A téli napforduló üzenetei – 2018. december 21. 23:23:51

A téli napforduló üzenetei – 2018. december 21. 23:23:51

atélinapf kép

A Nap jelképezi a bennünk élő isteni fényt, de hétköznapi szinten a cselekvő énünket is. A Földről nézett látszólagos útját járva, most éri el azt a pontot, ahol a legmélyebben jár, vagyis a legbensőbb világunkban, a lélek és ösztönök mély világában halad a fény – rálátást, világosságot ad saját mélységeinkre. Fontos, hogy megismerjük e mélységeket, hiszen minden, ami a felszínre kerül, az ezen mélységekből fakad és nyilvánul meg. Itt lakoznak bennünk a legmélyebb igazságok. Ebben az évben december 21-én, kicsivel éjfél előtt éri el azt a pontot, ahol a legmélyebben tartózkodik, majd egy fordulattal felfelé, a tudatos világ felé vált és kezd haladni. A Megváltó Fény születése ez – bennünk, a lelkünkben.

Az idei téli napforduló rendkívül különleges, mély erőket mozgat. Olyan energetikai kaput nyit meg, amelynek kulcsa a legmélyebb szeretet, a legmélyebb igazság, a legmélyebben éltető erő!

Ha az új időszak születési képletét nézzük, vagyis azt a kaput, melyen át az új energia betöltődik, akkor láthatjuk, hogy ismét egy változó sorskeresztet veszünk magunkra (Nyilas IC, Szűz Asc, Halak Desc, Ikrek MC). A változó jegyek lényege és nagyszerűsége a tudás megszerzésében rejlik! Indíttatást, motivációt érzünk arra, hogy megismerjünk, tudást szerezzünk, megértsünk, ez által sokat tanulunk, keresünk, kutatunk és találunk is, bölcsülünk, átlátunk, megértünk – márpedig sorsot irányítani csak úgy lehet, ha értjük a rendszert, amit működtetünk. Képesek vagyunk a változásokra, változtatásokra, ami az élet állandó velejárója is (lásd: “minden változik, egyetlen dolog állandó: a változás).

Nézzük először a négy sarkalatos pontot, az új idő négy sorstengelyét!

Az Ég Mélyén (IC) a Skorpió csillagkép, valamint a Nap ragyognak, itt látható az Oltár csillagkép és a Skorpió fullánkja, a Zodiákus körön pedig mindez a Nyilas jegyben áll. A most elkövetkező idők alapköve a kapcsolódás a magasabb rendűvel, az isteni minőséggel és végérvényes elengedése mindannak, ami nem szolgálja ezt. Biztos alapokra akkor építhetünk, ha a lelkünk mélyéről érkező hívásoknak teszünk eleget. A szív mélyén rejlő, mély, belső igazság adja a stabil talapzatot. Mindehhez hozzuk igazságérzetünket, optimizmusunkat, a távoli jövő látásának képességét, a bölcsességet, az életkedvvel együtt. Az, hogy a fényt adó Nap éppen ide került, üzeni, hogy alapelem most a feltétlen szeretet és a cselekvőképesség, önirányítás itt. Nem kiadni kezünkből az életünk vezetését, világosan látva azt, ami igaz és valós, irányítani saját sorsunkat. Most nyílik rálátás a múltra, a családi ügyekre, tisztán ráláthatunk adott helyzetek eredetére, ez által meg is tudjuk oldani azokat. A Nap az Ég Mélyén, a gyökereknél, a Belső Hazatalálás irányfényét ragyogja!

