A Termékeny Szeretet éltető ideje – Az őszi napéjegyenlőség üzenetei

A Termékeny Szeretet éltető ideje

Az őszi napéjegyenlőség üzenetei csillagbölcseleti szempontból

aaa

2018. szeptember 23-án, hajnali 03:54-kor kezdődik el az új esztendő, a kozmikus idő szerint. Ekkor ér véget a Nap útja az égbolt felső félkörén, a tudatos világban, egyben kezdődik el egy új út, elindulunk a belső, ösztönös, mélyebb szférákba. A Nap, saját isteni önvalónk szimbólumaként, alászáll a tudattalan szintekre, a Szűz csillagkép alatt, a Mérleg zodiákus jegyébe lépve, a belső keresés útjára indulunk, a mély belső világba visszük a fényt.

A jelenlegi időszakot még meghatározza a tavaszi napéjegyenlőség energetikája is, mely lényegében szól arról, hogy tisztán ráláthatunk kapcsolódásaink működtetésére, cselekvőbbek lehetünk a világ előtt, a lelkünket viszont láthatatlanul rejtve, ám érzéseinkben immár biztosan tartjuk, fűszerezve mindezt termékeny, vágyakkal áthatott lelki kommunikációval, a Belső Gyermek felébresztésével és gyógyításával, valamint a lényegi üzenettel: mindent az erőnkre, igaz vágyainkra és akaratunkra építve tudunk felépíteni és megtartani, fontossá is vált idén, hogy merjünk vágyni, akarni, erőt kifejteni, akaratunkat érvényesíteni.

A legutóbbi, nyári napforduló már egyre jobban oldja az eddig felszín alatt zajló folyamatok zártságát és egyre inkább láthatóvá alakulnak ezek eredményei. Ennek üzenete már előrelépésekről, megoldásra törekvésről, kapcsolatok és női minőség tisztításáról, ösztönös, lélekből induló új kezdetekről, felismerésekről és felvállalásokról szólt.

Most, az őszi napéjegyenlőséggel új időminőségbe, új energiába lépünk, ami mindig különleges – de most valami olyat kapunk a Teremtőtől, ami az eddigieknél is erősebb varázslatot, fényesebb csodákat rejthet…

A most nyíló kapukon áthaladva a Nap különleges csillagkódokat nyit meg. A napéjegyenlőség csillagábráját látva a következőket tudom elmondani:

Az új idő elsődlegesen és kiemelten a biztonságról szól! Minden értelemben, minden megközelítésben a termékenység, a stabilitás és biztonság kérdésköre kerül előtérbe.

Az új idő sorskeresztje a változó után most a stabil, fix kereszt. Vagyis eljött az ideje annak, hogy a most kezdődő, folyamatban lévő, meglévő dolgokat fixáljuk, biztossá tegyük és működtetni kezdjük, hogy élővé, élettelivé varázsolódva bőséget hozzanak a számunkra.

Az elmúlt időszakból magunkkal hozzuk a tiszta és szabad, rendezett létezésre irányuló vágyat és erőt, akaratot, a kreatív, sorsformáló, alkotó erőinket, az ösztöneinket és szenvedélyességünket, melyek most alapzatként állnak rendelkezésünkre. Fontos lesz, hogy vágyainkat, szenvedélyeinket megéljük, minden erre fog épülni, nem az elfojtásra, hanem a teremtő, alkotó szenvedélyekre. A Jupiter éppen az égbolt legmélyén foglal helyet, így az ő ereje is alaposzlop most – magunkkal hozzuk az igazságérzetünket, bölcsességünket, magas szintű tudásunkat, a hit és bizalom erejét, az életkedvet és a derűt. Az elmúlt időszakban már megtanulhattuk, hogy nem minden az, aminek látszik, a látható gyökere a láthatatlanban rejlik! Ezt a felszín alatti igazságokat, a láthatatlan valóságot látó képességünket kapjuk most alapul az elkövetkezendő időkre. A csillagképi háttérben pedig a Mérleg közepe a tökéletes egyensúlyt, egyben a szívünk igazságát, mint alapvető tényt üzeni számunkra.

A csillagábra kiemelt pontja az Aszcendens! Nem csupán azért, mert a négy sarokpont egyike, hanem most azért, mert egzakt módon, szinte hajszálpontosan együttáll az Oroszlán csillagkép szívével, Világunk egyik tartóoszlopával, a Regulus csillaggal! Ez hangsúlyosan kiemeltté teszi a Regulus fényüzenetét! E csillag testesíti meg az áradó, tápláló, tökéletesen feltétlen, elvárások nélküli Szeretet minőségét és erejét! Ez most mindennek a kiinduló pontja, alfája és omegája, ennek a Szeretet-erőnek a működtetése, megélése a fő indíttatás a következő időkben.

