2022. február 07. – 13. Heti útmutatás a csillagoktól

A Mars-Uránusz trigon felemelő erejében vagyunk már, ami kedden fog tetőzni. A trigon fényszög lényege mindig az, hogy a felemelkedésre inspirál – most a tudattágítás és tisztítás erejével.

Ezen a héten a Nap a Bak és a Vízöntő csillagképek egymásba ölelkező csillagterében jár, így önvalónk, sorsmunkáink vállalása és élése aktuális, ami elhozza a múlt terheinek felszabadító letételét. Egy állatot megjelenítő csillagkép farka mindig a mélytudati, ösztönösen működtetett erőink jelképe – most tehát a mélységeink tisztítása időszerű s ha ezt megtesszük, akkor léphetünk tovább a szabadság irányába. A Zodiákus körön a Vízöntő jelében jár a Nap, ez szintén a tisztító, felszabadulást hozó cselekvések, a közösségek összefogásának, az önzetlen kreativitásnak az ideje.

A Hold e héten 11-én és 12-én a Tejúton jár, ekkor jönnek a lelki-érzelmi beavatások, anyasággal és családdal kapcsolatos, mély élmények, amelyek fontos felismeréseket tudatosíthatnak. Az álmok és az intuíció kapui is ekkor nyílnak meg a legerősebben.

HÉTFŐN a gondolataink tudatos megválasztásával tudjuk érdemben befolyásolni teremtéseinket, hogy később azokat a célokat érjük el, amelyek valóban fontosak, szívbéliek a számunkra. A tudatosság, a lélekhívások követése és a bizalom órái ezek. Este egy tisztító lelki folyamaton megyünk keresztül, amely segíti a ragaszkodások, kötések, beszűkítő hitrendszerek elengedését és a bizalom építését, az igazi vágyak felszabadítását.

KEDDEN a már elvetett gondolatmagokat cselekvés követheti. Délután egzakt a Mars-Uránusz trigon kapcsolódása, amely egyik oldalról a határaink meghaladása általi új kezdetre, másikról pedig tisztázásra és könnyebbé válásra inspirál. A bennünk élő szabadságharcos aspektust erősíti fel, elsősorban szellemi szempontból, de késztet arra, hogy az anyagban, kézzel foghatóan indítsunk el eredményeket, megoldásokat. A Mars, a szellemi emelkedés és erő bolygója a Nyilas csillagkép lovasíjászának csillagai között, a ló hátán nyargalva, a Déli Korona felett látható éppen – benne van a magas égi szférákhoz való kapcsolódás, a tudás lehívása, a bölcsesség ereje. Az Uránusz a Kos csillagkép alatt, a Cet feje felett, kicsivel a Napút alatt látható, vagyis mély, belső tisztító erőket működtetünk most, az önmagunkról szóló felismeréseink új utakon indítanak el. Önmagunk mélységeiben kell tisztogatnunk ahhoz, hogy változás legyen és hogy erőre kapjunk! Az akarathoz most a sors iránti alázat is társul – de a teremtők magunk vagyunk, önmagunkhoz kell türelmesnek lennünk! – a karmatisztításhoz pedig az ősbizalom és termékenység ereje kapcsolódik. Ahogyan megszabadítjuk magunkat attól, ami nem vagyunk, az alkotó, teremtő erőink növekednek!

SZERDÁN hajnali álmainkat érdemes megfigyelni, lejegyezni, mély összefüggésekre mutathatnak rá. Most kezdenek szárba szökkenni az eddig elvetett magok (teremtő energiák) és ez a nap is rendkívül termékeny, hiszen a Hold elhalad a Fiastyúk csillaghalmaz alatt! Gondolataink és érzéseink most megsokszorozódva teremtik jelenünket és jövőnket.

CSÜTÖRTÖKÖN lelki dolgaink megértésének és érzéseink kifejezésének jön el az ideje. Önmagunkra rálátva nagy felismeréseket is tehetünk. Álmaink még a jövőt mutatják, de napközben és este érdemes a jelennek szentelni figyelmünket.

PÉNTEKEN az önismeret mélyülésében megtalálhatjuk egyensúlyunkat, felvállalhatjuk utunkat, küldetéseinket. A Merkúr-Plútó együttállása emellett segíti a mélyebb megértést, a láthatatlan oldal megismerését. Minden innen indul ki és válik láthatóvá, ezért fontos ez. Szavainkban átalakító erő van, használjuk ezt gyógyításra, erősítésre és ne manipulációra! Nem a hangok ereje – a szavak értelme az, ami adni tud. Szellemi regenerálódásra és Belső Gyermek gyógyításra is alkalmas ez az idő. Hozott ismereteinket, tudásunkat is kamatoztathatjuk most és most elindított, későbbi tevékenységek során.

SZOMBATON az elengedésből megvalósuló továbblépés idején már érdemben kapcsolódhatunk össze felsőbb, isteni énünkkel és a fizikai síkon is azzal, akivel kiegészíthetjük egymást. Az összefogás, együttműködés napja is ez a nap. Az esti órák a tisztulás, megkönnyebbülés idejét hozzák el. Az intuíciónk a hétvégén fokozottan működik és az emlékezésnek, nosztalgiázásnak is ideje jön. Aktuális kérdésekre a múltunkban találunk választ.

VASÁRNAP is időszerű a dolgok múltjának, eredőjének vizsgálata. Élményeket szerezhetünk a családban, otthon, a hangulatainknak való jelenlétben és az anyaság, a gondoskodás terén. Most még erőteljesebb az összefogás, együttműködés üzenete! Lássunk rá, hogy mik azok a dolgok, amelyek múlandóak és mik azok, amik a szívünknek valóban értékesek! A Vénusz és a Mars közeledő együttállása már érezhető, fokozódik a szerelem, a szenvedélyesség érzése és az emberi kapcsolatokból érkező tanítások.

Zentai Anna