Első tranzitnaplóm – 2013. május 15-től május 31-ig

Május 15. szerda – A megértés és a szellemi teremtés napja – A Mai napon a Merkúr végighalad a Bika csillagképben lévő Pleiadok (Fiastyúk) csillaghalmaz alatt. Már sok szó esett arról, hogy a Pleiadok az égbolt legtermékenyebb része, így a Merkúr által, a mai napra a szellemi és kommunikációs termékenység rendkívül jellemző! Most érdemes hangsúlyosan figyelni arra, hogy mit gondolunk, mit írunk le, mit mondunk ki! Minden gondolatba energiát fektetünk, minden kimondott, vagy leírt szóval energiákat küldünk ki a világba, s ezek nemsokára sokszorosan térhetnek vissza. A Nap és a Vénusz is a Bika csillagképben halad, így a jelenlegi időszak valóban a termékeny cselekvések, a teremtés, a gyarapítás, a szépítés, a biztossá tétel időszaka. A Hold ma a Rák jegyében halad, így a lelki-érzelmi megnyílás, a társaink felé, fontossá válhat. A befogadás, a táplálás és az elengedés működtetése most hangsúlyos, mind szellemi, mind érzelmi szinteken is. Ugyanakkor a Hold a Kettősök csillagzat alatt jár, az Ikrek fejénél. A hajnali órákban Castor csillagait érinti (álomüzenetként tehát a halandóság, a múlandó dolgok megélése és a múlandón való továbblépés jelenhet meg). A délelőtti órákban pedig a halhatatlan testvér, Pollux csillagait érinti a Hold, így a mai délelőttön, lélekben, már az örök érvényű, el nem múló, halhatatlan minőségek felé indulhatunk. A délelőtti órák egyébként (9 és 12 óra között) mostanában lehetőséget adnak ügyeink megoldására, és az előrelépésekre. A társas kapcsolatainknak kedvez, és arról árulkodik, a 16 és 21 óra közötti időszak. 16 óra tájban különösen fontos a lelki-érzelmi megnyílás. A mai nap alkalmas arra, hogy eddigi, különböző tapasztalatainkat leszűrjük, megértsük, az apai és anyai mintáinkat összehangoljuk, cselekvéseinket és ösztöneinket egyensúlyba hozzuk. Az esti órákban a Merkúr az Ikrek zodiákus jegyébe lép, így saját uralmi területére érkezik, s ezzel aktívvá teszi a szellemiség, a gondolkodás, a társalgás, a kommunikáció területét. Fizikailag és szellemileg is mozgékonyabb időszak következik, fontossá válik, hogy megfelelően és megértően kifejezzük önmagunkat, és megértsünk másokat, hogy megértsük a tőlünk különböző társaink, testvéreink véleményét, gondolkodását is. Este 18 órától a Hold a Rák csillagképbe lép, és annak három ága közül a befogadó szeretetet jelképező ága alatt halad tovább! A megnyílás, a szeretettel való befogadás, a szív megnyitásának ideje ez! Az Ikrek fejénél megérthettük, mik a valóban el nem múló, örök értékek – most pedig engedjük be életünkbe azokat a dolgokat, melyekről megértettük, hogy valóban szebbé, gazdagabbá, teljesebbé teszik életünket!

Május 16. csütörtök – A Fény megszületése – Minden hónapban van egy nap, amikor a Hold állása a Fény megszületését teszi lehetővé. Ez lehet egy belső, megváltó üzenetet hozó felismerés, megvilágosodás, de lehet akár egy új dolog kezdete, kezdése, születése is. A mai napon az anyai teremtés szenthármassága jelenik meg életünkben, függetlenül kortól és nemtől. Nem csak a gyakorlati síkon válhat fontossá az anyaság, vagy a család minősége, működtetése. Gondolatainkban, szellemi-jellembeli fejlődésünket tekintve is, most érdemes mélyen elgondolkodnunk azon, hogy a jelenleg rendelkezésre álló dolgok (gondolatok, érzések, konkrét lehetőségek) közül, melyek azok, amelyekre érdemes megnyílni, melyek építenek és tesznek teljesebbé, ha befogadjuk őket. Bármit is választunk, azt táplálni, éltetni fogjuk, növelni, gyarapítani – majd pedig, ha eljön az ideje, mint minden mást is: elengedni. A befogadás-táplálás-elengedés folyamata tehát hangsúlyos a mai napon. Ma kitűnően tudunk koncentrálni az apró részletekre is, lelkünk kisebb rezdüléseit is érezhetjük. Meglehet, most az érzéseinket nehezebben tudjuk kifejezni, kihívást jelenthet a gátlások és félelmek oldása – de éppen azért, hogy fejlődhessünk, és átlépjük saját árnyoldalainkat. Délután, és estefelé már egyre könnyebben tudjuk az érzelmeinket áramoltatni. A délutáni órák kifejezetten kedveznek az érzelmi, szerelmi élményeknek, és felismeréseknek. 14 és 15 óra között a lelkünket jelképező Hold, a Jászol csillaghalmaz (Preasepe) alatt jár. A Megváltó születését idéző energiák egy most zajló, belső folyamatot is megmutatnak. A Zodiákus körén az Oroszlán jegyben halad a Hold, az égbolton pedig a Rák csillagkép, és a Hiúz alatt. A Hiúz által lelkünk is éberen figyel, és bármilyen kettősséget tapasztal, emlékezik az eredendő egységre. Az oroszlán Hold a lelkünkre való rálátás idejét, és a lelkünk uralásának lehetőségét hozza el. Most egy kis időre mindannyian rendelkezünk oroszlános tulajdonságokkal – a szeretet sugárzása, mások szeretettel való táplálása, és emberi méltóságunk megőrzése válhat hangsúlyossá. Este 20 óra után a Hold a Hydra csillagkép fölé érkezik, annak is a lehajló feje alá. Ez a sors iránti alázatot szimbolizálja – a Hydra (a belső ösztönvilágunkat szimbolizáló vízikígyó) azonnal lehajtja fejét, ahogyan a Hold megjelenik. Lélekben tehát magunk is fejet hajthatunk a család és az anyaság szentsége előtt, a lélek nagysága előtt. Az esti – késő esti órákban fokozottan érkeznek a sugallatok, belső letisztulások. Most érdemes meditálni, asztrológiával foglalkozni, vagy lelki-érzelmi-családi ügyeket tisztázni. Belső élményeink által arra késztetnek az égiek, hogy letegyük terheinket, elvágjuk a lehúzó, vagy függést okozó viselkedésformákat, és szabadabban lépjünk tovább.

