A tavaszi napéjegyenlőség üzenetei

Vezetőnk: a Szarvas

A tavaszi napéjegyenlőség üzenete – 2022. március 20. 16:33


Eljött az idő, hogy a Természet ünnepelni kezdjen, a Fény mától erőre kap és a láthatatlan világból, a mélységekből a láthatóba emelkedik! Mától hivatalosan és kozmikusan, a Természet szerint is tavasz van. Magyar idő szerint ma, vasárnap délután 16:33-tól a Nap megkezdi égi útját a körénk ölelkező égbolt felső félkörén. Érezhető volt már a hajnalodás szele, az egyre jobban erőre kapó derengés. Az apró kis hajtások, a korai virágok megjelentek, a télbúcsúztató, tavaszköszöntő kis tündérek ellepték az erdőket, kerteket. Mától azonban mindenki leveti a téli takarót és a fény felé nyújtózva megindulnak a hajtások, a fény felé nyújtózó növekedés – amint kint, a Természetben, úgy bennünk, szellemileg és energetikailag is.

 A tavasztengely pontja, ahova a Nap most megérkezik, az Égi Egyenlítő és a Napút kereszteződése. Ideérve a Nap egyszerre van jelen az alsó és felső világban, egyensúlyban, így a nappal és az éjszaka is azonos ideig tart. Ez a pont a Halak csillagképben van, a két halacska közül a visszaúszó halat tartó aranyfonal alatt. Ez a tengely világtengely is, vagyis ő határozza meg, hogy éppen mely világkorszakot éljük. Jelenleg tehát a Halak világkorszakának visszatérő minőségei vannak jelen. A kapcsolatokon van most a hangsúly (két hal = én és te viszonyának hangsúlya), a fő feladataink most a kapcsolatainkban vannak. Mélyen lent a Szobrász üzeni, hogy most mindennek az alapja önmagunk kimunkálása, lefaragása annak, ami nem azonos isteni minőségünkkel. Fent a Pegazus szállítja a sorsmunkák megoldásához szükséges isteni szikrát, magasan fent pedig a Gyík nem csak a gyorsaság és megújuás üzenete, hanem a hirtelen bevillanó sugallatok, újító ötletek, találmányok elhozója is – általa van már jó ideje annyi új találmány, fejlődés a tudomány és technika, valamint a belső életünk minden területén. A Nap a csillagos égbolton tehát a Halak csillagképében halad, az Egység megteremtésének erejét adva, az ember által alkotott Zodiákus körön ugyanakkor ma lép be a Halakból a Kos jelébe, így a hétköznapok, a karma körforgásának szintjén új kezdet, új elindulás jön. Fontos ebben a szellemi irányítás (tudatosság) és emelő erő. Az új kezdethez az erőt ugyanis az adja, hogy tudjuk, látjuk magunk előtt a távolból hívogató, szívünkben vágyott, nemes célokat és ez a tiszta, igazi vágy hatalmas motivációt adva, belső hajtóerőként segít haladni az úton, tudva már azt, hogy mi segít a fényt képviselő minőséghez és mi nem.


 A tavaszponton átkelve a Nap elindítja a kozmikus új évet, így ez a pillanatnyi erőtér, mint energetikai pecsét határozza meg mostantól mindannyiunk további útját is, különösen a következő negyedévben, de hosszabb távon egy esztendőn át is! Nézzük, mit üzen az új tavasz képlete!


 A most induló új időbe magunkkal hozzuk a lélekcsaládunkkal való egység tudatát, a család és a közösség összetartó erejét. A női szenvedélyesség ereje most fontossá válik. Megérezhetjük, mik azok a múltból magunkkal hozott családi minták, amelyeket öntudatlanul működtetve elávolodtunk isteni részünktől és letehetjük ezeket. Megérezhetjük, hogy mennyire tudunk a szeretet állapotában működni önmagunkkal és másokkal, valamint azt is, hogy mennyire van szabad mozgásterünk, mennyire adjuk meg magunknak a saját, privát, szabad teret, hogy valódi lényünk kibontakozzon. Mindezeket felügyeli az Ég Mélyén őrködő Farkas csillagkép. Az új idő egyik fő szellemi vezérlő elve a Szarvas (Csodaszarvas), illetve a Perzeusz csillagkép. Az Ég Tetején ragyogva utat mutat a saját isteni minőségünk élése felé! Már nem lehet tovább tűrni, rá kell ébrednünk arra, hogy valójában kik vagyunk! Koronacsakránkon át kapjuk meg ezt a vezérlő elvet a tavasz születésének pillanatában, amely által tudatosul bennünk, hogy önmagunk legjobb minőségét dolgozzuk ki, sok erőpróbán át, melyet mind sikerrel veszünk és képesek vagyunk bármilyen szintről indulva a legmagasabb, isteni minőségbe eljutni!

