Állatok az álomban

allatok_1462287538

“Már megint olyan hülyeséget álmodtam” – hangzik el gyakran és én ilyenkor felhördülök, hiszen ez a mondat is arra vall, hogy nem vagyunk tisztában az álmok jelentőségével és értelmezésével. Pedig igazán izgalmas, érdekes felfedezőút az álmok világa és bár igen összetett, mély az álom jelentése, mégis sokszor egyszerűbb értelmezni, mint hisszük.

Első lépésként jó tudni, hogy az álmok mindig magasabb tudati szinten íródnak, mint amit nappali tudatunkkal működtetünk. Ezzel az alaptétellel már egészen másképp tekinthetünk az álmainkra és kizárhatjuk azt a megállapítást, hogy az álom értelmetlen. Más helyzet az, ha valami értelmetlen és más az, ha valamit nehezen értelmezünk, mert meghaladja képességeinket, mert csak a felszínt nézzük és nem látunk a mélységekbe. (A magyar ember ilyen szempontból eleve előnyben van, hiszen a képi gondolkodás és a szimbólumok világa ezen az anyanyelven eleve magától értetendő!)

Az álmokkal való foglalkozáshoz első lépésben ajánlott az álomnapló vezetése. Ez segíti az álmodó képesség erősödését, az álmokra való emlékezést (egyébként is, amivel foglalkozunk, aminek energiát adunk, az erősödik), másrészt segíti az álmok önálló értelmezési képességének kialakulását is. Minden álmot dátumozva, az álom idejére írjunk le! Mindig jelen időben írjunk, mintha most történne az álom, így még könnyebben visszaidézhetők a képek, a történt!

Az álomban megjelenő állatokról gyakran merül fel kérdés és az álom egyébként is az a kategória, amelynek értelmezésében nem az visz előre, ha hozzáértő “szakemberhez” fordulunk, hanem éppen az, ha magunkba merülve, önállóan próbáljuk meg értelmezni az álmot. Minden ugyanis, ami az álmunkban megjelenik, szimbólum és bár van egy egyetemes jelentése, ugyanúgy van egy személyes jelentése is. Ez pedig annyira egyéni, hogy a megfejtő kódja csak az álmodó pszichéjében létezik. Kívülálló csak segíteni tud az álom értelmezésében, a lényegi megfejtésre az álmodó tud csak rájönni.

Az álom értelmezéséhez tehát annyit kell tennünk, hogy végiggondoljuk az álmot úgy, mintha azt, amit látnánk, átvitt értelemben értelmeznénk. Minden szimbólum mi magunk vagyunk, a történet bennünk, a saját belső világunkban játszódik. Pl.: ha látok egy szép virágos kertet, ahol egy fekete kutya rátámad egy fehér kiscicára és egy jótündér elkergeti a kutyát egy seprűvel, akkor bizony én magam vagyok a virágoskert, a kutya, a macska, a jótündér és a seprű is. Mindegyik egy-egy részem, oldalam, eszmém vagy magatartásformám, amely így szimbolikusan jelenik meg az álomban.

Jó álommegoldó módszer pl, a szabadasszociáció, amikor fogunk egy papírt, középen kettéválasztjuk, az egyik oldalára leírjuk az álmot, aláhúzzuk benn az összes szimbólumot, majd a papír másik oldalára odaírjuk, hogy melyikről mi jut eszünkbe. Az számít, ami azonnal eszünkbe jut. Így visszaolvasva, ezek az asszociációk értelmet kaphatnak.

Az álomban megjelenő állatok lényege, hogy ők is saját tulajdonságainkat jelképezi, mindegyikük egy-egy képességünk, viselkedési formánk. A jelentések itt is egyéniek – mást jelent pl. a hal egy horgásznak, akinek kedvelt időtöltése a horgászat és mást a halboltosnak, akinek munkája van ugyanazzal, vagy a kisgyermeknek, aki a mesékben a jókívánságot teljesítő aranyhalról hall legtöbbet. Mást jelent a pók annak, aki irtózik tőle és mást annak, aki szívesen foglalkozik a pókokkal. Ám egy dolog mindig egyezik:akár kellemes, akár kellemetlen érzéseket ébreszt egy állattal való találkozás, az üzenet, amit az állat hoz, mindig jó, mindig segítő üzenet!

Alapvetően minden állat értelmezése az, amilyen tulajdonsággal rendelkezik – fontos pl. egy állat vadsága, vagy szelídsége, viselkedése adott helyzetekben.

Az álmok mindig útmutató, megoldást segítő elemek az életünkben és mindig megmutatják, hogy melyik a legjobb irány, amerre érdemes mennünk, vagy hogyan érhetjük el valódi céljainkat. Igaz és őszinte állapotot mutatnak arról, hogyan vagyunk éppen, mit teremtettünk az életünkben. Ha viszont ezt a tudatos én nem akarja elfogadni, akkor kénytelenek felhívni a figyelmünket az igazi, jó megoldásokra és útmutatásokra. Ilyenkor a psziché a sokkolás módszerét választja és rémálmokkal, ijedtséggel hívja fel a figyelmet arra, hogyan oldhatunk meg egy problémát. Bármi, ami álomban félelmet ébreszt, az valójában olyan segítő, megoldó minőség, amit addig eltakartunk önmagunk elől, amit nem akartunk megismerni, amiről nem akartunk tudni. Megismerése után a szolgálatunkba áll és általa tudjuk életünket jóra fordítani.

