra nem látszik terhesnek, az más számára nagyon is nehéz lehet. Gyomrunkat ma ne terheljük túl, tartsunk helyes mértéket! Kedvez az idő a szellemi és szabadidős tevékenységeknek, íjászatnak, költészetnek, festészetnek is.

Április 8. hétfő – Régiből az újba – Égi testvéreink, mintha csapattalálkozóra gyűltek volna össze – a Halak csillagkép alatt járó bolygósokaság mellett, ma a Hold is a visszaúszó hal csillagai alatt jár. A Vénusz és a Mars vasárnapi egyesülése is érezhető még ugyan, de már távolodó a fényszög, így mi magunk is azt érezhetjük, hogy tegnap óta valamitől már távolodunk, érzelmek vagy gondolatok szintjén. Az égiek most ahhoz adják segítő kezüket, hogy életünket újjávarázsoljuk. Érezhetően véget ér a régi életvitelünk élettartama, ezért ideje jön, hogy összegezzük a múltat, rendet tegyünk a lelkünkben, és elkezdjük az új élet megalkotását, felépítését. Rengeteg jó ötletet kapunk mindehhez. Ha életünk bármely területén szeretnénk valami újat megalkotni, akkor azt ideje elkezdeni. A reggeli órákban a lelki beszélgetéseknek, a családi ügyek megbeszélésének, és a tisztázó beszélgetéseknek van ideje. 10 és dél között aztán a megoldások ideje jön, most tudunk érdemben előrelépni céljaink felé is. A kora délutáni órákban mélyebben ráérezhetünk társaink lelkére. 18 és 20 óra között pedig, a félelmeink és gátlásaink meghaladása lehet fontos – így tudunk új utakra lépni, vagy érvényesülni.

Április 9. kedd – Felkészülés az Új Időkre – A megújulási folyamat, melyen most keresztülmegyünk, nem egyik napról a másikra történik, de bármely nap tartogathat új élményt. A mai napon a Hold (négy másik társával együtt) az évkörön a Kos jelében halad, az égbolton pedig a Halak, a Cet, az Eridanus és a Szobrász csillagképek alatt. Lelki-érzelmi életünk impulzívabb, szenvedélyesebb lehet, hangulatainkat az ösztöneink, az akaratunk uralhatják. Bizonyos dolgokban talán érezhetjük a megújulást – ám ez még nem az igazi, nagy elindulás. Szellemi szinteken továbbra is zajlik az elmúlt időszak eseményeinek, élményeinek összegzése, és a mély belső rendezkedés. Még sok érzés húzhat visszafelé – de, ami az érzelmi kapcsolatokat illeti, valamint a termékeny energiáink jobb kihasználását, ezekben már rövid időn belül változás történhet. A Szobrász csillagai lehetővé teszik, hogy lelki-szellemi szinteken, most lefaragjuk magunkról mindazt, ami már terméketlen, ami nem visz előre, vagy nem méltó a Teremtő Gyermekéhez. Az Eridanus folyó a belső, misztikus utat, a belső próbatételek útját jelképezi. A Cet pedig az elvonulást, amely megerősödésünkhöz, megújulásunkhoz szükséges. Az elvonulásnak nem szükséges a gyakorlatban is megjelennie – olykor elég, ha az ember – függetlenül attól, hogy éppen mit tevékenykedik – mélyebben magába néz, és belül keresgél. A déli órákban, 10 és 14 óra között, érdemes figyelni a bevillanó sugallatokat, ötleteket, gondolatokat! Problémákra megoldást, terveinkhez segítő ötletet, életünkről felismeréseket kaphatunk. A lelki-érzelmi megtisztulás és felszabadulás ideje jön el. Lelkünk most szabadon szárnyalhat, fogékonyak lehetünk minden újra, tágabb szemszögből érzékeljük a világot. Mindezzel együtt, de különösen a délután folyamán, 14:30 és 18:30 között, már egy teremtő energia lép működésbe, amelyet gyógyításra-gyógyulásra, megújulásra, átalakulásra tudunk használni. Most abszolút az anyag síkján, a való életben érdemes gondolkodni-cselekedni. Ideje leszállni a földre, megvalósítani, megtenni bizonyos dolgokat. Az égiek a gyökeres átalakítást támogatják, amely teljes megújulást és megemelkedést hoz. Ezt azonban vállalni is kell! Az esti órákra már csendesedik a lelkünk, kellemes, szép élmények, felismerések, megoldások várnak. Most fontos a megértés, a megbocsátás, a bizalom, az elfogadás – és könnyebben is megy, mint általában.

