A Jupiter a Skorpióba lép

A Jupiter a Skorpióba lép

01eeez

Október 10-én, magyarországi idő szerint 15:23-kor a Jupiter bolygó belép a Skorpió jegyébe a zodiákus évkörön.

A Jupiter a kiterjedés elve. Földi életünkben az igazsággal analóg, de hozzá tartozik a hit, a bölcsesség, a magas szintű tudás, a tanulás és tanítás, a távlatok, a politika és vallás, a törvény, jog és szabályok, az optimizmus, derű, életkedv megélése is. Eddig a Mérleg jegyében járva a kapcsolatokat és a külsőségekkel kapcsolatos megéléseket (külalak, forma, nyilvánosság, stb.) hangsúlyozta, a Vénusz uralma alatt hitrendszereinkben az igazság kereséséről, egyensúlyozásról, erős igazságérzetről, kapcsolati tanításokról és döntésekről szólt az útja.

Most a Skorpió jegyében halad tovább, egészen 2018. november elejéig.

A nőies, termékeny Vénusz uralmát most felváltja a férfias, (hajtó)erőt és akaratot, küzdelmet és szellemi emelkedést jelképező Mars, illetve a szélsőségeket, misztikumot, maximalizmust, minőségi transzformációt, teljes megújulást jelképező Plútó.

A Skorpió minőségébe érve azért találkozunk ilyen heves, erős energetikával, hogy elinduljunk befelé, a lélek, a belső világunk felé. A kozmikus erők egyre beljebb kívánják fordítani tekintetünket, így most az igazságkeresés útja a lelki-spirituális világokban folytatódik. A Skorpió titokkutató jel, a rejtett működések, a miértek és okok kutatása tartozik hozzá – alacsony szinten a gyakorlati titkokat kutatja, nyomoz, kutakodik, manipulál, befolyásol, hiszen nincs benn kellő bizalom és elég mély, feltétlen szeretet. Magasabb szinteken jelenik meg az, hogy ebben az erőtérben képesek vagyunk önmagunkban kutakodni, keresgélni, hiszen erről szól a lelkiismereti út, a spiritualitás: mindenre, ami van, saját magamban keresni a választ! Minden belőlünk indul és teremtődik, mindenre magunk adunk okot. A látható világ és a láthatatlan működtető erők e csodás, varázslatos összefüggéseire tudunk fényt deríteni az elkövetkezendő időszakban!

Ez jelenti azt is, hogy spirituális elmélyülésre, bölcsülésre jön lehetőség, de azt is, hogy most kerülnek majd felszínre mindazok a titkok, melyeket ezidáig (kb. az utóbbi 11-12 évben) rejtegettek társaink, rendszerek, emberek, csoportok, vagy szervezetek. (2005. októbertől 2006. novemberig járt legutóbb a Jupiter ebben a stációban.)

Végre ideje jön, hogy megismerjük a mélyebb igazságokat, a felszín alatti valóságot. Most nagyon fontos lesz, hogy bármilyen kérdésünk merülne fel az életünkkel, önmagunkkal, vagy kapcsolatainkkal összefüggésben, bármire szeretnénk választ találni, bármire feltesszük a „miért?” kérdést – minél előbb tudatosítsuk, hogy mindaz, ami létrejött és működik, saját magunkból ered, ott is találunk rá érdemi választ! Lényegi célt, békét, megnyugvást, világosságot, fényt csak így érünk el.

A Jupiter igaz álmokat, álomüzeneteket is hoz, intenzívebbé teszi az álmok és meditáció világát, a spirituális megéléseket és mélyebbé, misztikusabbá a szellemieket.

Fontos lehet az is, hogy amit igaznak érzünk, abban biztosak legyünk, kellő önbizalommal kövessük megérzéseinket, intuíciónkat. Az igazság most a mélyben van, nem a felszínen! Ha ezt nem felejtjük el és merünk befelé indulni, elmélyülni önismeretben, ha merjük megismerni lelkünk valóságát, akkor igazán csodákkal, különleges élményekkel, mélyülő kapcsolatokkal, megerősödött hittel éljük meg ezt az időszakot.

A Jupiter égi helyzetét is érdemes figyelembe venni, hiszen a lényegi üzeneteket az isteni fények, a csillagok adják! A bolygó most a Szűz csillagképben jár, az Angyali Szűz csillagai alatt. A Skorpió bő első dekádja tartozik az Angyalhoz, amikor is igen intenzív a kapcsolatunk angyali segítőinkkel. Sok jelet, üzenetet, sugallatot kaphatunk ebben az időszakban. Lélekben is nemességre, méltóságra, tisztaságra törekszünk, ezért zajlik lelki szinteken egy skorpiós minőségű, belső küzdelem, önfelülmúlás, önlegyőzés, mindezen fejlődés érdekében.

2017. november végéig tart az angyalok ideje, de december elejéig még érzékelhető. Majd december 7-17 körüli napokban (egzaktan 17-én) a Jupiter belép a Mérleg csillagképbe. Itt jön el igazán az isteni igazságok, az égi törvények szerinti megnyilvánulások ideje! Ennek kiemelt ideje lesz 2017. január vége, amikor a Jupiter majd a Mérleg első serpenyőjénél halad, itt kerülnek elő és mérettetnek meg a múltunk igazságai! Semmi nem marad rejtve!

Ha igazán a mélységekbe tekintünk, akkor a skorpió Jupiter időszaka a legmélyebb szeretet és az igazság összekapcsolódásának megéléseit, tudatosodásának útját jelenti. Ezen az úton megtapasztaljuk azokat a megéléseket, melyek által a mélységes szeretet valósága mutatkozik meg, különböző megélések formájában.