Első tranzitnaplóm – 2013. április 24-től május 14-ig

Április 24. szerda – A Hold az Arató Szűz előrelépő, jövőbe érkező lába alatt halad, így a mai napon a lelki-érzelmi-családi dolgokat tekintve, eljött az előrelépés ideje. Ha most rendezzük kapcsolatainkat és lelkünket, ha jó irányba lépünk tovább, azzal sokat teszünk egy szebb jövő megalkotásáért. Ugyanakkor a Holló csillagkép is érintett a Hold által – a jelen fázisban megjelenő fekete madarak korszakváltást jelképeznek. Valami véget ér, lezárul, és egy másfajta minőségben folytatódhat tovább az élet. Hajnali álmaink a teljes átalakulásról, a megújulásról, a szellemi emelkedésről szólnak, de a felfényesítés és a megtartás üzenetét is elhozhatják. Ez utóbbihoz hasonló üzenetet hozhatnak a déli órák is, amikor egy emelő erő közelebb segít minket ahhoz, hogy megtapasztaljuk és megértsük a „másik oldal” igazságát, helyzetét is. A mai nap főbb üzenete a délutáni órákban bekövetkező Vénusz-Plútó trigon (16:41-kor egzakt, de üzenetei egész nap érvényesek, sőt, már előző estétől érezhetők). Ez a fényszög egyeseknek az érzelmi, párkapcsolati életében, másoknak a művészi tevékenységében, vagy a saját alkotó képességeik kihasználásában, illetve az életünk harmonizálásában hozhat emelő, inspiráló erőt, és átalakulást. Érzelmileg megélhetünk magasságokat és mélységeket – vagy egyikből a másikba csöppenhetünk. Szenvedélyessé, és maximalistává válhatunk, még ha eddig nem is volt jellemző ránk. Spirituális szinteken, a női szervek gyógyítása most támogatott lehet. Kommunikációs helyzeteket tekintve pedig, mély lelki, érzelmi beszélgetéseknek is kedvez ez a délután. Bizonyos érzelmi élmények arra inspirálhatnak, hogy nagyot emeljünk sorsunkon, és teljesen átalakuljunk.

Április 25. csütörtök – Biztonságteremtés, angyali segítséggel – A mai napon a Hold az Angyal csillagkép alatt halad. Az éjjeli órákban már együttáll a Spica (Kalász) csillaggal, amely a fénymag-vetés és aratás szimbóluma. Éjjeli álmaink is az aratásról, a munkáinkról és annak eredményeiről szólhatnak. Az Arató Szüzet elhagyva aztán, a Hold már az Angyali Szűz csillagai által, az angyali segítők üzeneteit tudja közvetíteni. Ezen a napon érdemes a belső hangunkra, az intuícióinkra, megérzéseinkre, ösztöneinkre hallgatni! A külső rendrakást a belső rend megalkotása követi. A délelőtti órákban a Hold ugyanakkor még a Mérleg jegyében jár, ez az egyensúlyteremtés ideje. Érzelmi kapcsolatainkat most tudjuk harmonizálni. Délben a Hold már a Skorpió jegyébe lépett, így eljön az ideje, hogy ne csak a felszínt, a látható dolgokat figyeljük, hanem tovább lássunk annál, ami a felszínen van. Eljön az ideje a lélekkutatásnak, a rejtett dolgok megismerésének, és annak is, hogy ne csak az anyagban, hanem az érzelmeinkben is biztonságot teremtsünk. A Skorpiók számára az igazi teljesség nem a kézzel fogható, anyagi dolgokban rejlik – hanem a biztos, mély, stabil érzésekben. Ezt tapasztalhatjuk meg mindannyian, a mai napon. A biztonság megléte most azonban mindkét szinten egyaránt jelen van – az anyagi és a lelki világokban is. Az égbolton ugyanis több égitest részvételével, egy szembenállás jön létre. Egyik oldalon a Hold és a Szaturnusz, a másik oldalon pedig a Mars, a Nap és a Vénusz áll. A lélek és az anyag bolygói egyesülnek, illetve állnak egymással szemben. A szembenállás mindig erős belső inspirációt mutat, két, látszólag ellentétesnek tűnő, ám egymással valójában kiegészülő elvet, amelyek együtt a teljesség és a tökéletes egyensúly érzetét adhatják. Amíg ez az egyensúly fel nem áll bennünk, addig jelen lehet belső feszültség is, hiszen nagyon szeretnénk a két oldalt együttesen megélni, kiteljesedésre, egységre törekszünk, még erősebben, mint máskor. A Hold és a Szaturnusz a lélek, a család, és az anyagi felelősségvállalás együttes megélését mutatják az egyik oldalon. Mögöttük az Angyal csillagai felől, angyali segítség és sugallatok érkeznek. A másik oldalon a kiteljesedésre és világosságra törekvést a Nap szimbolizálja, és itt áll a férfias erőket, akaratot jelképező Mars, valamint az érzelmeket és testi, fizikai örömöket jelképező Vénusz is – mindez a Kos csillagképben, az áldozat által megszülető áldás, a nagy elindulás üzenetével vegyítve. De miért is jelenik meg hangsúlyosan a biztonságérzet ebben a bolygóállásban? Azért, mert az egyik oldalon a Hold és a Szaturnusz, a Skorpió jegyében áll, ami az érzelmi biztonság jegye – a másik oldalon lévő bolygóegyüttállás pedig a Bika jelében, ami az anyagi stabilitást és örömöket jelenti! A két oldalt tehát megélhetjük egyszerre, teljes egyensúlyban, ha megteremtjük a belső rendet, és feláldozzuk mindazokat az érzéseket, amelyek ettől visszatartanak. Külső és belső biztonság tehát együttesen megteremthető, megélhető!

 Április 26. péntek – Csodálatos harmónia – A mai napon a Hold a lélekkutatás, és érzelmi biztonság jegyében, a Skorpióban jár. Önmagunkkal vívott, belső küzdelmeink most is a szintemelkedést segítik. A háttérben viszont a Mérleg csillagkép ragyog, a nap nagy részében a Hold az ő csillogói alatt vonul el.

