ASZTRO NAPTÁR A 2017-ES ÉV VÉGÉRE – 2017. NOVEMBER

NOVEMBER

aszenvedély3

2-án a Szaturnusz a Shaula csillaggal, a Vénusz a Spica csillaggal áll együtt. Az október 27-én kezdődő folyamatban a Szaturnusz végigvonul a Skorpió csillagzat méregfullánkkal ellátott, támadásra kész, felemelt farkán, ez az időszak kb. november közepéig tart. Ekkor van idő észrevennünk azt, mivel is mérgezzük magunkat, milyen káros eszmék, gondolatok, félelmek, kétségek, önakadályoztató, önsorsrontó minőségek élnek még bennünk és egyben most tudjuk elhagyni az egó számára biztonságos zónát (komfortzónát), hiszen a félelmek meghaladásán túl vár mindaz, amire vágyunk. Nőiség, szerelem, párkapcsolatok és művészetek terén november első napjai aratást hoznak, beérhet az eddig végzett munkák gyümölcse.

3-án Vénusz-Szaturnusz szextil és Nap-Neptunusz trigon – beérő kapcsolatok, a testiség és a szerelem szentségének megélése, mély érzésekre és titkokra való rávilágítás, rálátás, cselekvésre és oldásra, tisztulásra való inspiráció.

4-én érdemes jól figyelni álmaink üzeneteire. Vénusz-Uránusz szembenállás és telihold (Nap-Hold szembenállás), Merkúr a Mérleg csillagkép második serpenyőjénél – női tisztulás, párkapcsolati terhek és tévhitek letétele, vágyak felszabadítása, új kezdet, biztonság és bizalom megerősítése, önbizalom, érzésekben való bizalom, termékenyebbé válás, a jövő igazságainak megmérettetése, kiderül, mi lesz a jövőben, mi a jövő valósága.

6-tól a Nap a Mérleg csillagképbe lép, ideje jön egyértelműen érzékelni az isteni igazságot és rendeltetést. Megmérettetésre kerül mindaz, ami a szívekben van. A hamarosan bekövetkező szintlépésekhez, az áldások fogadásához ideje tisztázni, mit is akarunk valójában, merre vezetnek belső hívásaink.

7-én a Nap együttáll a Mérleg csillagkép mindkét alfa csillagával és az olló-csillaggal is (a régi hagyományban a Skorpió ollója, a Tejútra, a felemelkedésre felkészítő stáció), a Mars pedig a Vindemiatrix csillaggal a Szűz közepén – rálátás az igazságokra, őszinte lelkiismeret ereje, szeretetlen minőségek elengedése, elfordulás a hamisságoktól, belső munka, belső rend és aratás ideje. Fontos, hogy ne a szemünknek, hanem a szívünknek higgyünk.

8-án a Mars a Porrima vagy Carmenta csillaggal áll együtt a Szűzben, ez az Arató Szűz öle, a női méh, anyaöl, teremtő erő szimbóluma is. A szeretet kimutatása minden szinten fontos.

9-én Nap-Plútó szextil – megújulást hozó felismerések, megértések, rálátás a teljes rendszer működésére, amelyben épppen vagyunk. Önállósodás, sorsunk feletti hatalmunk érzékelése.

10-én a Vénusz és az Angyali Szűz Syrma csillagának együttállása finom, lágy női energiákat idéz, a vágyak megélése által tanulunk, művészi ihletnek, belső változásoknak, nemesedésnek, angyalokkal való együttműködésnek kedvez az idő. A Mars és az Auva csillag (Szűz szíve) a szeretet kiáradásának lehetőségét, annak nyílt kimutatását, a szeretet-munkákat és annak learatását is hangsúlyozza. A Szaturnusz és a Kígyótartó csillagkép Celbalrai csillagának együttállása pedig gyógyító szeretet-erőt ad mindehhez.