Április 10. szerda – Útkeresés, útépítés – A Hold a mai napon átvonul a Kos jel, valamint a Halak csillagkép alatt járó hármas bolygóálláson, amely így négytagúvá egészül ki. A lelkiség, az érzelmek üzenetével, élményével gazdagít. Folyamatosan zajlik bennünk az összegzés, és ennek alapján az új utak, új lehetőségek keresése, az új életminőség kiépítése. A délelőtti órákban az ösztönös cselekvések és a lelkünkre való rálátás ideje jön el. A Szeretet árasztása és visszatükrözése egyaránt fontos lehet embertársaink felé. 10 és 12 óra között ügyeinkre megoldást találhatunk, előreléphetünk. A dél körüli órákban, különösen 13 óra táján, a lelkünk impulzívabb, tüzesebb lehet. Ösztön és akarat, vágyak és érzések találkozása ez. Ha negatív érzelmeket szeretnénk levágni, leadni magunkról, erre is lehetőség nyílik. Mindezzel valami szebb, új dolog is elindulhat. A délutáni órákban a nőies energiák felerősödése zajlik. Otthonunkat, családi ügyeinket most harmonizálhatjuk. A béke, a szerelem, vagy a termékenység ideje köszönthet be, különösen 16:30 körüli időszakban. 16 és 19 óra között a párkapcsolat területén tudunk aktívabbá válni, 19 és 20 óra környékén pedig rendezni tudjuk érzelmeinket és kapcsolatainkat. Ma éjjel (kicsivel éjfél után) a Hold együttáll a Halak legfényesebb csillagával, az Al Rischa csillaggal, amely az összegzés és a kettősség feletti uralom csillaga. Aki alszik, annak már álomüzenetként jelentkezhet, hogy ráérzékel önmaga mindkét oldalára, vagy egy helyzet kettősségére, esetleg egységére, több dolog összecsengésére. Most ráérezhetünk arra, melyek azok az életfeladatok, amelyeket még el kell végeznünk, és melyek azok, amelyekben jól teljesítettünk. A múlt árnyai még visszahúznának – ám az esti órákban már felemelő energiák hatnak, és pár napon belül, ez még erősebb érvényben lesz jelen!

Április 11. csütörtök – Kiemelkedés a múlt árnyaiból – Bármilyen fájdalom, sérelem, csalódás ért a múltban – azt most ideje letenni. Ha a hibát másokban keressük, és nem magunkban, az nem vezet előre – és a siránkozás sem. A mai napon már megmutatkozhat az elindulás, az új kezdet (bár ez még mindig nem az, amire igazán várunk, ahhoz még sok időt kapunk, hogy felkészüljünk). A Hold ma a Kos csillagképbe érkezik, és annak feje alatt halad végig. Ez hatalmas szellemi indító erővel ruház fel mindannyiunkat, lelki-érzelmi és családi életünkben egyaránt. Most van ideje a gondolataink pozitívabbá változtatásának és a belső korlátok leküzdésének is. Már láthatjuk magunk előtt azokat a magasabb célokat, amelyeket szeretnénk elérni, megélni, ám ehhez sok mindenben érdemes változni, változtatni. A Kos feje a szellemi emelkedés, a tudatosság szimbóluma. A Hold ereje által így a mai napon segítséget kapunk ahhoz, hogy ne hagyjuk lehúzatni magunkat negatív érzésekkel és gondolatokkal. A Hold emellett a Bika jegyében halad tovább az évkörön, így lelki-érzelmi életünkben eljön a stabilizálódás, a biztonságteremtés ideje, élménye. Érdemes minden apró gondolatot, elképzelést megvalósítani, valósággá váltani, ettől is gyarapodni fog érzelmi életünk. Ha földműveléssel, növényekkel, virágokkal szeretnénk foglalkozni, erre ma és a holnapi napon is kitűnő az idő. A déli órákban a lelki, spirituális élmények még erőteljesebben jelennek meg. Eddigi tapasztalataink által, „összeállhat előttünk a kép”. Figyeljünk megérzéseinkre, belső hangunkra! Az esti órákban önmeghaladásra kaphatunk inspirációt. Egyensúlyt tudunk teremteni az anyagi és a lelki megélések között. A Vénusz és a Mars már a Halak csillagkép felfelé úszó halának csillagai alatt, az Unio Mystica élményének lehetőségét hozza el érzelmi és szellemi életünkbe. Fontos lehet, hogy életünkben most még termékenyebbé váljunk, önmagunk alkossunk, létrehozzunk dolgokat. Mindazokat a dolgokat, amelyek ezt eddig gátolták, már elhagyhatjuk. Párkapcsolatban, szerelemben, most már el tudjuk vágni a lehúzó, boldogságunkat mérgező kötelékeket, függéseket, és kiemelkedhetünk bármilyen helyzetből. A megújító és emelő erőket elhozó Plútó már szinte egy helyben áll az égbolton – érezhetjük, hogy a nagy átalakulások is váratnak magukra – vagy egyik végletből a másikba esünk, vagy mintha minden megállt volna…

