2020. október 24. szombat – 25. vasárnap

2020. október 24. szombat – 25. vasárnap

szept

Figyelmünk most a felszínről, a külsőségekről a láthatatlanra, a mögöttes, rejtett működésekre, a szemmel nem látható, ám ösztönösen érezhető, lélekből tudható világra helyeződik. Egyre jobban megmutatkoznak az eddigi miértekre adott válaszok, a már zajló történések okai. Akkor járunk jól, ha nem könyvelünk el valamit valamilyennek, nem ítélkezünk, nem sajnálkozunk, nem kételkedünk – hanem mögénézünk és megkeressük, hogy ami van, az vajon miért van és hogyan szolgál bennünket? Ami van kint, az hogyan tükröz engem? Hiába tűnik úgy, hogy valami kívülről érkezett hozzám – az valójában az én teremtésem. Vajon mivel és hogyan és miért teremtettem azt? Érdemes kérdéseket feltenni és csak hagyni lenni őket, mert mindig előbbre visznek, mint az állítások.

A hétvégén a Hold a Vízöntő jegyében jár, fogékonyak és nyitottak vagyunk minden új és más impulzusra, élményre, nézőpontra. Érdemes levegőzni, igény szerint társaságba menni. A lélek számára az önazonosság felvállalása és minden mástól való megszabadulás kiteljesítő élményt adhat.

Szombaton a Vénusz és a Szaturnusz trigon fényszöge a kapcsolatokat és vágyakat vizsgáztatja le, az időtállóság, értékesség és tökéletesség jegyében. Vajon mely kapcsolatunk képviseli igazán a fényt? Ez is érzékelhetővé válik. Inspirációkat kapunk önfelvállalásra, komfortzóna elhagyására, idejétmúlt dolgokon való továbblépésre, belső elindulásra. Ma kifejezetten könnyebben haladhatjuk meg bármely gátlásunkat, régi félelmeket. Az anyagi-, testi megélésekben és a művészetek világában sok örömöt találhatunk, melyek tovább ösztönöznek az önazonos, teljes élet élésére.

Vasárnap tisztító, felszabadító folyamatok zajlanak a lélekben. Estére válik egzakttá a Nap és a Merkúr együttállása az Angyal csillagterében, de ezt az angyali erőt egész nap és a környező napokban is érezhetjük. Lehetőséget ad arra, hogy világos, egyértelmű, ám finom, érzékeltető, a titkok fátylát is fellebbentő beszélgetésekben, üzenetváltásokban, eszmecserékben ismerjük meg még jobban önmagunk mélységeit. A rejtett, titkolt, vagy a szemnek láthatatlan, ám fontos, lényegi, leginkább lelki dolgok megbeszélése most válik igazán időszerűvé. Belepillanthatunk mélyebb szintű működésekbe. A rálátó megértés most az ösztönösséggel, szenvedélyességgel párosul. Különösen nagy jelentőségű üzenetet hozhatnak álmaink és intuitív megérzéseink! Szavainkba a legmélyebb szeretetet tudjuk most becsempészni, ami átalakító és tisztító erővel hat. Az igazi vágyak felszabadításának, a szexualitásnak is különösen nagy szerepe van most, önismereti szempontból is. Az élet örömeinek megéléseiről és az örömteli élet önálló, önerőből való megalkotásának idejéről is szól ez az együttállás.

Zentai Anna

Kép: Pinterest