A nyári napforduló üzeneteiből…

2019. nyári napforduló

Nyári_napforduló

A pillanat, amikor a Nap eléri látszólagos égi útjának csúcspontját és a fény a legerőteljesebben ragyog! A Fény pedig minden, ami világosság, ami feltétlen szeretet, ami cselekvő és önirányító erő, ami a saját isteni önvalónk ragyogása!

Ebben a pillanatban a Nap az égi képlet 8. életházának csúcsán ragyog, így a lélek területét ragyogja be. Mindazt megvilágítja, ami a felszín alatt, a mélyben, láthatatlanul jelen van! Világossá válnak érzelmek, lelki tartalmak, mögöttes hajtóerők, okok, miértek és indítékok. Mindaz, ami eddig titok volt, arról fellibben a fátyol. A 8. ház egyben a bizalom, a stabilitás háza is, de ez a bizalom itt lelki bizalom. Bízni abban, ami a felszín alatt, a lelkünkben van, amit csak érzünk, de még nem látunk – így működtethető magas szinten ez az életterület. Ennek jegyében zajlanak nagy, minőségi átalakulások a felszínen is. Annál is inkább igaz ez most, mivel a felszálló Holdcsomó-Mars-Merkúr együttállás is itt látható (Rák jegy, Ikrek csillagkép Pollux csillaga alatt), így most van ideje nyíltan, egyenesen beszélni lelki, belső tartalmakról is – mindez az önbizalom, biztonság és érzelmi bőség megélését emeli.

A napforduló mostani sorskeresztje is fix és változó jegyekben áll fel, így egyaránt eljön az ideje annak, hogy irányt váltsunk utunkon, sorsunkban, illetve annak is, hogy élővé, működővé, stabillá tegyük önmagunkat és kapcsolatainkat. Az alapot mostantól kiemelten az jelenti, amivel lélekben egyek vagyunk, az irányt pedig a rend megalkotása, a folyamatos önmunka és a nemes szolgálatok. Az Aszcendens Skorpió jegyben, Mérleg és Kígyó Feje csillagképekben látható, az uralkodó bolygók így a Mars és a Plútó, a két erőbolygó, akik szellemi emelő erővel és kellő akaraterő mozgatásával segítenek. Indíttatásunk a most következő időszakra a szívünkben érzett igazságból ered és a minőségi szintemelkedésre irányul, a végső cél pedig, hogy minden a helyére kerüljön és megleljük az isteni fényt (kívül, belül, bármely értelemben…).

A Holdcsomópontok választási lehetőségei a következő kérdéseket tehetik most fel: félsz vagy fejlődsz? Hátrálsz vagy szembenézel? Bezárkózol, vagy megnyílsz? Mersz, vagy nem mersz? Szorongsz, vagy érzel? Vissza, vagy előre? Maradsz a gátlásaidban, vagy vállalod magad? Szorongsz – vagy hazatalálsz?

A Tejút minden időben kiemelt jelentőségű, hiszen a beavató és felemelő erők itt nyilvánulnak meg leginkább. Most az I.-2. és VII.-8. életházak átmenetein ível át a Felemelkedés Csillagútja. Vagyis a nagy beavatásokat, megéléseket és emelkedési lehetőségeket az önérvényesítés, az elindulás, a termékenység, biztonság és önállóság, a kapcsolatok és lelkiség, bizalom terén éljük meg.

A leszálló Holdcsomópont-Szaturnusz-Plútó együttállás a 2. életházban üzeni emellett, hogy mosz a fő sorsfeladat és kitörési lehetőség az önállóságban, a biztonság-bizalom működtetésében, az anyagban lévő termékenységben, létrehozó erők működtetésében van! Itt az ideje, hogy teljesen önálló véleményt alkossunk, függetlenedve másoktól és tegyünk az anyag síkján is azért, amit szeretnénk.

A Hold a 3. házban tisztázó lelki kommunikáció idejét, érzelmi és szellemi teherletételeket, érzések szárnyalását, tiszta lelki sugallatokat mutat. A Bak és Vízöntő csillagzatok átfedése a felvállalt sorsmunkák által, a múlt eddig terhelő súlyaitól valószabadulást üzeni. Fontos, hogy lelkünket, érzéseinket szabadon kifejezzük, kinyilvánítsuk.

Van még itt igazságokra ébredés, belső elindulás, vágyak szabadon engedése, kapcsolatok termékenysége és harmóniája is, de lényegi szerepet kap a Neptunusz – az új korszak alapjainak sorstengelyével együttálló planéta éppen stacioner, tiszta, mozdulatlannak látszó állapotában áll az ég mélyén és egy nagy égi háromszög csúcsaként a lényegi megoldást és eredményt: a mély érzelmek felszabadulását és megtisztulását, a jövő áldásainak érkezését üzeni!

Végezetül, az új korszak küldetés-tengelye most mindannyiunk számára az Oroszlán csillagkép nemző részére, a kreatív teremtés, fényalkotás csillagterére mutat – mostantól az visz előre, ha feltétlen szeretettel táplálva alkotunk világot és sorsunkat uralva, alakítva, működtetjük teremtő erőinket!

Összefoglalva:

Az életünk akkor uralható, ha merünk szembenézni azzal, ami eleve bennünk van, amit érzünk, ami bennünk működik! Amikor merünk szembenézni és beleállni, amikor egyenesen szembefordulunk azzal, ami eleve van, tisztán látva a mögöttes működtető erőket, önmagunkban bízva, önmagunkat felvállalva, uralva az esetleges (vélt) félelmeket, akkor jön el az uralás, irányítás és teljesség ideje!

Zentai Anna

asztrozófus

Kép: Astro Sky asztrológiai-asztrozófiai program