Május 17. péntek – A tisztánlátás ideje – Ez a nap jobbára arról szólhat, hova helyezzük, merre fordítjuk tekintetünket, figyelmünket. A mai nap túlnyomórészt a visszatekintés ideje, de érzelmi szempontból megjelenik a jövőbe látás is. Az oroszlán Hold lassan elhagyja a Rák csillagkép elengedő szeretetet jelképező ágát, és hajnali 3 óra környékén együttáll a Rák Olló csillagával, amely az elvágás üzenetét hozza, az álmainkban is. A mai álmok megmutatják, hogy mit érdemes levágni magunkból, mely lehúzó kötelékektől, függőségektől tudjuk most megszabadítani magunkat, miközben lelkünket folyamatosan uralmunk, irányításunk alatt tartjuk. Álmaink is segítenek e belső folyamatok megtételében. Ezt követően, a nap nagy részében a Hold már az Oroszlán csillagkép alatt halad, mégpedig az Oroszlán múltba tekintő, Napútra hajló fejénél. Lelki-érzelmi szinteken tehát a múlt, az eddig történt, megélt események és élmények újragondolása, a visszatekintés, a múltból való tanulás érződik. Újra érezhetjük-átélhetjük szívünkben a múltat, legyen szó akár hosszabb, vagy rövidebb távú időszakról. Ez segít rálátni önmagunkra, saját cselekvéseinkre, felfedezni és tisztán látni, hogyan működtetjük világunkat, kapcsolatainkat. Tágabb szinteken megjelenhet az ősökkel, hagyományokkal, történelemmel való foglalkozás is, az ősök és a gyökerek megismerése és tisztelete. Bárhogy legyen is, az Oroszlán csillagai által, most királyi erények birtokosává válhatunk! Megtanulhatjuk uralni magunkban mindazt, amire ráláttunk. Amíg a Hold (lélek, otthon, család, anya, anyaság, érzelmek) bolygója a múltba tekintést teszi hangsúlyossá, addig a Vénusz (nőiség, szépség, szerelem, termékenység és harmónia bolygója) a jövőbe tekintésre ad lehetőséget! A mai napon ugyanis együttáll a Bika Tejútra néző szemével, az Aldebaran csillaggal. Általa az érzelmi életünkben, párkapcsolatunkban, vagy művészi-alkotó munkáinkat illetően is, megláthatjuk a magasabb minőség felé vezető irányt, utat! Szintén különleges helyzetet foglal el ma a Jupiter, a nagy szerencsebolygó, az igazság és bölcsesség planétája. A Bika szarvai és Nimród csillagai alatt haladva, ma együttáll a Bellatrix (Harcosnő) csillaggal, amely az íjat tartó Nimród válla. Jupiteri üzenetként tehát a megtartás felvállalásának üzenete érkezik hozzánk, a mai napon! Az, hogy valamit megtartsunk életünkben, most komoly belső küzdelmekkel járhat, ám ez által emelhetjük életünket magasabb szintre! Ez az üzenet a délutáni-esti órákban a leghangsúlyosabb.

Május 18. szombat – Csak Szeretni! – A Hold a nap első részében még az Oroszlán jegyében jár, majd a délelőtti órákban már átlép a Szűz jegyébe. A lelkünkre való rálátás által tehát eljött a rendteremtés ideje. A lélek, a család, az otthon ügyeinek, vagy konkrétan az otthonnak a rendezésén munkálkodhatunk a mai, és a holnapi napon is. Csillagképi értelemben a Hold az Oroszlán csillagzat alatt jár a mai napon is. Így a lelki-érzelmi életünk uralása is jelen van – ám van még valami, ami a mai napon ennél is fontosabbá válik! …és ez a Szeretet. A feltételek nélküli, elvárások nélküli, aggodalmak és kétségek nélküli, önzetlen, csak adni tudó, igaz és tiszta szeretet. A Hold a délelőtti órákban (kb. 11:45 és 11:30 között) halad el az Oroszlán szíve alatt. Ez a Regulus csillag, a feltételek nélküli szeretet szimbóluma. A lélek most a szeretet fényével töltődik, ezt áraszthatjuk társaink felé is. 14:30 tájban a Hold egyben megérkezik a Szextáns csillagkép alá is. A Szextáns által a belső végtelenség, az érzelmek végtelensége, egy nyitott, ámde nyitottságában is harmonikus állapot tárul fel. Elérkezik a csillagok, és égi jelenségek megfigyelésének időszaka, az égi útmutatás működtetésének fontossága, a legegyszerűbb, hétköznapi dolgainkban is. A bolygó-csillag együttállásokat tekintve, ez a hétvége mindenképpen különleges és sűrű élményeket nyújt. A Mars ma együttáll a Kos nemző részével, a Botein csillaggal (anyaméh, has). A szellemi teremtő erőnk most fokozottan működnek! A női szervekre, és hasi szervekre, különösen vigyázzunk! A tudatos teremtés és elindulás napja is ez. Az esti órákban a Merkúr elérkezik a Bika feje alá, ez a Hyádok csillaghalmaz. Itt is a szellemi termékenység jelenik meg. Különösen figyeljünk most minden gondolatunkra, szavunkra, mert fokozottan működnek a teremtő erők! Teremtsünk sok pozitív, éltető, jóleső gondolatot! Ami a bolygók egymással való fényszögeit illeti, a reggeli-délelőtti órák a mély beszélgetésekre és tisztázásokra alkalmasak (ez még napközben is így lesz, ám a nap első felére ez hangsúlyosan igaz). A tiszta, őszinte kommunikáció most különösen fontos, és felszabadító jellegű! A délutáni órákban (17:40kor egzakt) a Vénusz és az Uránusz fényszöge, amely az egész napi napot is meghatározza egyben. Az érzelmeket, az érzelmi kapcsolatokat, és a termékeny energiákat tisztító, felszabadító erők ideje ez. Eddigi tapasztalásaink, élményeink összeérnek, ráláthatunk és megérthetjük dolgainkat. Az égi sugallatok is megjelennek, hirtelen bevillanó, megoldó ötletekként, gondolatokként. Ma sok kellemes élményben lehet részünk, és előhívhatjuk a múltban már megszerzett művészi, vagy más különleges, egyéni képességeinket. Az esti órákban a lelki-érzelmi élmények jelennek meg ismét, késő este pedig a lelki kommunikáció, a beszélgetések válhatnak fontossá. Egyik oldalon a mély, belső tisztázódások, másikon pedig a lelkünk és ösztöneink uralása áll – a felszínen talán uraljuk önmagunkat, de mélyen bent, az egónk nagyon is dolgozik. Ám jó hír, hogy minden egóból eredő küzdelmet most a Vízöntő vizében tudunk átmosni – a Vízöntő pedig a legtisztább önzetlenségre való képességet adja. Azt a tudatot, hogy bármi, ami az ember által teremtődik, vagy amit birtoklunk, az isteni eredetű, így nem az emberé – hanem Istené a dicsőség. S mivel mindannyian közös forrásból táplálkozunk, ezért minden birtoklás csak látszólagos – akár szellemi, akár tárgyi dologról van szó, minden, ami létrejön, a nagy egész javára van, és nem egyéni tulajdon.