Április 12. péntek – Mindent vagy semmit – A Hold ma a Bika jegyében, és a Kos csillagkép alatt halad. Szellemi szinten az új utakon való elindulás jelenik meg, lelki szinteken pedig a biztonság, a stabilitás igénye. Elsősorban a testi, anyagi élvezetek, élmények ideje a Bika. Anyagi-pénzügyi biztonságunk érdekében, most érdemes új lehetőségek, vagy új életminőségek felé fordulni. A Hold mögött a Kos, mint áldozati bárány, az állatias ösztönök feláldozását is jelképezi, és ha ehhez hozzávesszük, hogy a Nap-Mars-Vénusz hármas együttállása jelenleg az Androméda csillagkép alatt látható (az önkéntes áldozatvállalás üzenetét hozza), akkor érezhető, hogy az áldozat megtétele most aktuális! A most meghozott – érdembeli! – áldozatokból, nemsokára áldás születik… 13-14 óra táján, a déli-délutáni órákban, belső válaszút elé érkezhetünk. Vajon mit választunk? A biztosat, vagy a bizonytalant? Az anyagot, vagy a belső tartalmat? Mindkettőt, avagy egyiket sem? Érdemes szem előtt tartani, hogy a jót rossz, a rossznak ítélt élményeket pedig a jó követi… Az esti órákban a Plútó, a regeneráló, gyógyító és megújító erők planétája, látszólag hátrafelé kezd haladni, ez az ún. retrográd mozgás. A Plútó eddig a karma körén egyenesen haladt, mostantól azonban, a kozmikus, égi iránynak megfelelően fog mozogni, egészen szeptember 20-ig. Ebben a pár hónapban a radikális változások, a nagy átalakulások, megújulások, az égi rendnek megfelelően történnek.

Április 13. szombat – A gyarapodás napja – A Hold ma végigvonul a Bika csillagkép testén, ez által a mai napunk az anyagi, fizikai, kézzel fogható és testi megélésekről szólhat. Ideje van a biztonságteremtésnek (minden szinten), a gyarapodásnak, a természettel, földdel, növényekkel való foglalkozásnak, a testi élvezetek megélésének – hiszen nemsokára, akár már holnap, ebből fakadó élményeink által, a szellemi szintemelkedés válhat valóra… de csak akkor, ha előtte vágyainkat kiéltük. A délután folyamán a Hold a Fiastyúk (Pleiadok) csillaghalmaz alatt vonul, és ez a hónap legtermékenyebb időszakát jelenti! Most bármibe is kezdünk, az rendkívül termékenynek, eredményesnek bizonyul. Ebben az időszakban a munkáinkért, kapcsolatainkért is sikeresebben tehetünk, de a gyermekáldásra is nagyobb az esély. A déli-kora délutáni órákban (különösen fél kettő körül) érdemes a fontosabb, vagy mélyebb beszélgetésekre sort keríteni. Most könnyebben kimutathatjuk érzéseinket, felfedhetjük lelkünk mélyének titkait. Az eddigi tapasztalatok beérése által, megérthetjük, merre visz tovább az utunk.