Stellarium csilagászati program


Az új idő sorskeresztje a Zodiákus szerint: Nyilas IC, Halak Deszcendens, Szűz Aszcendens, Ikrek MC. Amiből meríthetünk mostantól, az a múltból hozott bölcsességünk, a hit és bizalom ereje, az életkedv, a vidámság, az életörömök megélése. Igazságérzetünk erős, az általunk érzett igazságot és a múlt felismeréseit mostantól a kapcsolatokban éljük, a külvilág elé tárhatjuk. A kapcsolati működéseinket is megérthetjük a múlt és családi minták kutatásával. Olyan múltból hozott, régóta nyúló dolgokat tudunk mostantól megbeszélni társunkkal, társainkkal, amelyek rég esedékesek és ezzel megpördítjük sorsunk kerekét. Társas kapcsolatokban gyarapodás, előrelépések várhatóak, ugyanakkor felismerhetünk olyan kapcsolati működéseket, amelyek meghatározóak. Mindez a jövőnkre erősen hat – nagy igazságok tisztázása jön el, fontos és sarkalatos beszélgetések történnek mostantól. Az igazság már nem tud rejtve maradni, megjelenik a nyilvánosság előtt és fontos, hogy ebben a szeretet, a megbocsátás, a jóindulat, a szeretet bölcsessége legyen! Olyan tiszta tudás áramlik most, amely által kapcsolatainkat megértve felszabadulunk és az Egység felé haladunk, vagy már megélhetjük az egység élményét. Nagyon sokan lesznek egyre kíváncsiabbak a saját belső világukra, az érdeklődés sokunkat elindít önmaga felé és erősen irányul a kapcsolati működésekre is. Amit a külvilágba, másoknak, illetve adott esetben a társunknak kiviszünk, azok a saját élményeink, érzéseink és gondolataink – ideje van, hogy önmagunkról, a nekünk valóban fontos dolgokról beszéljünk, beszélgessünk, ezzel tisztázódik a múlt, a jelen és a jövő, illetve kitisztul a kép mindenkiben, világos lesz az út a továbbiakban.  Sarkalatos kérdés most az, hogy valóban kerüljenek a helyükre az életünk dolgai, valamint az önszeretet és az önuralom – saját belső világunk uralása és életünk önálló irányítása. Senki nem mondhatja meg, hogy mit érezzünk, mit gondoljunk és mit tegyünk, ebben egyedül saját magunk dönthetünk. Érdekes, hogy az Aszcendensnek nem csak a zodiákusi uralkodója (Merkúr), de a csillagképi védnöke (Jupiter) is egyaránt a külvilággal és társsal való kapcsolódás tengelyén áll, együttállásban. Saját magunk felfedezése a társaink által történik, az én és a te viszonya igen jelentős, az önérvényesítés megjelenik a külvilágban is – az egyszerű dolgok megértése és a magasabb szintű átlátás egyként jelenik meg, az igazságok kimondásra, tisztázásra kerülnek, méghozzá a legmélyebb érzések és titkok is! Az új idő küldetései most az alábbiakban nyilvánulhat meg:- megismerni és megérteni mindkét utat, minőséget, ítélkezés nélkül, valóban megértve a különböző működéseket és összefogni- kimondani, megbeszélni, tisztázni, nem elhallgatni, kommunikálni, írni, beszélni, üzenni, megnyilvánulni, kinyilvánítani – azt is, amit eddig nem, ami igazán fontos, ami előre visz- felszínre hozni és élni a gyermeki énünket, a gyermeki örömöt és nyitottságot – ez nagyon sok mindent meg fog oldani!- érdeklődéssel, a megismerés és megértés motivációjával menni minden helyzetbe.