Május 19. vasárnap – Pünkösd vasárnapja – a Szentlélek eljövetele – A levegőben érezni: valami készülődik. Valami nagyszerű és különleges, valami emelő erejű és nem mindennapi dolgot tudunk most magunkba fogadni. A mai napon, és egész hétvégén, érdemes meditálni, imádkozni, befelé figyelni. A reggeli órákban (különösen 8 óra tájban) erősebben működnek a gyógyító és átalakító energiák. Lelki erőnk fokozódik. Feladataink felvállalása aktuálissá válik. Ez a reggeli időszak e napot tekintve, rendkívül meghatározó, különösen a 7-9 óra körüli időszak. Lelkünk tisztaságát illetően tanító, vagy vizsga-jellegű események, élmények jöhetnek, érdemes most megfigyelni gondolatainkat, érzéseinket. Folyamatosan zajlik bennünk a régi rossz érzések elhagyása, ez által egyre inkább uralni tudjuk érzéseinket, lelkünket, ez pedig tovább emel a gyógyulás és átalakulás kapujába. Reggel-délelőtt (különösen 9 óra tájban) teremtő és alkotó erőket működtetünk, melyeket most, egy kis erőkifejtéssel, az egyensúly, a béke, a harmónia megteremtésére tudunk használni. Fontos, hogy megértőek legyünk társunkkal, elfogadjuk az ő másságát, hiszen éppen ezek a különbségek tartanak össze, és segítenek bennünket. Minél inkább megértjük, elfogadjuk, és megismerjük a másságokat, a polaritásokat, annál termékenyebbé és harmonikusabbá tudjuk varázsolni kapcsolatainkat. A Hold a Szűz jegyében jár a mai napon, ez kedvez az aprólékos, rendszerező, szelektáló munkáknak, a rendrakásnak, takarításnak, javításoknak, és a dolgok helyretételének. Ha valamit halogattunk eddig, annak ideje nekiállni és megtenni. Most könnyebben és szívesebben is szolgáljuk embertársainkat. A Hold eközben az Oroszlán csillagkép alatt vonul ma is, mégpedig annak teste alatt. Így a magasabb erkölcsiség, az erényesség igénye, a rálátás, az önuralom, és a szeretet adása, árasztása jellemző ránk a mai napon is. Mélyen lent a Hydra az ösztöneinket jelképezi, a rajta taposó Oroszlán érzékelteti, hogy ösztöneinken képesek vagyunk uralkodni, ez ad méltóságot, emberséget számunkra.

Május 20. hétfő – Pünkösd hétfő – Megváltó átalakulás – A Hold ma még a Szűz jegyében halad, ami a lelki rendrakásnak, a belső munkáknak kedvez. Estére már a Mérlegbe ér, így a dolgaink helyretétele által eljön az egyensúly és a harmónia ideje. Csillagképi értelemben ma a Hold az Oroszlán nemző részétől, erős teremtő, alkotó, kreatív energiákkal töltekezve, a Szűz múlttól elrugaszkodó részéig halad. A nap második felében már egyben a Serleg csillagkép alatt is jár (megjelenhet grál, kehely, szelence, ládikó, pohár, bögre, üst, edény, tégely, tál, stb. formájában is). A Serleg az öröklét tudásának szimbóluma, a tudás szomjúhozása, társas kapcsolatainkban pedig a vérszövetség jelképe. A Hold által most érezhető, érzékelhető üzenetekben jelenik meg ez a minőség. Ma éjjel, 23:20-kor válik egzakttá az Uránusz (tudattágító és tisztító erők) és a Plútó (regeneráló, átalakító, újító erők) teremtő fényszöge. Ez a két, igen lassan haladó bolygó most hosszú éveken át teremtő kapcsolatban áll egymással, több ízben is egzakttá válik ez az aspektus. Hatókörük több hónapra is kiterjed, a legerősebb aktivitás természetesen a fényszög egzakt kapcsolódása körüli hetekben zajlik. Az Uránusz a Halak csillagképben, a visszaúszó halak fonalánál jár, tehát a múltból visszatérő kapcsolatok, helyzetek jelennek meg, illetve a múlt függéseinek, lehúzó erőinek elvágására nyújt lehetőséget. A tisztázásnak most hatalmas sorsemelő ereje van! A Plútó a Nyilas csillagképben, a Tejúton halad, a magas, isteni erők felvétele és kiárasztása jelenik meg benne. A Plútó által történhet meg a dimenzióváltás, az életünk minőségi, radikális emelkedése, a legmélyebb, gyökeres belső átalakulásaink, és a betegségek levágása, a gyógyulás. Most tehát nincs középút – konkrét és radikális döntésekkel, feketén vagy fehéren eldől minden. Csak így tudjuk sorsunkat megemelni. Most érdemes mindent tisztázni, elhagyni, ami lehúzott eddig, ami teher volt, és nem adott teljes szabadságot. Ha most megerősítenénk ezeket a kötelékeket, az csak még mélyebbre és még sötétebbre vinne. A Nap (rálátás, cselekvés, kiteljesedés) eközben 20-21-én elhalad a termékeny energiákat adó Pleiadok csillaghalmaz alatt, a Merkúr (szellemiség, gondolkodás, megértés) pedig ma áll együtt a Bika szemével, az Aldebaran csillaggal, így ma megtörténhet egy előrelátó, a jövőről szóló, azt megértő beszélgetés, vagy felismerés.

2013. május 21. kedd – Szép sűrű napunk van ma, ami az élményeket illeti. Az álmaink a tisztulás, az oldás üzeneteit hozhatták. Napközben a Hold a Mérleg jegyében halad, általa most erősebb bennünk a vágy a szép és kellemes dolgok, kapcsolatok iránt. Egyensúlyra és harmóniára törekszünk, párkapcsolatunkat most tudjuk kiegyensúlyozni. Amit eddig halogattunk, azt érdemes megtenni, végigcsinálni. Csillagképileg a Hold a Szűz csillagai alatt jár, ami az életünk munkáinak, az önmagunkon való dolgozásnak, a rendrakásnak és az eddigi eredmények learatásának kedvez. Tegnap, és a mai nap elején még a múlttól való elrugaszkodás jelent meg érzelmi szinteken, ma azonban már megjelenik egy nagyobb előrelépés igénye, és lehetősége, a jövő felé. 13 óra után a Hold a Holló csillagzat alá is ér egyben, és eljön, belső, lelki szinteken, a korszakváltás, az átalakulás ideje. A fekete madár nem csak égi üzenetek közvetítője, nagy titkok tudója. Ő a jóslás madara, és ő jelképezi az örök értékeket is. Most megtörténhet bennünk egy mély, belső átalakulás, amikor lezárjuk a régit, és megnyílunk valami újra. A déli-délutáni órákban fokozottan működnek az átalakító, tisztító és gyógyító erők. 14 óra tájban a Hold bekapcsolódik az Uránusszal és Plútóval alkotott háromszögbe, majd rögtön ezt követően, délután a Merkúrral, este pedig a Vénusszal alkot emelő, lelkesítő, inspiráló fényszöget. A délután így lehet a lelki beszélgetések és a megértés ideje, az este történő élmények, események pedig, közelebb emelnek ahhoz, hogy még inkább működtessük és emeljük a termékeny, alkotó, művészi energiákat, az érzelmi kapcsolatainkat, a hölgyek pedig a nőiességüket, érzelmi energiáikat. Mindez most a kettősségek, a másságok megértésével történik. Fontos, hogy elfogadjuk, megértsük a másik oldalon állókat is. A Merkúr ma beér a Nimród csillagképbe, így szellemi szinteken a felfelé való küzdelem mellett, az önlegyőzés és önfelfényesítés üzenete is megjelenik. Most tudjuk negatív, terméketlen gondolatainkat újra fényessé és termővé, élővé tenni!

