A TÉLI NAPFORDULÓ ÉS A KARÁCSONY ÜZENETEIBŐL

A TÉLI NAPFORDULÓ ÉS A KARÁCSONY ÜZENETEIBŐL

Csak akkor lehetünk valóban sikeresek, teljesek, boldogok a látható világban, ha a láthatatlanban is tisztán látunk, megfelelően működünk és elég erősek vagyunk.
Ez a belső, láthatatlan felfényesedés zajlik most, amikor a Nap utolsó idejét tölti útjának mélyén ebben az esztendőben – most veszünk lendületet ahhoz az emelkedéshez, ami a Karácsony ünnepével megkezdődik! Nem véletlen, hogy őseink ekkor engedték felszárnyalni a sólymot a Kerecsen ünnepén – a csillagos égbolton is ott ragyog az Aquila csillagkép, amelyhez éppen Vízkeresztkor érkezik majd meg fényes Napunk és a mélységekben megélt élmények és megszerzett tudás által innen szárnyalunk majd ‘felfelé’!
Addig azonban még lényegi megélések, beavatások történnek. A decemberi előrejelzést ezért is három részben adtam közre, íme, ez a harmadik. Nézzük most meg a hónap – egyben a naptári év – végét, ezzel együtt az ünnepi időszakot és a téli napforduló üzeneteit, ami eleve meghatározza az elkövetkezendő negyedévünket! Vegyük hozzá mindehhez, hogy most egy olyan időszakban élünk, amely intenzív fejlődési lehetőséget kínál, a különböző földi megélések, élmények által! A tudatosodás az, ami extra gyorsasággal zajlik, ráébreszt saját teremtő erőnkre, hatalmunkra a teremtésben! Mindenkinek az egyéni útja szerint adott, hogy éppen minek van ideje az életében, hogy éppen befelé megy a vállalt út sűrűjébe, vagy kifelé tart belőle, de az biztosan mindannyiunkra vonatkozik, hogy rendelkezésünkre áll már egy olyan tudás, amellyel örömteli, teljes életet tudunk teremteni magunknak! Már tudható, hogy nem a sors, nem a végzet rángat bennünket ide-oda, hanem mi magunk teremtünk, alakítjuk az utat magunk előtt. Lássuk, hogy milyen teremtő erőkkel tudunk most együttműködni!

December 20-ra virradó álmainkban már nyomon követhető a Nap és a Jupiter harmonikus kapcsolódása, amely a világosság és a bölcsesség összeérése. Mostanában megérthetünk és átláthatunk olyan helyzeteket, amelyekben felmerülhet az igazságosság kérdésköre, illetve, amelyek által önmagunk működését ismerjük meg. A tisztázandó igazságok és a működtető elvek megértése együtt van jelen. Szabadulunk a múlttól, leginkább világos megértések által.
20 estéjét a Merkúr-Uránusz trigon is meghatározza, amely e napokban folyamatosan velünk van, de ekkor a legerősebb a felemelő ereje. A Nyilas hátán utazó Merkúr kapcsolódik a Kos-Cet csillagképek között, a Napúton járó Uránusszal és ez az erő szellemi emelkedésre ad lehetőséget. Inspirációt érezhetünk tisztázó kommunikációra, tiszta üzenetek átadására, a teherletételek és feloldások megcselekvésére. Most érdemes nyitni más és tágabb nézőpontokra, könnyebben megy az új gondolatok elfogadása és a belső gyermek gyógyítása is.

