2020. április 04. szombat – 05. vasárnap

2020. április 04. szombat – 05. vasárnap

20200402_164550

Legfőbb fényadónk, a Nap továbbra is a Halak csillagképben, a Cet felett és a Pegazus alatt jár. Időszerű az ismétlődő helyzetek megoldása, a hozott képességekkel élés, az elvonulás és belső figyelem, a megoldó ötletek záporozása.

Ezen a hétvégén sok csodálatos erő áramlik, így érdemes a lelkünkben zajló folyamatokra kiemelt figyelmet szentelni, elcsendesedni és életünk jobbítását – saját fejlődésünkön keresztül – célul kitűzni. A Vénusz a Plejádok csillagainál, a Fiastyúknál halad, így ezek az év legtermékenyebb, legalkotóbb napjai! Amibe most beletesszük az energiánkat, amit most gondolattal, érzéssel és tettekkel erősítünk, az hamarosan gazdagon gyarapodni, működni, teremni fog.

Szombaton hajnalban a Merkúr és a Neptunusz egyesülése történik meg, a Vízöntő csillagkép jövőt tisztító hulláma és a Halak csillagkép múltból visszaúszó hala közötti részen. A szellem és a mélylélek találkozása e tiszta térben nagyon tiszta álomüzeneteket hozhat. A mély megértés, a mély titkokba való beavatás ideje ez, amikor a lelkünk mélye szól hozzánk, nem csak álmainkon keresztül. Ez az erő egész hétvégén lehetőséget ad arra, hogy mély, meghitt, lelket mozgató beszélgetések, üzenetváltások történjenek és mély dolgok legyenek kimondva, letisztázva. A múlt történéseit is lehet tisztázni, egyben egy szebb jövőt építeni ez által.

A kora esti órákban egzakt a termékeny, nőies Vénusz és a határozott, bölcs Szaturnusz emelő erejű aspektusa. A kapcsolatok, vágyak megszentelődésének idejébe érkezünk – most eldől, mi életképes, mi időtálló, mi értékes igazán a számunkra. Ezt pedig az érzéseink, érzeteink és megértéseink mutatják meg. A Fastyúkból éppen kilépő Vénusz a Szaturnusszal karöltve a teremtéseink anyagba ömlését segíti, ám levizsgázódik az is, hogy mindezekből mi életképes, mi képviseli a fényt! Hiszen a Szaturnusz erejének lényege, hogy kiderül számunkra, mi az, ami valóban kiteljesít. A kapcsolati megértések emelnek most közelebb ahhoz, hogy vállalt feladatainkat végihez vigyük, hogy vállaljuk a tisztulás, tisztítás folyamatát. Termékeny szellemiségünk által értékek születhetnek. Képesek vagyunk most meghaladni régi önkorlátozásokat, megérteni azt, hogyan szabadulhatunk meg hiedelmeink fogságából és szárnyalhatunk szabadon.

A Hold szombaton az esti – késő esti órákban (23:22) és az éjszaka folyamán halad el az Oroszlán szíve alatt. A Regulus csillag a feltétlen, igaz, őszinte szeretet fényének, melegének árasztása és ez az erő most a Vénusz felé is áramlik ekkor. A Regulus szeretet-erejével töltekezve ezt az erőt viszi tovább és hozza le ezt követően a vasárnapi napon is a Hold.

Vasárnap a Hold tovább folytatja útját az Oroszlán csillagképben, kiemelve ez által a feltétlen szeretet önmagunk és mások felé is áramló erejének fontosságát. Oroszláni tanítás többek között, hogy ha a szeretet valóban feltétlen, akkor semmilyen sérülést, fájdalmat nem szerezhetünk (csak akkor lehetséges ez, ha valamilyen feltételhez, elváráshoz kötöttük magunkat, márpedig attól kezdve az a kapcsolódás nem igazi szeretet), illetve, hogy képesek vagyunk uralni saját ösztöneinket, felülkerekedni akár félelmeken, kétségeken is és saját sorsunk, életünk méltó ura lenni. A Hold emellett a mai napon az Uránusszal alkot emelő erejű fényszöget, így a lélek, az érzések korlátlanságát, az újra való nyitottságot, az elérendő vágyak iránti lelkesedést is élhetjük.

Hajnalban áll együtt a Jupiter és a Plútó, két lassú haladású, így tág időbeni és térbeni erővel rendelkező égitest, melynek erejét már hónapok óta érezhetjük (magyarországi egzakt idő: 04:44, GMT szerint: 02:44 ezen a napon a Nap kél: 06:15). A sorsunk feletti hatalom, a regeneráló és megújító erő a Plútó, amely erővel képesek vagyunk egy magasabb minőségbe lépni, teljesen átalakulni és új, tágabb dimenziót nyitni. A kiterjedés elve a Jupiter, de szól a magas szintű tudásról, igazságról, hitről és bizalomról, világnézetünkről, életkedvről, az élet örömeit élvezni tudásról, a minden jóra való lelkesedésről! Az elmúlt korok, generációk szenvedéseit most oldhatjuk fel! Itt az idő, hogy nézeteinken, hitrendszerünkön plútói fordulattal, gyökeresen változtassunk és nyissunk az örömökre, a jólétre, a teljes bizalomra! A plútói mélységek és magasságok megélhetőek a hit mélységében és magasságában, erejében. Megélhető a jó sorsunkban, az égiekban való teljes bizalomban, de az önmagunkba vetett hitben és bizalomban is. Megismerhetünk mostanában olyan mély összefüggéseket, melyek átszövik életünket és ezek tudatában már másképp leszünk képesek életünket teremteni. Képesek vagyunk most gyógyulni, változni és változtatni, minden szinten és területen. Az együttállás azt is mutatja, hogy erejével végérvényesen lezárulhat, megszűnhet egy folyamat, egy állapot, amely már nem szolgál bennünket. Befejezhetünk valamit, mélyebb hit ébredhet bennünk, egyúttal lehozhatunk valamit a magasabb, égi szférákból, a hétköznapok szintjére. Hitünk, nézeteink gyökeres átalakulása, az életöröm megújulása és megerősödése, a “bármire képes vagyok” tudata és motiáló ereje érezhető most.

 Zentai Anna