Május 22. szerda – A jövőt építő cselekvések napja – A mai nap elsősorban a munkákról, a jövő építéséről, az eredmények eléréséről szólhat. Ma sokat tehetünk egy szebb jövő, vagy egy konkrét eredmény, cél érdekében. A Hold a nap nagy részében a Mérleg jegyében halad, ami a lelki és családi béke megteremtésének, és a művészi munkáknak, a szépítésnek, harmonizálásnak is kedvez. Csak a késő esti órákban ér be a Skorpió jegyébe, amikor eljön az ideje a mélyebb lélekkutatásnak, a felszín alatti dolgok megismerésének, és ez által, a belső átalakulásoknak. 11 és dél között, a Hold elvonul a Szűz legfényesebb csillaga, a Spica (Kalász) csillag alatt, ez a fényaratás ideje. Most próbáljunk ráérzékelni arra, hogy mik azok a cselekvéseink, szavaink, amelyekkel fényt vethetünk életünkbe, kapcsolatainkba, hiszen nemsokára ezek eredményét aratjuk majd le! De vegyük észre azt is, hogy eddigi munkáink eredményei is beérnek, és arathatóvá válnak! Innentől a Hold már az Angyal csillagképbe érkezik, így eljön az angyali birodalmakkal való kapcsolattartás ideje. Angyali segítőink súghatnak, és mellettünk állnak a nap, és az éjszaka folyamán is. Ma rendkívül sokat tehetünk céljainkért, ügyeinkre jó megoldásokat találhatunk, fejlődhetünk és fejleszthetünk. Különösen a 11 és 14 óra közötti időszak szól erről. 14 és 15 óra között érezhetjük, hogy életünkön alapvető és radikális változásokat tudunk megtenni, ennek elősegítője, hogy másképp gondolkodjunk és cselekedjünk, mint eddig. 15 óra környékén már a kapcsolatainkat tudjuk tisztázni, és felszabadítani az eddig felvett terhek alól. Most tudunk szabaddá válni a kapcsolatokban, és a külvilág felé. 17 óra tájban eljön az önmeghaladás ideje – minden félelmünkkel és gátlásunkkal együtt, érdemes átlépni a küszöböt, mely saját önmegvalósításunk ajtaját nyitja. Az esti órák pedig ismét a kapcsolatokról szólnak, most érdemes megbeszélni társunkkal minden jelentős ügyet, és figyelni arra, milyen tanításokat, igazságokat mond ki a társunk.

Május 23. csütörtök – A lélek gyógyulása, lényegi beszélgetések által – Amíg a Hold a Skorpió mélységes birodalmában jár, erős az igényünk arra, hogy érzelmileg biztonságban érezzük magunkat, és hogy életünkön pozitív irányban változtassunk, akár azzal is, hogy valamit teljesen lezárunk, vagy kőkeményen átalakítunk. A hajnali álmaink a lelkünk legmélyebb titkainak, és a mélyebb érzelmeknek a letisztulását segítik. Késztetést érezhetünk a lelki felszabadulásra, a legmélyebb titkok tisztázására is. A reggeli órákban már inkább a realitás talaján kell két lábbal megállnunk. A Hold Szaturnusszal való együttállásának idején (08:35-kor egzakt, onnantól pedig távolodó a fényszög), a lelkünk legapróbb rezdüléseit, a lelki folyamatok kis részleteit is érzékelni tudjuk. Lelki-érzelmi önmeghaladás ideje ez, amikor ráérezhetünk arra, mik képviselnek igaz értékeket – az érzelmek, az élmények, a család, a belső tartalom, a lélek láthatatlan világa. Most erős bennünk a késztetés, hogy előrelépjünk, változtassunk, emeljünk életünkön, és tisztázzuk az érzéseinket – ennek érdekében ma megtörténhetnek azok a nagy beszélgetések, amelyeket az Ikrekben álló, kommunikációt segítő égitestek lehetővé tesznek. Az információk áramlása történhet személyesen, levélben vagy telefonon, esetleg meditáció során is, egy a lényeg – most megértethetjük önmagunkat a társainkkal, és megérthetjük, elfogadhatjuk a másik oldalt is. Déltájt a Vénusz (termékeny és nőies energiák szimbóluma, szerelem, művészetek bolygója) együttáll a Rigel csillaggal, amely Nimród folyóra lépő lába. Érzelmi életünkben ez egy új útra lépést, belső elindulást jelent. Az Eridanus folyó, melyre Nimród rálép, a belső világ, a misztikum szimbóluma, mely a földi iránnyal látszólag ellenkező, ám az égi mozgással megegyező irányba folyik, és elvezet a megvilágosodáshoz. A délutáni órákban (különösen 16 és 17 óra között) ajánlott a meditáció, vagy bármilyen gyógyító tevékenység. Ügyeink most könnyebben haladnak. 21 óra után a Hold már a Mérleg csillagkép alá ér, annak is az első serpenyőjéhez, amely a múltunk igazságainak megmérettetését jelképezi! Most újra terítékre kerülnek a múltban megtett (vagy meg nem tett) dolgok, fontossá válik az igazság és az égiek akarata – amely ugyebár, nem mindig egyezik a földi igazságszolgáltatással. A 23-ról 24-re forduló éjjelen, a Merkúr (szellemiség, gondolkodás, megértés, információáramlás bolygója) is együttáll a Rigel csillaggal, a Hold pedig együttáll a felszálló Holdcsomóponttal, amely az éjszaka során egy komoly válaszút, döntés elé vezet, érzelmi, lelki, családot, otthont, vagy anyaságot érintő ügyekkel kapcsolatban. (Mindez persze már a nap folyamán érezhető lehet.) Elgondolkodhatunk azon, mi jelenti a valódi biztonságot, hogyan változtassunk, vagy változtassunk-e egyáltalán? E döntésben fontos szerepet kaphatnak a múltban megélt élmények, a múlt igazságai is.

