Az égi erőtestvér – A nagy égi háromszög üzenetei – Mars-Jupiter-Plútó T-kvadrát

Felállt az égbolton egy nagy égi háromszög. A Mars, a Jupiter és a Plútó hármasáról van szó, amelyhez nemsokára más égitestek is bekapcsolódnak. Égi erő-testvérünk földi erőként megélve is nagy lehetőségeket nyit most meg! Egy folyamatként játszódik le mindez, melynek több különböző lépése, tetőpontja is lesz. Lássuk, mik ezek!

*

Tetőpontok:

május 16. – Jupiter a Bika zodiákusi jelébe lép

május 18. 02:57 – Jupiter-Plútó kvadrát

május 20. – Mars az Oroszlán zodiákusi jelébe lép

május 21. 05:07 – Mars-Plútó szembenállás

május 23. 07:14 – Mars-Jupiter kvadrát

*

Május 16-tól a Bika jelépbe lépő Jupiter megnyitja azt az időszakot életünkben, amikor eljön az igazság és a tudás anyagba ültetésének lehetősége! Eddig meghatározhattuk, hogy mi legyen az irány, a cél, a követendő és elérendő minőség, ami szerint teremteni, élni akarunk. Mostantól ideje jön, hogy anyagba öntsük azt a tudást és azt az igazságot, amire eddig rájöttünk! Mostantól nem elég csak fejben tudni valamit – testet kell öntsön az isteni igazság, a szeretet (!) bölcsessége, a szív tudása.

A Mars és a Plútó a két erőbolygó, akik saját szellemi erőnket, emelkedésünket jelenítik meg az égbolton! A Mars a végtelen felé törekvés, az egyenes, nyílt kifejezése annak, ami bennünk lakozik. Az erő, az energia kifejtése – vagyis önmagunk, valódi értékeink, lelkünk, gondolataink képviselése. Merni élni azt, ami eleve vagyunk. A Plútó ennek magasabb oktávjaként a teljes transzformáció, a szenvedéllyel végzett tettek, az átminősülés, a szintlépés, a megújulás, a sorsfordító erő, amellyel gyökeresen megváltoztathatjuk szellemi (és ez által érzelmi) hozzáállásunkat, szellemi töltésünket! …ez által pedig az életünk irányát is akár. E két erő most egymással kíván kiteljesedni. Egy erőteljes szellemi inspiráció van jelen. Figyeljünk arra, hogy hol, miben, mikor, hogyan érezzük az erő kitörni akarását, kitörését, feszítő erejét! Vajon mire késztet ez a feszültség, ha a láthatón túlra nézünk? Hol találjuk meg benn azt az igényt, hogy ki akarunk lépni a megfelelési kényszerből és megélni igaz önvalónkat, képviselni merjük valódi akaratunkat, érvényesíteni azt, ami igazán vagyunk?

Figyeljünk oda arra, hogy hol nyomtuk el, hol és miben tagadtuk meg igaz részeinket, hol nem mertük képviselni valódi érzéseinket, megélni szabad akaratunkat, hol fojtottuk el erőnket – és hagyjuk abba! Merhetjük élni azt, ami vagyunk, sőt, pontosan ezért vagyunk itt!

A rák Mars idején ez lelki erőként, az önazonosságért való küzdelemként, az otthonunkért, családunkért kifejtett erőként, vagy gyengéd érzelmek erejeként jelenhet meg – 20-tól azonban már oroszlán Mars van, tehát kiemelt ideje jön annak, hogy átvegyük az irányítást az életünk felett, saját erőinket magunk uraljuk és ne engedjük ezt át másoknak, külső erőknek! Figyeljünk arra, hogy milyen tekintélyszemélyeket gyártottunk, kinek a szavára adtunk túlzottan és vegyük vissza az erőnket, ha kell! Az Oroszlán-Vízöntő tengely a személyes szabadság és önirányítás együttes jelenlétéről is szól. Ha szabad vagyok, senki nem uralkodik felettem, mert nem engedem. Ha én irányítok, akkor senki nem zárhat be, nem korlátozhat, mert nem engedem. Minden esetben, ahol ez nem teljesül, én magam adok engedélyt arra, hogy megtörténjen!

…de miért is? A rák Mars idején még a lelki-érzelmi-anyai mintázatokat van ideje megtisztítani magunkból. Olyan együttérzőek lehettünk, hogy feladtuk saját önazonosságunkat, bizonyos esetekben. Ideje rálátni és megengedni magunkat, hogy határokat húzzunk! Az oroszlán Mars idején már teljesen más lesz a helyzet. Apai mintázatok tisztulnak. A lényeg itt az önszeretet és önbecsülés helyreállítása! Saját magunkat újra megtanulni feltételek nélkül szeretni, nem engedni méltatlan dolgokat, helyzeteket, elismerni saját értékeinket, saját emberi méltóságunkat visszaszerezni! Ehhez segít a vízöntő Plútó, mint egy lelki-szellemi mélytisztító erő – a tudattalan, régről hozott minták, hiedelmek megtisztításában, amelyek ide kapcsolódnak.

Mindennek fő tetőpontja lehet május 17 és 18. Érdemes a 18-ra virradó álmainkra jól figyelni, mert pontosan a Jupiter-Plútó kapcsolat üzenetét fogják megmutatni nekünk, a saját személyes vonatkozásunkban, a saját, egyéni szimbólumrendszerünkön keresztül!

A Jupiter-Plútó fényszög által újraírhatjuk régi hitrendszereinket, megerősíthetjük hitünket, bizalmunkat, életkedvünket, optimizmusunkat. Ha kell, változtathatunk nézeteinken. Ha kell, nyithatunk a bőségre. Ha kell, kiléphetünk olyan szenvedésprogramokból, amelyek által elhittük, hogy lehetnek velünk igazságtalanok és ezt el kell viselnünk. Ideje rájönni, hogy nem kell. Szükségtelen. Sőt. Válthatunk nézőpontot! …ez által pedig tapasztalást is.

A Jupiter helyezkedik el a háromszög csúcsán, tehát minden, ami ezen belső, teremtő feszültségekből, inspirációkból megvalósul, annak eredménye lesz a bőség, a testi-anyagi-földi örömök megélése, a gyarapodás, a bizalom és biztonság megerősödése, a tudás és igazság megnyilvánulása az anyagban!

Egyéb vonatkozásban megélhetjük azokat a felfedezéseket is, amelyek által rájöhetünk, hogy senki nem kényszerít bennünket aszketizmusra, szűkségben élésre, nélkülözésre, örömtelenségre, sőt! Éppen ellenkezőleg! Mindezekből az illúziókból kilépve, szellemileg szintet lépve (Mars-Plútó) megvalósítható a bőség, az élvezetekkel és örömökkel teli földi létezés (Jupiter)!

A cél most mindenképpen ez: letenni annak illúzióját, hogy bárki másnak is meg kellene felelnünk önmagunkon kívül, elismerni saját méltóságunkat, értékes és megbecsülendő önvalónkat, merni képviselni azt a kapcsolatainkban, merni szabadon akarni, dönteni, vágyni és tenni!

Egyáltalán nem kell több pofont elviselni.

Egyáltalán nem kell tűrni az ütéseket, a megalázást, a szidást, a lekicsinylést.

Önmagunktól sem!

Mástól pedig végképp nem.

Bele lehet állni az erőnkbe és ezt az erőt védelemre használni, megvédeni vele mindazt, amit és akit szeretünk – és ebben saját magunk is benne kell, hogy legyünk!

Zentai Anna

Illusztráció: Astro Sky asztrológiai szoftver