Lássunk most néhány álomszimbólumot, milyen jelentésük lehet egyetemes szinten! (Természetesen, a jelentések mellett az egyéni értelmezésnek is fontos, sokszor még fontosabb szerepe van!)

Bagoly – Női minőség, nőiség köthető hozzá. Bölcsesség, tudás, ugyanakkor határozottság és komolyság, szükség esetén kegyetlenség, amellyel nemesebb céljait végigviheti. Lelki-spirituális tudás jelenik meg benne, az ösztönök ismerése, bőség, titkok látása és rejtélyesség. Ő a lelkek őrzője és kísérője. Segíti az elválást és a gyászt.

Bálna, Cet – Ősi tudás, Egység, összetartás, távkommunikáció, elvonulás általi átalakulás. Őserő és intuíció. Éneken és zenén át információ közvetítése.

Delfin – Friss energiák, megújulás, újjászületés, játékosság, nyitottság, vidámság, ártatlanság. Bármely helyzetben tudni megújulni, pozitívan látni.

Egyszarvú – Egység, Minden Egy, Szeretet állapota, tisztánlátás, szelídség.

Farkas – A családot összetartó erő, hűség, erő-energia-intelligencia, saját autoriter terület megléte, személyes szabadság, őrzés, tisztelet, csapatszellem, kockázatvállalás, bajtársiasság. A Farkas szintén lélekkísérő és az igaz értékeket felismerő minőség – ő az, aki felismeri, hogy mennyire tudunk a szeretet állapotában működni és ha nem, akkor figyelmeztet.

Hal – Lelki-érzelmi szinteket jelenít meg a Víz közege, amelyben él. Bőség, gazdagság és az Egység, az Unio Mystica is társul a jelentéséhez.

Hüllők – Egyszerre meglévő képesség arra, hogy a lélek és a szellem szintjén is mozogjunk, érvényesüljünk. Alkalmazkodó képesség.

Hattyú – Tiszta szerelem, szabadság, a lélek röpte, kitáruló lelkiállapot, belső tisztaság. kifinomultság, finomság, erő és tartósság.

Hiúz – Éberség. Emlékezés arra, hogy valójban minden Egy.

Kígyó – Ősi tudás, bölcsesség, gyógyítás, újjászületés. A beavatás állata. Amikor megjelenik, egy fontos beavatást élünk meg, amelynek során az élet valós működései tárulnak fel előttünk. Viselkedése azt mutatja, hogyan bánunk saját energiánkkal, hogyan működtetjük saját szellemünket és ösztöneinket.

Kutya – Hűség, bizalom, barátság, odaadás, őrzés. Feltétlen szeretet.

Ló – Potencia, belső erő, szenvedélyesség. Szexualitás és libidó is, de alapvetően az a szenvedélyesség, amellyel az életünket éljük. Szabadság és akaraterő. Sok esetben segítő társként jelenik meg, valamilyen képességünket, mint segítő képességet mutat.

Macska – Önállóság, függetlenség, vadság, női erő, varázslat. Rejtélyesség, rugalmasság, misztérium, vonzerő és csábítás, hízelkedés, élvezetek szimbóluma is.

Madarak – Égi üzenetek hozói. A levegő elem, ahol élnek, a szellemiség, a gondolkodás megjelenítője.

Medve – Erő és uralom. Magabiztosság, önvizsgálat.

Oroszlán – Önuralom, önirányítás, az élet vezetése. Ösztönök uralása, a múlt bölcsességei, tiszta rálátás önmagunkra. Méltóság és önbizalom. Saját középpontunk megtalálása.

Őz – Szelídség. Finom és lágy lelkivilág, olykor ezért is válik áldozatává valamely “elragadó” erőnek. Naivitás, álmok és megérzések követése.

Párduc – Éberség és titokzatosság. Koncentráció és feltűnés nélküliség.

Páva – Szerelem és szépség, párkapcsolati tartósság, házasság. Pompa és dicsőség. Örökkévalóság, halhatatlanság. Éberség és előző életek. Hol a határ a külső csomagolás és a belső tartalom között?

Pók – Művészet, különleges kreatív alkotó képességek, koncentráció.

Róka – Ravaszság, eszesség, leleményesség. Világok, más dimenziók őrzője. Elővigyázatosság, rejtőzködés és kreativitás. Spirituális erők képessége, kihasználása. Kapcsolat a szellemekkel.

Sas – Felszárnyalás, emelkedettség, révülés, álomüzenetek, ihlet, éleslátás. Kapcsolat a szellemekkel.

Zentai Anna