Május 24. péntek –Az emelkedés érdekében – A mai és a holnapi nap is alkalmas arra, hogy véget vessünk mindannak, ami mostanáig alacsony szinten működött az életünkben. A Hold ma a Skorpió jegyéből a Nyilasba lép, és folyamatosan emelkedik a Tejút irányába. Újra nyílnak a kapuk, aktívabb lesz a kommunikáció e világ és másvilág között. Figyeljük álmainkat, megérzéseinket, és a bevillanó sugallatokat! Ez főleg az elkövetkezendő két napban érvényes. A nap elején a Hold a Mérleg csillagkép közepénél halad, így a tökéletes egyensúly érzése jelenhet meg álmainkban, és a mai reggelben is. Majd, a jövő serpenyőjének csillagai által, a jövő igazságai mérettetnek meg, a délután folyamán. Vajon mely igazságok állják ki az idő próbáját, mi érvényes, és igaz, a jövőre vonatkozóan is? Mi lehet az égi akarat? Most megtudhatjuk, legalábbis, érezhetjük. A Mérleget elhagyva aztán, a Hold a Skorpió, majd a Kígyótartó csillagképek alá érkezik, az égbolt legmisztikusabb, legtitokzatosabb területére. Eljön a varázslatok ideje. A délutáni órákban az ösztönök, indulatok és vágyak felerősödhetnek. Belső hangulatainkat egyensúlyba kell hoznunk akaratunkkal. Lelki szinteken, a jövő igazságainak érzékelése, még nagyobb küzdő erőt ad, hogy teljes biztonságot teremtsünk, mind anyagilag, mind érzelmileg. E két oldal most akár „össze is veszhet” bennünk, ám ha szem előtt tartjuk, hogy egyik oldal sem kevésbé fontosabb a másiknál, akkor e kettőt egyensúlyba hozva, a teljesség élményét élhetjük át! A 24-ről 25-re forduló éjjelen válik egzakttá a Vénusz és a Merkúr együttállása, az Ikrek jegyében, a Bika Tejútra emelő szarvai és a Nimród csillagkép megtartást jelképező keze, illetve folyóra lépő lába alatt. Értelem és érzelem kerül most tökéletes egységbe. E napok folyamán, különösen ma este, megtörténhetnek a nagy beszélgetések érzelmi kapcsolatainkban, amelyek a megtartásról, és egy új útra lépésről is szólhatnak. Sokak gondolatait most az érzelmi életük, a párkapcsolatuk alakulása kötheti le. Ez a nap alkalmas a békülő beszélgetésekre, harmóniateremtésre, vagy a már meglévő kapcsolatok emelésére, közös jövő tervezgetésére. Sokan mások ihletet kapnak, amelyet akár művészi formába is önthetnek. Mivel ez a termékeny gondolkodás ideje is, ezért figyeljünk oda gondolatainkra, teremtsünk csupa szép, pozitív jövőképet! A Szaturnusz, egészen július 8-ig látszólag hátráló mozgást végez az Angyal csillagkép alatt. Ez az időszak így szól az igazság általi rendrakásról is.

Május 25. szombat – Búcsú, a szintlépés érdekében – Egyre erősebb a késztetés, hogy megszabaduljunk mindattól, ami nem méltó egy magasabb minőségű élethez. A mai napon erre adódik lehetőség, és ha tudjuk, hogy ez emelkedést hoz életünkbe, könnyen megtehetjük. A Hold a Nyilas jegyében jár, ezekben a napokban, még ha komoly események elé nézünk is, meg tudjuk őrizni a derűt, a pozitív szemléletet. Minden, amit a jelenben teszünk, még ha nehéz is – könnyebbé válik, hiszen most erős idealizmus jellemez, egy szebb jövőért lelkesedhetünk. Nyilas Hold idején könnyebben és eredményesebben tanulunk, de most van ideje a csapatsportoknak és a jogi ügyek elintézésének is. A látszólag könnyű felszín mögött azonban most nagy dolgok zajlanak.. Ahhoz, hogy életünk pozitív irányt vegyen, változtatnunk kell, és egyértelműen levágni mindazt, ami ettől visszatart, vagy nem felel meg az elképzeléseinknek. Ezt segíti a Skorpió, valamint a mágikus, gyógyító erőkkel is ellátó Kígyótartó csillagkép, a Hold mai útja által. Az éjjeli álmok a tisztaság és mély lelki szabadság üzeneteit közvetíthetik, ösztöneink és cselekvéseink összehangolása által. Reggeli ébredésünk idején is ez jelenik meg célként. Hajnaltájt a Hold együttáll a Skorpió Graffias csillagával, mely az Ollókat jelképezi, így lelki szinteken az elvágás, a megszüntetés üzenete érkezik. Hajnalban, a Nap és a Hold szembenállása által létrejövő Telihold, a lelkünkre, az érzelmeinkre, a belső világunkra való teljes rálátással ajándékoz meg! Végre megláthatjuk, mit érdemes levágni, elhagyni, lezárni magunkban, hogy magasabb életminőséget teremthessünk! A reggeli órák talán próbára teszik érzéseinket, és azok tisztaságát, de ha álljuk a kihívásokat, és nem engedünk az egó bűvkörének, minden rendben lesz. 11-11:30 tájban a Hold már az Al Niyat csillaggal áll együtt, ez a Skorpió szívét védő pajzs! A szeretet, a szerelem védelme jelenik meg, a lélek szintjén! 14 és 15 óra között a Hold eléri az Antares csillagot, a Skorpió szívét. Megtörténik egy mély, belső átalakulás, a szeretet jegyében. Most nem a társunkkal, nem másokkal, nem kívül kell harcolnunk – hanem mélyen belül, a lelkünkben, saját magunkkal. 17 óra tájban, a Hold és az Uránusz kapcsolata emelő, újító, felszabadító erőkkel ajándékoz meg, és az égi sugallatok órái is eljönnek. Az Uránusz mögött a Pegazus, a Táltos Paripa szállítja, a jelen ügyeink megoldásához szükséges gondolatokat! A Kígyótartó csillagai most mindannyiunk számára óriási erőt adnak, és saját energiáink, cselekvéseink és gondolataink kézben tartását is segítik. Gyógyulásra, gyógyításra, meditációra kiválóan alkalmas a mai nap.