A Mérleg két serpenyője elsőként a múlt, majd a jövő nagy igazságait méri meg. Szellemi szinteken az egyensúlyteremtés ideje jön el. Fontossá válik, hogy ne ítélkezzünk, lássuk meg a hétköznapi történésekben az égi akaratot és igazságot! A Mérleget maga a Teremtő tartja kezében – így ma különösen számít, hogy ne akarjuk eldönteni, mi az igazság, lássuk azt magasabb szemszögből is! Először a múlt igazságaira derülhet fény, majd amikor a Hold már a Mérleg közepén jár, sikerülhet a teljes egyensúly megteremtése, a harmónia, a béke megélése. Ezt követően az őszinte beszélgetések, az igazságok megértése vagy tisztázása már egy szebb jövő érdekében zajlik.

A délelőtti órákban, 8 és dél között, érzelmi élmények által, a lelki-érzelmi egyensúlyt tudjuk megteremteni. Az anyagi és érzelmi biztonság, a külső tartalom és a belső értékek állhatnak most szemben egymással, ám ha rájövünk, hogy e kettő együtt adja a teljességet, akkor erősödhet bennünk a harmónia. A hölgyek számára a női és anyai energiák összehangolása a feladat – mindkettőnek egyaránt működnie kell, egyik sem mehet a másik rovására! A férfiak részéről pedig a család és az érzelmi élet kiegyensúlyozása lehet fontos.

 

 Április 27. szombat – Megújulás, egy önként hozott áldozat által – A mai álmokat is érdemes figyelni, hozzásegítenek egy tiszta, szabad létállapot éléséhez. A mai napon a Hold a Tejútra lép – a nap első felében még a Mérleg csillagkép alatt halad, ezzel a jövő igazságai mérettetnek meg, és beteljesedik az egyensúly megteremtése, élménye. A nap második felében aztán a Hold már az Istenek Útján vonul, és belép a Skorpió és Kígyótartó csillagképekbe. Eljön a lelki beavatások és a gyógyítás-gyógyulás ideje. Ez a nap megadja a lehetőséget, hogy tisztán érezzük-lássuk, mely magatartásformáink azok, amelyek csupán az egót építik, és visszatartanak egy teljesebb élettől. Ezektől a cselekvésektől, eszméktől, viselkedésformáktól, ma könnyen megszabadulunk.

A Merkúr (megértés, megértetés, önkifejezés, kommunikáció, megismerés bolygója) ma együttáll a Halak éta csillagával, amely egyszerre képezi részét a felfelé úszó halnak, és az Andromédának is. Az önmagát önként feláldozni kívánó királylány, és a lehúzó minőségekből felemelkedő, hazatérő halacska csillaga, együttesen segít most bennünket!

Az esti órákban a Nap is együttáll a Kos legfényesebb csillagával, a Hamallal, így a világosság fényében, feláldozva állatias ösztönöket, új, magasabb célok felé tekintve, az új életminőség elindítása válik lehetővé. Ugyanekkor a lelki-érzelmi életünkben is újabb, bár kisebb próbatétel elé állunk – fogadjuk nyitott szívvel, őszintén, tisztán, bátran a kihívásokat, a lelkünk legmélyét is megérintő élményeket! Az égi üzenet most a következő: belső átalakulásaink, önmagunkban való hazatalálásunk által, negatív érzéseinket és magatartásunkat levetve, képesek vagyunk minden erőnkkel megtisztulni, és kitisztítani magunkból minden fájdalmat és félelmet, tisztázni a legmélyebb érzéseket is. Most figyeljünk oda, mit és hogyan mondunk ki társunknak! Sokak számára eljöhet a tisztázás ideje – ne a másikat hibáztassunk, nézzünk mélyen önmagunkba, mert ott találjuk a történések gyökerét!

 

 Április 28. vasárnap – Az elindulás napja – –

 

Április 29. hétfő – Az ösztönerők kézben tartása – A Hold a hétvégén a Tejútra lépett, így megnyíltak a kapuk a földi, és a spirituális dimenziók között. A közvetítés most erősebben működik, ahogyan a lelki beavatások és az álmok üzenetei is hangsúlyosabbak. A Hold ma a Skorpió és a Kígyótartó csillagképek átfedése alatt halad, de napközben már a Nyilas alá ér.

Az éjjeli álmok még a beavatás és gyógyulás üzeneteit rejtik, különösen hangsúlyozhatják azon magatartásformáinkat, eszméinket, melyekkel önmagunkat mérgezzük, illetve ezek megszüntetését. A hajnali-reggeli órákban a Hold együttáll a Kígyótartó béta csillagával, a Celbalrai csillaggal, ami a Kígyót tartó, mágikus gyógyító ember nyaka. Így a kommunikáció, az üzenetek közvetítése, fogadása és adása, vagy a kommunikációs gyógyulás jelenhetnek meg.

13 óra környékén a Hold már a Kígyó Farkát tartó kézhez ér, ebben az időszakban az ösztönerőink, cselekvéseink kézben tartása még nagyobb hangsúllyal jelenik meg. Délután aztán (16 óra közelében) a Hold már a Nyilas csillagzat alá, a magyarság csillagképébe érkezik, annak is az íja, fegyvere alá. Ekkor áll együtt az Al Nasi csillaggal, amely egyenesen a Tejút közepébe mutat, így emberileg szinte felfoghatatlan távlatokat és teremtő erőt mutat meg! Teremtő, emelő meditációhoz ezek az órák kitűnőek, de igen erős energiák is érkeznek ekkor!

Az esti órákat kellemesen tölthetjük, a hangsúly ekkor már az érzelmeken lehet. Jó időszak ez békülésre, meditációra, érzelmi tisztázódásokra, meghitt együttlétekre, vagy művészi alkotó munkára.

 

 Április 30. kedd – Pokolból Mennyország – A Hold ma a Bak jegyében jár, ez az érzelmi és családi értékek őrzésének ideje. A lelki fejlődésünk is előtérbe kerülhet, szembesülhetünk félelmeinkkel, gátlásainkkal, korlátainkkal, éppen azért, hogy meghaladjuk őket. A lelkünkre való koncentrációra nyílik ma lehetőség. Ugyanakkor a Hold a Nyilas csillagkép alatt halad, és az álomidő alatt, a nap első felében, szép lassan leérkezik a Tejútról, így magasabb szintű energiákat hoz le az álmainkon át, és a hétköznapok világába.

