2023. november 03. péntek

A Nap a Jupiterrel, a Vénusz a Neptunusszal áll ma szemben. Mindezt úgy teszik, hogy egy nagy, átfutó trigon (háromszög) áll fel a Vénusz, az Uránusz és a Plútó bolygók között, illetve éppen a reggeli Nap-Jupiter szembenállás pontos idejében a Hold egy nagy Sárkány-fényszög csúcsára is kerül, mint a Lélek, ami vezet bennünket!

Nagyon izgalmas időket élünk, amelyben egyre inkább feltárulnak a mélységek. A múlt visszaköszönése és megértése is feloldást jelenthet, hiszen a jelen megoldandó helyzetei a múlt ismétlődő köreit mutatják!

A Skorpió-Bika tengely egymással való kiegészülése arról is üzen, hogy a legmélyebb ősbizalomhoz tudunk most visszatalálni, a bizalmat, a biztonságérzetet tudjuk gyógyítani magunkban akkor, ha felszínre engedjük a mélységeinkből az eddig rejtetten jelen lévő minőségeket. Olyan múltbéli élményekről van szó, amelyekben az elmúlás, veszteség, bizonytalanság fájdalmait élhettük meg, ám most mindezek gyógyulni kívánnak és ha nem állunk ellen az érzelmeinknek, akkor ebben a folyamatban kisimul a lélek. Különösen érdemes odafigyelni arra, hogy mitől fakadnak ki a könnyeink! Érdemes nem átsiklani ezen pillanatokon, nem félretenni egy legyintéssel, hanem tudatosan belemenni, ránézni, előhozni, hiszen enélkül nem ismerjük meg valódi önmagunkat!

Történhet az is, hogy ha már bizalommal élünk a teremtő erőinkkel és engedjük áramlani érzéseinket, éljük a szenvedélyeinket – a szó legjobb értelmében szégyentelenül – akkor a teljes megnyílás, a szeretetünk és szenvedélyünk nyílt, egyenes kimutatása olyan elmélyülést, bizalmat és örömöt nyit meg bennünk és a másikban is, amelyet eddig talán nem ismertünk… Egyik oldalon a szenvedély, a másikon az élvezetek, testi örömök jelennek meg és egészülnek ki egymással – ha már gyógyult a lélek.

De történhet az is, hogy kiderülnek a legmélyebb titkok, amelyekre eddig nem volt rálátásunk, most viszont nem csak a tisztánlátás ajándéka érkezik el, hanem az is, hogy nyíltan és egyenesen lehet beszélni arról, amiről eddig talán nem mertünk. Ez a szembenézés és szembesítés feloldja a (vélt) falakat, ellenállásokat. Észrevehetjük azt is, hogy az őszinteség hiánya valójában azért volt jelen, mert önmagunkat nem mertük őszintén adni! Most különösen ideje van annak, hogy a kapcsolatainkban a teljes igazság, a valóság, az őszinteség mutatkozzon meg és legyen felszínre hozva! A Nap-Merkúr-Mars együttállása mögött a Mérleg csillagkép első serpenyője a múltban megélt élmények mögötti valóságra, igazságokra világít rá.

Ha ez fájdalmasan érint, ha úgy érezzük, hogy bizalmunkat, stabilitásunkat veszítjük, akkor ez is egy illúzió… Valójában csak láthatóvá válik az, ami eddig is valóság volt. Valójában nem veszíthetünk senkit, hiszen soha nem is volt a miénk… Bármi, ami múlandó, változó – és az anyag szintjén minden az! – azt nem birtokolhatjuk! Ha tehát veszteségnek élünk meg valamit, az csupán a birtoklás illúziójának elvesztése… Talán felhívja a figyelmünket arra, hogy másként van ideje látnunk valamit és nem kívül, nem másban – hanem ÖNMAGUNKBAN kell megtalálnunk a biztonságot, a saját belső erőforrásunkat, amely örök és kiapadhatatlan! Az elmúlás az élet velejárója, ha a puszta anyagot nézzük… de vajon figyelünk a láthatatlanra is? Vajon megértjük a mögöttes működéseket, elveket? Vajon képesek vagyunk felülemelkedni a mohón birtokló ragaszkodáson és meglátjuk az örök változó mögött az egyetlen biztosat: az istenit?

A Vénusz-Uránusz-Plútó háromszöge is ezt segíti most. Tisztulnak a kapcsolati mintázatok, ideje van nyitni másfajta nézőpontokra és felszabadulni a függőségek alól. Ideje gyökeresen átírni a kapcsolódásainkat és nem a másiktól várni, hogy megadja a biztonságot, hanem önmagunkban meggyógyítani azt! Hiszen amint kint, úgy bent – ha a lelkünk rendben van és igazi a bizalom, akkor ez tükrőződik a kapcsolatainkban is!

A reggeli órákban az irányelv az önazonosság, az érzések áramoltatása, megélése, az intuíció követése és a gyengéd, gondoskodó hozzáállás. Este már más a helyzet – éjfél körül lesz egzakt a Vénusz-Neptunusz szembenállás, aminek idején igen szép csillag-alakzatokat rajzolnak ki az égi erők… Nő és Férfi isteni egyesülése, szer-elemben való gyógyulása, a tudat nyitása és a megtisztulás, mint irányelv és hajtóerő, az isteni minőség választása, mind időszerű.

Ne higgyünk a látszatnak… nem a másikon kell változtatni, nem kívül… önmagunkat ismerhetjük most meg, igazán mélyen, a társaink tükrében és hatalmas lehetőségek, égi erők állnak rendelkezésünkre, hogy felszabadítsuk magunkat évezredes terhek alól és tisztán, szabadon, megerősödve lépjünk tovább!

Zentai Anna

Kép: Pinterest