Május 26. vasárnap – A titkok tisztázása – A mai napon a legmélyebb lelki-érzelmi titkaink is tisztázódhatnak. Mindaz, amit eddig magunkba rejtettünk, amit eltemettünk, napvilágra kerül, és végre tisztán láthatjuk helyzetünket, és a lelkünk legmélyét. Eddigi félelmeink és kétségeink is erősödhetnek, de éppen azért, hogy rájuk lássunk, és megszabaduljunk tőlük. Déltájt mindezen már túltesszük magunkat… Ha művészi alkotó munkát végzünk, fontos lehet, hogy az égiektől kapott ihlet által született műveinket ne tartsuk meg csupán önmagunknak. Ne legyünk önzőek, ne sajátítsuk ki magunknak azt, amit mi is fentről kaptunk – adjuk át szeretettel a világnak! A Hold a Nyilas jegyben halad, majd a nap végére a Bakba ér. Így a mai nap még a lelki tanításoké, a jövő tervezéséé, a tanulásé – estére pedig, már érdemes visszaszállnunk a földre, többet törődni az anyagi dolgokkal, és eddig megszerzett tudásunkat hasznosítani. A Hold vonulása a Kígyótartó csillagkép alatt erősíti, növeli a gyógyító energiáinkat, különösen a késő délutáni és déli órákban. Eközben az is fontos, hogy tudatában legyünk annak, hogy nem a sors csapkod minket ide-oda, hanem saját energiáinkat magunk tartjuk kézben. Ez pedig különösen az esti órákra vonatkozik.

Május 27. hétfő – Az égbolton most több, az energiák koncentrálását és emelkedést szimbolizáló háromszög látható. Ezek egyike a Vénusz-Jupiter-Merkúr háromszög, amelyhez gyengén már becsatlakozik a Lilith is. A Tejútra emelkedett fázisban vagyunk már. A Merkúr ma áll együtt a Bika öklelő szarvával, az El Nath csillaggal, így a szellemi-értelmi küzdő erőnk most rendkívüli emelő hatalommal bír. Értelem, érzelem és igazság találkozása ez. Kapcsolatainkban egyre fontosabbá válik, hogy egy magasabb minőséget kövessünk, fontossá válik a földi, emberi törvények működtetése, megtartása, a becsület és a bizalom. A párkapcsolatok most magasabb minőségbe lépnek, akik még nem kötötték össze törvényesen az életüket, azok számára ez aktuálissá válik. Bármilyen, a kapcsolatokban felmerülő ügyet, most ésszel, értelemmel tudunk jól megoldani. Mindezt erősíti, hogy a Nap ma a Hyádok csillaghalmaz alá érkezik, amely a Bika feje, tehát a termékeny szellemiséget jelképezi. Életünket egyre világosabban látjuk, és szellemi erővel, nagy elszántsággal, elsősorban belső küzdelmeket vívunk. Reggel 9 óra tájban áll együtt a Merkúr és a Jupiter, a hétköznapi, földi gondolkodás, és a magasabb, égi bölcsesség szimbóluma. Az igazságok kimondása, megértése, a dolgok működésének tágabb megértése jellemző a mai nap folyamán. A bolygóegyüttálláshoz csatlakozó Lilith, az ősi női erő, amely sem a férfi „alatt”, sem „felette” nem hajlandó lenni – csakis egységben, egész-ség-ben hajlandó létezni a férfival. Így inkább vállalja a száműzetést, a kiátkozott, keserű létet, és várja az egyesülés idejét. Függetlenül attól, hogy kívülről minden támadások, mennyi ellenszél éri, Lilith kitart saját önvalója mellett, teljes öntudattal vállalva elképzeléseit. Ez a minőség most egyre fontosabbá válik mindannyiunk számára. Kemény belső küzdelem most szembenézni mindazokkal a hatásokkal, melyek másoktól érnek minket, de éppen arra tanít e helyzet, hogy vállaljuk fel önmagunkat, és tartsunk ki nézeteink mellett. Az elkövetkezendő hetekben ez a folyamat zajlik, egy magasabb szintű öntudatosság elérésének érdekében. (Ma, 13 és 14 óra között, különösen előre vivő ez a belső küzdelem.) A Hold a mai nap folyamán a Bak jelében halad, így érzelmileg talán kicsit nehezebben megy a megnyílás, inkább a céljainkra koncentrálunk, és szívós kitartással visszük végig lelki és egyéb munkáinkat. Most többet tehetünk a család fejlődésének érdekében, ráérezhetünk sorsfeladatainkra, és kibontakoztathatjuk valódi, eredeti tehetségeinket. Munkáinkba és céljainkba most többszörös erő tudunk fektetni, előkerülhetnek az eddig halogatott ügyeink, vagy olyan tennivalók, amelyek kifejezetten anyagi, pénzügyi témájúak. A délutáni órákban (különösen 16 és 17 óra között) ismét fokozott a lehetősége, hogy letegyük karmikus terheinket, gyógyítsunk, változtassunk, tisztázzunk, tisztítsunk. 16:13-kor a Hold és a Plútó együttállása felerősíti a regeneráló, gyógyító, megújító erőket, ezt követően pedig, az aktuális ügyeinket megoldó sugallatok és ötletek születnek!