Április 14. vasárnap – Az akaraterő általi emelkedés napja – A mai nap sok megoldást és fejlődést hozhat eddigi ügyeinkben. A délelőtt folyamán csodás, új ötleteket és sugallatokat kapunk, bármit is szeretnénk megoldani vagy megvalósítani. Ami eddig zavaros volt, most kitisztulhat. Az este folyamán pedig, béke, megbocsátás, elfogadás és szeretet önti el szívünket. Megmutatkoznak, érezhetővé válnak az igazságok, mind az érzelmeket, mind a családi ügyeinket tekintve. A Merkúr ma hajnalban a Kos jelébe lép, így az információáramlás aktívabbá válik, a beszélgetéseink több erőt, lendületet kapnak. Ezidáig a mély, lelki beszélgetések, a mélyebb élmények megosztása, a titkok felfedése volt hangsúlyos – mostantól a szellemi akaraterő, viták során az önlegyőzés, gondolkodásunkban az új minőségek felé való elindulás jelenik meg. Új kapuk nyílnak, melyeken akár áldozat árán is érdemes tovább indulni. Kapcsolatainkban, beszélgetéseinkben a kezdeményező készség mutatkozik meg – ha bárkivel tisztázni valónk van, ne halogassuk tovább, az érdekeinkért pedig álljunk ki! A Hold a mai napon a Bika feje és szarva alatt halad, majd belép a Nimród csillagképbe. A mai napon így a szellemi erők, a gondolkodás, önmagunk tudatos irányítása jelentős szerepet kap. Most hatalmas akarattal fel tudjuk küzdeni magunkat egy magasabb szintre. Eljöhet egy kilépési pont, amely által életünk emelkedhet. Mivel a Hold a Bika Tejúton nyugvó szarvai alatt jár, így magas szintű energiákat közvetít az egyszerű dolgokhoz is. Művészeknek, íróknak, és minden apró tevékenységgel foglalkozónak ihletet ad. Ma érdemes az ösztöneinkre, intuíciónkra figyelni. A délutáni-esti esti órákban a Hold lehetőséget ad a sötét ösztönök újra felfényesítésére – amit már jó ideje nem tudtunk termékenyen működtetni, azt újjávarázsolhatjuk, újraéleszthetjük! Ideje jön az önlegyőzésnek. A Hold a késő esti órákban eléri Nimród lábát, a Rigel csillagot, ezzel pedig szó szerint egy új útra való lépés kezdődik meg… mélyebbre tekinthetünk önmagunkban, világossá válhat előttünk mindaz, amit eddig nem tudtunk magunkról. A Vénusz a mai napon eléri a Halak legfényesebb csillagát, az Al Rischa csillagot. Ez az összegzés csillaga, így érzelmi életünkben, párkapcsolatunkban eljön a számvetés ideje. Összegezhetjük eddigi élményeinket, és ideje eldönteni, merre induljunk tovább. Vajon van-e még megoldandó feladat? Mindez vonatkozik arra is, hogy elgondolkodhatunk azon, mennyire vagyunk termékenyek az életünkben? Vajon megteremtjük, amire szükségünk van, vagy mástól várjuk el, hogy meglegyen?

Április 15. hétfő – Sikeres szintlépés – Miután a vasárnapi nap meghozta a szükséges felismeréseket, megoldásokat, meglátásokat – hétfőn már ennek eredményét élvezhetjük is. A reggeli órákban a Vénusz a Bika jegyébe lép, és ezzel a termékenység, szépség és szerelem bolygója uralmi helyzetbe kerül. Eddig vitás érzelmi, párkapcsolati ügyek végére pont kerülhet, szívünkben helyreállhat a béke, a stabilitás. A következő időszakban, az élet fizikai, testi élvezeteinek megélése és a biztonság megteremtése kerül előtérbe, s mindez most könnyen megélhető. Mind az anyagi, mind az érzelmi életünkben, a kézzel fogható biztonságot tudjuk megteremteni. Mindaz pedig, amit az utóbbi hetekben az útjára indítottunk, most formát ölt, gyarapodni kezd és valósággá válhat. A Hold a mai nap első felében a Bika csillagkép szarva és egyben Nimród csillagai alatt vándorol. Még zajlik a szellemi emelkedés, mellyel magasabb szintre léphetünk, életünk színvonalát tekintve. Ugyanakkor, a mai napon a Hold már abban támogat, hogy szívünk erejével és erős akaratunkkal képessé válhatunk legyőzni önmagunkat, letenni mindazt a sötét, negatív gondolatot, sérüléseket, féltéseket és bántásokat, melyekkel az utóbbi időben találkoztunk, s amelyek által elbizonytalanodtunk a jelent, vagy a jövőt illetően. Ha eddig kételkedtünk valamiben, vagy valakiben, és azon gondolkodtunk, hogy inkább elengedjük – akkor ez az időszak segít, hogy biztossá váljunk önmagunkban, és Nimród íjat tartó kezének csillagai, a megtartás erejét ajándékozzák nekünk! A Hold napközben már a Tejútra lép, így álmainkra mostantól érdemes lesz még inkább figyelni. Lelki-érzelmi beavatások jöhetnek, a lélek, az otthon, a család, az anyai minőségek isteni erőkkel telítődnek. Újra érezhetővé válhat a megszokott egyensúly, a fent és lent, a kint és bent között. Az esti órákban igen kellemes élmények és szép felismerések várnak. Kérdéseinkre most választ kaphatunk, kapcsolatainkat pozitív irányba terelhetjük, különösen, ami a családi kapcsolatokat illeti. Ha eddig problémás ügyeink voltak, akkor a mai este számíthatunk arra, hogy segítséget kapunk a megoldáshoz.

