Amikor a Fény az alvilágba érkezik… – az őszi napéjegyenlőség üzeneteiből

Amikor a Fény az Alvilágba érkezik…

…az őszi napéjegyenlőség üzeneteiből

levelek

2019. szeptember 23-án, magyarországi idő szerint 09:50-kor éri el a Nap, rendszerünk egyetlen fényt adó, világosságot hozó csillaga azt a pontot, amelytől indulva már az égbolt alsó félkörén, a tudat alvilágában jár.

Az őszi napéjegyenlőség az elkövetkezendő negyedévre egy dominánsabb energiakaput nyit meg. Rég nem volt már stabil (fix) sorskeresztünk erre az útra – most megkapjuk. Itt az idő élővé, működővé, biztossá tenni mindazt, ami eddig elindult, alakult, teremtődött. Itt az ideje anyagba önteni és keretet adni bárminek, bebiztosítani az elmúlt időszakban beindult változásokat. Az új kor aszcendense Skorpió jegyben és az Angyali Szűz csillagai alatt a felszín mögötti, láthatatlan működtető erők megismerésének motivációjával indít. Érezhetjük, hogy minőségi átalakulást és igazi, külső-belső biztonságot igénylünk, az emberinél magasabb minőségekkel átitatva. A deszcendens termékeny kapcsolatokat, kapcsolódásokat mutat – társas kapcsolataink erőteljesebben tükrözik mostantól az önbizalom, bizalom készségét, teremtéseink eredményét. A két uralkodó princípium a Mars és a Plútó lesz, a két erőbolygó – akaratunk a tisztulásra, az eddig karmikusan vállalt és cipelt terhek letételére, a szabadságra, valamint az önkifejezésre irányul. Szellemi értelemben és kommunikációs készségeket tekintve várhatunk igazán nagy átalakulásokat az elkövetkezendő időszakban. A Szaturnusz-Plútó együttállás az elmúlt negyedévben az önállóbbá válásunkat segítette (döntésalkotásban, véleményalkotásban, önbizalomban is), most pedig igazi szellemi-tudati áttöréshez, illetve kommunikációs gátak áttöréséhez fog hozzásegíteni. Az önkifejezésben, önkinyilvánításban, megértésben és megértetésben érezhetjük erejét.

Sarkalatossá válik a megtisztulás minősége! Az Uránusz a deszcendens tengelyen áll, a Nap a 11. házban (Vízöntő-analógia, szintén az Uránusz uralma alatt), így elmondható, hogy az elkövetkezendő negyedév lényegében a tisztító cselekvések, a felszabadulás, a kioldások ideje lesz, hangsúlyosan tekintve a kapcsolatok területét! Ideje jön, hogy kitágítsuk látókörünket, elhagyjuk függéseinket, kiszabaduljunk a régi korlátokból, melyek közé valójában mi magunk szorítottuk önmagunkat. Ezt felismerve, tágabb tudatossági szinten, tágabb megértéssel letehetjük a függéseket, élhetjük a szabadságot, teret készíthetünk az égi ajándékoknak, melyek hamarosan életünkbe érkeznek, saját teremtéseink eredményeként.

A Hold saját uralmi jegyében, a Rák jegyben, ugyanakkor a Szíriusz csillaggal együtt állva látható a képletben. Kiemelt szerepe lehet annak, hogy megértsük, mi honnan ered, miben gyökerezik, ahogyan annak is, hogy senkitől nem befolyásolva, nem megingatva járjuk a lelkünk útját, önazonossá válva, önmagunkhoz, lelkünkhöz hűségesek legyünk! A Hold a Tejútról leérkezve erős intuíciót, érzékelést hoz le, ugyanakkor a múlt kutatása általi nagy felismeréseket is ígér. A Tejút a 2-8. házak tengelyén átfolyva most is hangsúlyozza, hogy legyünk teljesen önállóak a döntéseinkben, a gondolkodásunkban, éljünk saját teremtő erőinkkel!

A cél, a kozmikus irány most az Oroszlán minőség (jegy és csillagkép tekintetében is) – ami előre visz, illetve ami felé haladunk, az lehet:

  • az önmagunkkal való szembesülés, őszinte szembenézés, a múlt átgondolása által
  • teremtő erőink, ösztöneink, félelmeink tudatos uralása általi előrelépések
  • az életöröm, az életigenlés állapotának megélése
  • sorsunk uralása, életünk önálló irányítása, szeretettel tápláló módon
  • emberi méltóságunk, önbecsülésünk helyreállítása, élése
  • a feltétlen szeretet áramoltatása, főként önmagunk irányába, de mások felé is.

Zentai Anna

asztrozófus