A Nyilas az energiák kiárasztásának minősége, így a Hold által most, a lelkünkön, hangulatainkon, érzéseinken, intuitív megérzéseinken keresztül, beavató és gyógyító erők, tudás és erő sugárzik.

A Nap és a Vénusz a Kos csillagkép teste alatt halad. Ebben az időszakban világossá válhat, hogy cselekvéseinket a szellemi erőink, személyes eszméink, gondolataink irányítják. Jövőbeli céljainkat világosan látjuk, ehhez igazíthatjuk, akár áldozat árán is, a jelenlegi cselekvéseinket.

A Merkúr a Halak csillagkép alatt folyamatosan lehetővé teszi, hogy a múltból hozott kommunikációs és szellemi képességeinket most aktiváljuk és kihasználjuk. Sokaknál megjelenhetett az utóbbi időben olyan kommunikációs képesség, tehetség, amelyet a múltból hozott.

Az igazság és magas tudás szimbóluma, a Jupiter, Nimród csillagai alatt jár. Íjat tartó keze által a megtartáshoz, Eridanusra lépő lába által pedig az új útra lépéshez ad erőt.

A hajnali-reggeli órákban a Hold és az Uránusz kapcsolata által tisztító, felszabadító erők érkeznek. Álmaink is a terhek levetéséről üzenhetnek. Ösztöneink kézben tartása által elvághatjuk a múlt függéseit és szabadabbá válhatunk.

08:20-kor a Hold együttáll a Plútóval, ez a lelki-érzelmi átalakulás ideje. A Plútó által mindig egy magasabb életminőség nyílik meg, mély belső változás által. Lelkünk most érzékenyebb a mélységek és magasságok megélésére. Szenvedélyesebbé és plutonikussá is válhatunk – valójában most annak jött el az ideje, hogy lelkünk felett átvegyük a hatalmat! Bármi, ami a külvilágban, vagy társaink által történik, ezt hívatott elősegíteni.

Végül, az esti órákban, már rendkívül kellemes és örömteli megélésekre számíthatunk. A szerelem, az érzelmek felerősödése látszik. Érzelmi élményeink által most lelkesebbek lehetünk. A lelkünket érő hatások által a béke, a harmónia megteremtésére kapunk inspirációt; vagy arra, hogy kapcsolatunkban új minőséget indítsunk el.

 

 Május 1. szerda – Angyali egyensúly – A mai nap jelentősebb bolygóállását a Szaturnusz és a Mars alkotják, a kora reggeli órákban. Két erős, férfias bolygó találkozása ez: a fiatal és merész Árész, aki vágyainak él, és elszántan tör előre – valamint az öreg, megfontolt, lépésről lépésre haladó Kronosz, aki tapasztalataiból már sokat tanult, állnak szemben egymással. A Mars mögött a Kos csillagai a feláldozni való testi ösztönöket és a szellemi indító erőt is jelképezi. A bölcs és szigorú Szaturnuszt pedig az Angyali Szűz csillagai, mintha lágyabbá tennék, és a látható, anyagi felszín alatt, a belső tartalomra, értékekre és rendre hívnák fel a figyelmet. Egyik oldalon a Mars ereje, az ösztönök és vágyak állnak tehát, a Bika jegyében, tehát ezek a vágyak meg akarnak nyilvánulni. A másik oldalon a skorpió Szaturnuszban pedig az önmagunkat átalakító erők, az önmeghaladás ereje látható. Nagy erőt kapunk ahhoz, hogy új utakon induljunk el, méghozzá igazi belső értékekre alapozva, ettől lesz stabil mindaz, amit most teremtünk. Akarat és céltudatosság keveredhet bennünk. Talán nem minden vágyunkat tudjuk most kiélni, hiszen a sors keze időnként közbeszól, és lassításra, esetleg megállásra késztet. De az angyali segítség folyamatosan velünk van, a mai napon is.

A délutáni órákban a lelki-érzelmi kommunikáció ideje jön el – talán nem könnyű a szívünkben rejlő érzésekről beszélni, megnyílni társainknak, de egy kis belső munka által szép eredményt hozhat.

Délután a Merkúr a Kos jegyéből a Bikába lép, így a szellemi-kommunikációs erők működése kissé lassul, ám stabilabbá és kiegyensúlyozottabbá válhat. Érdeklődésünk iránya változhat, és bármilyen fontos beszélgetést terveztünk eddig, azt ideje, hogy megvalósítsuk. A szellemi gyarapodás és stabilizálás ideje jött el.

Az esti órákban egy kissé dinamikusabb, szenvedélyesebb, emelő erő lép működésbe. A Nap és a Plútó kapcsolata (18:33-kor egzakt) kitűnően alkalmas regeneráló, gyógyító tevékenységre, meditációra, vagy bármilyen megújító cselekvésre. Most tiszta rálátást kaphatunk önmagunkra, vagy a jelenleg zajló ügyeinkre.

A Hold ma a Bakból a Vízöntő jegyébe lép, így ideje jön, hogy kitörjünk belső korlátainkból, és szabaddá tegyük lelkünket! Miközben lassan leérkezik a Tejútról, az isteni energiákat is leszállítja nekünk, hogy azt most már a hétköznapok világában hasznosíthassuk. A Nyilas csillagkép vége felé járva, a kiáradás üzenetét és élményét hozza el, majd a Bakba érkezik, így estefelé már az eddig megszületett értékek őrzése válik lehetővé! A Bak kettős alfa csillagait a késő esti órákban (20 óra után, 22 óra táján) éri el, ekkor a magasabb szintek, a magasabb életminőségek meglátása, megérzése jelenhet meg.