Április 16. kedd – Irány a csillagos ég! – A mai napon a Hold több égitesttel is fényszöget alkot, így egy kicsit sűrűbb napra számíthatunk, több élménnyel, vagy történéssel. A Hold a Tejúton jár, így lelki-érzelmi beavató időszak van. Éjjeli álmaink a felvállalás, és elengedés üzenetét hozhatják. Napközben a Hold az Ikrek csillagképbe lép, és a testvérek lába alatt halad el. Az Ikrek Tejúton látható lábai a magasabb szintek felé való elindulást jelképezik. Bizonyos esetekben azt is üzenhetik: itt az ideje a sarkunkra, vagy a saját talpunkra állni! Nem halogathatjuk tovább, ha egy szebb, teljesebb jövőt akarunk teremteni! A mai napon a tisztázó beszélgetéseknek, az őszinte kommunikációnak is ideje van, érdemes a lélek, vagy a család dolgairól is beszélni, ez által is új utak nyílnak meg. Meditációra, szertartásra, a déli órák a legalkalmasabbak (13:20 körüli +- 2 óra). Ez az időszak kiemelten szól az érzelmi, lelki élményekről, a mélyebb lelki kötelékek megerősítéséről, de az áldozatról is. Egy emelő erő most a lelkünk és a tudatunk mélyének tisztítását segíti. Már a délutáni órákban érezhető, de este lesz hangsúlyosabb, egy másik emelő erő, amely saját határaink, félelmeink, korlátaink átlépésére szolgál. Most kapunk inspirációt a valódi értékek megteremtésére is, valamint nő a koncentrációs képességünk. Még az esti órákban sor kerülhet a nagy tisztázásokra is, most igazán fontossá válnak a tisztázó beszélgetések, a bejövő hírek, információk. Tudatunkat most érdemes tágítani, észrevenni és elfogadni az új, a más lehetőségeket is! A Hold és a Plútó szembenállása által, a mai és a holnapi napon (ez az üzenet 17-én a hajnali álmokban is megmutatkozhat) erős lelki-érzelmi teljességre törekvés, szenvedélyesség és maximalizmus jelenhet meg. Valami visszatérhet a múltból. Meglehet, úgy érezzük, hogy valamilyen alvilági üggyel, vagy személlyel állunk szemben – ha ez kívül jelenik meg, önlegyőzésre és sok másra is taníthat; ha viszont belül, akkor a saját sötét, alvilági oldalunk megismerésére és átalakítására, emelésére. Megújulásra, regenerálódásra késztetnek az égiek.

Április 17. szerda – Túllépni a múlandón… – A Hold ma végighalad a Kettősök csillagképen (Ikrek), így lelkünkkel ráérzékelhetünk a polaritásokra. Bármilyen nézeteket is hiszünk magunkénak, most érdemes szeretettel rálátni a másik oldalra, a másik emberre is. Az anyagi, kézzel fogható dolgok mögött, észrevehetjük, érzékelhetjük a lényegi, belső tartalmakat, a magasabb szinteket. Ideje elindulni az örök értékek felé! A Vénusz a napokban már elhagyja a Halak csillagzatot, és a Kos alá ér. Érzelmi életünkben megtörtént az összegzés, és a rálátás a karmikus vonalakra. Ideje egy új úton indulni, a kapcsolatok terén is (de vonatkozik egy minden szépséggel, művészettel való tevékenységre, életünk harmonizálására, béketeremtésre is). A szerelemben csodás, új jövőkép tárulhat elénk, ennek érdekében azonban érezhetően tennünk is kell, mégpedig belső küzdelmek, újítások által. Az éjszaka folyamán a világosságot adó Nap, és a magaslatok felé törő Mars egyesülése jön létre. Szellemileg és lelkileg is igen aktívak lehetünk, hiszen e két bolygó energiái, összeadódva egy lüktető, életerőtől duzzadó energiabombát alkotnak. Férfias erők túlsúlya ez mindenki számára, rálátás és kitörés, akarat és cselekvés, bátorság és szeretet találkozása. Mindezt a Kos jelében, a Mars uralja. Ezen az éjszakán nem biztos, hogy sokat tudunk aludni, de ne is bánjuk! Csodás új ötletek születhetnek, ideje jön, hogy kitörjünk a régi keretek, korlátok közül és új dologba kezdjünk! Az együttállás mögött még a Halak csillagai ragyognak, és ott az Al Rischa is, az összegzés és kiindulópont, amelynek fényénél megláthatjuk a karmikus visszatéréseket, és eldönthetjük, merre tovább, hogy ne a régi helyzetbe térjünk vissza, hanem abból kiemelkedve céljaink felé törjünk!