Az Oroszlán jegy és csillagkép a horizonton felkelőben, hangsúlyozza az önmagunkra irányuló feltétlen szeretet fontosságát is. A szeretet fényét önmagunkra árasztani jött el az idő!

Az uralkodó égitest most a Nap, az egyetlen világosságot adó csillag a rendszerünkben, aki a 2. életházba került, távolodó együttállásban a Merkúrral, a Szűz csillagkép múltból elrugaszkodó részénél. A 2. életház a termékeny energiáinkat mutatja. A fő létrehozó, termékeny erőnk most tehát a szeretet, az erő árasztása, a tetterő, a világosság, a fény minősége – illetve a Merkúr által a gyermeki énünk, intellektusunk ereje, a kommunikációs és szellemi képességünk.

A termékeny erőinket kihasználva tudunk biztonságot és bőséget is teremteni. Ezen létrehozó erőket, ha nem fogjuk vissza, hanem működtetjük, akkor az eredményeként tapasztaljuk meg a bőséget és a biztonságot is – amelyek valójában eleve jelen lévő minőségek, csak nyitnunk kell rájuk. Ezen áldásokat, a biztonság létét most mindenképpen szellemi szintek és információk áramlása által élhetjük meg, hiszen a két planétát uraló Vénusz a 3. házban helyezkedik el, a gondolkodás és kommunikáció, önkifejezés területén.

Mi jelenti most a biztonságot? Világos, egyértelmű kifejezése mindannak, ami bennünk van, vágyainknak, gondolatainknak, érzéseinknek, akaratunknak. Jelentheti a rálátó megértés, a kapcsolataink működésének átlátása és megértése is. Elhozhatja a társakkal, külvilággal és nyilvánossággal való kapcsolódás, de kitűnő az idő a kereskedelem, az adás-vételek bonyolítására, illetve írásra is, valamint olyan művészi tevékenységekre, amelyek szellemiek, vagy önkifejezésről szólnak, nyilvánosság előtt játszódnak (pl. színház és zene).

Ez azt is jelenti, hogy pénzügyi jólétet, bőséget is hozhatnak mindezek a tevékenységek, ám a 2. ház nem szól alapvetően a pénzügyekről – a termékenység, anyagi létezés, biztonság és önállóság házának mondanám inkább, melynek felszínesebb, hétköznapibb megnyilvánulása történik csak a vagyon, a pénz területén. Ez esetben tapasztalhatjuk magunkon, hogy a biztonságra törekvés főszerepet kaphat a hétköznapi cselekvések terén és bármilyen értelemben ezt teremthetjük, vagy élhetjük. Alapvetően azonban az igazi termékeny erőink kihasználásáról, működtetéséről van szó, beleértve a művészi tehetségeinket is!

Még egy fontos motívuma van ennek az üzenetnek: az önállóság és az önálló döntések meghozatala! Az önbizalom erősítése, építése, a magabiztos önkifejezéssel egyben. Olyan folyamaton mehetünk végbe mostantól, amelyben jelentőssé válik, hogy ne mások döntsenek, vagy véleményezzenek helyettünk, hanem álljunk bele az életünk vezetőjének, sorsunk irányítójának szerepébe! (Oroszlán Asc szintén ezt erősíti.) Itt az ideje a saját vágyaink, akaratunk, belső hívásaink után menni és ezek szerint hozni a döntéseinket, teremteni a világunkat! Hogy megéljük mindezt az anyag szintjén, a fizikai síkon is, az szintén fontossá válik, ezt is mutatja most a 2. életház üzenete.

A kapcsolataink, a minket tükröző külvilág területére került a két lélekbolygó, finom, csodaszép együttállásban – a Hold és a Neptunusz ráadásul a Neptun részéről uralmi helyzetben, a Halak jegyben, csillagképileg pedig a Vízöntő csillagzat jövőt tisztító, jövőbe ömlő vizénél fénylik fel.

Minden érzelem, minden érzés, minden lelki tartalom most kikerül a külvilágba és megélhető a kapcsolatok szintjén! Az eddig rejtett érzések, megérzések, titkok is a nyilvánosság elé tárulnak. A két lélekbolygó ezen a területen (VII. életház) mutatja, hogy mostantól mindent a lelkünkön keresztül szűrünk, ami kintről beérkezik. Minden impulzus, hatás, vélemény, a lelkünket érinti meg. Ez kiemelt jelzés arra, hogy határokat is húzzunk! Éppen azért, mert képesek vagyunk empatikusan másokra hangolódni és együttérezni, éppen azért, mert a lelkünket érinti, ami kívülről érkezik, fontos, hogy tudjuk, mivel vagyunk azonosak lélekben és mi az, ami nem tartozik hozzánk! Ideje felismerni esetleges befolyásolhatóságunkat, megingathatóságunkat és bátran nemet mondani arra, amivel a lelkünk nem rezeg együtt. Fontos lehet, hogy ne mások tanácsaira, hanem a saját lelkünkre hallgassunk.