 

 Május 2. csütörtök – Belső figyelem – Ma egész nap érdemes a belső világunkkal foglalkozni, figyelni a belső hangokra, igényekre, folyamatokra. A délelőtt folyamán az égi sugallatok fokozottabban érkeznek. Nagyszerű, újító ötleteink, megoldások születhetnek. Déltájt fontossá válhat, hogy az ösztöneink és a cselekvéseink között harmóniát teremtsünk, és megőrizve saját egyéniségünket, oldjunk meg minden aktuális helyzetet. Tetteink legyenek magabiztosak, önirányításunkat, tisztánlátásunkat tartsuk meg – ez által szabadabb lehet a lelkünk is. Az esti órákban, 20 óra után, inspirációt kapunk arra, hogy életünket egy magasabb minőség felé tereljük. Aktuális ügyeink ekkor alakulnak a legszerencsésebben. Kapcsolatainkat szeretettel és bölcsen tudjuk most kezelni, megértve és elfogadva mindkét oldalt.

A Hold a mai napon a Vízöntő jegyében jár, s ezzel megélhető a lélek tisztaságának, szabadságának élménye. Most fogékonyabbak vagyunk az új dolgokra, a gyermekekkel is könnyebb új ízeket megkedveltetni. Ugyanakkor a Hold ma lép át a Bak csillagképből a Vízöntő csillagzat múltba ömlő vize alá – így a mai napon eljön az ideje, hogy a rég halogatott munkáinkat (legyen szó hivatalos, vagy magánéleti „munkáról”, feladatról) végre felvállaljuk és végezzük! Ha megtesszük, könnyebbé és szabadabbá válunk.

 

 Május 3. péntek – Csak tedd a dolgod! – Elsősorban a Bika és Skorpió jegy szülöttei érezhetik mostanában, hogy nagy változások történnek életükben. Talán komoly válaszút elé is érkeznek, amikor döntés lehetősége áll fenn arról, hogyan, merre folytatják útjukat. Nem csak számukra, de mindannyiunk számára jelen van a szabad döntés lehetősége, amely elsősorban érzelmi, és/vagy anyagi biztonságunkra vonatkozik. E döntések során tartsuk szem előtt, hogy szinte mindig a nehezebb út a helyes. A változtatás nem könnyű, de a könnyebb, eseménytelen út nem hoz átalakulást.

A mai napon a Hold továbbra is a Vízöntő jegy alatt halad, ez segíti a lelkünk szabad szárnyalásának megélését, a közösségi kreativitást, az önzetlen cselekvéseket, alkotásokat. Az esti órákban aztán a Hold már a Halakba lép, így eljön az összegzés és a lelki elvonulás ideje. Egy kisebb ciklus végére érünk, ideje átgondolni az eddigi történéseket. Mostantól fogékonyabbak vagyunk minden olyan érzésre, amely az egység élményét adja – pl. azon emberek társaságát keressük, akikkel lelki egységet alkotunk, vagy olyan művészi élményeket, melyek által feloldódunk. Kitűnő időszak jön a meditációra ezekben a napokban. A révülés során belső tisztító folyamatok zajlanak.

Álomüzenetként is megjelenhet, és még sokáig elkísér, a Hold és a Vénusz mai kapcsolata. Az álmainkban már aktiválódó, mélyről érkező, termékeny, alkotó energiáinkat, most céljaink megvalósítására használhatjuk. Fél 8-tól az érzelmek területén egyre szabadabbá, könnyebbé válhatunk. Ismét megjelenhet a próbatétel, hogy egyensúlyt találjunk a család-anyaság, és a női minőség működtetése között. Ám minél biztosabbak vagyunk érzelmeinkben, annál szabadabb a lelkünk, és tisztábbak az érzéseink. Sokaknál megjelenhet az, hogy az élet örömeit, élvezeteit fontos megélniük – ez a belső otthonteremtés által, az érzelmeik felszabadítása által valósulhat meg. Nincs olyan teher, amit a külvilág rakna ránk – maga az ember az, aki igent, vagy nemet tud mondani arra, mit fogad magába.

A Hold ma is a Bak és a Vízöntő csillagképek átfedése alatt jár, így az igazi nagy feladatok felvállalása, és ez által a felszabadulás élménye jelenik meg. A hajnali csillagállások által, szép álomüzeneteket, jó híreket kaphatunk, a nap folyamán pedig a múlt tisztázása válik fontossá.

 

 Május 4. szombat – A mély beszélgetések ideje – A mai álmokra ismét érdemes figyelmet fordítani – vagy még inkább azokra az érzésekre, amelyeket az álomidő alatt átélünk. Ezek hordozzák az álmok valós üzenetét. A hajnali órákban (és ez a nap nagy részére kihat) a két lélek-bolygó, a Hold és a Neptunusz együttállása látható az égbolton, s hozzájuk kellemes, segítő, támogató energiákkal kapcsolódva, a Merkúr, a megismerés, megértés, kommunikáció planétája. Végre ideje jön a mélyebb, lelki-érzelmi beszélgetéseknek, lelkünkben a mélyebbre tekintésnek, és a belső folyamatok megértésének. Most könnyebben kifejezzük a belső élményeket, és megbeszéljük a kényesebb témákat is társainkkal. Szintén kitűnő az idő meditációra, spirituális szertartásra, de akár arra is, hogy gondolatainkat, érzéseinket, művészi formában vessük papírra.

A délelőtt folyamán önmeghaladásra és feladataink felvállalására inspiráló élmények érhetnek. Délután és este aztán, varázslatos élmények sora jöhet. Ügyeinkben segítséget kapunk, a múlt dolgait illetően összeáll a kép, a jövőt tekintve is, már tudhatjuk, hogyan tovább! Sok szép élményt és kedvező lehetőséget tartogat ez a mai nap.

A Hold eközben a Halak jegyében halad, így igényt érezhetünk az elvonulásra, vagy a Természethez való közelítésre. Lelkünkben összegzünk, rendet rakunk a nap folyamán. Lezárhatunk akár egy rövidebb időszakot is, vagy munkáink végére érhetünk. A Hold mögött a Vízöntő csillagai ragyognak, így a mai napunk egyben a lelki-érzelmi tisztulásról és felszabadulásról szól! A jövő tisztázására nyílik lehetőségünk.

 

 Május 5. vasárnap – Újult erővel – Ha eddig nem tettünk pontot a régi ügyek, helyzetek, kapcsolatainkban akadályozó, lehúzó érzések, negatív gondolatok végére… akkor most eljött az ideje! Ma minden annak kedvez, hogy ami eddig akadályozott a teljességben, azt megszüntessük, lezárjuk, befejezzük.