Április 18. csütörtök – A megnyílás ideje – A Hold az éjszakai órákban még az Ikrek fejénél halad, és Pollux, a halhatatlan testvér csillagait érinti. Álmaink üzenete, és a nap kezdete is arról szólhat, hogy megértjük, mik a valódi, múlhatatlan, örök értékek az életünkben; hogy melyek azok a dolgok, eszmék és érzések, amelyeket érdemes beengednünk. A Hold ezt követően a Rák csillagkép alá érkezik. A Rák három ága közül az első, a megnyíló, befogadó szeretet ága alatt folytatja égi útját. Így lelki-érzelmi szinteken, magunk is befogadóbbak leszünk, kitárulkozunk az érzésekre. Érdemes persze meggondolni, hogy melyek azok a dolgok, amelyeket, ha befogadunk, akkor építően hatnak életünkre, és melyek azok, amelyekkel árthatunk önmagunknak vagy másoknak. Van választásunk – sőt, kell is, hogy legyen, ha tudatosan tervezzük életünket. Az éjjeli órákban dinamikus, impulzív, erős energiák működnek, a Nap és a Mars együttállásának jóvoltából. Lelkünkben, tudatunkban is egyesülhet valami, ami által megértjük, hogy a szeretet nyílt, bátor kimutatása segíti kapcsolatainkat. Ha a hétköznapi életünkben valami új dologba szeretnénk belevágni, akkor erre most kitűnő időszak nyílik, és terveinkhez sok jó ötletet is kapunk. Ez segíti vállalkozásainkat, munkáinkat is. A déli-kora délutáni órákban a Hold egy racionalizáló, teremtő energiákat adó kapcsolatba lép a Nap és a Mars – immár távolodó – együttállásával; sőt, a Nap Vénuszhoz való közeledése is meghatározó. A férfias, marsikus erőktől már távolodunk, és közeledünk a nőies, termékeny, alkotó oldalunk megéléséhez, működtetéséhez. A Hold eközben a Kis Kutya és a Hiúz csillagképek előtt jár, de már a Rákba lépett. Emlékezzünk arra, hogy minden, ami látszólag különbözik, az egyből ered! Az esti órákban már érezhetjük a Vénusz és a Neptunusz kellemes, érzelmekkel és gyengédséggel elárasztó energiáit. Ezek az üzenetek jelennek meg hajnali álmainkban, amelyek most fontos üzenetet hozhatnak nekünk. Érzelmi életünkre, párkapcsolatunkra, és lelkünk mélyének titkaira derülhet fény. A felszínen zajló áldozathozatal és újrakezdés, a mélyebben rejlő, tisztító folyamatokat segíti. Ezen a hétvégén – vedd kezedbe a sorsod!

Április 19. péntek –Az elengedés napja – Hajnali álmaink lehetnek szerelmesek, mámorosak, hozhatnak felismerést vagy feloldódást, akár angyali üzeneteket is. Az ide kapcsolódó felismeréseink egyik oldalán az anyag, a testiség, a másikon pedig az önfeláldozó, önzetlen szeretet jelenik meg. A Hold ma a Rák csillagképen vonul át, a nap elején a megtartó szeretetet jelképező ág alatt, majd a nap további részében az elengedő szeretetet jelképező ágnál. Mindaz, amit az utóbbi időben (vagy a csütörtöki napon) magunkba engedtünk, ma beérik, élni kezd. Ma azt is érdemes átgondolni, hogy melyek azok a dolgok, elvárások, függések, vagy viselkedésformák, amelyeket ideje elengednünk, hogy életünk gazdagabb, stabilabb, teljesebb legyen. A reggeli órákban, 7 óra környékén, a Hold a Jászol csillaghalmaz alatt halad (Preasepe). Ez a hely a hagyomány szerint a Fény születésének helye – most bennünk is fény, világosság születhet! Figyeljük érzéseinket, gondolatainkat, és a bevillanó felismeréseket! A déli órákban emelő erőket adnak az égiek, hogy életünket egyre szabadabbá, tisztábbá varázsoljuk. Most is figyeljük a bevillanó sugallatokat! Terheink letétele által új utak nyílnak meg előttünk. A Hold ma az Oroszlán jegyében jár, így a lelkünkre, érzelmeinkre és a családdal, otthonnal, anyasággal kapcsolatos folyamatokra is rálátásunk nyílik. Lelkünk uralása válik lehetővé, és a Szeretet árasztása! Az Oroszlán nem vár el semmit, csak ad – maga köré gyűjti azokat, akiknek adni tud, és fényével beragyogja környezetét. Egy igazán magas szinten működő Oroszlán nem másokat – önmagát, a saját belső világát uralja! Este 19 és 19:30 körül a Hold már a Rák Olló-csillagával (Acubens) áll együtt, mely a köldökzsinór elvágására is utal. Most valamiben az elvágásnak, a levágásnak jön ideje.