Az új idő sorskeresztje a valós csillagképi helyzet szerint: Skorpió és Kígyótartó IC, Vízöntő Deszcendens, Oroszlán Aszcendens, Bika MC (Nimród íjának csillagait már érinti). Gyógyíthatjuk a múltat, a családi kapcsolatokat és mintákat, transzgenerációs mintákat, anyai mintákat. A legmélyebb szeretet erejére, az igaz szerelemre tudunk most építeni! Ami nem ez, az nem lesz stabil és sikeres (lásd: minden változik, kivéve az isteni minőség, ami maradandó!). Alapvető hozzáállásunk most az, hogy nem csak a felszínt nézzük, hanem a láthatatlan mozgatórugókat, miérteket keressük (önismeret, energetika, teremtő erők ismerete hangsúlyos!). Alapvető, hogy tudatosítsuk: teremtő erőinket mi magunk tartjuk kézben, senki más nem lehet befolyással sorsunk alakulására! A saját hozzáállásunk, rezgéseink határozzák meg életünk útjának kanyarulását. A kapcsolatok tisztulnak, tisztázódnak és a jövőt teremtjük. Olyan dolgokat tudunk adni a világnak, amelyek hosszú távon fognak élni és jót tenni másokkal. Az önzetlen, kreatív adás másoknak, a világnak, a társunknak meghozza a gyümölcseit a jövőben! Lényegi küldetéseink:- látni magunkban az isteni minőséget, látni azt, ami a fényt képviseli- látni, hogy az életünkben mi képviseli, vagy mi hogyan képviseli az isteni minőséget (mi és hogyan tesz valóban boldoggá, mi képvisel igazi értéket, mi az, ami a szívünk szerint való, mi az, ami a lelkünknek igazán jólesik és kiteljesíti, stb.)- szellemi termékenység és a szellem, a tudatosság erejével felküzdeni magunkat magasabb minőségbe, emelni életszínvonalunkon- élni szellemi fegyvereinkkel, a tiszta rálátás erejével, saját mélyebb/láthatatlan működéseink megismerését célba venni.


 A legfőbb csillagkódok az elkövetkezendő időkre:

IC-Antares együttállás – Most minden a legmélyebb, igaz szerelemre épül! Semmi nem marad már meg, ami nem igazi, ami nem szerelem, vagy nem szeretet. A mély szerelem és szeretet átalakító ereje alapjaiban rendezi át a világunkat! Ami erre épül, az stabil, biztos, boldog és sikeres lesz – ami nem, az leomlik, elmúlik.

5. házcsúcs-Rukbat együttállás: az élet örömei és a szerelem megélése, az önerőből való, örömök megélésére irányuló tudatos teremtés most fontos megélések! A tudás, a tanítások, amelyeket eddig megéltünk, a szerelem, a kreativitás és gyermekáldás/gyermekekkel való foglalkozás területén hozzák el gyümölcseiket.

 Merkúr-Jupiter-Situla csillag együttállása: Tiszta életerővel, szeretettel tápláló szavak, amelyekkel másoknak erőt adhatunk. A jövő magjainak elvetése szavakkal, beszélgetésekkel, gondolati energiákkal, megértéssel.

9. házcsúcs – Hamal csillag együttállása: Szellemi téren, életünk igazságainak felfedezésében a tudatosság vezet. Látva a vágyott célokat, a magasabb, elérendő minőségeket,most szellemi erővel, a hit és akarat legyőzhetetlen erejével tanulunk, tapasztalunk. 

Kép: Pinterest

 Az új idő képlete szerint az életterületek és égitestek főbb üzenetei:

I. ház: Önmagunkat szeressük feltételek nélkül!Az önmagunkon való munka, saját belső világunk rendbetétele, az önérvényesítésért tett munkánk hoz harmóniát, békét, egyensúlyt.

2. ház: Önálló gondolkodásban, önálló döntésekben merjünk nagyot lépni! Mindehhez angyali segítséget is kapunk. A Hold üzenete, hogy nagyon magas, angyali erők segítenek most az önazonosságban, a belső otthon megteremtésében. Fontos, hogy saját döntéseket hozzunk, választásainkat a lelkünkből, a szívünkből tegyük meg, érzéseinkre, ösztöneinkre, intuícióinkra és álmainkra hagyatkozva és ne elméből!

3. ház: Olvassunk a szavak, a sorok, a gesztusok mögött, keressük a felszín alatt érzékelhető, valódi üzeneteket, a lélek közléseit! Nagy változás mehet végbe gondolkodásunkban és kifejezésmódunkban, önkifejezésben. Ne csak az egyszerű, hétköznapi dolgokról beszéljünk, hanem a lényegi, lelki dolgokról is! Minél inkább megismerjük és megvitatjuk a valódi mély és fontos dolgokat, annál jobban megértjük a nagy összefüggéseket, annál jobban erősödik a hit, a bizalom és az életkedv!