December 21-én, magyar idő szerint 16:58-kor történik meg a téli napforduló (16:59-től indul így az új évkör, az új energia). A világosság fénye, a Nap ekkor kezdi meg útját a felső félkör, a felső világ irányába. Az új időszak energiáját mutató képletből az alábbiakat emelném ki:
Az Aszcendensen ekkor emelkedik fel a Szíriusz csillag, ősi hagyományaink szerint a magyarok vezérlő csillaga! Méltán mondhatjuk, hogy felkel a magyarok csillaga a most következő időkben! A MAG ŐRE bárki lehet, aki az önmagában és másokban ragyogó, isteni fénymagot őrzi! Mindannyiunk számára fontos, hogy a bennünk élő isteni részünket, önMAGunkat vigyázzuk és éljük! Az, hogy önMAGunk legyünk és ne másnak akarjunk megfelelni, életünk lényege. Az önazonosság, a lelkünkhöz való hűség az egyik alapja életünknek, ahogyan a Szíriusz is tartóoszlopa világunknak.
Fontos indíttatás hát, hogy a lelkünkre hallgatva éljünk és kezdjünk bele új dolgokba. A külső és belső otthonteremtésnek, lelki kiteljesedésnek, önmagunkra találásnak kedvez a most induló, új idő. A Nap a 6. házban ehhez adja azt a képességet, hogy rálátunk, mit van idő rendbetenni, hogyan is kerülnek helyükre a dolgok és megkapjuk az ehhez szükséges cselekvő erőt. Kiteljesedett állapotában ez a Nap már a magasabb, nemes elveket, célokat szolgáló, kiteljesítő cselekvés energiája.
A Vénusz-Plútó együttállás a VII. házba kerül, ami a bennünket tükröző kapcsolatok és külvilág radikális átalakulását, termékenyebbé és harmonikusabbá válását segíti. Ehhez szükséges a szintemelkedés – gyökeresen átalakítani a viszonyulásokat, kapcsolódási mintákat. Gyakorlatilag most lehetőség van arra, hogy minőségi szintlépés történjen minden párkapcsolatban, ennek hogyanjában ugyanakkor a kellő határhúzások is szerepet kapnak (Bak jelben van az együttállás).
Két olyan bolygó van, amelyek sorstengelyen foglalnak helyet, így sarkalatos lesz az energiájuk a következő időkben: ez a két égitest a Merkúr és a Neptunusz. A Deszcendensen helyet foglaló Merkúr az üzenetek, információk átadása a külvilágnak, melyen át mi is megismerjük önmagunkat. Ezek az üzenetek, kommunikációk most főként mély, belső üzenetek és a múltból hozott információk. Itt lényegre törően, fókuszáltan érdemes működnünk. Az MC-tengelyen, vagyis a küldetés sorstengelyén elhelyezkedő Neptunusz a mély lélek, a mély érzések és az egység planétája. Vagyis december 21-től kezdve mindannyiunk számára küldetéssé és követendő iránnyá válik, hogy az igazi, tiszta érzéseinkre jobban figyeljünk, ezeket kövessük, ezekre hallgatva engedjük vezetni magunkat az úton!
Az uralmi Neptunusz (Halak jelben és Halak csillagkép alatt), mint vezérlő elv, ugyanakkor az egység, az azonosságok, összefogás, együttműködés, egységbe kerülés és bármely egységélmény minőségét is célul tűzi ki elénk! Ezek azok a minőségek, amelyek által sikerül elérnünk a valódi célokat és beteljesülést! Ezek megélése által fejlődünk és jutunk igazán egyről a kettőre – jelképesen éppen a kettőből, a kétségből az egységbe! Fontos, hogy ehhez merjünk érezni, érzelmeket működtetni és legyünk együttérzőek is! Ne takarjuk el könnyeinket, ne fordítsuk el arcunkat, merjük megnyitni a szívünket!
Ez az irányként kitűzött egység már előszele a 2022-es energiáknak, hiszen a Vénusz évébe, egyúttal 6-os évbe érkezünk, amely az emberi kapcsolatokról szól, ezen belül is társulásokról, párkapcsolatokról, társak egymásra találásáról. Ez az egységbe kerülés most nagyon fontos és most tud sok helyen megtörténni! Önmagunkkal, egymással, társakkal is. Ehhez az új, emelkedett és tiszta minőségben való kapcsolódáshoz azonban a régi mintáktól meg kell szabadulnunk. Bármi, ami nem tiszta, könnyed és szabad, boldog és kiteljesítő érzést ad, bármi, ami még ragaszkodás, félelem, vagy kétség, az el tudjuk hagyni és már jelen van az új energia, ami a szeretet, az együttérzés, az egység, a szabad és tiszta kapcsolódás, mentes bármely súlytól és tehertől, mentes elvárásoktól, feltételektől és függésektől.