Április 20. szombat – A tisztázó beszélgetések napja – A Hold által lelkünk, hangulatunk, ösztöneink, ma duplán magukba fogadják az Oroszlán minőséget, hiszen a Hold nem csak az Oroszlán jegyében halad tovább, hanem az Oroszlán csillagkép alatt is egyben. A mai nap kulcsszava: a feltételek nélküli Szeretet! Jelmondata: látni, uralni, adni! Ma tiszta rálátást kapunk önmagunkra és múltbéli cselekedeteinkre. Tanulva eddigi tetteinkből, megszerezhetjük az önuralmat, az önirányítást az életünk felett, és fontossá válik, hogy szeressünk, elvárások és feltételek nélkül – és kivétel nélkül, mindenkit! A délelőtti órákban, a Merkúr és az Uránusz bolygók együttállása szellemi letisztulást és tisztázó beszélgetések idejét hozhatja el. Ebben az időszakban szellemileg nyitottá válunk új nézetek, az eddigihez képest másfajta, szokatlan, újszerű gondolkodásmódok befogadására. Tudatunk, szellemünk tágul, új és különleges ismeretekhez, információkhoz juthatunk. Jó idő ez pl. az asztrológiával való foglalkozásra, kutatásra, friss információk közlésére. A déli órákban a Mars, a Vénuszt követve, a Bika jegyébe lép. A magvetést így a virágzás és a testet öltés folyamata követi. Akaratunk – bármire is irányul – meg akar nyilvánulni, anyaggá, formává válni. A testiség, a fizikai kényelem és élmények megélése hangsúlyosabbá válhat, ennek ideje jön el. Az anyagi megélés rendkívül fontos, hiszen a későbbiekben csak ezt követően képes majd kitörni, szabaddá válni és emelkedni a szellemi tartalom.

Április 21. vasárnap – Szeretve teremtés és megújulás – Az éjjeli álmaink a feltételek nélküli szeretetről szólnak, a mindent és mindenkit tápláló szeretetről. A Hold továbbra is az Oroszlán csillogói alatt jár, a nap végére elérve annak nemző részét, tehát a fényteremtés üzenete jelenik meg a hétköznapi életünkben is. Teremtsünk fényt az életünkben! Kreatív energiáink is igen erősen működnek ebben az időszakban. Ugyanakkor a Hold már a Szűz jegyében halad, így a mai nap tökéletesen alkalmas olyan munkák elvégzésére, amelyek által rendet, tisztaságot, rendszerességet teremtünk, kívül és belül is! Érdemes a mai napra időzíteni a nagytakarítást, vagy bizonyos kapcsolatok rendbetételét. Ez a nap igen sűrűnek mutatkozik élményekben, amúgy is érdemes a hétvégét a szabadban, és jó társaságban tölteni. Különösen a déli és délutáni órák hozhatnak mélyebb élményeket és átalakulást, változást is. 11:05 órakor egzakt a Hold és a Neptunusz szembenállása – a lélek felszínének és a lélek mélyének planétái ekkor egy egyensúlyi tengelyt hoznak létre, így két, egymással látszólag ellentétes érzés jelenhet meg, amelyek valójában egymást kiegészítik. 12:45-kor már egy erőteljes regeneráló erő működése csúcsosodik ki, amely által, tökéletesen megújítva gondolkodásunkat és magatartásunkat, egy magasabb minőségbe léphetünk. Ezek az órák alkalmasak mélyebb beszélgetésekre, vagy olyan dolgokkal való foglalkozásra, amelyek számunkra misztikusnak, vagy rejtélyesnek tűnnek. Kapcsolatainkban érdemes odafigyelni arra, hogy ne másokon, hanem önmagunkon akarjunk hatalmat gyakorolni! Ez vonatkozik a mai kommunikációs helyzetekre is. A délutáni órák rengeteg kellemes élményt, feléledő és erősödő érzelmeket, harmóniát hozhat. A késő esti órák ismét a megújulás és gyógyulás égisze alatt telnek, de most már könnyedebb és lelkesítőbb formában.