Május 28. kedd – Te és Én – Teljességben — A mai nap csúcspontját az esti órákban létrejövő, igen különleges égi helyzet adja majd. De lássuk, mi történik addig! A Hold A Bak jegyében jár, majd a nap végére a Vízöntőbe ér. Ma is inkább az anyagról, az anyagi, gyakorlati teendőkről szól a nap. A nap végére, eddig működtetett önkorlátozó gondolatainkat és magatartásainkat felismerve, kiszabadulhatunk a korlátok, falak közül. Eddig halogatott feladatainkat, munkáinkat felvállalva, sokkal megkönnyebbültebbé válunk. Mindemellett a Hold a Nyilas csillagképben halad, annak is a Tejútról leérkező részénél, tehát most leszállítja nekünk az isteni, felemelő energiákat! Egyben a Sas (Turul) csillagkép alatt is elhalad a Hold, így a lelkünk szárnyalása érezhető a nap folyamán. A Sasmadár ihletet, égi üzeneteket, álmokat hoz, mindannyiunk számára. A bolygók fényszögeit tekintve, az este mutatkozik érdekesnek. Először a Hold és a Mars kerül egymással trigon kapcsolatba, azaz emelő erők élednek bennünk, melyek erősebb, intenzívebb érzelmi és lelki élményeket adnak. Elsősorban az anyagi biztonságról szól most ez az energiaminőség, amelybe belekerülünk. A teremtés, a munkák felvállalása, esetleg új irányba való elindulás, mind segíti anyagi gyarapodásunkat. Késztetést érezhetünk (az egész nap folyamán) arra, hogy még több munkával, még nagyobb biztonságot teremtsünk. Ezt követően, 20:30kor egzakt, ám szintén egész nap, és éjjel is érvényes, a Vénusz és a Jupiter csodálatos együttállása! E két bolygó most az Ikrek jegyében, a Bika csillagképben, egyben Nimród felett találkozik, a Tejút szélén, már a Felemelkedés Útjára lépve, és beavatottá válva. A Vénusz jelképezi elsősorban a termékenységet, a szépséget, a szerelmet, a testi élvezeteket, a párkapcsolatot és a harmónia megteremtését is. A Jupiter a magas égi bölcsességek, és földi törvények, az igazság, a hit, a becsület, a magas tudás és kiterjedés bolygója. Az anyagon felülemelkedő szellemi tartalmat jeleníti meg. E két égitest találkozása sokféleképpen megmutatkozhat hétköznapi életünkben. A hölgyek részéről megjelenik saját nőiségükben, alkotó erejükben, és érzelmi kapcsolataikban. A férfiak részéről szintén a párkapcsolat, vagy a számukra ideális nő, esetleg a testiség kaphat nagyobb szerepet. Művészettel, alkotással vagy zenével foglalkozóknak, a művészi energiáik most fokozottan működő, magaslatokba emelkedő, kiterjedő erő lesz. Mindenki számára, a fizikai, érzéki élvezetek kiterjedése, ám mértékletessége is jelentős üzenet. Az érzelmi kapcsolatokban az igazság, a helyes döntések jelenhetnek meg, egyesek számára a törvényesség szerinti egyesülés (ez a pár nap pl. kitűnő időszak leánykérésre, eljegyzésre, házasságkötésre, vagy ezek eldöntésére). Ha követjük az igazság útját a kapcsolatokban, akkor ez magasabb minőségbe emeli az egyént, és a kapcsolatot is. De mi az igazán különleges ebben a bolygóállásban? Egyrészt az, hogy a Tejút szélén, isteni, emelő erőkkel telítődik. Beavató érzelmi-szellemi élmények által is megjelenhet. Nagyobb ívekben érthetjük meg érzelmi kapcsolataink működését is. Másrészt, az együttállás csillagképi elhelyezkedése rendkívül gyönyörű! A két bolygó ugyan a Bika szarvainak végénél látható, ám pontosan ugyanebben a síkban, alattuk (tehát alapelvként) helyezkedik el Nimród öve, és annak középső csillaga, az Alnilam csillag! Nimród öve eleve a kozmikus egyensúly szimbóluma. A fent és a lent, a felső és alsó világok határát jelképezi, ezzel pedig a tökéletes egyensúlyt! A téli hónapokban, ha az égre nézünk, egyértelműen kirajzolódik a három övcsillag, mely alapján Nimród csillagképe pontosan meghatározó. Ezek közül is a középső (!) csillag kap most hangsúlyos szerepet – ráadásul ez az együttállás, az egzaktsága idején, éppen a horizont nyugvó pontján (a Deszcendensen) látható, poláris tengelyt képezve a kelő ponttal, az Aszcendenssel! Így tehát (az egyensúlyt is jelképező Vénusszal) a teljes, tökéletes égi-földi egyensúly üzenete érkezik ma este hozzánk! Most megélhetővé, érezhetővé válik a társsal, vagy a világgal való, teljes egyensúly, illetve, hogy mi is jelenti a teljességet, a „poláris párságot”. Az érzelmi kapcsolatokban beavató, emelő élmények jönnek, megmutatkozik az igazság, amely most nem nálunk, hanem a társnál/külvilágban van. Mindez inspirál az egyéni ébredésre, egy nagy elindulásra is, erősíti öntudatunkat. A ma este kulcsmondatai: „Az én igazságom nálad van. Veled egészülök ki. Én és Te alkotunk teljességet. Te tanítasz engem.”

Május 29. szerda – Kitartani a célok mellett – A Hold a mai napon a Vízöntő jegyében jár. Most fogékonyak vagyunk a szokatlan és új dolgokra, könnyebben kipróbálunk újszerű, vagy másságot, különlegességet jelentő dolgokat, tevékenységeket, és új barátságok is szövődhetnek. Lelki-érzelmi szinteken ez a tisztítás ideje, lelkünk egyre szabadabbá válhat, de ismereteinket is tágíthatjuk. Bár a Vízöntőről elsőként a Víz elem juthat eszünkbe, itt mégsem a vizességen van a hangsúly, hanem a tisztításon. Mivel levegős jegy, ezért levegőre, könnyedségre, lazaságra vágyhatunk, gátlásainkat könnyebben elengedjük, kötődéseinken lazíthatunk. Most érdemes műszaki dolgokkal és asztrológiával is foglalkozni, műszaki cikket vásárolni, vagy aktívabb közösségi életet élni. Testi szinten az alsó lábszárra és a bokára fordítsunk nagyobb figyelmet. A Hold mögött a Bak csillagkép látható, annak is első része. Tehát a Hold a nap folyamán először elhalad a Bak Tejútra néző feje, majd nyaka, térde és felsőteste mellett. Ez a térdhajlítás, a sors iránti alázat ideje is! Ma érezhetjük, hogy ha meghajlunk a sors akarata előtt, akkor érünk el a jövőben nagyobb, jobb, minőségi eredményeket. Ez nem azt jelenti, hogy el kell keseredni, mert valamit nem kapunk meg, hanem azt, hogy valami sokkal jobb vár ránk, és azt alázattal, türelemmel, mély bizalommal elfogadjuk. Ma fontos lehet a valódi tehetségeink és életfeladataink felvállalása, működtetése. Ez hoz eredményeket a jövőben. 19 óra tájban a Hold már a Vízöntő múltba ömlő vize alá érkezik, így beindul a múlt tisztázása. Ha vállaljuk igazi feladatainkat, munkáinkat, egyre szabadabbak és könnyebbek leszünk. 23 óra környékén a Hold a Delfin csillagkép alá ér, így mai álmaink a megújulás, a felfrissülés, az érzelmi újjászületés jegyében telnek, a delfinek életvidám energiáival. Aktuális napi fényszögek: A reggeli és délelőtti órákban kézzel foghatóságra érdemes törekedni. Most megmutatkozhat, hogy eddig megalkotott dolgaink mennyire életképesek. A félelmek meghaladása által tudunk jobb eredményeket elérni. A déli órákban, és a nap nagy részében, emelő erők hatnak, így bármikor érezhetjük a lelkesítő, inspiráló erőket. Most képesek vagyunk ösztönből cselekedni, egyenesen és nyíltan viselkedni. A délutáni-esti órákban érdemes figyelni a megérzéseket, sugallatokat. Most kaphatunk üzenetet a másik oldalról, égi segítőinktől. Rájövünk arra, hogyan váljunk egyre szabadabbá.

