Az Egyszarvú csillagfénye alatt… – 2023. december 26. – 2024. január 25.

Az isteni minőség szemszögéből, a Nap felől nézve, 2023. december 26 és 2024 január 25 között Földünk az Egyszarvú csillagkép alatt járja útját. Nem véletlen, hogy amikor a Megváltó születését ünnepeljük, már elindul a folyamat – az emberben megszülető megváltó világosság térnyerése.

Az Egyszarvú (Monoceros vagy Unicornis) nem összetévesztendő a szárnyas lóval, a pegazussal! A pegazus a táltosló, az isteni szikra, a megoldó ötletek, sugallatok elhozója, az egyszarvúnak viszont egészen más üzenete van. Az égbolton az Egyszarvú csillagkép képviseli – harmadik szeme helyén nőtt szarva, azaz égi antennája okán – az egységben való látást, a tisztánlátást. A Tejúton vágtat, körülveszik a kutyák (Kis Kutya és Nagy Kutya csillagzatok), akik a hűség és szolgálat szimbólumai, égi kísérők a belső úton, gyakorlatilag “haza”, önmagunk belső templomába! (A hűség itt önmagunkhoz, isteni önvalónkhoz, szívünkhöz való hűséget jelent.)

Az Egyszarvú által vagyunk képesek meglátni a világ sokaságában, kettősségeiben, különbözőségeiben is azt az egységet, amelyből minden, ami a láthatóban van, kiindult. Rajta keresztül a Felettes Én súg, sugall, üzen, éreztet, érzékeltet… talán éppen azt, hogy minden Egy, így bármit tettünk, az jelen van most, a tapasztalásainkban, visszahat ránk, az elvetett magok gyümölcseit éljük, aratjuk… amint kint, úgy bent… A polaritás csupán látszólagos. Valójában egység van és ennek meglátása minden ítélkezést felold! Meglátni, hogy mindennek, ami van, bennünk van az eredője, olyan emberré tesz, aki már nem vagdalkozik, nem hárít, nem ítél, nem különböztet meg, nem okol másokat, nem hibáztat, nem erőlködik, nem bánkódik… hanem szelíd, békés és kedves. Szelíd, mert megélte “az Egyszarvú megszelídítését”, vagyis saját erőit egységben látja már – teremtéseivel is. Tudja, hogy minden, amit megélt és tapasztalt, csupán annak az erőnek a visszahatása, amit ő maga vitt ki…

Az Egyszarvú által vagyunk képesek az egység látására, ami megváltást hoz a léleknek, megnyitja a szívet és békét hoz a szellemnek is. Most nyer értelmet sok mondás és közhely… például ez: “soha ne mondd, hogy ‘elvesztettem’! Mondd, hogy ‘visszaadtam!” vagy meglátása annak, hogy nincs szükség bosszút állni a másikon, hiszen az, amit megéltünk, már a karmikus visszatérte volt annak, amit mi magunk tettünk… Vajon erre miért nem gondolunk minden áldott napon? Amikor bántás, veszteség, kár ér, akkor miért vagdalkozunk rögtön kifelé? …hiszen minden, de minden, ami van, az visszatérése annak, amit a múltban, valamikor elvetettünk… Ezért a valódi megoldás soha nem az, hogy a másikat akarjuk megváltoztatni, vagy a külső körülményeket. Hanem az, ha önmagunkon, a saját teremtő erőink működtetésén változtatunk.

Felfedezhetjük most ezt az eredendő egységet a történésekkel kapcsolatban, de akár lélekcsaládunk tagjaival is… Érdemes most ennek fényében tekinteni másokra és önmagunkra is.

Zentai Anna

Kép: Pinterest