Asztrológiai párkapcsolatelemzés

Az asztrológiai párkapcsolatelemzés, avagy a szinasztria titkai

Mit jelent, mit mutat meg, és miért hasznos?

szinasztria

Először is, pár szó a horoszkópról…

A születés pillanatában, annak helyéről nézve, a csillagos ég egyszerűsített térképe az asztroszkóp. Megmutatja, hogy az ember milyen kozmikus energiákat vett magához, amikor földi életébe megérkezett. Ezeket aztán, egy életen át magában hordozza, működteti – így egy teljes születési képlet elemzés az egész életre érvényes.

Nem csak mély jellemrajzot mutat, de feltárja azokat a karmikus utakat is, amelyeket járunk, és a lehetőségeket, amelyeket az egó fátyla elrejt szemünk elől. A születési képlet elkészítéséhez tehát pontos születési idő, perc kell, és a születés helye, mivel nem mindegy, honnan nézzük a csillagokat.

Az asztroszkóp (csillagtérkép) tartalmazza a csillagképek és nagyobb állócsillagok üzeneteit is, a 12 zodiákus jegy üzenetei mellett – ezzel szemben a horoszkóp (óra-kép) csupán a 12 zodiákus jegyre épül. Az asztrológia lényege, hogy a Teremtő Isten nekünk írott fényüzeneteit, vagyis a csillagok üzeneteit megismerjük. Ez nyújt fényt a sötétségben, ez ad igaz útmutatást.

Mint más ezoterikus tudomány, az asztrológia sem konkrét jövőképet mutat, hiszen az adott cél és képességek mellett, a szabad akarattal is rendelkezünk. Pontosan abban segít, hogy ennek tudatára ébredve, visszataláljunk igaz utunkhoz, isteni elhívatásunkhoz, pozitívan befolyásolva ezzel önmagunk, és hozzánk kapcsolódó embertársaink sorsát is. Olyan ez, mint amikor egy vonat embereket szállít, és különböző állomásokon, különböző eszközökkel ellátva, leteszi őket. Van, aki Budapesten száll le, és tarisznyájában zsíroskenyeret visz almával és könyvekkel. Van, aki Szegeden ér földet, és hamuba sült pogácsát kap a táskájába, festőecsettel és papírral. Senki nem jobb, vagy rosszabb a másiknál, csupán más és más, más eszközökkel érkezik, és más céllal, melynek elérése elsősorban önmagán múlik, és azon, hogyan használja ki a kapott eszközeit. Amit kaptunk, az tehát adott – de amit kezdünk vele, az már rajtunk múlik!

Az asztroszkóp képlet elemzéséből, világossá válik, milyen energiákkal, eszközökkel is rendelkezünk, és amellett, hogy mélyebben megismerjük általa önmagunkat, azt is érzékelhetjük, hogyan tudjuk uralni sorsunkat.

Mit jelent, hogyan készül az asztrológiai kapcsolatelemzés?

Az asztrológiában szinasztriának nevezzük azt, amikor két ember egymással való kapcsolatát vizsgáljuk. Ez azt jelenti, hogy mindkét ember pontos születési képletét egymásra rajzoljuk. Így megtudható, hogy a két személy között milyen energiák működnek, mi a dolguk egymással. Fontos tudni, hogy ez nem a kapcsolat jövőjét mutatja meg, sejtetheti ugyan, de az, hogy két ember kapcsolata hogyan alakul, az nagy mértékben a társakon múlik – azon, hogyan működtetik a kapott energiákat és a kapcsolatot. A kapcsolatelemzés éppen abban tud segíteni, hogy rámutat a fejlődési pontokra és a magasabb szintű működésekre – egy ilyen elemzés által tehát ráébredhetnek a társak, hogyan érdemes gondolkodni, cselekedni, egymáshoz és az adott helyzetekhez viszonyulni a hétköznapok során. A csillagok fényüzenetei itt is hangsúlyosak – általuk fényt vihetünk a kapcsolatba. Ezek az üzenetek gyakran nehezen leírható, de pontosan érezhető üzenetek.

A szinasztria tehát utat mutat, és a kapcsolat teljes idejére szól. Elkészíthető nem csak szerelmesek, házastársak számára, de bármilyen kapcsolatra, legyen szó családi, baráti, munkatársi viszonyról. Azonban csak akkor érdemes elkészíteni, ha már konkrét, működő kapcsolatról van szó, az energiák kölcsönhatása ekkor működik igazán. Kitűnő nászajándék is lehet, de alapjában véve fontos, hogy az elemzett társak mindketten beleegyezzenek az elemzésbe.

Az asztrológus tehát, mindkét fél pontos születési adatai alapján, felrajzolja és elemzi a szinasztria képletet. A két képlet egymásra vetítése során különös hangsúlyt kapnak a bolygók és tengelyek egymással alkotott fényszögei. Ezek a lényegesebb pontok a képletekben, sokkal inkább, mint a bolygók jegybeni helyzete. Az tehát, hogy például melyik félnél milyen állatövi jegyben áll a Nap, rendkívül kis része az egésznek. A bolygók, az energiák egymásra hatása, együttműködése számít. Előfordulhat például, hogy a Napjegyek helyzete inkább erőpróbát, mint harmóniát mutat két ember kapcsolatában, ugyanakkor a fényszögek között több együttállás az egymásra hangoltságot, lelki egységet, bizonyos fényszögek pedig a mágikus kötést és varázserőt biztosítják.

Kiemelt szerepe van azoknak az együttállásoknak, amikor az egyik fél bolygója a másik sorstengelyével áll együtt – ilyenkor a tengely tulajdonosának sarkalatos, életre szóló változást hozhat a kapcsolat.

Egy kapcsolódás során, minden esetben összeadódnak az energiák, a társak közös energetikai rendszere alakul ki, amelyet az elemzés megmutat. Egy ember születési képletében 10 égitest látható, ha viszont egy kapcsolatban együttműködünk valakivel, akkor az olyan, mintha ennek dupláját működtetnénk. Ha társunk bolygója azokra az életterületekre kerül, amelyeken eredetileg nem áll bolygónk, akkor gyakorlatilag oda is bolygó kerül, ott is energiák kezdenek el működni.

A szinasztriában megjelenő fényszögekkel is ez a helyzet – mindkét fél érzi a fényszögeket, mindkét oldalon egyaránt működnek.

Ha tehát választ szeretnénk kapni arra, hogyan őrizzük meg egymás között a jelenlegi pozitív állapotot, vagy hogyan varázsoljuk jobbá a kapcsolatunkat, hogy mi a dolgunk egy másik emberrel, mi a küldetése a kapcsolatnak az életünkben, mire tanít a társunk, stb. – akkor érdemes egy asztrológustól komolyabb elemzést kérnünk. A párkapcsolatelemzés nem csak az adott időre szól, hanem a későbbiekben is jól alkalmazható, sőt, idővel egyre több új információt nyújt, nagyobb rálátást ad önmagunkra és társunkkal való viszonyunkra.

 Egy felrajzolt szinasztria képlet:

szinasztria2

Zentai Anna

asztrológus

Képek forrása: 1. Google

                            2. saját fotó