A Hold a Halakban jár, és emellett csillagképileg is a Halak csillogóit érinti. A visszaúszó halacska a múltból való dolgok, élmények visszatérését üzeni. Újra megtalálhatnak régi élmények, érzések, vagy személyek. A mai nap alkalmas a nosztalgiázásra, régi élmények felidézésére, de arra is, hogy a múlt függéseit elvágjuk.

Ma érdemes nem kis önvizsgálatot tartani, elmerülni érzelmekben, áldozatot hozni, önzetlenül adni társainknak. Napközben most is fontossá válnak a beszélgetések, a jókor, jó időben kimondott, meggondolt szavak. A délután és az este folyamán a szerelem, az érzelmi kapcsolatok sok szép percet hozhatnak. Ám mégsem lesz csendes és unalmas ez a nap, mert a késő esti órákban háromszoros Tűz-erővel, egy felemelő energia lép működésbe, amely a nap nagy részében folyamatosan érezhető. Ez most óriási lelkesedést, inspirációt hozhat. Kedvez az új dolgok elindításának, a gyógyulásnak, a teljes átalakulásnak, az eredendő tehetségeink kibontakoztatásának! Most különösen fontos, hogy ne hagyjuk lehúzatni magunkat negatív, vagy ellenséges gondolatokkal, váljunk pozitívvá, emelkedjünk! Hatalmas energiák ébrednek bennünk, erős, de higgadt akarattal kezdhetjük megvalósítani valódi céljainkat. Ha igazi vágyaink felé haladunk, akkor az égiek mindenben támogatják ezt. E gyakorlati dolgok mellett, most a belső erők is felélednek – nagy indulatok, mély ösztönök kerülnek felszínre, és ezt meg kell tanulnunk uralni is. Az önmagunk felett való hatalom elérésére is lehetőség nyílik.

 

 Május 6. hétfő – Tiszta lappal indulni – a Hold a mai napon a Kos jegyébe lépett, így lelki szinteken a továbblépés, az új utakon való elindulás, az új életminőségek behívása van jelen. Lelkünk ma az átlagosnál impulzívabb, olykor lángoló is lehet, hiszen most még a nyugodtabb, megfontoltabb lelkületű embereket is tűzbe hozza az energikus Kos minőség. A háttérben, szellemi szinteken, ugyanakkor még zajlik a múlt függéseinek elhagyása, ez által nyílnak meg az új kapuk.

Ma az esti órák lehetnek érdekesek – a Hold együttáll a tisztító erőket adó, korlátdöntögető Uránusszal, egyben teremtő kapcsolatban a regeneráló Plútóval. A lelki-érzelmi-családi tisztulás, tisztázások ideje a mai nap, különösen az esti órákban. Most érdemes fokozottan figyelni a sugallatokat, hiszen a felsőbb világok segítői nagyobb erővel vannak jelen életünkben. Lelkünk szabadon szárnyalhat, nyitottabbak vagyunk a változásokra, az újításokra, mind a gyakorlatban, mind pedig szellemi szinten. Ez azt is jelenti, hogy könnyebben el tudjuk fogadni mások gondolatait, véleményeit a dolgok működéséről, tágíthatjuk világnézetünket. Eljöhet az ideje tisztázó beszélgetéseknek, de legfőképpen a belső letisztulásoknak. Mindez által megvalósulhat egy minőségi emelkedés, amely magasabb szintre segíti életünket.

 

 Május 7. kedd – Gyógyulás és rendeződés – A Hold továbbra is a tüzes, célratörő Kos jegyében, és az Egység élményét lehetővé tévő Halak csillagképben jár. Kora reggel, 6 óra környékén igen különleges az idő minősége. Felfelé emelő, megoldó, gyógyító erők és üzenetek érkeznek. A mai napon a tudati-szellemi gyógyulás erősen támogatott, esetleg konkrétan rá is ébredhetünk arra, hogyan segítsük gyógyulásunk folyamatát. Megláthatjuk mélyebb sebeinket, egyben azok gyógyírét is. Szintén a nap kezdetén, első felében, egy belső válaszút elé is kerülhetünk. Egyszerű, hétköznapi dolgokra gondoljatok – talán már eddig is megjelentek ezek a kérdések az élet során, de most hangsúlyosodnak. Merre induljunk tovább, egyáltalán induljunk-e? Nekiálljunk tenni, cselekedni, teremteni? Gyarapítani az életünket? Biztonságot teremteni? Ez bizony nem más dolga, csakis önerőből teremthető meg – a hogyanokkal ne foglalkozzunk, induljunk el, tegyünk valamit, a többit majd meghozza az élet!

A Merkúr és a Plútó mai aspektusa által szellemi emelő erők érkeznek, lelkesítő erők, melyek által nagyobb, minőségi átalakulásra kapunk inspirációt. Ma alkalmas az idő a mélyebb beszélgetésekre, és spirituális vizsgálódásra is, de akár arra is, hogy hivatalos ügyeket intézzünk, vagy hivatalos ügyeinkben rendet tegyünk.

Továbbra is aktuális az égi üzenet, amely a biztonságról és az élet élvezeteiről szól – bár nagyon szeretnénk megtenni, megélni bizonyos dolgokat, élményeket, ám ennek is rendelt ideje van, be kell érnie a körülményeknek, és főként a belső, érzelmi feltételeknek: magabiztosság, stabil alapok, biztos érzelmek kellenek ahhoz, hogy a felszínen is jól érezhessük magunkat. Ez az üzenet hangsúlyosodik 11-12 óra, és 18-19 óra tájban.

A déli-kora délutáni órákban sok mindent megérthetünk, felismerhetünk magunkban. A Jupiter a Bika szarvai között, a szellemi emelkedést segíti, ez 14 óra tájban a leghangsúlyosabb. Most valóban az igazság, és a szeretet törvénye által léphetünk előre!

13 és 16 óra között az otthon, a család területén tudunk nagyobb változásokat, újításokat bevezetni, akár a család védelmének érdekében is.