11-én Nap-Zuben Elschamali együttállás (Mérleg közepe), Szaturnusz-Uránusz trigon – Az idei év utolsó nagy, domináns bolygóaspektusa teljesedik ki ezen a napon. Mivel a Szaturnusz és az Uránusz is lassú haladású bolygó, így a hozzájuk fűződő élmények is nagyobb időbeni hatókörrel bírnak és erősebben érintenek bennünket. Heteken (passzívan hónapokon) át érezhetjük ezt az energetikát, amely a felemelkedés inspirációját, a szintlépések és megoldások késztetését oltja a tudatba és a lélekbe. A Szaturnusz a Tejút gyógyító, beavató erőterében jár, a Skorpió fullánkja felett, a Kígyótartó alatt, az Uránusz pedig a Halak csillagképben, a felfelé úszó hal fonalánál látható. Eddigi önkorlátozásainkon túllépve, a rendelt időre érzékelve, most lerakhatjuk lelki, szellemi súlyainkat, gyakorlati terheinket, megszabadulhatunk mindattól, ami eddig ledermesztett, visszafogott, hátráltatott a fejlődésben, az emelkedésben, a kiteljesedésben, a gyógyulásban, a megoldásokban, a szabadságban. Jókor, jó időben tudunk tisztítani, oldani, megoldani, kilépni rég húzódó karmikus körökből, elengedni fojtogató kötelékeket, megérteni, hogy sorsunk alakítása a saját kezünkben van. A szabadulás napjai ezek. Ehhez adja a Nap cselekvő ereje és fénye az egyensúly, az igazság általi harmónia és béke erejét.

12-én Merkúr-Antares együttállás, Szaturnusz-Sargas együttállás – A Skorpió csillagkép szívéhez, az Antares világoszlophoz ért a Merkúr. Ez az erő tartja össze stabilan mind a földi világunkat, mind az égi magasságokat – a legmélyebb szeretet ereje! Ideje van figyelni erre, beszélni róla, megérteni ezt. Hangot adni a szeretetnek, átalakulni annak fényében. A Szaturnusz a Skorpió farkának lesújtó részénél járva, lélekben és tudatban a végső csapás általi, utolsó leszámolás idejét mutatja, régi hitrendszereinkkel.

13-án Nap-Zuben Hakrabi együttálás, Vénusz-Jupiter együttállás – A Nap most éri el a Mérleg csillagkép első serpenyőjét, így végre fényre kerülnek a múlt igazságai. Kiderülnek a valós helyzetek, történések, okok és miértek. A termékeny tudás, a kiáramló érzékiség, a kapcsolatokba és bizalomba vetett hit szintén jelen van. Párkapcsolatokban is ideje van akár földi, akár égi törvények megértésének, fejlődésnek és gyarapodásnak. Testi örömök megélése hozhat most fontos élményeket. Angyali sugallatok, jelek most ismét bőségesen áramlanak.

14-én Nap-Unukalhai együttállás – A Kígyó Fejének magas szintű szellemiségét jelképező csillaga nem csak szellemi zsenialitást, de a tudatosan működtetett erőinkre való rálátást, azok megfelelő irányítását is hangsúlyozza. Ideje van szellemi munkáknak, gondolatmágiának, tudatos teremtésnek, megértésnek.

16-án Vénusz-Neptunusz trigon – Mámoros, mély érzelmek, érzékiség és művészi alkotó erő, harmónia inspirációja árad e napokban. Ösztönzést kaphatunk mélyebb bizalom működtetésére, kapcsolati átalakításokra, illetve a jövő tisztázására, vagy annak érdekében történő tehermentesítésre, szabadulásra, tisztázásra is.

17-én Nap-Zuben Elakrab együttállás, Jupiter a Mérleg csillagképbe lép – Az „igazság órája” érkezik el ismét, az igazság, a hit és bölcsesség planétája az isteni törvénykezés erőterébe ér. Ennek első időszaka a múlt igazságainak kiderüléséről, tisztázásáról, megértéséről, átlátásáról szól. Ma is jó az idő arra, hogy ami nem a szívünk szerint való, azt leválasszuk magunkról.