A kapcsolatok terén ez az állás egyértelmű lelki kapcsolódást mutat a társainkkal, vagy a párunkkal. A teljes és tökéletes egység élhető meg, a feloldódás élménye. Most az érzékfeletti érzékelések kifejezetten a társra és a külvilágra irányulnak, a kapcsolatainkban hiperérzékenyek, intuitívak lehetünk.

Az Uránusz a 9. házban új szellemi távlatokat, a tudat erőteljes tágulását mutatja. Új nézetek, új hitrendszerek találhatnak ránk, akár új tanulmányokba is kezdhetünk. A tiszta igazságok mutatkoznak meg. A Vénusz a 3. házban, az Angyal csillagai alatt járva már az emberinél magasabb, nemesebb erőkkel keres szellemi kapcsolatot és kommunikációs csatornákat. Termékeny gondolatokkal és információáramlással ajándékoz meg, a szenvedélyesség mellett. A Szaturnusz és a Plútó, a két legnagyobb sorsalakító erő a kezünkben, az 5. életházba került. Az önerőből teremtés és életörömök területe így igen hangsúlyos! Jelentőssé válik, hogy merjük megdönteni az eddigi rendszereket, melyben éltünk, meghaladi komfortzónánk határait és bátran élni a saját teremtő erőnkkel! Megélni az élet minden örömét és élvezetét – ha adott helyzetben ez nem működne, akkor merjük észrevenni, hogy mivel gátoljuk önmagunk elől ezeket és kezdjünk el megengedésben lenni ezek iránt! Az öröm, az életerő, a szerelem áramlásának engedése hatalmas erőket fog megmozgatni.

Végül a Mars, aki most éppen a leszálló Holdcsomóponttal áll még együtt a 6. házban, mély belső felismeréseket és a férfi erő tisztulását, felszabadulását mutatja. A leszálló Holdcsomó által lelki impulzusok cselekvésre és erőkifejtésre késztethetnek, a férfias erők megélésére (pl. bátorság, akaraterő érvényesítése, öntudatosság, kezdő és küzdő erő, nyíltság, egyenesség). Mély, belső felismerések születnek, a múltra való emlékezés jegyében, amelyek új erővel tölthetnek el. Választhatunk: letesszük terheinket és szabaddá válunk, vagy tovább cipeljük őket és elerőtlenedünk? Szabadon megéljük vágyainkat és rendezzük életünket, vagy nem? Dolgozunk az új kezdeten, vagy nem? Stb…

Végül, de nem utolsó sorban, nézzük meg, milyen követendő minőséget jelöl ki az égbolt teteje és mik azok a dolgok, amelyek által elérhetjük a beteljesülést, megvalósíthatjuk most a céljainkat! Az Ég Teteje (MC) most a Bika jegyében, Vénusz uralma alatt, a Kos és a Bika csillagképek átfedésénél látható. Ez igen termékeny területe az égboltnak! Maga a legtermékenyebb terület, a Pleiadok (Fiastyúk) is itt, a X. házban található! Mindez szintén megerősíti azt az üzenetet, hogy ez a most induló időszak erőteljesen a termékeny erőink működtetéséről, az örömteli létrehozásról, a termékennyé, biztossá, stabillá válásról szól. Működtetni, életet lehelni, élettel tölteni bármit és mindent. Önmagunkat, kapcsolatainkat, hívatásunkat, hétköznapokat, művészi tevékenységet, szerveinket, testrészeinket, testünket, lelkünket, szellemünket…

A Bika célul és követendőül tűzi ki elénk, hogy foglalkozzunk a testünknek, lelkünknek jóleső, kellemes, élvezetes dolgokkal. Hogy megéljük a testiség örömeit, gyönyöreit. Hogy élvezzük a földi élet minden szépségét, gyümölcsét. Hogy bármit, amit kigondolunk, kitalálunk, érzünk vagy akarunk, megálmodunk vagy elképzelünk – azt anyagba öntsük! Itt az ideje a manifesztálásnak, a kézzel foghatóvá tételnek. Itt az ideje bőségnek és életteliségnek.

A csillagképi háttérben a Kos (új kezdet, áldozatból születő áldás, erőbefektetés a jövőre) és a Bika (termékeny erők működtetése) nemző részei együtt láthatóak, a Kos méhének, a Botein csillagnak a fényével. A teremtő középpont megtalálása és működésbe hozása nem csak a gyermekre váró, anyává érni kívánó nők részére lehet örömteli üzenet. Mindannyiunk számára fontos, hogy éljünk a valódi teremtő erőinkkel és olyan világot alkossunk, amelyben kiteljesedhetünk.

Zentai Anna

asztrozófus

Kép: Pinterest