 

 Május 8. szerda – Egy nagy lépés előre – Éjjeli álmaink egy új szellemi-tudati irány megmutatói és elősegítői lehetnek. Üzenetük által segítséget kapunk, hogy kitörjünk régi rögzülésekből, megértsük önmagunkat, társainkat, vagy az Univerzum működését, esetleg rámutathatnak egy új és nagy lehetőségre. Erős, aktív, vibráló szellemi energiák tobzódnak, a logikus ész és a vágy, az értelem és az akarat találkozik bennünk. Előző este, és a mai napon is, beszélgetéseinkben, kommunikációinkban, rengeteg erő jelenik meg. Ha őszintén és szeretettel fejezzük ki magunkat, és értjük meg társainkat, akkor minden beszélgetésből, információ-cseréből, nagy erőket meríthetünk!

A mai napon a Hold a kezdet jegyében, a Kosban halad. Most tudunk elindítani olyan dolgokat, amelyek által magasabb minőségben élhetünk, és kapcsolódhatunk társainkkal. A nap második felében a Hold már a Bikába lép, így lelki, érzelmi szinteken, amit eddig elindítottunk, már termőre fordul és gyarapodni kezd lelkünkben. Termékeny napokat élünk, és minden tett, amelyet az anyagi biztonságunk, vagy párkapcsolatunk stabilizálásának érdekében teszünk, többszörösen megtérül.

Közben, égi útját tekintve, a Hold 10 és 10:30 között eléri az Al Rischa csillagot, az összegzés csillagát, a Halak csillagképben. A délelőtti – déli órák így az eddig megélt, megtapasztalt élményeink összegzésével telhetnek. Erre a belső folyamatra tudunk építkezni, hiszen már egy új életminőséget készítünk elő. 17-18 óra között a Kos csillagképbe lép a Hold, s ezzel már egy új szellemi elindulás válik lehetővé. Most a távolabbi céljainkat magunk elé tűzve, nagy erőkkel, akarattal és elszántsággal lépünk új utakra.

15:30 és 18 óra között ideje jön a rendező, nagy beszélgetéseknek. Nagy dolgokat tudunk megbeszélni, és ezzel tisztázni – ez pedig segít az emelkedésben.

Az esti órák ma kitűnően alkalmasak a meditációra, különösen 21 és 21:30 között, de egész délután, és este szép lelki és spirituális élmények várhatnak ránk. A történések által megérthetjük, hogyan tisztítsuk meg lelkünk mélyét, minden sérülésünket és fájdalmunkat átmoshatjuk, félelmeinktől megszabadulhatunk. Megérthetjük, hogyan tegyük stabilabbá a lelkünket, hogyan teremtsük meg a belső otthont.

 

 Május 9. csütörtök – A lelkiségünket, ösztöneinket, hangulatainkat jelképező Hold ma a Kos csillagképben, és a Bika zodiákus jegyében halad. A Kos a nagy elindulás idejét jelzi, szellemi-tudati szinteken. Egyenesen a Tejútra néz, így most folyamatosan magasabb céljainkra figyelhetünk, ezek érdekében képesek vagyunk nagyobb erőt kifejteni, mint általában. Különösen a nap első felében érvényes ez. Alig 8 órakor, a Hold együttáll a Kos legfényesebb csillagával, a Hamal (birka) csillaggal, melynek fényével telítődve, ezen üzenetek koncentráltsága érezhető. Talán nem véletlen, hogy mostanában hangsúlyosan jelenhet meg életünkben a kos, a bárány, a birka, vagy a kecske, mint jelzés, vagy minőség. Azok a bolygóegyüttállások, amelyek a Kos alatt vonulnak mostanában, rendkívül kedvezőek e minőség behívásának, vagy felemelésének.

A Hold e napokban vonul végig a Bika jegyében, egyben a Kos alatt látható együttálláson. Ezen időszak fontos üzenete, hogy használjuk ki még inkább a teremtő, alkotó energiáinkat! Amit elterveztünk, kigondoltunk, azt kezdjük el megvalósítani! Itt az idő, hogy ezzel életünket új irányba tereljük.

A délelőtti órákban emelő erők jönnek, sokakat nagy inspirációk érhetnek (ez 1-2 napos hatókörrel bír!). Arra inspirálnak az égiek, hogy feladatainkat vállalva, erőinket összpontosítva, nagyot tudjunk fordítani a sorsunkon, pozitív irányba változzunk. 14:53-kor áll együtt a Hold a Marssal, 20:06-kor pedig a Merkúrral. A Mars ad lehetőséget arra, hogy az eddigi zárt keretekből, melyekben gondolkodtunk, éltünk, most kitörjünk; hogy valami újba kezdjünk, és emelkedjünk. Egyben általa vehetjük életünket szellemi irányítás alá – hiszen cselekedeteinket a gondolataink uralják, akaratunkat pedig mostanában az érzelmeink és a vágyaink. A nap folyamán már jellemző, de estére válik hangsúlyossá a lelki-érzelmi kommunikáció. Most jön el az ideje az érzelmeink megbeszélésének, a családi, vagy lelki ügyekben való megegyezéseknek. Most könnyebben, jobban ki tudjuk fejezni azt, ami a lelkünkben van. Akik irodalommal, írással foglalkoznak, azok ma ihletet kaphatnak.

Mindemellett a Vénusz, a termékenység és szerelem bolygója, ma az Ikrek zodiákus jegyébe lép, és érzelmekkel, békével, harmóniára való készséggel tölti fel e jegy szülötteit. Az Ikrek a polaritás jegye, alkalmassá tesz arra, hogy mindkét oldalt megértsük, hogy meghallgassuk és elfogadjuk a másik ember nézeteit, gondolatait is. Az érzelmi kapcsolatokban, párkapcsolatokban, fontossá válik a kommunikáció, az önkifejezés és a megértés. Az érzelmi kapcsolatainkban valamiképpen most megtapasztalhatjuk a kettősséget. A Vénusz ugyanakkor a Bika csillagkép alatt vonul, és a mai napon halad el a Pleiadok (Fiastyúk) csillaghalmaz alatt, ez rendkívül termékeny időszak! Érdemes kihasználni, és életünk minden területén vetni, alkotni, létrehozni, teremteni!

