2022. április 14. csütörtök – 15. péntek

Kép: Pinterest

Az elmúlt évek folyamatainak záróakkordja lehet ez az év, ha megtanultuk, amit lehetett, felismertük, amit érdemes és ami a látható mögött van, és ha megvan a szándék az ördögi körből való kilépéshez és döntünk a lelkünk akarata mellett. Mindezt azzal a tudatossággal érdemes, hogy magunk vagyunk felelősek azért, ami történik velünk (tudatosan vagy öntudatlanul akár, de nem külső erő rángat bennünket ide-oda, hanem saját teremtéseink alakítják a láthatót!). Megtapasztaltuk már azt, hogy milyen a saját önkorlátozásaink által bezárva élni és ennek fokozódását, szembeötlő jelenlétét is (elmúlt kb. 2-3 év), most pedig már a szabadulás folyamata zajlik. Vélt korlátaink elhagyása van soron, amikor egyszerűen rájövünk arra, hogy amit nem lehetségesnek hittünk, valójában lehetséges, amit korlátozottnak gondoltunk, valójában létjogos! Ez a húsvéti időszak is fontos erőkkel támogatja ezt a belső felszabadulási folyamatot.

CSÜTÖRTÖKÖN a Hold a Szűz csillagkép múltból ellépő, mélybe induló részénél jár, így ez a nap alkalmas az idejétmúlt, vagy mérgező minőségek elengedésére (bár növő Hold van, így annak a jegyében, hogy ez az elengedés gyarapodást, bőséget tudjon hozni életünkbe). A Nap a Halak csillagképben, az egységre irányuló cselekvésekről üzen, a körforgásból kilépő, kiemelkedő hal csillagai alatt járva az ember számára is lehetőséget nyújt meghaladni a régi beidegződéseket, ismétlődő ördögi köröket és kilépni egy magasabb szinű, fontosabb minőség felé.

Délelőtt-dél körül a Hold szembenáll a Neptunusz-Jupiter együttállással, amelynek energiáit most magas szinten tarthatjuk azzal, ha nem engedünk sem áldozatprogramnak, szegény én-játszmáknak, sem szenvedélybetegségnek, ha merjük megélni a mély érzéseinket, bízni megérzéseinkben és nem befolyásoltatjuk magunkat külső hatások által, ellenben önazonosan, őszinte érzésekből nyilvánulunk meg kapcsolatainkban. Estére a Hold a Plútóval ad felemelő, átalakító erőt a léleknek!

PÉNTEKEN a múltból a jövőbe lépés, esetleg nagyobb lépések megtétele is megjelenhet, ugyanakkor egyre inkább érdemes a felszínen látható dolgok, történések mögöttes hátterét kutatni. A szívből jövő ölelések napja is ez!

A Merkúr ma együttáll a Kos legfényesebb csillagával, a Hamal csillaggal, így ez a nap kiemelten szól a tudatosságról és arról a megélésről, amikor gondolataink egén felragyognak a távolban érzett-látott, szívünknek igazán fontos, hívogató, igazi vágy-minőségek! A vágy, a remény, a hit ereje, az erőt és motivációt adó, inspiráló, elérendő minőségekről szól ez az idő, gondolataink és beszélgetéseink terében is. Figyeljük azt, hogy mi emel, mi ad tüzet lelkünknek és gondolatainknak! Kezdjük el igazán legyőzni az ellenerőket (önmagunkban) és haladni e nemes célok felé!

A Mars ma belép a Halak jelébe, a férfierő, az akaraterő, a szellemi emelkedés ereje így finom, érzékeny minőségre vált. Mostantól akaratunk az egység megteremtésére, megélésére, az azonosságok keresésére és megtalálására irányul és arra, hogy folyamatainkat, munkáinkat végigvigyük, befejezzük, célhoz érjünk! A nyílt, egyenes erő a legmélyebb, eddig talán rejtett rétegeinket tárja fel – önmagunkkal és másokkal is őszintén érdemes kapcsolódnunk. Figyeljünk arra, hogy mi az, ami mostantól igazán felkavar! Mély érzelmeink óceánja kap lángra, kezdet és vég egybeérése érzékelhető. Összegezhetjük az eddig tett utat. A lélek igazi, tiszta akarata felerősödik, ám a külvilág nem biztos, hogy éppen azt támogatja, hiszen ezt végigvinni és megélni a saját személyes feladatunk! Mostantól érdemes kiemelten figyelni arra is, hogy ne mondjunk le önálló, szabad akaratunkról, ne csússzunk bele játszmákba és áldozatszerepekbe, merjük érvényesíteni lelkünk igaz érzéseit és akaratát!

Zentai Anna