IV. ház: Mindennek a fő tartóoszlopa most az igaz szeretet és szerelem! Minden területen ezekből érdemes kiindulni és dönteni. Gyógyíthatjuk anyai és családi mintáinkat, a múlt dolgait, hozott gyógyító erőnkkel bármit elérhetünk. A múlt tanításait ideje gyakorlattá tenni.

 5. ház: Az élet örömei és a szerelem adnak szárnyakat a léleknek és a szellemnek, a kreativitásunknak! A szerelem adja az emelkedett, ihletett állapotot – de ezen a téren most lassan, lépésről lépésre tudunk haladni és kibontani a kreatív, alkotó teremtő erőket és megélni újra az örömteli létállapotot! Plútó: Az igazán nagy robbanás és felemelkedés most abban zajlik, hogy ráébredünk saját teremtő erőnkre, elhagyjuk a másoktól való függést és befolyásoltságot, kilépünk megszokott komfortzónánkból, egyúttal nyitunk az élet minden örömének megélésére! Kiszabadulhatnak a kreatív, alkotó erők, hatalmas erőt képviselő alkotások születhetnek.Ideje elkezdeni lehozni és megvalósítani a Földön azt, amire születtünk – ehhez rá kell ébrednünk arra, hogy életünk, sorsunk alakulása nem valaki más kezében van, hanem csak saját magunk döntünk felőle! Mars-Vénusz(-Szaturnusz) együttállás: Különösen a férfi minőségre jellemző most, hogy alázattal kell mennie minden helyzetbe. A sors iránti alázat, az elfogadás és önfelvállalás, az aktuális sorsmunkák vállalása a férfira és nőre is egyaránt érvényes. Ezzel indul be a tisztulás, a szabadulás is. Ideje van felszabadítani az igazi vágyakat, megküzdeni (önmagunkkal, saját önkorlátozásainkkal) a szabadságért, tágítani látókörünkön, nyitni másabb, szokatlan eszmékre, tisztítani a férfi és női, párkapcsolati mintákat, megélni a szabad szerelmet! Ideje van szeretni és szerelemből alkotni, új és különleges, egyedi dolgokat! Ahogyan felismertük, mivel korlátoztuk be önmagunkat az örömök, a szerelem és az alkotás megélésében, már el tudjuk hagyni a korlátokat, megélni a korlátlan szabadságot!

6. ház: Dolgainkat, életünket most a múlt tisztázásával és a múltban felvett terhek lerakásával tudjuk rendbetenni. A tisztítások által eljuthatunk az egységbe, lezárhatjuk, amit kell. Szaturnusz – Érezzük, hogy mit tudunk most rendbetenni és hogy mikor jön el a rendrakás ideje, ezt viszont pontosan akkor meg is kell tenni! Nem halogathatjuk tovább a kapcsolataink rendezését és önmagunk kimunkálását sem! A tiszta, szabad létezés most sorsfeladat, ehhez pedig felismerhetjük a meghaladandó határokat, elkezdhetjük meghaladni ezeket, ugyanakkor határokat húzhatunk oda, ahol rabolják, szívják az erőnket!

VII. ház: Az új idő egyik legfontosabb életterületei: a saját öntudatlan működéseink megismerése és az ezeket tükröző kapcsolatok területe, a párkapcsolat és a külvilággal való viszonyunk! Most ez a terület rendkívül hangsúlyossá válik, a társulások, társas viszonyok nagyon eseménydúsak lesznek. E téren rendkívül fontos, hogy felismerjük, mikor vagyunk áldozatszerepben, mikor működtetünk hozott szenvedésprogramokat és felhagyjunk ezzel, elkezdjünk kiállni magunkért, meggyógyítsuk a lelkünket, lezárjunk rég húzódó folyamatokat! Merkúr-Jupiter(-Neptunusz-Nap) együttállás: Az igazságok kimondása, megértése és tisztázása a kapcsolatokban, a társunkkal, a világgal. Teljes egészében megérthetünk mély kapcsolati működéseket. Kiderülnek a rejtett, titkolt, háttérben húzódó dolgok, ami által rendeződni tudnak a kapcsolatok. A jövő magjait vetjük el! Szavaink élettel táplálják a másik lelkét.Neptunusz: Nagyon mély kapcsolódás, egységélmény az igazi társsal. Kapcsolatainkban az igaz, tiszta, nagy és mély érzések, az intuíciónk vezessen! A kidolgozott szenvedésprogramok (akár szenvedélybetegségek, áldozati minták) hozzák el a feloldódást, a mély harmóniát és az egyesülést. A múlt nagy érzelmei térnek vissza, hogy megoldódjanak. Nap: tiszta rálátás a kapcsolódásokra. Tevékenyen akarunk részt venni a világ dolgaiban. Cselekvően indítunk el új korszakot a kapcsolatok terén, magunk mögött hagyva a régi minőségeket, végre merünk kiállni önmagunkért!