Karácsony idején vár ránk a 2021-es évet beteljesítő, csúcsra ért energetika utolsó, harmadik felvonása (Szaturmusz-Uránusz kvadrát, amely egész évben velünk volt és most érik be igazán) és ezzel búcsúzva a régi, lejárt mintáktól, 25-én a második Vénusz-Plútó együttállás gondoskodik a szintemelkedésről.
A Szaturnusz-Uránusz megnyíló kapuja által már egy ideje érezzük, hogy melyek azok a terhek, amelyekből már túl sok, amik már nyomasztóak, súlyosak, nehezek és szeretnénk megkönnyebbülten továbblépni ezektől – most ez a folyamat is célba ér! A könnyed, szabad állapotot érdemes figyelmünk fókuszába helyezni és ezért megtenni mindant (elsősorban belső, önmagunkkal végzett munkára gondolok itt, hiszen a látható világunk a bennünk működő láthatatlan mátrix tükre). Ideje van hát oldásoknak, tisztításoknak is. Ideje van végleg pontot tenni olyan dolgok végére, amelyek számunkra terhesek és ha ettől valóban megkönnyebbülve érezzük magunkat, akkor biztos, hogy jó úton járunk. A Bak csillagkép közepén járó Szaturnusz a valódi vágyaink, gondolataink és önmagunk felvállalása, élése által tud magas szinten rezegni. Ha működtetjük azt, amit már eleve úgyis tudunk, akkor nyer teret az ő ereje. Az Uránusz most a megcselekedett tisztítás és szabadulás lehetőségét üzeni a Napúton járva, ez nyit meg új, magasabb szintű életutat.
A 25-én 13 óra körül bepontosodó Vénusz-Plútó egysége nem csak a kapcsolatokat vizsgáztatja le, de amennyiben azok igaz szereteten alapulnak, így magasabb szintre is emelhetőek most. A bennünk élő ősbizalom és harmónia is megerősíthető. Aki művészi munkát, hívatást végez, szinten egy újjászületési, emelkedési folyamaton megy most keresztül. Ne, baj, ha engedjük meghalni, elmúlni a régit, mert születik az új!
29-én a Vénusszal, 30-án a Plútóval is együttáll a Merkúr, vagyis a gyermeki öröm és játékosság ereje, a szellemi mozgékonyság lendülete is áthalad ezen az együttálláson. Ekkor jön el az átminősülés szellemileg és beszélgetésekben is. 29 a harmonizáló, békülő beszélgetéseké, szépség kifejezésének napja, 30 pedig a mély megértéseké.
Ugyanekkor zajlik még egy Mars-Szaturnusz szextil fényszög is, amelynek üzenete, hogy a már zajló anyagba ültetésekhez, tisztulási feladatokhoz megkapjuk az igaz szeretet erejét, a mély és szenvedélyes erőt, amellyel együtt még hatékonyabban tudunk lezárni és újat kezdeni, szabad akaratunkat meggondoltan érvényre juttatni.

Az idei naptári évet nagy akaraterővel, lelki erővel felvértezve tudjuk majd lezárni, készen állva az újra, a jobbra, amelynek alapja az igaz szeretet és saját irányító erőnk, iránya pedig a lelkünk tiszta hangjának és akaratának követése!

Zentai Anna – asztrozófus
Kép: Pinterest