A Telihold üzenetei – 2019. augusztus 15.

A telihold üzenetei – 2019. augusztus 15.

hold2

Csütörtökön pontban 14:30-kor teljesedik ki a telihold, azaz a Nap-Hold szembenállás, ami most annyiból lesz különleges, hogy a Nap a Vénusszal áll együtt, így kettejük fényereje összeadódva kapcsolódik a lelkiségünket jelölő Holdhoz.

Mit látunk az égen?

A Hold a Bak csillagkép végén, a Vízöntő első korsójából kiömlő, múltat tisztító vize alatt, a Bak halfarkánál jár, felette ugrik ívet a Delfin és fürdik a Kiscsikó – vele szemben pedig a Nap és a Vénusz egyesülése az Oroszlán Napútra hajló feje alatt, az alant kígyózó Hydra csillagkép felett ragyog. A Zodiákus évkörön vízöntő Hold és oroszlán Nap képeznek hidat egymással, a teljesség körének két pontját összekapcsolva, az egység inspirációját, e két erő – érzés és tett – egymással való egyesülésének törekvését adják.

Mit jelent ez?

Telihold idején mindig alkalmunk nyílik átfogóbb, teljesebb átlátást kapni saját érzésvilágunkra, belső ösztöneinkre. A lélek kiteljesedéséről szólnak ezek az órák. Most, az Oroszlán feje által hangsúlyosan jelen van a tiszta rálátás üzenete! Az önmagunkra, múltunkra, saját cselekedeteinkre való rálátás hozhat fontos élményt, beavató megértést, megvilágosodást. Tisztábban láthatjuk át és érthetjük meg azt, hogy mi is van igazán, valójában a lelkünkben. Ezt jelenti a ‘lelkiismeret’ – nem azt, hogy mások által megítélendőnek tartott minőségek miatt önmagunkat ostorozzuk, hanem azt, hogy felfedezzük és meg is éljük valódi igényeinket, hívásainkat, önmagunkat. Ezt a rálátást egészíti ki az érzések, érzelmek korlátlan, szabad áramlásával a Hold. Itt az ideje letenni a múlt terheit (elsősorban lelki, érzelmi, illetve családi súlyokat), megtisztítani a lelkünket, szabadon élni az igazi érzéseket, legyen az bármi is. Itt az ideje rálátni arra, hogy hol, mikor és hogyan nem hagytuk, hogy önmagunk legyünk, hol és miben akartunk (dehogy akartunk..) megfelelni másoknak, miért is viselkedtünk másként, mint ahogyan az valójában a lelkünk szabad akarata szerint kívánkozik?

Az Oroszlán jelképezi azt az állapotot, amikor életörömben éljük az életünket, a puszta létezésünk is maga az öröm alapvető állapota. Ennek előfeltétele, hogy urai legyünk sorsunknak, vezetői legyünk életünknek. Ezt pedig úgy tudjuk elérni, hogy ismerjük a rendszert, amit működtetünk – azaz önmagunkat. Ez a rálátás szükséges a sorsuraláshoz – ha ezt a működést átlátjuk, akkor nem nyúlunk holmi jóslásokhoz, nem avatkozunk erővel a dolgok menetébe, nem foglalkozunk mással, csak önismerettel és saját belső világunkkal. Ha urai vagyunk életünknek – akkor szabadok is vagyunk. A Vízöntő minősége jelképezi azt a szabadságot, aminek alapja a tiszta rálátás és értés – a szabadulás mindig annak az eredménye, hogy egyszerűen rájövünk: nem is vagyunk megkötve, nem is vagyunk kényszerítve semmire, bármikor bátran változtathatunk! Mint a madár, amelyik ráébred: a kalitkát csak ő maga képzelte el maga köré… és akkor felszárnyal, könnyedén szárnyra kap és a levegőbe emelkedve a végtelen térbe száll!

Az Oroszlán-Vízöntő tengely gyakran felteszi ezeket a kérdéseket: vajon megtisztítottuk magunkat, amikor eljött az ideje? Vajon önállóan döntöttünk a múltban? …mert ennek függvényeként érezzük most szabadnak, vagy korlátozottnak magunkat… A mai telihold tehát egyszerre adja a szabadság és az uralás erejét, a kapcsolatainkra való rálátás mellett – meglehet, az érzéseknek ezzel együtt ideje hangot adni, szabadon és korlátok nélkül, tisztán rávilágítva a nagy igazságokra…

Zentai Anna