2018. október 08. hétfőtől 12. péntekig – Heti útmutató

2018. október 08. hétfő – 12. péntek

a.újholdkép

A Nap a Szűz csillagkép alatt vonul, annak is a Nap útját átlépő, jövőbe érkező részénél. A Szűz égi fényúton haladó alakja az égbolt mélyén látható csillagzatok felé, az alsó világok felfedezése felé, egyben az Angyali Birodalmak felé lép. Ideje van tehát keresésre indulni a belső világunkban, munkálkodni önmagunkon, célba venni egy nemesebb, tisztább minőséget s eközben érzékelni eddigi teremtéseink, munkáink gyümölcseinek learatását. Lent a Holló csillagkép a hét első felében továbbra is a korszakváltás idejét üzeni. Égi üzeneteket hozhat jelenről és jövőről, egyben élményeinken keresztül rámutat arra, mi jelenti számunkra a fényt, az örök értéket – ezt az értéket most érzékelhetően átmenthetjük a jövőbe, egy új, most megnyíló korszakba!

HÉTFŐN tovább folytatódik a még működő, ám idejétmúlt rendszerek megdöntése. Az igaz értékek kapják most is a fő megvilágítást (legalábbis lelki szemeink előtt). A délutáni-esti órák a szabadság inspirációját hozzák el, figyeljük meg, hol, miben érdemes most nézőpontot váltani, mitől érdemes most megszabadulni, hogy jobban érezzük magunkat!

KEDDEN hajnalban (05:48-kor egzakt) köszönt ránk az újhold, ami a holdciklus során a legtisztább lelki minőség idejét jelenti. Ma és a következő 2-3 napban a női bölcsesség, a spirituális érzékelés, a tiszta megérzések nagy szerepet kapnak. Amit most szívünkben helyesnek, jónak érzünk, azzal kapcsolatban érdemes új kezdetet indítani. Az újhold, azaz a Nap és a Hold együttállása a Szűz csillagkép előrelépő részénél az új jövőbe lépés időszakát nyitja meg. Ösztönös cselekvéssel, rálátással ajándékoz meg, a jövő felé tett lépésekkel most sokat tehetünk a teljes életért. A következő időszak alapja lesz az is, hogy képesek vagyunk távlatokban gondolkodni-látni, kapcsolódni a felsőbb világokkal, áldozatot hozni a jövőért.

SZERDÁN eseménydúsabb lehet a nap. A Hold és a Merkúr az Angyal csillagképben járva, közvetlen lelki és szellemi kapcsolatot biztosít az angyali világgal. A Merkúr kora hajnalban lép a Skorpió jegyébe, ettől kezdve az érdeklődésünk a láthatatlan, mögöttes, rejtett világokra, működésekre, miértekre és okokra irányul. Szellemi-gondolati transzformáció kezdődik. Képessé válunk a beszélgetésekben, információáramlásokban ráérzékelni a szavak mögöttes jelentéstartamára, a testbeszédre, szinte ösztönösen. Kora reggel a Hold és a Merkúr együttállása nem csak intenzív álmokkal ébreszthet, hanem lelki megnyilvánulások, érzelmek kifejezésének az idejét is mutatja. Így, az Angyal csillagai alól, a Skorpió lelkileg termékeny, lelki stabilitást jelképező erőterében kapcsolódnak össze az Uránusszal, aki még mindig a termékeny erőink, a testi élvezetek, az anyagi világ és az emberi kapcsolatok szépségének megélésére való nyitással érkezik. Hirtelen, váratlan, meglepő módon kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy érzéseinkről, lelkünkről beszélni van idő, ez egyben szellemi távlatokat is megnyit, ami által a szabadság és biztonság szele érinthet meg bennünket. Létrehozó, alkotó erőink kihasználására, bizalom és biztonság megélésére, megerősítésére, szabad önkifejezésre, szenvedélyeink korlátlan megélésére hívja fel a figyelmet ez a nap és a ma érő élmények sokasága. Estére már a Hold és a Vénusz közeledő együttállása simítja el a felkavart érzelmeket, a harmónia, béke, nyugalom, az angyali finomság élésével.

CSÜTÖRTÖKÖN már a Mérleg csillagkép alá ér a Hold, így szívünkben érzékelhetjük az igazságot, az égi rendeltetést. E napon egzakt a Vénusz és a Mars fénykaput nyitó aspektusa. Mivel hajnalban ér bennünket ez az erőtér, így a szerdai történésekben és a hajnali álmokban érzékelhetjük ezt leginkább, de napokon át elkísér bennünket, visszatérő lehetőségeket tartogatva! Most érdemes figyelni arra, milyen visszatérő, ismét jelentkező lehetőség kopogtat, főként kapcsolati téren. Érdemes észrevenni, hogy merjük-e érvényesíteni az önálló akaratunkat? Éljük-e a szenvedélyeinket? Követjük-e igazi vágyainkat? ..hiszen a vágyainkat azért hoztuk, mert ezek azok a dolgok, célok, amelyekkel eleve dolgunk van, amelyek már elő vannak készítve sorsutunkon. A lélekbe kódolt küldetéseink a vágyaink. Vajon mitől tudunk most szabadulni, hol tudunk utat törni, mit tudunk átalakítani, hogy ezeknek szárnyat adhassunk?

PÉNTEKEN a Hold szép lassan eléri már útjának legmélyét, a Skorpió és Kígyótartó csillagképeket és igazi, varázslatos napok következnek, amikor is a mélységekre, a legmélyebb igazságokra, a legmélyebb valóságra tudunk ráérzékelni és ennek jegyében átalakítani a jelenünket. Kora reggel a Nap és a Plútó aspektusa fontos erőteret teremt, hiszen az életünk önálló irányítása és a sorsunk feletti hatalom princípiumai kapcsolódnak össze! A teljes, radikális, mindent átalakító és minőségileg magasabb szintre emelő erőt érezhetjük magunkban és használhatjuk is úgy, hogy kézzel fogható alkotások, újítások, átalakítások születnek! Most láthatunk rá életünk és kapcsolataink rendszerének teljességére és ezen teljes rálátás által kezünkbe vehetjük sorsunk alakítását! Már jó ideje dolgozott a mélyben az a vágy, az az erő és szenvedély, ami most a felszínre kerül. Hatalmas erő és mélységes szeretet, világosság és fény áll rendelkezésünkre, hogy életünket új magaslatokba emeljük! A cselekvő újítás, a gyökeres átalakítás, az eddigi kapcsolati rendszerek teljes áttranszformálásának ideje jött el.

Zentai Anna

asztrozófus

Kép: Stellarium