Az Aszcendens a Szűz csillagkép elrugaszkodó, elinduló részénél áll, a Szűz állatövi jegyében. Fő indíttatásunk a most következő időre, hogy elinduljunk, mozduljunk és befelé vegyük az irányt és rendezzük életünket, kapcsolatainkat, folyamatos munkával dolgozva az eredményekért. A befelé való elindulás, a belső útkeresés fényét ragyogja a Szűz. Fontos indíttatás most már mindannyiunkban, hogy ellépjünk attól, ami idejtmúlt, ami nem tartozik hozzánk, amivel már nincs dolgunk. Ezt a motivációt érzi a lélek, ezért kezd új és új kalandokba, élményekbe, ezért lép új utakra. Most mindenkiben érződik már az igény arra, hogy nem szeretne a régi, idejétmúlt minőségben maradni. A megérkezés és megtalálás pontját a Spica csillag jelzi (Angyali Dimenziókapu is), a 2. életházban, ami a termékenység, biztonság és bizalom, teljes önállóság területe. Vagyis mindazon élmények által, amik most érkeznek majd, rátalálhatunk termékeny, létrehozó erőinkre, stabilitásunkra, a bizalomra, biztonságérzetre és elérhetjük a teljes önállóságot (ami itt alapvetően azt jelenti, hogy nem hajlunk meg mások akarata, gondolatai és véleménye előtt, hanem önállóan gondolkodva és döntve sorsunkról, magunk irányítjuk, teremtjük azt, így lesz csak teljesség).

A képlet uralkodója így a Merkúr bolygó lesz (Szűz jegy ura), ami saját birodalmába, a képlet 3. életházába kerül, együttállásban a Jupiterrel és az Antares csillaggal (Skorpió csillagzat szíve!)! Az új időszak kulcsfontosságú, fényerővel bíró pontja ez az égbolton és a kozmikus térben! Az Antares vörös fénye a vér vörösét ragyogva emlékeztet az életerőre és annak áradására, amely nélkül nem lenne élet. De vajon MI JELENTI AZ ÉLETET? Mitől ÉLÜNK egyáltalán… élünk egyáltalán? Mi éltet bennünket? Most érezhetjük, ráébredhetünk, rácsodálkozhatunk, megtapasztalhatjuk. Sorsunk erői biztosítják a mély, belső átalakulást ahhoz, hogy megtörténjenek a nagy változások a legmélyebb szeretet jegyében és a szeretetteliség feltétlen, elvárások és megalkuvások nélküli, igaz állapotába érkezzünk. A mélység mellett mindig fontos kulcsszó az igazság! Hiszen a mai világban, ahol folyamatos megfelelésre vagyunk “kényszerülve”, az igazságot úgy megtanultuk elrejteni, hogy az már szinte művészet – önnön igazságainkról sem vehetünk olykor tudomást, hiszen tele vagyunk félelmekkel és megfeleléskényszerrel! Ám a mostani erőtérben a mélységes szeretet fénye átéget minden ilyen álarcot és hazugságot és az igazság nem csak érhetővé válik, de akár kimondásra, közlésre is kerülhet! A 3. életház a szellemi megértésről és az információk áramlásáról, a kommunikációról is szól – akárcsak maga a Merkúr bolygó. A vele egyesülő Jupiter pedig az igazság minősége és a bölcsesség princípiuma. Egyszerre érthetjük meg a hétköznapi működéseket (Merkúr) és a magasabb, mindent átfogó igazságokat, az isteni rendet (Jupiter).