18-án a kora déli órákban teljesedik ki az újhold (Nap-Hold együttállás), a Mérleg csillagképben, a Skorpió jegyében. Ráláthatunk a mögöttes folyamatokra, érzésekre, lelki háttérre, az ösztönből, lélekből való cselekvések főszerepet kapnak. A minőségi átalakítás ciklusa indul el.

19-én déltájban Mars-Plútó kvadrát, a Vénusz együttáll a Mérleg mindkét alfa csillagával – kapcsolatokban, társas viszonyokban, női mintákban és működésekben, művészetben és harmóniateremtésben is érzékelhető már az égi rend és igazság. Hatalmas szellemi erőket tudunk most összeszedni és összefogva működtetni ahhoz, hogy életünkben emelkedést, szintlépést érjünk el! Nagy előrelépéseket, belső félelem-falak, önkorlátozó magatartásformák és eszmék meghaladását, sorsunk bátorsággal, finom erővel és céltudatossággal való uralását üzenik a bolygóaspektusok.

20-án a Nap a Mérleg második serpenyője felett halad el, így ekkor mérettetnek meg a jövő igazságai, fény derül arra, minek van létjogosultsága az eljövendő életünkben.

21-én Vénusz-Plútó szextil – támogatást, segítő felismeréseket, megértést és erőt kapunk az eljövendő utunkhoz, kapcsolatokban, termékenységben, szépségben és művészetekben való megújuláshoz. Átalakító, regeneráló erők, újító gondolatok születnek.

22-től a Neptunusz direkt irányba fordul a Vízöntő csillagkép jövőbe ömlő vizénél, így a hétköznapok, a gyakorlati létezés szintjén is beindulnak a jövő érdekében történő, mély lelki-érzelmi tisztító folyamatok, illetve spirituális érzékelésünk is tisztul. 23-tól a Nap a Skorpió csillagképbe lép, eljön az ideje, hogy belső világunk felé fordulva megismerjük a legmélyebb igazságokat, a legmélyebb szeretetet és ezeket felfedezve átalakítsuk életünket.

24-én Nap a Kígyótartó markánál, Vénusz a Mérleg első serpenyőjénél – Kiemelt ideje jön annak, hogy ne hagyjuk a körülményeknek kiszolgáltatni, a sors által ide-oda csapkodni magunkat és energiáinkat, hanem kellő tudatossággal vegyük kézbe gondolataink teremtését, lelki-szellemi állapotunk meghatározását, életünk és örömeink megalkotását. Lássuk meg: hogy mit vonzunk és teremtünk, az tőlünk függ, aktuális rezgésszintünk, állapotunk okaként találkozunk teremtményeinkkel, gondolatainkon és rezgésünkön pedig tudunk változtatni. Most kerülnek felszínre a múlt igazságai is, főként kapcsolati szempontból.

25-én Merkúr-Uránusz trigon – Tisztázó beszélgetések, bevillanó gondolatok, ötletek, szellemi tisztulás, új lehetőségek és gondolatok megtalálása, megoldások és szabadulás ideje ez a nap.

28-án Merkúr-Szaturnusz együttállás – Szellemiségünk, gondolataink, az információt áramoltató képességünk, földi működésbe való beavatásunk szentelődik meg a teljesség és isteni minőség vizsgáztató erejével. Kiderülhet, mely eszménk, mely gondolatunk életképes, mi képviseli a fényt, az értéket! Ez az együttállás éppen a Tejút közepének, a nagy univerzális anyaölnek a vonalában jön létre, így a hazatérés üzenete érezhető!

29-én Mars-Spica együttállás – A férfi minőség, az erő, akaraterő, a szellemi erő, illetve a szeretet nyílt, egyenes kimutatásának ereje nyitja most meg az angyali kapukat. Learathatjuk eddigi teremtményeinket, vetéseinket, külső-belső munkáink gyümölcseit.

30-án Vénusz a Mérleg második serpenyőjénél – Társas kapcsolatokban, bizalom, biztonság, termékenység és művészet terén megnyílnak a jövőt érintő igazságok, az eljövendő időszakra vonatkozó információk.