Május 30. csütörtök – Felvállalás és felszabadulás – Hogyan is illik össze ez a két, első hallásra éppen ellentétes megéléseket rejtő fogalom? A mai napon kiderül… Mostanában több szép csillagállás is van, melyek rég várt megoldásokat hozhatnak életünkbe, különösen az elkövetkezendő pár napban. A Nap már közelít a Bika Tejútra néző szeméhez, az Aldebaran csillaghoz, mellyel 31-én fog együttállni. Így, bármilyen küzdelmes helyzetet éltünk meg az utóbbi időkben, most végre ráláthatunk arra, mi visz előre, mi emel fel, mi által tudjuk megoldani ezeket a helyzeteket! A Merkúr ma 14 óra táján együttáll a Betelgeuse csillaggal, amely Nimród válla, és a nyilat elengedő kezet tartja. Így, főleg szellemi szinteken, ma hangsúlyosan megjelenik a „felvállalás” minősége. Mivel a Merkúrról van szó, ezért ez kapcsolatos lehet pl. egy fontos beszélgetés vállalásával is. Különösen 13 és 14 óra között, ez visz előre, ez általoldhatjuk meg kapcsolatainkat. A Mars a nap második felében a Pleiadok csillaghalmaz alá ér, így a termékeny energiák megsokasodnak. A férfierő lesz igazán termékeny és eredményes, egészen június elsejéig. De szellemi emelő erőinket is, most még hatékonyabban fordíthatjuk a tudatos teremtés irányába. A Hold ma is a Vízöntőben jár, így könnyed, felszabadult lelkivilágot ígér. Mögötte a Bak csillagzat vége a feladatok felvállalását, a Vízöntő csillagkép múltba ömlő vize pedig, a múltunk tisztázásának idejét jelzi. Most az angyalokkal való kommunikáció is közvetlenebb. A délutáni-esti órákban szívesen hódolhatunk a kellemes, jóleső, élvezetekkel, jó érzésekkel járó tevékenységeknek. Evésben ma érdemes egy kis mértéket tartani. A délután folyamán érzelmi inspirációk érhetnek, kedvez az idő a kapcsolatok harmonizálására, akár arra is, hogy egy kis izgalmat csempésszünk a már meglévő kapcsolatainkba. Társunk most is tanításokat hoz, fogadjuk szeretettel! Mindemellett, a mai napon a Hold, reggel 6-tól délután 18 óráig, a Kiscsikó csillagkép alatt is elvonul. A Csikó felfrissíti szellemünket, új energiát hoz a hétköznapokba. Általa érzékelhetővé válik, hogy a valódi értékek nem a csillogó, drága holmik képviseletében, hanem egészen elrejtett, csendes, apró dolgokban, megélésekben rejtőznek…

Május 31. péntek – Építs szebb Világot!– A Nap ma együttáll az Aldebaran csillaggal, a Világ egyik tartóoszlopával. Az Aldebaran a Bika csillagkép legfényesebb csillaga, egyben a Bika szeme. Egyenesen a Tejútra, az Istenek Útjára néz! A Nap emellett a világosságot, a szeretet áradását, a tetterőt és méltóságteljességet is jelképezi. Így a mai napon, láthatóvá válik számunkra a jövő, és minden ügyben a megoldás, az emelkedés lehetősége. Most válnak láthatóvá azok a magasabb minőségek, amelyeket, ha működtetni kezdünk életünkben, akkor emelkedik az életünk, és egy magasabb szintre lépés valósulhat meg. A Merkúr ma a Rák jegyébe ér, bár az Ikrekben még több bolygó halad, így a szellemi és fizikai aktivitás folyamatosan jelen van. Az eddig pörgő gondolataink számára azonban ez egy kis megnyugvást hozhat. Mostantól a lélek, a család, az otthon dolgain, a hazánkat érintő dolgokon gondolkodhatunk többet. Jól fognak esni a múltról való, nosztalgiázós beszélgetések, és bizonyos helyzetekben, ideje lesz, hogy hangot adjunk érzelmeinknek, kifejezzük, mi van a lelkünkben. Érdeklődésünk a múlt felé is fordulhat, megérthetjük bizonyos helyzetek eredetét, gyökereit. Gondolkodásunkban fontossá válik az otthonteremtés – tudni, mit érdemes befogadnunk, és mit nem; mely gondolatokkal, eszmékkel, véleményekkel érdemes foglalkoznunk, és mivel nem. A Mars ugyanakkor, egész nap a Pleiadok termékeny energiáival átitatva, az Ikrek jegyébe lép. Ő viszont alaposan felpörgeti, nem csak az Ikrek jegyűek életét, de alapvetően a szellemi szinteket és a környezetünkkel való kommunikációt. Gyorsabban átláthatjuk mostantól a helyzeteket, kapcsolatokat, gondolkodásunk fürgébb lesz. Aki eddig kicsit félénkebb volt, mostantól képessé válik kiállni önmagáért, aki pedig akaratos, annak számára a szellemi önlegyőzés lehetősége adatik meg. 8 és 9 óra között a Hold együttáll a Fomalhaut csillaggal, ő szintén a Világ egyik tartóoszlopa, és az Egység szimbóluma. A reggeli órák tehát arról üzennek, hogyan teremthetjük meg, illetve mi jelenti, az Egységet! A mai nap is tartogat különleges, szép bolygóállást, kifejezetten érzelmi téren, illetve a kapcsolatokban. A lélek felszínét jelképező Hold, és a lélek mélységeit szimbolizáló Neptunusz egyesül az égbolton, a délelőtti órákban. Ráadásul ez a horizont nyugvó pontján történik, amely életünkben a külvilággal való kapcsolódást és a saját belső elindulásunkat jelképezi. Most tehát mély lelki, érzelmi élmények élhetők meg. Fontossá válik, hogy a külvilág által ne hagyjuk önmagunkat befolyásolni, megőrizzük egyéniségünket, és személyes véleményünket. Egyeseknél megjelenhet a kérdés, különösen a kapcsolatokat tekintve: miben vagyok igazán otthon? Mik azok a dolgok, amelyekben önmagam lehetek? Az érzékenységünk fokozódik, éppen azért, hogy ismerjük meg önmagunkat, és találjuk meg helyünket a világban! Ezzel együtt erősödik az intuíció, fokozódnak az okkult képességek is. Fokozódhat az egó munkája is a lelkünkben, de ennek pontosan az a célja, hogy még mélyebbre lássunk önmagunkban! Féltés, kétség, sérülés, ha előbukkan a lelkünkből, ez mind gyógyításra vár. Most változtathatunk tehát a világhoz, vagy a párunkhoz való viszonyulásunkon. Az együttállás mögött a Vízöntő csillagkép ragyog, tehát ez az egész belső folyamat, a tisztulásról szól! Lelkünk mély megtisztítása, felszabadulása az, amelyre most az események által lehetőséget kapunk, mindezt angyali segítséggel kísérve. 13 és 13:30 között, folyamatos lehetőségeink vannak, komoly belső munkák árán arra, hogy nagyot lépjünk előre. Hallgassunk a tanításokra, értsük meg a másik oldalt is! 16 óra után a Hold már a Vízöntő jövőbe ömlő vize alatt halad, így tisztító, tisztázó cselekvéseink, mind a jövőt szolgálják.

Zentai Anna asztrozófus