Április 22. hétfő – A Hold ma a Szűz jegyében halad, ez kedvez a rendező, rendszerező, aprólékos munkáknak, a takarításnak, otthonunk és lelkünk rendbetételének is. A Hold mögött, a nap nagy részében még az Oroszlán csillagai ragyognak, annak is a nemző része, így a kreatív, alkotó, teremtő energiák támogatása hangsúlyos. 18 óra után aztán a Hold már a Szűz csillagkép alatt halad, és megközelíti annak egyik lábát. A Szűz első lába a múlttól való elrugaszkodást szimbolizálja, így a mai este megjelenhet a múlt rögzüléseitől való ellépés fontossága. A mai nap hangsúlyosabb fényszöge a reggeli-délelőtti órákban látható. A Vénusz és a Szaturnusz kerül szembe egymással, 08:43-kor egy egyensúlyi tengelyt hozva létre az égbolton. A déli órákban még hangsúlyosabb lehet az üzenetük, bár ekkor a fényszög már távolodónak számít. A termékenység és szépség bolygója, az anyagi világot és beérést jelképező planétával szeretne kiegészülni. Anyagi és érzelmi biztonság közötti egyensúly igénye ez. Egyszerre érezhetjük fontosnak az anyagi, pénzügyi, és kézzel fogható dolgokban megjelenő biztonságot, kényelmet – és a belső, érzelmi, lelki stabilitás meglétének fontosságát. Az anyagi dolgokban most inkább a szépség, a külsőség, az élvezet és a kényelem számíthat, míg a belső szinteken a korlátok, önkorlátozó dolgok meghaladása. E kettő együtt teljességet adhat. Érzelmi kapcsolatainkat tekintve is a biztonságérzet látszik hangsúlyosnak; a Szaturnusz pedig abban segít, hogy egyre tisztábban körvonalazódjon előttünk, melyek a valóban értékes, működő dolgok a kapcsolatunkban. Most talán szeretnénk elérni, megélni valamit – nem biztos, hogy ennek azonnali eredménye lesz. Sokan ráláthatnak arra, hogy a látható külsőségek mögött, milyen értékes belső tartalom rejlik.

Április 23. kedd – A szövetségek megerősítése – A Vénusz már a Kos csillagképben jár, így érzelmi életünket, párkapcsolatunkat tekintve eljött az ideje, hogy új útra lépjünk, mely által valóban célhoz érhetünk. Mindez vonatkozik a termékeny, létrehozó energiáinkra is, tehát ideje van a teremtő erők működtetésének – érezhetjük, hogy ha teszünk céljainkért, elérhetővé válnak, ám ennek érdekében valóban cselekedni kell. A Zodiákus körön a Nap, a Vénusz és a Mars továbbra is a Bika jelében jár, így különösen nyitottak vagyunk a Természet szépségeire, a szép, harmonikus dolgokra, az élvezetekre. A déli órákban most is nagy dolgok születhetnek bennünk, illetve ez az előrelépések, megoldások ideje is. A feladataink felvállalása ekkor esedékes – talán nem könnyű megtenni a kötelességeinket, de ez segít a fejlődéshez, és a céljaink eléréséhez. A Hold egészen reggelig még a Szűz jegyében jár, de fél 9 táján már a Mérlegbe ér. Innen kezdve még hangsúlyosabbá válik, hogy magunk alkossunk, teremtsünk meg dolgokat az életünkben, de az is, hogy harmóniát teremtsünk, és érzelmeinket, érzelmi kapcsolatainkat kiegyensúlyozottá tegyük. A reggeli-kora délelőtti órákban az is tanuljuk, hogyan válhatunk az életünket tekintve vezetővé, önirányítóvá. A Hold mindeközben az Arató Szűz csillagképének első felén vonul át. Ez a múlttól való elrugaszkodás ideje – mivel a Hold az Égi Egyenlítő alatt halad, ezért mindezt most a belső, lelki-érzelmi szinteken élhetjük meg. Most nem a cselekvés lehet fontos, hanem az, hogy elmélyülve, a háttérből, figyelmesen érzékeljük a külső-belső történéseket. A Hold napi útja alatt a Serleg csillagkép, felette pedig a Bereniké Haja csillagzat ragyog. A Serleg minősége, üzenete, megjelenik a Szent Grálban, a harangszóban, egy kehelyben, pohárban, edényben is. Szimbolizálja az ősi tudásra való szomjúhozást, és az öröklét tudását is. De jelképezi azt a mély, benső tudatot, élményt is, amely a társunkkal való, szoros köteléket jelenti. A Hold által így a továbblépés élményét élhetjük meg, elrugaszkodást régi rögzülésektől, amelyhez alapvető élményként jelentkezik a lelki kötődések érzékelése, és vezérelvként mutatkozik a társunkért hozott áldozat fontossága. 13-14 óra tájban rendkívül kedvező energiák működnek, használjuk ki az égiek támogatását! Ez mindenkinél más életterületet érint – figyeljük meg, mit hoz, és mire inspirál! Az esti órákban már inkább kihívásokkal találkozhatunk, de tartsuk szem előtt, hogy minél nehezítettebb egy helyzet, annál többet tudunk kihozni belőle, annál nagyobb eredményeket érhetünk el!

Zentai Anna asztrozófus