A hét égi-földi történései – 2022. augusztus 09. – 12.

Kapcsolatok mély átminősülése, váratlan meglepetések, vágyak anyagba varázslása és egy rendkívüli megkönnyebbülést, tisztító felszabadulást hozó telihold időszaka zajlik ezen a héten!

Egy nagyon erős tisztító, oldó, felszabadító folyamatban vagyunk most, amelyben folyamatosan mutatkozik meg, hogy mitől és mennyire függtünk eddig; kinek és hogyan adtuk át az irányítást életünk, erőink és teremtéseink felett és itt az idő eldönteni, hogy tovább csináljuk-e ezt, vagy nem! Ha előbbi, vagyis nem változtatunk önmagunkért és nem hajlunk, akkor már törünk – ha utóbbi, vagyis, ha változtatunk és szabadulunk és könnyebbülünk, akkor szárnyalunk!

A Nap ezen a héten az Oroszlán csillagkép Napútra hajló, múltba tekintő fejének csillagai alatt vándorol. Most van ideje az önmagunkkal való szembesülésnek! Belső világunkban visszaköszön a múlt, múltbeli cselekvéseinken, működésünkön elgondolkodva leszűrhetjük a lényegi tanításokat. Rájöhetünk, mi miből fakadt és arra is, hogyan érdemes tovább haladni, ebben pedig az önirányítás és a feltétlen szeretet működtetése kapnak főszerepet! Önmagunk felé is rendkívül fontos e szeretet-áramlás működtetése – lássuk meg, hogy ha magunkkal szeretetben élünk, akkor mindennel és mindenkivel képessé válunk ugyanerre!

A Hold a Skorpió és Kígyótartó csillagképek teréből a Halak stációjáig halad a héten, ezen belül kedden egész nap és szerdán a nap első feléig a Tejúton, így ekkor kapjuk a mélyebb lelki beavatásokat és ezek a gyógyítás időszakai is.

Kedden reggel egzakt a Vénusz és a Plútó szembenállása, így kettejük összekapcsolódása révén ideje van most a női működések és párkapcsolati minták, illetve művészi munkák mély átminősülésének, szintemelkedésének. Vágyakban és kapcsolatokban most vágyhatunk a kiegészülésre, két dolog egységére, ez az inspiráció teremtő erőket hív életre. A múlt és a családi vonatkozások megértése is hozzáadhat a felismerésekhez és értékrendszerünk változása, érése is időszerű.

Csütörtökön napközben válik egzakttá a Nap-Uránusz kvadrát, amely rendkívül üdvös azoknak, akik egy szabad, örömteli, függések és erőltetések nélküli, igaz életet szeretnének élni. A cselekvő tisztítás időszaka ez, amelyhez ekkor kapunk igazán tiszta, magas szintű rálátást! A felismerések, megvilágosodások pedig máris magukkal hozzák a vélt korlátok meghaladását, a kitágulást és szabadulást. Most mindent, ami birtoklás, kötés és függés, ideje elengedni, letenni. Akár anyagiakat, akár kapcsolatokat, akár munkát, vagy eszméket, megrögzött gondolkodást tekintve, ideje van kiszabadulni abból, ami által eddig azt bizonygattuk magunknak, hogy számunkra valami nem lehetséges, nem szabad, kötve van, kényszerben vagyunk – most, ezekben a hónapokban fokozatosan jöhetünk rá arra, az élet több területén, hogy ez mennyire nem igaz, illetve lehetnek hirtelen beütő, villámcsapásszerű felismerések is, amelyek által kitisztul a kép előttünk. Érdemes most minden újra és másra nyitottnak lenni!

Ugyanezen a napon a Vénusz az Oroszlán jelébe lép és általa színre lép a ragyogó, nagybetűs NŐi minőség! A királynő, aki méltóságteljes és nem vesz részt alantas dolgokban, mint női minta, jelenik meg. A hölgyek megélhetik ezt a saját nőiségükben, az urak pedig egy ilyen típusú nő által. Továbbra is érdemes elgondolkodni az önszeretet, önbecsülés, emberi méltóság témáin és ezek magasabb szintű megéléseiből egyre többet megengedni önmagunknak! Kreatív téren sok szép, kellemes dolgot alkothatunk, nagy élvezettel; kapcsolatokban pedig a rálátás és a feltétlen szeretet ideje jön.

Szintén ezen az estén a Mars-Neptunusz szextil fényszöge segíti az új kezdeteket, a vágyak anyagba öntését, a tetterő itt teremtő képzelettel és mély érzelmekkel társul. Támogatója ez kapcsolatainknak és elképzeléseinknek, fokozódik az intuíció, az ösztönös megérzések ereje is. Ha van olyan érzés, amelyet eddig féltünk kimondani, megmutatni, akkor ez is könnyebben megy most.

Pénteken hajnali 03:37-kor lesz egzakt a telihold, amely most különösen erőteljes, hiszen több más bolygóval kiegészülve egy nagy égi háromszöget, T-kvadrátot alkot, amely a felszabadulást hozhatja el nekünk! Zodiákus jeleket tekintve az oroszlán Nap és a vízöntő Hold-Szaturnusz állnak szemben, egyúttal a bika Uránusz-Mars együttállással kvadrátban. Stabil, fix jeleket érintő kapcsolat ez, ami élővé és működővé kívánja tenni a befektetett energiát, stabillá és biztossá azt, ami az anyag szintjén van, mégis, a felszabadulás szele, sőt, vihara a legerőteljesebb motívum itt, ami tehát az anyag szintjén is könnyebbülést tud hozni. Az alap-feszültséget, inspirációt a rálátás és a vezetői szerepre törekvés kapcsolódása adja a lélek szabadságának igényével – nem akarunk már elnyomást, szabadon akarjuk megélni azt, ami és aki vagyunk! Fontos, hogy ez, bár látszólag köthető lehet külső történésekhez, mégis belső folyamat! Vegyük észre, hogy önmagunkat nyomtuk el eddig különböző hitrendszerek, berögződések, vélt korlátozások által és ezek feloldásával alakul át a külső, fizikai tér is!!! Mindez megvalósulását hozza a szabadságra irányuló akaratnak és tetteknek, felszabadulását az erőnek és életerőnek, nyílt és egyenes megnyilvánulásoknak. Hullnak a bilincsek, köddé foszlanak a korlátok… Csillagképi szinten a Nap az Oroszlán csillagkép alatt jár, a Hold-Szaturnusz a tisztító, angyali Vízöntő alatt, a Mars-Uránusz pedig a Kos csillagai alatt – így minden, ami most történik, azt ENGEDNI ÉRDEMES, hiszen egy ÚJ KORSZAKOT hoz el, ez a cél, megnyitni az újat, ahol korlátlanul áramolhat az erő és szabadon megélhető a lélek, az önvaló, az érzés és érzelem!

Zentai Anna

Kép: Pinterest