2022. május 16. hétfő – Önmagunkhoz őszintén! – Képesség-erősítő telihold

Ha eddig bármiben is szükségünk lett volna erősítésre, bíztatásra, akkor most érdemes ráhangolódni arra a tudatosságra, hogy bármire képesek vagyunk, amit véghez szeretnénk vinni, amit meg szeretnénk teremteni! A hétfőn reggel (06:15 az egzakt idő) kiteljesedő telihold a képessé válás tudatát, a képességeinkben való bizalmat is erősíti, sok más ajándékával együtt!

– – – A telihold égi jelképrendszere most a következő: Nap a Bika csillagképben, alatta az Eridanus, felette a Perzeusz (Csodaszarvas első lábainak kapuja), szemben a Hold a Mérleg csillagkép jövő igazságát megmérő részénél, lent a Farkas, fent a Kígyó Feje csillagkép. Kapcsolódik emellett a Nap-Hold aspektushoz a Plútó is, a Nyilas csillagkép Tejútról leérkező részétől, egy nagy égi háromszöggé egészítve ki ezt a nemes teliholdat és a Mars-Neptunusz közeledő együttállása is, a visszaúszó hal csillagai alól, szintén egy nagy háromszöggel, így ők együtt öten már trapézt alkotnak. Szintén kapcsolódik a Szaturnusz, egy nagy T-kvadráttá kiegészülve. Képletbe rajzolva a bika Nap a 12. házban, a skorpió Hold a 6. házban látható. (Plusz hab a tortán, hogy a Nap a felszálló, a Hold a leszálló Holdcsomóponttal áll együtt.) Csak röviden, pár lényegi dolgot kiragadva, nézzük, milyen áldásai vannak ennek a csodás teliholdnak! – – –

Fejlődésünk útján fontos állomás ez az időkapu, hiszen az új minőség elindulásának jegyében lehetőséget ad lezárni a régit, tisztába jönni igazi vágyainkkal, pontot tenni régi folyamatok végére és szabadon menni tovább. Aki teheti, annak most érdemes kis időre (legalább a reggeli órákban) elvonulni, befelé figyelni és hangolódni, de ideje ez az elvonulásban végzett, termékeny művészi alkotásnak is. Az Egység és Rend érzékelése válik lehetővé – hogy egyénileg ki mit tehet ezért, azt érzékeljük. 

 Ideje van méltó lezárásoknak, befejezéseknek, nemet mondásnak, határok meghúzásának, ez által erők felszabadulásának, lelki rendrakásnak, családban való rendeződéseknek, testi és lelki gyógyulásnak is. 

 Megéléseink sarokpontjai lehetnek: látni, hova vezetnek a dolgok és azon dolgozni, hogy egységbe kerüljünk azzal, ami velünk azonos; a mélyen érintő dolgokat, érzéseket nyíltan és őszintén kifejezni, a múltból visszatérő lehetőségeket most már tényleg kihasználni, vagy a régóta rendezetlen dolgokat felszínre hozva megbeszélni, saját őszinte érzéseinkkel tisztába jönni, az eddig megismert, megtudott, tanult dolgokat végre használni is a gyakorlati életünkben. Ha már tudjuk azt, hogy mi a vágyott minőség, amit élni szeretnénk, akkor ideje határozottan és céltudatosan leszámolni mindennel, ami nem ez.

 Mindezek mellett saját erőnkben, képességeinkben való tudatosságunkat megerősíthetjük, önértékelésünket emelhetjük – lássuk meg, hogy a régi minőségek csupán tükrözték az ebben való hiányosságainkat és sokkal többre vagyunk képesek és méltók, mint hittük!

 Más olvasatban a lelki rendezettség és az egység megélése rendkívül kreatívvá, alkotóvá tud most tenni bennünket. Egy szebb jövőért dolgozva, nemes célokért alkotunk, másokat is segítve, önmagunkat kibontakoztatva. Mélyebb lelki működéseinket átlátva megérthetjük: minden, ami teremtődik, saját tükörképünk és valódi érzéseinket nem takargatva lesz igaz és tiszta a fizikai tér is előttünk. Amikor már nem másoknak akarunk megfelelni, hanem a bennünk élő Istenemberhez méltón élünk és követjük lélekszikránk hívásait – akkor segítjük vágyaink, valódi céljaink, velünk egységben rezgő küldetéskódjaink anyagba öntődését is.

Zentai Anna

Kép: Pinterest