2019. július 06. szombat – 07. vasárnap

2019. július 06. szombat – 07. vasárnap

nő2

SZOMBATON a Hold a reggeli órákban érinti az Oroszlán szeretetet sugárzó szívét! A Nap éppen az Ikrek csillagkép legközepét, a derekát, vagy köldökét érinti – a köldök alatt három ujjra található az energiaközpontunk, nem véletlen, hogy a két összekapcsolódó oldal, az égi és a földi, ezen a ponton, illetve a szívnél kapcsolódik! A Hold e napon az Oroszlán csillagképben járva, sorsunk önálló irányításáról, erőink uralásáról mesél. Éppen délben alkot fényszöget a Vénusszal, aki az Ikrek lábánál jár most, így a lelki harmónia, a kapcsolatokban rejlő érzelmek erősen érezhetők, de főként annak jöhet ideje, hogy megértsük emberi kapcsolódásainkat, társunk lelkét, vagy saját lelki folyamatainkat, ezzel együtt tudjunk lépni a magasabb minőségek felé. Délután aztán erőteljes inspirációt kapunk arra, hogy korlátainkból kiszabadulva, terheinket letéve, szabadon új minőséget kezdjünk.

VASÁRNAP a Hold tovább halad az Oroszlán csillagai alatt és belép a Szűzbe, megkezdődik a lélekben a belső elindulás és önmunka. Kicsivel eseménydúsabb napra számíthatunk a lelki megélések terén, annál is inkább, mert (főként 11 és 19 óra környékén) a Hold a folyamatosan aktuális, nagy áttörés és szintlépés erejét jelölő Szaturnusz-Plútó együttállást energizálja, tüzesíti. Felemelő, inspiráló impulzusokat kapunk – figyeljük meg, mire irányulnak ma a bennünk ébredő késztetések! Mit van ideje lehozni az anyag síkjára?

Napközben látszólag megáll, majd a hétfőre virradó éjszaka folyamán hátrálni kezd a Merkúr, a megismerés, információáramlás és gyermeki énünk jelölője. Hírek, üzenetek, kommunikációk terén visszatérő, újra aktualizálódó helyzetekkel, minőségekkel találkozunk. Mától egészen augusztus elsejéig egy különleges belső, szellemi, gondolatbeli folyamaton megyünk át. Ennek egyik lényege, hogy addig nem tudunk teljesen megnyílni az újra és befogadónak lenni szellemileg, amíg meg nem értjük igazán, mi is jelenti az isteni minőséget számunkra, mi az örök igazság, vagy mi az, ami hosszú távra szól! Az is lehet, hogy július végén – augusztus elején kerül kimondásra valami, ami mindezzel kapcsolatos és ennek tudatában indulhatunk majd igazán tovább (A Merkúr a Rák csillagkép megnyíló ágától vonul vissza az Ikrek csillagzat Pollux csillagáig).

Hétfőn tetőzik majd két nagyon sokat adó fényszög is: a Vénusz és az Uránusz kapcsolódása a vágyakat, emberi kapcsolatainkat, testiséget, anyagban való élvezeteket, párkapcsolati mintákat hívatott támogatólag tovább tisztítani. A Merkúr és a Mars együttállása pedig ismételten, újra előhozza a nyílt, egyenes, őszinte és immár teljesen világos beszélgetéseket, amelyek hátterében most már a megnyílás és a befogadás ereje áll (Rák csillagkép első ága).

Zentai Anna

Kép: Pinterest