Az Aszcendenssel szemben a Deszcendens a Halak csillagképben, a visszaúszó hal alatt, a Halak jegyben, a Chironnal való egzakt együttállásban látható, de itt áll a Mars bolygó is. A saját tükrünkben – a külvilágban, társas kapcsolatainkban, párkapcsolatokban, társunkban – az Egységbe kerülés mély üzenetei merülnek fel. Mélyen ráérezhetünk most társainkra, mély titkok, eddig rejtett dolgok és érzékelések jelennek meg kapcsolati téren. A múltból hozott erőinket, képességeinket a kapcsolataink megoldására fordíthatjuk az elkövetkezendő időkben! Kiemelt, sarkalatos szerepet kap most a külvilággal való viszonyunk és a társ/társkapcsolat gyógyítása! Ezt persze elsődlegesen önmagunkban tehetjük meg. A külvilág és a társunk mind tükörként működnek – ha valami eltorzult, annak gyökerét önmagunkban megkeresni, feloldani és gyógyítani adja a megoldást. Ha a múltban valamilyen sérülés, rossz élmény, trauma, vagy kellemetlenség ért, ami beégett a mély tudatba, akkor a külvilág azt addig ismétli és tükrözi nekünk, amíg fel nem oldjuk önmagunkban. Vagyis a rendszer folyton visszajátszva önmagát ismétli, egyre fokozódó erővel, addig, amíg meg nem javítjuk. Sokat adhat a megoldáshoz az, ha elfogadjuk sérülékenységünket, gyengeségeinket, mély érzelmeinket, érzékenységünket. Mély tudati oldás a megoldás ilyen helyzetekben, amit most a 8. életházban járó Uránusz is segít – a láthatatlan, felszín alatti szinteken tudattágító erők mozognak, zajlik a tisztulás, az oldás, a szabadulás, ami egyben bizalmat, lelki stabilitást, az érzéseinkben és megérzéseinkben való bizalmat is ad. A hit erősítése és gyógyítása is időszerű.

Az Ég Tetején az Auriga (Szekeres) csillagkép és annak fényes csillaga, a Capella ragyog, a Nimród (Orion) csillagkép és a Bika szarvcsúcsa, valamint az Ikrek jegy található itt. A Bika szarva is antennaként áramoltatja le a Tejútról érkező információkat, de a Szekeresen át érkeznek igazán erőteljes, magas szintű információk! Képesek vagyunk a felsőbb közvetítés által olyan információkat és tudást magunkévá tenni, amely által minden érthetővé és megoldhatóvá válik. Közel áll a Betelgeuse csillag (Nimród válla) is, aki a magas szintű küldetések felvállalásához ad erőt. Capella csillaga a belső templom (kápolna) fényét ragyogva vezet önvalónk felé. Az Ikrek jegy a hétköznapok szintjén megoldó minőségként, a célok és a beteljesülés felé vivő erőként tűzi ki a folyamatos érdeklődés, megismerés, tanulás szellemi motivációját, a játékosságot, gyermeki örömöt és adott helyzetben mindkét oldal működésének megismerését! A megfelelő kommunikáció, a fontos dolgok közvetítése, kimondása, megbeszélése is sokat nyom a latban.

Mindezen állások mellett, az égitestek állásai és fényszögei most lehetővé teszik az önbizalom gyógyítását, kiemelten a női önbizalom és a termékenység gyógyítását, az önirányítás megerősítését, az otthonban és családban való kiteljesedést, a lelkünkben zajló dolgok és érzések kinyilvánítását, új alapokra helyezkedést, a múltból hozott gátló tényezők, bevésődések, beégések, önkorlátozások, ellenállások, önakadályoztatások és félelmek meghaladásá, a komfortzóna elhagyását! Előző életekből hozott beakadások ismerhetők és oldhatók fel, családrendszerek alakulnak át a valódi rendeltetés és lelki társulás szerint. Művészetekben ihletettség, szerelemben felemelő, áradó érzékiséggel fűszerezett, mámoros élmények élhetők meg.

A bolygók között kialakuló nagy, égi háromszög elárulja azt is, hogy a múltra való tiszta rálátás és az önmagunkra találás konkrét, érdemi előrelépésekre, megoldásokra serkent. Ha ebből feszültség adódna, akkor megoldásként jelentkezik az addig működtetett minőségek végső lezárása, befejezése, ezzel együtt már el is indul az új kezdet. A halak Mars a háromszög csúcsán ugyanis egyszerre jelöli a kezdet és vég megélésének állapotát – amint véget ér valami, már tudjuk, mi indul el és amint elkezdődik, már tudjuk, mi lesz a vége…

 

Zentai Anna

asztrozófus

A téli napfordulóról szóló, részletes, másfél órás előadás hanganyaga megrendelhető az astro.spirit.szervezes@gmail.com címen, 2000.-/cím árban.

Kép: Stellarium csillagászati program