2020. május 06. – 07.

2020. május 06. szerda – 07. csütörtök

telihold

A következő napokban, különösen a csütörtökön déltájban kiteljesedő telihold idején, a bizalom-önbizalom kérdésköre, a függésmentes, szabad létezés, gondolkodás és kapcsolódás, a kapcsolatok és az anyagi világ működtetésének mikéntje lehet a fókuszban.

Szerdára a Hold belép az Angyal csillagai alá és itt folytatja tovább égi útját. Nem csak angyali erők jelenléte érezhető és segít bennünket ilyenkor – de az ember is igényli a magasabb szintekre való fejlődést és képes is arra, hogy mély, belső átalakulásokon menjen keresztül. Ezen a napon a lelki impulzusok és élmények által a lassan beinduló tisztulás feladatai, az emlékezés általi felismerések, a koncentráció és jelenlét állapotai hangsúlyosodhatnak. A Hold és az Uránusz kapcsolódása estére teljesedik ki. Ez által újfent terítékre kerülnek a családi- és anyai minták megtisztítása, a lelkünk, érzésvilágunk felszabadítása, az önazonosságban eddig volt korlátok felszámolása, a testi és lelki megélések együttes kiteljesítése, a ragaszkodásod és rögzülések, függések elengedése, lelki erő növekvésével, megújulással.

Csütörtök a telihold napja. Magyarországi idő szerint 12:46-kor egzakt a Nap és a Hold egymásra tekintése, nyílt szembenállása. Ekkor láthatunk rá lelkünk mélyebb, eddig elfedett világára, tudatosíthatjuk a bennünk működő ösztönöket. Érdemes most a lélek láthatatlan működéseivel foglalkozni, nagy felismerések jöhetnek!

A Hold a Skorpió jegyében, a Nap a Merkúrral még együttállva, a Bika jegyében tartózkodik ekkor. Kiemelt ideje ez annak, hogy elgondolkodjunk azon, milyen mértékben van meg bennünk a bizalom, a biztonság érzete? Leginkább önmagunk irányában, de az égi gondviselés, a jó sorsunk irányában is fontos. Aki önmagában kellően bízik, az tud bizalommal kapcsolódni társaihoz! Bármilyen rossz érzés, irigység, féltékenység, kisebbségi érzés vagy szenvedés jön fel bennünk – az valahol mélyen az önmagunk szeretetének, bizalmának megrendülésében gyökerezik, ezt pedig képesek vagyunk megerősíteni! Az érzelmek mélysége, a lélek ereje, belső átalakulások, a kimondott szavak, az elképzelések megvalósítása, a ragaszkodások elengedése és az élet örömeinek élése most mind időszerű…

Csillagképi értelemben a Nap most a Kos csillagzat alatt, a Hold ekkor a Mérlegben, a Kígyó Feje alatt jár. Mély ösztöneinkra való tudatosodást ez az idő is üzen, ugyanakkor a Mérleg Napkapuja a kapcsolatok, találkozások, összekapcsolódások idejét is ragyogja. Ideje van most mélyen a szívünkbe nézni és őszintén önmagunkkal, megfigyelni, hogy mik azok a mély, belső vágyak, amelyek még mindig a szívünkben élnek és még nem éltük meg ezeket fizikai szinten? Mindebből felismerhető az is, hogy milyen változtatásokat érdemes megtenni életünkben a kiteljesedésért.

Éppen a telihold pillanatában teljesedik ki a Merkúr és a Neptunusz összekapcsolódása is, amely az eddig élt tapasztalatok megértését, az eljövendő út letisztázását is hozhatja, de akár múltból hozott képességek is előhívhatóak általa. Mély megértések, mély beszélgetések, mély érzések kifejezése, kinyilvánítása van folyamatban. Az út kezdete és vége ér egybe. A ráérzékelés, az érzékeltetés, az intuitív közlés és értés hozhat varázslatos pillanatokat.

Zentai Anna

Kép: Pinterest