8. ház: A mély, belső összegzés, az életünkkel való számvetés mélyen belül, a lélekben történik. Lelki társakkal is eljön a számvetés ideje. A lelkünk, érzésvilágunk, önbizalmunk gyógyításának lehetősége. Önismeretben gyorsan haladunk, ha merünk szembenézni önmagunkkal. Spirituális indíttatású alkotások születhetnek.

9. ház: A világ és az ember működésének ismerete, a magasabb összefüggések megismerése először elhozza a kapcsolataink működtetésében való bölcsességet, ezek javítását, majd tovább fejlődhetünk a felsőbbel való kommunikációban. Az igazságok kimondása itt is megjelenik. Ahogyan megismerjük a valódi működéseket, az igazságokat, úgy egyre jobban tudjuk működtetni kapcsolatainkat és a fizikai síkot, egyre több örömöt is találhatunk az életben. Karmikus utunk most ide irányul, erre halad: megérteni a rendező elveket és kimondani a nagy igazságokat! Uránusz: Új és szokatlan gondolatok, eszmék találnak ránk, amelyek kinyitják a szellemi és fizikai világunkat is! Érdemes nyitottnak és spontánnak, rugalmasnak lenni mindenre és bármire! Ideje elhagyni a ragaszkodás, birtoklás és függés működtetését, mert az égiek sokkal jobbat és nagyobbat akarnak adni, mint azt eddig hittük! Szellemünk tágulása elhozza a szerelem és az alkotó erő felszabadulását is.

X. ház – Küldetésünk része most az is, hogy megismerjük a lelkünk világát, beszéljünk érzéseinkről, lelki folyamatainkról. A gyermeki minőség élése és az anyai minőség élése (nyitottság, örömök, gondoskodás, óvás, odaadás, az érzések áramlása, stb.) most mind előre vivő minőségek. Ideje beszélni önmagunkról és átadni üzeneteket a világnak, ideje önálló véleményt alkotni és önállóan választani bármely hétköznapi és nagyobb élethelyzetben is. Az igazi nagy előrelépést és megvilágosodást a saját magunkkal való szembesülés, valódi érzéseink, vágyaink, valódi működésünk felismerése hozza meg!

11. ház: Lelkünk tisztítása és önálló uralása, valódi érzéseink felszabadítása, a cselekvő teherletétel hoz igazi felszabadulást. Ideje kilépni azon játszmákból, ahol átadtuk másoknak az uralmat saját érzéseink, életünk felett. Nagy segítő szerepet kapnak a barátságok, a közösségek és mindannyiunknak lesznek támogatói e folyamatokban. Bármilyen helyzetbe kerülünk, mindig lesz valami, vagy valaki, aki védelmet, menedéket nyújt nekünk! (Tegmine csillag a 11. házban)

 12. ház: Érdemes időnként elvonulni és csak önmagunkkal lenni, mert az igazi nagy rálátások és letisztulások innen eredhetnek. Tiszta rálátást kapunk saját belső, mély világunkra és cselekvő erőt ahhoz, hogy végleg lezárjuk a nagy, karmikus köröket! A rálátás az elvonulásban születik meg, ezzel együtt a feltöltődés időszakában – ez a rálátás pedig rendet teremt és a dolgaink helyrekerülését. A legmélyebb, legbensőbb felfedezések, érzelmek és igazságok a külvilág, vagy a társunk előtt is láthatóvá válnak, megmutatkozhatnak – ezzel is sok minden a helyére kerül.


Fényben áldott utat kívánok mindannyiunknak, az Egység tudatában, örömben és teljességben!


Zentai Anna, asztrozófus

Kép: Stellarium csillagászati program és Pinterest