 

 Május 10. péntek – A teremtő erők összpontosítása – Egyszer volt, hol nem volt… régen is volt, most is van. Van az égbolton egy kis csillaghalmaz. A Nap fényes útjának 14 állomása közül, a Bika birodalmában éldegél. Arról nevezetes, hogy ő az egyetlen olyan hely az égbolton, ahol minden, a Naprendszerben járó-kelő égitest útja összetalálkozhat. Nagy erőket rejteget ez a kis csillaghalmaz, és talán éppen ezért olyan büszke magára, hiszen olyan délcegen lovagol a Bika hátán, mint egy kiskakas. Talán ezért is lett Fiastyúk a neve. Hét csillagból áll, a teremtő hetességet rejti magában. Sok termékeny helye van az égboltnak, de olyan teremtő erő, mint ő – nincs több e világon.

Ebben a hónapban a Fiastyúknak, azaz a Pleiadok csillaghalmaznak, nagy szerepe van. Sok bolygó halad át alatta, így rendkívül termékeny napokat élünk! Teremtsünk tudatosan, hiszen azok a magok, amelyeket most elvetünk, máris sokasodnak, gyarapodásnak indulnak. Vonatkozik ez szellemi, érzelmi, gyakorlati életünkre, tevékenységeinkre, munkáinkra, kapcsolatainkra, és akár a gyermekáldásra is – az idő most mindenben a termékenységnek kedvez.

A mai napon a Hold a Bika csillagkép alatt halad, amely a gyarapodás, a vetés idejét mutatja. A Zodiákus körön pedig, sokáig a Bika jegyében is, majd a késő esti órákban átlép az Ikrekbe. A Bika a biztonságteremtés ideje, anyagi, fizikai szinten, most tudjuk stabilizálni dolgainkat, akár az anyagi helyzetünket, vagy párkapcsolatunkat is. Az esti-éjjeli órákban a Pleiadok alatt haladó Hold kedvez a gyermekáldásnak. Ezt követően, a szellemiség és megértés bolygója, a Merkúr, május 15-én vonul át e csillaghalmaz alatt; majd a Nap is ezt teszi, május 20-21-én.

 

 Május 11. szombat és 12. vasárnap – Felkészülés a beavatásra – Ezen a hétvégén a Hold egyre közelebb kerül a Tejút fényszalagjához, amelyre vasárnap éjjel lép fel, és különösen a hétfői napon, egész nap ott halad majd. Így elkezdenek ismét kinyílni a kapuk egy magasabb dimenzió felé. A láthatatlan világok felé irányuló érzékelésünk növekszik, álmaink hangsúlyosodnak.

Szombaton és vasárnap is az Ikrek jegyében jár a Hold, így ez a hétvége kitűnően alkalmas kisebb-nagyobb kirándulásokra, társasági eseményekre, beszélgetésekre. Mozgalmas, aktív hétvégénk lehet, különösen, ami a szombatot illeti. A szombatra virradó álmaink érzelmekről, szerelemről, lelki békéről üzennek.

A lelkünk mélyének tisztítása, mélyebb lelki-érzelmi tisztítások is megtörténnek, elkezdődnek, ebben a szombati nap (főleg a reggel és a délelőtt) is szerepet kaphat, de leginkább a hétfő este.

Szombaton este égi üzeneteket, sugallatokat kapunk, és az égiek segítenek új megoldást találni a régi ügyekre. Ez az este egyaránt alkalmas meditációra, vagy aktívabb kikapcsolódásra is, de különösen a beszélgetéseknek és a belső felismeréseknek, a megértő rálátásnak van ideje. A fényt adó, világosságot hozó Nap és a kommunikációt, megértést jelképező Merkúr találkozik, és egyesül az égbolton, az áldozatból születő áldást és elindulást megtestesítő Kos csillagzat alatt. Szellemünkben világosság gyúlhat, a fizikai szinteken pedig sokkal inkább a cselekvés, mint a passzivitás a jellemző – a Napnak hála, az információk áramlása most azonnali cselekvéssel párosul. Most bárkivel kerülünk kapcsolatba, a merkúri közvetítő erőkön át, a Nap által, a Szeretetet tudjuk sugározni, kivétel nélkül mindenki felé!

Vasárnap 14:33-kor válik egzakttá a Hold és a Jupiter együttállása, a polaritást jelképező Ikrek jegyében, a Bika csillagkép szarvai alatt, Nimród csillagai felett. A lelkiség és a kiáradás bolygóinak találkozása áradó érzéseket, szeretetet, örömöt, segítő és elfogadó szándékot ígér. Most úgy érezhetjük, szívesen átölelnénk az egész világot! A lélek és a család ügyeiben megmutatkozik, érezhetővé válik az igazság, és a bizalom. Ráadásul ez a bolygóállás az ég tetején vonul át 14 óra körüli időszakban, előre vivő, megoldó üzeneteket, lehetőségeket is tartogat számunkra! A Hold a mai napon még a megtartás, hétfőn már az elengedés üzeneteit hozza el.

 

 Május 13. hétfő – Engedd el és lépj tovább! – A Hold ma a Tejúton halad, így igen magas szintű energiákat közvetít számunkra. Érzékelésünk fokozódik, álmaink erősebbek, aktívabbak ezekben a napokban. Délelőtt még az Ikrek jegyében jár a Hold, majd 11 óra tájban átlép a Rák jegyébe, saját uralmi területére. Az otthon, a család dolgainak, a múlt kutatásának, a belső otthonra találásnak kedvez ez a nap.

Csillagképi értelemben a Hold az égi vadász-íjász, Nimród csillagai alatt jár, mégpedig a nyilat elengedő kezénél. Így a mai napon az elengedés folyamata zajlik le bennünk, annak érdekében, hogy életünket, tudatunkat, újra felfényesítsük. Nimród a Bika felé lövi ki nyilát – a Bika itt a terméketlen, lehúzó ösztönöket jelképezi. A mai nap tehát alkalmas önmagunk legyőzésére, felfényesítésére, vagy a már nem működő dolgok újra-felemelésére. Ami mostanában haldoklott, azt újra élővé, termővé tehetjük. Ezt követően, illetve akár ezzel párhuzamosan, megjelenhet a felvállalás üzenete is – bárhogy hezitáltunk eddig, a most ránk találó lehetőségek közül, érezhetjük, melyek jelentenek egy magasabb minőséget, így érdemes azt felvállalnunk.

