2019. április 20. szombat – 21. vasárnap

2019. április 20. szombat – 21. vasárnap

20190419_140959

A most zajló, nagy ívű, mindent átalakító, sorsszerű változások, amelyek a régi, elavult rendszereket, idejétmúlt működéseket hívatottak leváltani, aszerint, hogy valójában mi tartozik hozzánk, nagy segítséget kapnak most a Nap és az Uránusz folyamatosan közeledő együttállásától. Érdemes ezt cselekvő, aktív tisztítással segíteni, ami lehet akár az is, hogy elbeszélgetünk valakivel, aki kívülállóként tágabb nézőpontot, más szemszöget tud mutatni nekünk, vagy lehet konkrét tisztító gyakorlat, oldás, aminek most különlegesen nagy ereje, így eredménye is van. Hirtelen bevillanó gondolatok, sugallatok által láthatunk rá arra, mit is működtettünk, hogyan is működtünk eddig, miben is vagyunk benne. Ezek a megvilágosodások, eszmélések teszik lehetővé a radikális belső megújulást, a valóban értékes dolgok szerint. De történhet fordítva is: mélyből és régről kerülhetnek elő dolgok hirtelen, ami olyan mélyen érint meg, hogy szinte azonnal összeáll a kép és letisztul bennünk sok eddigi kérdés és elindul az új kezdet.

SZOMBATON a Hold a Skorpió jegyében fogékonyabbá tesz a mélységek-magasságok és végletek megélésére, az átalakulás megtapasztalására. Mögötte az Angyali Szűz csillagai biztosítják az angyali segítséget, támogatást és jelzéseket. Majd a Mérleg csillagkép alá ér a Hold, így délután már egyértelműen jelzi a belső hang a szív igazságát.

A Vénusz bolygó a Kos jegyébe lép (18:12-től) és ezzel energikus, szenvedélyes erőkkel telítődik. Érzékelhető ez ettől kezdve a női minőséget, nőket, testiséget, vágyakat, harmóniateremtést, bizalmat, emberi kapcsolatokat, párkapcsolatokat és művészi alkotó munkát tekintve is. Érdemes megfigyelni azt, hogy mihez kapunk most erőt? Miben érezzük lelkesnek, erősnek, bátornak, küzdőképesnek, teremtőnek magunkat? Új utak kezdetét, új minőség elindítását jelzi most ez az időszak, amely május 15-ig tart majd. A Vénusz mögött ugyanakkor a Halak csillagkép ragyog továbbra is, ezt tapasztalhatjuk, amikor visszatérő, ismétlődő helyzeteket, lehetőségeket élünk meg kapcsolatainkban, vagy hozott művészi tehetségünkkel dolgozunk. Magának a bizalomnak, harmóniának az építése is újra adódó lehetőség ezekben a napokban.

A Nap a Bika jegyébe lép, így e naptól már a kos Vénusz fogja uralni a cselekvő erőket is. Eljön az ideje az anyagba öntésnek, megvalósításnak, az eddig vetett magok és csírázó új élet szárba szökkenésének és virágzásának. A bizalom és biztonság kérdésköre merülhet fel, az anyagban és testben megélhető örömök és élvezetek ideje jön el. Most van idő töltekezni az anyagban, hogy később ebből megszülessen a szellemi érdeklődés és szárnyalás.

VASÁRNAP is érdemes a lelkünkre figyelve érzékelni, mi az igazság, mi az égi rend, mi az isteni igazság. Hajnali álmaink a már zajló, nagy átalakulásokat segítik. A bevillanó sugallatokat, ötleteket, képeket és gondolatokat érdemes folyamatosan figyelni, de különösen a déli – kora délutáni órákban. Az esti órák a kapcsolatoknak, új kezdeteknek, örömteli, jóleső és kellemes élményeknek kedveznek, azzal együtt, hogy elengedhetjük az örömöktől visszatartó gondolatokat és magatartásformákat.

22-ről 23-ra virradó éjszakán egzakt a Nap és az Uránusz együttállása. Ez a tetőpont hozza meg a teljes belső letisztulást, a jelen helyzetek és működések világossá válását – ezzel együtt a külső megtisztulásra, terhek letételére legalkamasabb időminőséget is!

JÓTANÁCS Török Annamária Lélekhang tanácsadótól:

Most van ideje annak, hogy egy imában kérjük segítőinket, hogy tisztítsanak meg minden bűntudatot, önbüntető mechanizmust, önsorsrontó folyamatot, a megváltás energiájának beaktiválásával!

Zentai Anna

asztrozófus