13 és 14 óra között a Hold lassan elhagyja Nimród elengedő karját – és belép a Kettősök (Ikrek) csillagképébe. Először az Ikrek Tejúton nyugvó lábait érinti, amely jelképezi az elindulást a magasabb minőségek felé, de a saját lábon való megállást is. A belső elengedést tehát az elindulás követi. Mostantól, és különösen a holnapi napon, megtapasztaljuk a különbözőségeket. Este 20 órától aztán a Hold az Ikrek mellett, az Egyszarvú csillagkép fölé ér. Így képessé válunk arra, hogy minden látszólagos különbség ellenére, szeretettel rálássunk önmagunkra és másokra, megértve azt, hogy a polaritás látszólagos – valójában minden egy!

Az Egyszarvú az esti órákban és álmaink idején is, egy igen magas minőségű szeretet-erőt ajándékoz nekünk, a tisztaság, az egység üzeneteit közvetíti.

Ami az égitestek elhelyezkedését illeti, a mai napon a Neptunusz, a mély lelkiség és egység planétája kapja a főszerepet. Az esti órákban válik egzakttá a Holddal való emelő erejű fényszöge, és a Vénusszal alkotott teremtő aspektusa is. Ez az este az érzelmek, az érzések áradását, mélyülését, és letisztulását hozza el számunkra! A Neptun ugyanis a Vízöntő csillagkép közepe táján halad, üzenete tehát, hogy a lelkünk legmélyebb bugyrait most tudjuk alaposan megtisztítani és szabaddá tenni minden sérelemtől, félelemtől, önzéstől, kétségtől és lehúzó, sötét érzéstől. A Vízöntő alakja, akár egy kitárt szárnyú angyal, ragyog az égen – ennek közepén foglal most helyet a Neptunusz. Az angyali segítség és tisztaság biztosan jelen van most életünkben, és segítő erőivel a múlt és a jövő tisztázását egyaránt támogatja.

Most érdemes a szeretetre hangolódva, minden féltés és önzés nélkül, a párkapcsolatainkat, az érzelmi kapcsolatainkat megbeszélnünk a társunkkal. A családi és érzelmi ügyeket tudjuk ma tisztázni, vagy mindezekkel kapcsolatos dolgok tisztulhatnak le nagyon mélyen a lelkünkben, de számítsunk arra, hogy ez nagy önfeláldozással, és minden féltés, függés, ragaszkodás elengedésével együtt tud csak megoldást hozni! Most valóban nem az egó számít, hanem az, hogy szeretetben, egységben összetartsunk. A késő esti óráktól már távolodni kezdünk attól, ami felé érzelmileg eddig közelítettünk.

 

https://www.youtube.com/watch?v=nWNNzWDxKDo

 

Május 14. kedd – Varázsold át az életed! – Már előző estétől kezdve érzékelhető, és álomüzeneteinkben is megmutathatta magát, az a dinamikus nagy háromszög, amely ma délelőtt létrejön az égbolton. Két megváltó minőségű planéta, az Uránusz és a Plútó, most több éven át, folyamatosan hangsúlyos, teremtő kapcsolatban állnak egymással – ehhez csatlakozik be, minden hónapban a Hold, aki most ismét egy nagy háromszöggé varázsolja ezt az aspektust.

A Hold ma a Rák jegyében halad, ez kedvez a vizes tevékenységeknek, öntözésnek, mosásnak, hajmosásnak, de a házimunkának, a gondoskodásról szóló tevékenységeknek is. Mögötte az Ikrek csillagkép ragyog, így ebben az időszakban a különbözőségek, a különböző oldalak megtapasztalása jelenhet meg életünkben, gondolatainkban, érzéseinkben. Életünkben azonos mértékben kell jelen legyen az anyag és a lélek, a testi és szellemi-érzelmi megélések. Bármelyikre fektetünk nagyobb hangsúlyt, a másik oldal hiányozni fog. Ha életünk folyamatosan a kézzel fogható, anyagi, materiális építkezésről szól, előbb-utóbb bekopogtatnak az érzelmek, a belső hiányosságok, és ráébredünk, hogy nem lehetünk teljesek pusztán az anyagi biztonságunkban. A teljességhez a lélek, a szív megnyitása, az érzelmek ápolása, megélése is hozzá tartozik. Ha nem törődnénk az érzéseinkkel, valami mindig hiányozna, fájna a lelkünkben.

A délelőtti-déli órákban tehát létrejön egy olyan bolygókapcsolódás, amely talán kihívást, vagy nehéz feladatokat is jelenthet számunkra, de érezteti, hol terheltük le magunkat, és melyek azok a dolgok, amelyeken változtatni érdemes. Ezeket az élményeket azért kapjuk, mert kezdtünk megrekedni egy alacsony szintű életvitelnél, ám a Teremtő nem hagyja, hogy gyermekeivel ez megtörténjen. Most tudjuk letenni terheinket, kitörni eddigi magatartásformákból, változtatni, újítani életvitelünkön. Ehhez érdemes igent mondani bizonyos dolgokra, változásokra, újításokra, amelyektől eddig talán ódzkodtunk. Érdemes tisztázni, elengedni a múltat, kitisztítani életünkből mindazt, amivel csak terheltük magunkat és a lelkünket, ez által szabadabbá válhatunk. A változtatás nem könnyű – de óriási erőt és segítséget kapunk hozzá, és az eredmény is a változtatásba befektetett erőhöz és cselekvésekhez mért eredmény lesz.

Ez az égi üzenet tehát a jelen időkben lehetőséget ad arra, hogy megtisztítsuk magunkat karmikus terheinktől és életünket radikális változásokkal, átalakításokkal, magasabb szintre emeljük.

 

A Hold további hangsúlyosabb bekapcsolódása a tisztító-átalakító energiarendszerbe: május 21 (szembenállás és teremtő erő), május 27 (együttállás a Plútóval, gyógyítás), június 3 (együttállás az Uránusszal, tisztulás), június 10 (szembenállás és teremtő erő), június 18 (szembenállás és teremtő erő), június 23 este – 24 éjjel (együttállás a Plútóval), június 30 (együttállás az Uránusszal), július 7-8 (szembenállás és teremtés), július 15 (szembenállás és teremtés).

 

 Zentai Anna asztrozófus